Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно исполнительных органов юридических лиц и улучшения инвестиционной политики)

Проект закона Украины от 14.01.2013 № 2007
Дата рассмотрения: 14.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо виконавчих органів юридичних осіб та покращення інвестиційної політики)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 13-14, ст. 112, N 15-16, ст. 112, N 17, ст. 112) такі зміни:

1. підпункт 14.1.159 статті 14 після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"надання права, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу платника податків на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;";

2. підпункт 14.1.159 статті 14 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"обіймання посад членів наглядової (спостережної) ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів юридичної особи, що виконує повноваження виконавчого органу платника податків на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, особами, які вже обіймають одну чи декілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання;";

3. у підпункті 14.1.159 статті 14 абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"обіймання посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу юридичної особи, що виконує повноваження виконавчого органу платника податків на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, особою, яка вже обіймає одну чи декілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання;";

4. у підпункті 14.1.159 статті 14 після абзацу одинадцятого додати новий абзац такого змісту:

"виконання юридичною особою повноважень виконавчого органу платника податків на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи;";

5. підпункт 45.2 статті 45 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Податковою адресою підприємства, повноваження виконавчого органу якого передані за договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи є місцезнаходження такого підприємства.";

6. в абзаці першому підпункту 48.5.1 статті 48 після першого речення додати нове речення такого змісту:

"У разі якщо повноваження виконавчого органу платника податку передані іншій юридичній особі на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, така податкова декларація підписується керівником або уповноваженою особою такої юридичної особи.";

7. у підпункті 48.6 статті 48 після першого речення додати нове речення такого змісту:

"У разі якщо повноваження виконавчого органу податкового агента передані іншій юридичній особі на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи, така податкова декларація підписується керівником або уповноваженою особою такої юридичної особи та особою, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку податкового агента.";

8. в абзаці другому підпункту 81.3 статті 81 після слів "посадові особи юридичних осіб" додати слова "(у тому числі уповноважені представники юридичних осіб, які виконують повноваження виконавчого органу платника податків на підставі договору про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи)";

9. у частині "б" підпункту 138.10.2 статті 138 після слів "адміністративного апарату" додати слова ", плата за послуги за договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи";

10. у підпункті 139.1.7 статті 139 після слів "платників податку" додати слова "(за виключенням витрат за договором про передачу повноважень виконавчого органу юридичної особи)";

11. у підпункті 146.18 статті 146 після слів "керівника підприємства" додати слова "або уповноваженого представника юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу підприємства";

12. у підпункті 153.13.10 статті 153 після слів "не поширюються на" додати слова "виконання повноважень виконавчого органу платника податків іншою юридичною особою,";

13. у першому реченні підпункту 183.7 статті 183 після слів "представником юридичної особи - платника" додати слова "чи представником юридичної особи, яка виконує повноваження виконавчого органу платника", а слово "обох" замінити на слово "усіх".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України 

В. РИБАК

Опрос