Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий" (относительно розничной торговли алкогольными напитками пивом и табачными изделиями)

Проект закона Украины от 11.01.2013 № 1245
Дата рассмотрения: 11.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом та тютюновими виробами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 46, ст. 345, 1997, N 45, ст.286, 1998, N 26, ст. 168, 2000, N 30, ст. 240, 2001, N 11, ст. 45, 2002, N 26, ст. 175, 2005, N 17, N 18-19, ст. 267, 2006, N 26, ст. 213, N 33, ст. 278, 2007, N 4, ст. 32, 2009, N 18, ст. 246, N 40, ст. 577, 2010, N 11, ст. 111, N 30, ст. 398, N 48, ст. 564, 2011, N 23, ст. 160, N 41, ст. 413, N 42, ст. 432) наступні зміни:

1. В абзаці чотирнадцятому статті 1 слова "для алкогольних напоїв - торговельною площею не менше 20 кв. м." замінити словами "для алкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) - торговельною площею не менше 30 кв. м.".

2. Частину четверту статті 11 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв забезпечуються голографічними та іншими захисними елементами.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами п'ятим - восьмим.

3. В статті 15:

1) частини одинадцяту - вісімнадцяту замінити частинами одинадцятою - двадцять першою у такій редакції:

"Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Роздрібну торгівлю алкогольними напоями (крім торгівлі на розлив у закладах громадського харчування) заборонено здійснювати поза межами спеціалізованих магазинів або спеціалізованих відділів універсальних магазинів, єдиним асортиментом яких є пиво та/або алкогольні напої і тютюнові вироби.

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, мають право продавати сидр та перрі (без додання спирту) без отримання окремої ліцензії на право роздрібної торгівлі цими алкогольними напоями.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються:

для місць торгівлі, розташованих на території населених пунктів - виконавчим органом відповідної міської, сільської або селищної ради;

для місць торгівлі, розташованих поза межами населених пунктів - уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в районах за місцем торгівлі суб'єкта господарювання;

для місць торгівлі в поїздах, на морських або річкових суднах - уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади в містах, районах, районах у містах Києві та Севастополі за місцем формування поїзда (приписки судна).

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами видаються терміном на один рік (при продажу на аукціоні - на 3 роки) і підлягають обов'язковій реєстрації в органі державної податкової служби і в органах місцевого самоврядування за місцем торгівлі суб'єкта господарювання.

Кількість ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на території населеного пункту є обмеженою. Вона визначається рішенням відповідної міської, сільської або селищної ради і не може перевищувати одну ліцензію для торгівлі алкогольними напоями і одну ліцензію для торгівлі тютюновими виробами на 10 тисяч мешканців. Для населеного пункту де проживає менше 10 тисяч мешканців може видаватися одна ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і одна ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються за заявковим принципом. Для місць торгівлі розташованих на території населених пунктів ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть видаватися шляхом продажу на аукціоні. Рішення про проведення аукціону приймається відповідною міською, сільською або селищною радою. Порядок проведення аукціону визначається виконавчим органом відповідної ради згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України типовою методикою. При продажу на аукціоні плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами не може бути меншою визначеної цим законом плати за ліцензію, що видається за заявковим принципом.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі - 2000 гривень, а на території сіл і селищ, за винятком тих, що знаходяться у межах території міст, - 500 гривень на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, і 250 гривень - на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю сидром та перрі (без додання спирту) становить 780 гривень на кожне місце торгівлі незалежно від його територіального розташування.

Для місць торгівлі, які розташовані за межами території міст обласного підпорядкування і міст Києва та Севастополя на відстані до 50 км та які мають торговельні зали площею понад 500 кв. м, плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить 8000 гривень на кожний окремий, зазначений в ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, та 2000 гривень на роздрібну торгівлю тютюновими виробами на кожне місце торгівлі.

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками і зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством.".

У зв'язку з цим частини дев'ятнадцяту - сорок першу вважати частинами двадцять другою - сорок сорок четвертою;

2) у частині двадцять другій після слів "за заявою суб'єкта господарювання" доповнити словами "або за результатами продажу на аукціоні у визначених цим законом випадках";

3) у частині двадцять сьомій після слова "забороняється" доповнити словами "(крім випадків продажу на аукціоні ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; порядок проведення таких аукціонів та перелік необхідних для участі в них документів визначається виконавчим органом відповідної ради згідно із затвердженою Кабінетом Міністрів України типовою методикою)";

4) у частині двадцять восьмій після слова "документів" доповнити словами "(при проведенні аукціону - не пізніше 10 календарних днів з дня визначення його переможця)";

5) у частині тридцять першій:

доповнити абзацом восьмим у такій редакції:

"рішення суду про встановлення факту торгівлі суб'єктом господарювання товарами, що не відносяться до алкогольних напоїв або тютюнових виробів у відповідних спеціалізованих магазинах або спеціалізованих відділах універсальних магазинів;";

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"порушення вимог статті 153 цього Закону щодо продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів особам, які не досягли 21 року або у не визначених для цього місцях чи у заборонений проміжок часу.".

4. В статті 153:

1) доповнити статтю частиною першою у такій редакції:

"Продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, крім продажу на розлив у закладах громадського харчування, здійснюється виключно у спеціалізованих магазинах або спеціалізованих відділах універсальних магазинів, єдиним асортиментом яких є пиво та/або алкогольні напої і тютюнові вироби. Такі магазини або відділи повинні бути просторово відокремлені від місць торгівлі іншими товарами і мати окремий вхід та вихід на вулицю або до приміщення чи торгівельного залу.".

У зв'язку з цим частини першу - восьму вважати частинами другою - дев'ятою;

2) у частині другій:

слова "18 років" замінити словами "21 року";

доповнити частину пунктами дванадцятим - шістнадцятим у такій редакції:

"12) особам, які перебувають у нетверезому стані;

13) на відстані менше ніж 200 метрів від наявних земельних меж загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

14) для пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових - з 22 години вечора по 8 годину ранку (крім продажу на розлив у закладах громадського харчування);

15) на території автозаправних станцій (для пива, крім безалкогольного, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та вин столових);

16) в місцях та у часових проміжках визначених органами місцевого самоврядування.";

3) частину четверту викласти у такій редакції:

"Міські, сільські та селищні ради в межах відповідної адміністративної території можуть вводити додаткові обмеження щодо місць та часу продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів.";

4) в частині п'ятій слова "18-річного" замінити словами "21-річного";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім змін до статті 11, які набувають чинності через 18 місяців від дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

III. Перехідні положення

1. Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, видані до набуття чинності цим Законом, залишаються чинними на весь термін їхньої дії.

2. З моменту набуття чинності цим Законом видача нових ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами для місць торгівлі, розташованих в межах населених пунктів, здійснюється виконавчими органами відповідних міських, сільських та селищних рад у межах квот, визначених згідно вимог статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос