Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об открытости использования публичных денежных средств

Проект закона Украины от 15.05.2013 № 2012а
Дата рассмотрения: 15.05.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відкритість використання публічних коштів

Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб'єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та сфера застосування

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) публічні кошти - це кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під гарантію державного або місцевого бюджету, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також кошти суб'єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їх господарської діяльності;

2) суб'єкти господарювання державної і комунальної власності (далі підприємства) - підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів, у тому числі державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об'єднання таких підприємств;

3) кошти загальнообов'язкового державного страхування - страхові внески, бюджетні надходження та кошти з інших джерел, які надходять для здійснення загальнообов'язкового державного соціального страхування, які передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

2. Терміни "бюджетна установа", "розпорядник бюджетних коштів" і "одержувач бюджетних коштів" вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, термін "кошти Пенсійного фонду" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а термін кошти "загальнообов'язкового державного соціального страхування" вживається відповідно визначенням, передбаченим законами з окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Цей Закон поширюється на відносини, пов'язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового державного страхування та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

Стаття 2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів

1. Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового державного страхування, та подається ними для оприлюднення до єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Відповідальність за достовірність і повноту оприлюднення інформації згідно з цим Законом несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов'язкового державного страхування.

Відомості, що оприлюднюється згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими, точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний період часу.

2. Єдиний веб-портал використання публічних коштів є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим Законом. Інформація, оприлюднена на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, є державною власністю та знаходиться у вільному безоплатному доступі.

3. Адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів та затвердження форм інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення здійснюється суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Фінансування витрат на утримання єдиного веб-порталу використання публічних коштів здійснюється за рахунок державного бюджету.

Стаття 3. Зміст інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, та звітний період

1. В інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів для оприлюднення за формами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, наводяться такі відомості:

1) у випадку використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів:

розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я та по батькові керівника);

головний розпорядник бюджетних коштів (назва, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника);

розмір затвердженого бюджетного фінансування на відповідний рік;

обсяг фактичного надходження та обсяг касових видатків бюджетних коштів за звітний період всього та у розрізі бюджетних програм;

інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець (назва, ідентифікаційний код юридичної особи,, адреса), вартість договору, ціна за одиницю (при наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітний період, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною (предмет договору, виконавець (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), вартість договору та ціна за одиницю (при наявності), процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітний період, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності.

кількість службових відряджень, в тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, та загальний обсяг витрат на службові відрядження, в тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, оприлюднюється щоквартально не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця та зберігається у режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

2) у випадку використання коштів підприємств отримані ними від їх господарської діяльності:

підприємство (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника);

орган управління майном підприємства (назва, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника);

обсяг платежів за договорами за звітний період у розрізі товарів, робіт і послуг;

відомості про договори, укладені за звітний період, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною, та загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), вартість договору та ціна за одиницю (при наявності), строк дії договору);

відомості про стан виконання договорів, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися та вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), вартість договору та ціна за одиницю (при наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, оприлюднюється щорічно не пізніше 31-го січня року, наступного за звітним роком, та зберігається у режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення;

3) у випадку використання коштів загальнообов'язкового державного страхування і коштів Пенсійного фонду:

підприємство, установа, організація (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), що використовує кошти загальнообов'язкового державного страхування та/або кошти Пенсійного фонду;

розмір затвердженого фінансування на відповідний рік;

обсяг фактичного надходження коштів за звітний період;

інформація про укладені за звітний період договори, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною, (предмет договору, виконавець (назва, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), вартість договору та ціна за одиницю (при наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітний період, строк дії договору);

інформація про стан виконання договорів, з усіма додатками, які є їх невід'ємною частиною, укладених у попередні звітні періоди (предмет договору, виконавець (назва ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, прізвище, ім'я, по батькові керівника), вартість договору та ціна за одиницю (при наявності), проведена процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітний період, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-передачі, виконаних робіт) за наявності;

кількість службових відряджень, в тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, та загальний обсяг витрат на службові відрядження, в тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

Інформація, зазначена у цьому підпункті, оприлюднюється щоквартально не пізніше 20-го числа наступного за звітним періодом місяця та зберігається у режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.

2. Інформація, зазначена у цій статті, оприлюднюється на єдиному веб-порталі використання публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами:

1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;

2) інформація про використання коштів підприємств;

3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду;

4) інформація про використання коштів загальнообов'язкового державного страхування.

Стаття 4. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов'язкового державного страхування. Зазначені особи несуть відповідальність за такі порушення:

1) не оприлюднення інформації відповідно до цього Закону;

2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

3) несвоєчасне оприлюднення інформації.

2. У разі вчинення порушень, зазначених у частині першій цієї статті, з вини суб'єкта, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, відповідальність несе керівник такого уповноваженого суб'єкта.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:

вжити вичерпних заходів для створення і функціонування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

затвердити порядок адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів;

прийняти рішення про визначення суб'єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал використання публічних коштів;

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

частину першу статті 2123, після слів "адвокатську діяльність" доповнити словами ", а також не оприлюднення інформації, оприлюднення недостовірної або неповної інформації та/або несвоєчасне оприлюднення інформації відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів.";

2) у Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану, складеного за формою, затвердженою уповноваженим органом. Річний план складається з основного плану, який містить перелік закупівель, за якими будуть проводитись процедури закупівлі, та з додатку, у якому зазначаються закупівлі, які здійснюватимуться без проведення процедур закупівель відповідно до Закону.

Річний план закупівель, додаток та зміни до них оприлюднюються замовником шляхом розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу.";

3) у Законі України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" (Голос України, 2012 р., N 110 із змінами):

в абзаці третьому частини третьої статті 2 слова і цифри "5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень" замінити словами і цифрами "2,5 мільйони гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень";

частину третю статті 4 викласти в такій редакції:

"3. Замовник зобов'язаний за результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою цієї статті, оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу до 31 січня наступного за звітним року річний звіт про результати здійснення закупівель. Форма звіту про результати здійснення закупівель затверджується Уповноваженим органом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос