Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детях" (относительно обеспечения прав бездомных граждан)

Проект закона Украины от 15.05.2013 № 2005а
Дата рассмотрения: 15.05.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (щодо забезпечення прав бездомних громадян)

Верховна Рада України постановляє:

I. Доповнити Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 26, ст. 354) статтями 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 такого змісту:

"Стаття 5-1. Забезпечення прав бездомних осіб на житло

Бездомні особи мають право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні.

При відсутності можливості самостійного визначення місця проживання, бездомні особи мають право одержати в органах державної влади або місцевого самоврядування направлення на проживання в соціальному житлі.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування створюють умови для здійснення бездомними особами права на житло шляхом створення фондів соціального житла для тимчасового проживання бездомних громадян під час їх реінтеграції.

До соціального житла відносяться будинки, квартири, гуртожитки, інші житлові приміщення.

Будівництво (придбання, оренда) соціального житла для тимчасового проживання бездомних осіб, його експлуатація і використання за призначенням здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5-2. Забезпечення прав бездомних осіб і безпритульних дітей на охорону здоров'я і медичну допомогу

Право бездомних осіб і безпритульних дітей на охорону здоров'я і медичну допомогу реалізується в державних і комунальних закладах охорони здоров'я на безоплатній основі.

Державні гарантії з надання безоплатної медичної допомоги бездомним особам і безпритульним дітям забезпечуються за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших надходжень в межах відповідних цільових програм.

Перелік видів та обсягів медичної допомоги бездомним особам і безпритульним дітям, нормативи фінансування охорони здоров'я на одну особу встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади і місцевого самоврядування в межах власних повноважень мають право створювати для бездомних осіб і безпритульних дітей додаткові гарантії надання безоплатної медичної допомоги.

На бездомних осіб і безпритульних дітей у повному обсязі поширюються спеціальні гарантії і пільги, передбачені для окремих категорій населення (дітей; інвалідів і ветеранів Великої вітчизняної війни і прирівняних до них осіб; громадян, які постраждали від Чорнобильської аварії; осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини та інших категорій), у тому числі, в питаннях забезпечення лікарськими засобами, протезування, санаторно - курортного лікування, медичної реабілітації та інших питаннях.

Стаття 5-3. Права бездомних осіб на соціальне забезпечення

Бездомним особам гарантується соціальне забезпечення на підставі досягнення певного віку, у випадку захворювання, інвалідності, втрати годувальника, на утримання і виховання дітей та в інших випадках, встановлених законодавством України.

Призначення бездомним особам пенсій, та інших видів соціальної допомоги здійснюється за місцем їх фактичного проживання відповідними територіальними органами соціального захисту населення за тими же підставами і на тих же умовах, що і особам, які мають місце проживання і місце реєстрації. Порядок призначення бездомним особам пенсій та інших видів соціальної допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

У відповідних випадках на бездомних осіб у повному обсязі поширюється додаткові соціальні гарантії і пільги, передбачені чинним законодавством для окремих категорій громадян.

Стаття 5-4. Право бездомних осіб на працевлаштування і захист від безробіття

Бездомні особи мають право на працевлаштування і захист від безробіття на тих же підставах, що і громадяни, які мають реєстрацію за місцем проживання. Реалізація зазначених прав здійснюється територіальними органами державної служби зайнятості за місцем фактичного проживання бездомних осіб.

Бездомним особам, зареєстрованим у територіальних органах державної служби зайнятості в якості безробітних, допомога з безробіття призначається і виплачується за місцем їх фактичного проживання.

Стаття 5-5. Право бездомних осіб і безпритульних дітей на освіту

Бездомні особи і безпритульні діти мають рівні з іншими особами, які зареєстровані за місцем проживання, права на отримання освіти.

Після закінчення освіти, бездомним особам і безпритульним дітям надаються відповідні документи того ж зразка, що і громадянам, які мають реєстрацію за місцем проживання.".

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк:

- внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

- забезпечити затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність з вимогами цього Закону, забезпечити приведення у відповідність з вимогами цього Закону нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос