Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ликвидации частных монополий

Проект закона Украины от 11.01.2013 № 1250
Дата рассмотрения: 11.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ліквідацію приватних монополій

Цей Закон з метою недопущення і ліквідації монополізму в Україні, запобігання недобросовісній економічній конкуренції у підприємницькій діяльності, створення умов для подальшого розвитку конкурентного середовища і задоволення економічних та соціальних інтересів громадян визначає правові, економічні та організаційні засади ліквідації приватних монополій та регулює відносини, пов'язані з її проведенням.

Стаття 1. Поняття та мета ліквідації приватних монополій

1. Ліквідація приватних монополій - це комплекс заходів добровільно-примусового характеру, які здійснюються державою з метою недопущення і ліквідації монопольного становища фізичної та/або юридичної особи на загальнодержавному та/або регіональному ринку товарів (робіт, послуг).

2. Монопольним становищем вважається становище фізичної та/або юридичної особи (крім юридичних осіб державної або комунальної форми власності) і пов'язаних з нею осіб, частка якої на загальнодержавному та/або регіональному ринку товарів (робіт, послуг) перевищує 25 відсотків (далі - приватна монополія).

3. Ліквідація приватних монополій здійснюється з метою:

3.1. збільшення кількості суб'єктів господарювання на загальнодержавному та/або регіональному ринку товарів (робіт, послуг);

3.2. створення конкурентного середовища на загальнодержавному та/або регіональному ринку товарів (робіт, послуг);

3.3. захисту інтересів підприємців та споживачів від діяльності приватних монополій.

Стаття 2. Об'єкти ліквідації приватних монополій

1. Об'єктом добровільної ліквідації приватної монополії є частка у майні приватної монополії, що перевищує 25 відсотків загальнодержавного та/або регіонального ринку товарів (робіт, послуг).

2. Об'єктом примусової ліквідації приватної монополії є все майно приватної монополії.

Стаття 3. Умови проведення добровільної ліквідації приватних монополій

1. Добровільна ліквідація приватної монополії здійснюється приватною монополією за рахунок відчуження частки своїх об'єктів, придбаних у процесі приватизації державного майна. У разі неможливості зменшення частки приватної монополії на загальнодержавному та/або регіональному ринку товарів (робіт, послуг) до 25 відсотків загальнодержавного та/або регіонального ринку товарів (робіт, послуг) за рахунок відчуження об'єктів, придбаних у процесі приватизації державного майна, здійснюється відчуження частини майна приватної монополії, набутого в інший спосіб, не заборонений законодавством.

2. Приватній монополії забороняється вчиняти будь-які дії щодо відчуження, звернення стягнення, передачі права користування, володіння, розпоряджання об'єктами добровільної ліквідації приватної монополії, інші дії, що можуть призвести до зменшення вартості таких об'єктів.

3. Відчуження об'єктів добровільної ліквідації приватної монополії здійснює Фонд державного майна України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Умови проведення примусової ліквідації приватних монополій

1. Примусова ліквідація приватної монополії здійснюється Фондом державного майна України за рахунок відчуження всього майна приватної монополії.

2. Примусова ліквідація приватної монополії застосовується у разі нездійснення приватною монополією добровільної ліквідації протягом трьох місяців з дня оприлюднення Антимонопольним комітетом України в засобах масової інформації та на своїй сторінці в мережі Інтернет інформації про неї в переліку приватних монополій.

3. У день завершення тримісячного строку для добровільної ліквідації приватної монополії право власності на об'єкт примусової ліквідації приватної монополії переходить до держави.

4. Передача об'єкта примусової ліквідації Фонду державного майна України здійснюється протягом 15 робочих днів з моменту переходу права власності до держави за Актом приймання-передавання об'єкта примусової ліквідації, який підписується уповноваженою особою Фонду державного майна України та колишнім власником об'єкту примусової ліквідації.

5. Відмова колишнього власника передати об'єкт примусової ліквідації приватної монополії у державну власність також тягне за собою штраф у розмірі 30 відсотків від ринкової вартості об'єкту примусової ліквідації.

6. У разі відмови колишнього власника передати об'єкт примусової ліквідації приватної монополії у державну власність Фонд державного майна України у судовому порядку забезпечує передачу об'єктів примусової ліквідації приватної монополії у державну власність.

7. Відчуження всього майна приватної монополії в процесі проведення примусової ліквідації приватної монополії здійснює Фонд державного майна України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Кошти від проведення добровільної та примусової ліквідації приватних монополій

1. Кошти від проведення добровільної чи примусової ліквідації приватної монополії спрямовуються фізичній та/або юридичній особі, яка займала монопольне становище, в розмірі, сплаченому ними за об'єкти добровільної чи примусової ліквідації приватної монополії під час їхнього попереднього придбання.

2. Кошти, отримані понад суму, сплачену фізичною та/або юридичною особою, яка займала монопольне становище, за об'єкти добровільної чи примусової ліквідації приватної монополії під час їхнього попереднього придбання, спрямовуються до Державного бюджету України.

Стаття 6. Набуття державою об'єктів ліквідації приватних монополій

1. Фонд державного майна України може здійснювати викуп об'єктів ліквідації приватної монополії в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у межах коштів, виділених на ці цілі в Державному бюджеті України.

Стаття 7. Участь Антимонопольного комітету України в процесі ліквідації приватних монополій

1. Антимонопольний комітет України щомісяця оприлюднює в засобах масової інформації та розміщує на своїй сторінці в мережі Інтернет перелік приватних монополій.

2. Антимонопольний комітет України не може надавати дозвіл на концентрацію, якщо вона призведе до зайняття фізичною та/або приватною юридичною особою монопольного становища.

Стаття 8. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

3.1. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

3.2. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3.3. забезпечити розроблення та ухвалення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос