Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно основ кадровой политики в органах законодательной, исполнительной власти и правоохранительных органах Украины)

Проект закона Украины от 14.01.2013 № 2004
Дата рассмотрения: 14.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо засад кадрової політики в органах законодавчої, виконавчої влади та правоохоронних органах України)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19, ст. 134):

1) частину першу статті 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Головою, першими заступниками, заступниками та секретарями комітету можуть бути народні депутати України, які мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері діяльності комітету не менше трьох років.";

2) у статті 55:

у частині першій після слів "Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які" доповнити словами "мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері діяльності комітету не менше 5 років";

у частині третій після слів "Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників), які" доповнити словами " мають відповідну вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері діяльності комітету не менше 5 років ".

2. У Законі України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9, ст. 58):

1) перше речення частини першої статті 7 викласти в такій редакції:

"Членами Кабінету Міністрів України можуть бути громадяни України, віком не менше сорока років, які мають право голосу, відповідну повну вищу освіту в залежності від напряму діяльності міністерства, народилися в Україні, протягом останніх десяти років проживають на території Україні та володіють державною мовою.".

3. У Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011, N 9, ст. 58):

1) абзац перший частини п'ятої статті 13 доповнити новим реченням такого змісту:

"Кандидатами на посади керівників можуть бути громадяни України, які мають відповідну повну вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері діяльності міністерства не менше п'яти років.";

2) частину першу статті 19 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Керівником та заступником центрального органу виконавчої влади можуть бути громадяни України, віком не менше сорока років, які мають відповідну повну вищу освіту та досвід роботи у відповідній сфері діяльності центрального органу виконавчої влади не менше 5 років.".

4. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 26, ст. 273):

1) в пункті 1 частини першої статті 16:

в тексті після слів "для посад підгрупи I-2" доповнити словами "(за виключенням посад державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України)";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"для посад підгрупи I-2 державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України - повна відповідна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи у відповідній сфері діяльності органу влади на керівних посадах державної служби підгрупи I-3 (посади керівників, заступників керівників територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя) чи II-2 (посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України) не менше п'яти років;";

2) в пункті 2 частини першої статті 16:

в тексті після слів "для посад підгрупи I-3" доповнити словами "(за виключенням посад територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя)";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"для посад підгрупи I-3 державної служби в територіальному органі відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя - повна відповідна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи у відповідній сфері діяльності органу влади на керівних посадах державної служби підгрупи I-4 (посади керівників, заступників керівників територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення) чи II-3 (посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя) не менше п'яти років;";

3) в пункті 5 частини першої статті 16:

в тексті після слів "для посад підгрупи II-2" доповнити словами "(за виключенням посад державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України)";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"для посад підгрупи II-2 державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України - повна відповідна вища освіта, стаж роботи не менше семи років, досвід роботи у відповідній сфері діяльності органу влади на керівних посадах державної служби підгрупи II-3 (посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя) чи III-2 (посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України) не менше п'яти років;";

4) в пункті 6 частини першої статті 16:

в тексті після слів "для посад підгрупи II-3" доповнити словами "(за виключенням посад керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя)";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"для посад підгрупи II-3 державної служби в самостійних структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя - повна відповідна вища освіта, стаж роботи не менше п'яти років, досвід роботи у відповідній сфері діяльності органу влади на керівних посадах державної служби підгрупи II-4 (посади керівників, заступників керівників самостійних структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення) чи III-3 (посади керівників, заступників керівників структурних підрозділів територіального органу відповідного центрального органу виконавчої влади, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, міст Києва або Севастополя) не менше трьох років;".

5. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 53, ст. 793):

1) частину першу статті 2 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:

"На посаду Генерального прокурора України може бути призначений громадянин України, віком не менше сорока років, який народився в Україні, протягом останніх десяти років проживає на території України, має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою.";

2) у статті 14 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"На посади першого заступника та заступників Генерального прокурора України можуть бути призначені громадяни України, віком не менше сорока років, які народилися в Україні та протягом останніх десяти років проживають на території України, мають вищу юридичну освіту та володіють державною мовою.";

3) у статті 46:

частину першу викласти в такій редакції:

"Прокурорами і слідчими, що вперше призначаються на посади в органи прокуратури, можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості та стаж адвокатської практики не менше п'яти років. Слідчі, які займаються розслідуванням економічних злочинів, повинні мати другу вищу економічну освіту.";

у частині дванадцятій після слів "на посади прокурорів" доповнити словами "та їх заступників", цифру "30" замінити цифрою "35", цифру "25" замінити цифрою "30".

6. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст. 382):

1) частину першу статті 11 доповнити новим реченням такого змісту:

"На посади керівників та заступників обласних управлінь Служби безпеки України призначаються особи віком не молодше 35 років, які мають стаж роботи в правоохоронних органах не менше семи років; на посади керівників міжрайонних, районних та міських підрозділів Служби безпеки України призначаються особи віком не молодше 30 років із стажем роботи в правоохоронних органах не менше трьох років.";

2) у статті 13:

частину другу доповнити новим реченням такого змісту:

"На посаду Голови Служби безпеки України може бути призначений громадянин України, віком не менше сорока років, який народився в Україні, протягом останніх десяти років проживає на території України, має вищу юридичну освіту та володіє державною мовою.";

частину третю доповнити новим реченням такого змісту:

"На посади заступників Голови Служби безпеки України можуть бути призначені громадяни України, віком не менше сорока років, які народилися в Україні та протягом останніх десяти років проживають на території України, мають вищу юридичну освіту та володіють державною мовою.";

3) частину другу статті 19 доповнити після речення другого новим реченням такого змісту:

"На посади співробітників-військовослужбовців, можуть претендувати громадяни України, які мають стаж роботи адвокатською практикою не менше п'яти років.".

7. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20):

1) у статті 11 після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:

"На посади начальників та їх заступників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті призначаються особи віком не молодше 35 років, які мають стаж роботи в правоохоронних органах не менше семи років, в тому числі, на посадах начальників районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; на посади начальників районних, районних у містах, міських, лінійних управлінь (відділів) головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - віком не молодше 30 років із стажем роботи в правоохоронних органах не менше трьох років.";

2) частину першу статті 17 доповнити новими двома реченнями такого змісту:

"На посади в міліції, що виконують профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та виконавчу функції, приймаються на контрактній основі громадяни України, які мають вищу юридичну освіту та стаж адвокатської практики не менше п'яти років, володіють державною мовою, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на міліцію завдання. Співробітники міліції, які розслідують економічні злочини, повинні мати другу вищу економічну освіту".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:

підготувати та подати на розгляд Президента та Верховної Ради України пропозиції щодо приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України 

В. РИБАК 

Опрос