Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О возвращении капиталов, находящихся и зарегистрированных в Республике Кипр, офшорных зонах и других юрисдикциях, освобожденных от двойного налогообложения, или имеющих льготный режим налогообложения

Проект закона Украины от 11.01.2013 № 1248
Дата рассмотрения: 11.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування

Цей Закон з метою створення передумов для залучення додаткових фінансових коштів в економіку України та ліквідації можливостей для ухиляння від сплати податків фізичними та/або юридичними особами на території України визначає правові, економічні та організаційні засади повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування та регулює відносини, пов'язані з її здійсненням.

Стаття 1. Поняття повернення капіталів

1. Повернення капіталів - це комплекс заходів з передачі фізичними та/або юридичними особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування (далі - юрисдикції пільгового оподаткування), прав власності на засоби виробництва, які знаходяться в Україні, у тому числі рухоме або нерухоме майно, та кошти, які знаходяться на рахунках відповідних осіб в банківських установах у юрисдикціях пільгового оподаткування, суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

Стаття 2. Порядок здійснення повернення капіталів

1. Повернення капіталів здійснюється шляхом добровільної передачі фізичними та/або юридичними особами, які зареєстровані в юрисдикціях пільгового оподаткування, прав власності на засоби виробництва, які знаходяться в Україні, у тому числі рухоме або нерухоме майно, та кошти, які знаходяться на рахунках відповідних осіб в банківських установах у юрисдикціях пільгового оподаткування, суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

2. Передача коштів фізичних та/або юридичних осіб, які зареєстровані в юрисдикціях пільгового оподаткування, що знаходяться на рахунках відповідних осіб в банківських установах у юрисдикціях пільгового оподаткування, суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України, відбувається шляхом переказу на рахунки українських банківських установ, із сплатою до Державного бюджету України суми у розмірі 50 відсотків від суми коштів, що виводяться із юрисдикцій пільгового оподаткування, та інвестування 50 відсотків від суми зазначених коштів у юридичні особи, які знаходяться на території України і належать відповідним суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

Стаття 3. Строк здійснення повернення капіталів

1. Строк здійснення повернення капіталів становить три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

Стаття 4. Наслідки нездійснення повернення капіталів

1. У разі нездійснення повернення капіталів у порядку і строки, визначені цим Законом, фізичні та/або юридичні особи, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в юрисдикціях пільгового оподаткування, виключаються з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і їхні права власності переходять до держави.

2. Відчуження об'єктів права власності, що належали фізичним та/або юридичним особам, які не здійснили повернення капіталів, здійснює Фонд державного майна України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

3. Кошти, отримані від відчуження об'єктів права власності, що належали фізичним та/або юридичним особам, котрі не здійснили повернення капіталів, повертаються їм у сумі, яку вони сплатили за придбання цих об'єктів.

4. Кошти, отримані понад суму, яку сплатили за придбання цих об'єктів фізичні та/або юридичні особи, котрі не здійснили повернення капіталів, спрямовуються до Державного бюджету України.

Стаття 5. Відмова у внесенні до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації

1. Реєстрація фізичних та/або юридичних осіб як суб'єктів підприємницької діяльності в юрисдикціях пільгового оподаткування є підставою для відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації таких фізичних чи юридичних осіб.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом фізичним та/або юридичним особам, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності в Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим оподаткування, забороняється вчиняти будь-які дії щодо відчуження, звернення стягнення, передачі права користування, володіння, розпорядження, інші дії, які можуть призвести до зменшення вартості об'єктів, що належать їм на праві власності.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України:

4.1. підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

4.2. привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

4.3. забезпечити розроблення та ухвалення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос