Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упрощенной процедуре государственной регистрации субъектов малого предпринимательства

Проект закона Украины от 11.01.2013 № 1249
Дата рассмотрения: 11.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про спрощену процедуру державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва

Цей Закон визначає особливості державної реєстрації суб'єктів малого підприємництва (далі - суб'єкти підприємництва).

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у значеннях, визначених у Господарському кодексі України та в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Стаття 2. Спрощена процедура державної реєстрації

1. Спрощена процедура державної реєстрації здійснюється шляхом відкриття у державній банківській установі фізичною особою (фізичними особами), яка має намір бути підприємцем, рахунку для здійснення підприємницької діяльності.

2. Момент відкриття в державній банківській установі рахунку для здійснення підприємницької діяльності є моментом державної реєстрації фізичної особи (фізичних осіб) як суб'єкта підприємництва.

Стаття 3. Процедура відкриття в державній банківській установі рахунку для здійснення підприємницької діяльності

1. Для відкриття в державній банківській установі рахунку для здійснення підприємницької діяльності фізична особа (фізичні особи) (далі - заявник) за місцем свого проживання сплачує реєстраційний збір за проведення державної реєстрації та подає до державної банківської установи такі документи:

1.1. заяву про відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності;

1.2. заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації суб'єкта підприємництва;

1.3. копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);

1.4. картку зі зразками підписів осіб, уповноважених здійснювати банківські операції по рахунку для здійснення підприємницької діяльності.

2. Державна банківська установа з моменту отримання документів, визначених у частині першій цієї статті, відкриває заявнику рахунок для здійснення підприємницької діяльності.

Стаття 4. Порядок внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб  -підприємців запису про проведення державної реєстрації

1. У день відкриття заявникові рахунку для здійснення підприємницької діяльності державна банківська установа надсилає відповідному державному реєстратору документи, подані заявником, з відомостями про відкриття рахунку для здійснення підприємницької діяльності.

2. Державний реєстратор у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації і передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, відповідній установі державного банку повідомлення про проведення державної реєстрації суб'єкта підприємництва із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації суб'єкта підприємництва для взяття його на облік.

3. Державний реєстратор може відмовити у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації у випадках, визначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо відмови у проведенні відповідної державної реєстрації.

Стаття 5. Наслідки відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації

1. У разі відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", державний реєстратор інформує державну банківську установу заявника про таку відмову.

2. Державна банківська установа в день одержання відмови, зазначеної у частині першій цієї статті, закриває рахунок для здійснення підприємницької діяльності, про що повідомляє заявника.

3. Після усунення причин, що стали підставою для відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації, фізична особа може повторно здійснити державну реєстрацію як суб'єкт підприємництва відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України та Національному банку України:

3.1. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають із цього Закону;

3.2. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

3.3. забезпечити розроблення та ухвалення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос