Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Министерства внутренних дел Украины

Проект закона Украины от 08.01.2013 № 1203
Дата рассмотрения: 04.01.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 із наступними змінами):

1) частину чотирнадцяту статті 5 викласти в такій редакції:

"У приміщеннях і на виділених територіях, де розміщуються органи і підрозділи міліції, дозволяється організація діяльності лише підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, з надання послуг з харчування та інших соціально-побутових послуг працівникам таких органів і підрозділів, послуг з ремонту засобів зв'язку і телекомунікацій.";

2) у частині першій статті 10:

пункти 21 і 211 викласти в такій редакції:

"21) брати участь у заходах щодо виявлення та взяття на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, а також заходах щодо направлення осіб, хворих на наркоманію, на примусове лікування, здійснювати привід таких осіб у разі їх ухилення від з'явлення до суду;

211) надавати за зверненням керівника протитуберкульозного закладу в межах своїх повноважень допомогу в забезпеченні виконання рішення суду про примусову госпіталізацію осіб, хворих на заразні форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;";

доповнити частину пунктом 34 такого змісту:

"34) забезпечувати взаємодію з підрозділами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб.";

3) частину чотирнадцяту статті 22 замінити частинами такого змісту:

"Працівники органів внутрішніх справ та члени їх сімей користуються безоплатним медичним обслуговуванням у закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України та мають право на пільгове реабілітаційне, санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на зазначені цілі, в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

За пенсіонерами міліції та членами їх сімей зберігається право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України в порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.".

У зв'язку з цим частини п'ятнадцяту і шістнадцяту вважати відповідно частинами шістнадцятою і сімнадцятою;

4) у статті 25:

у частині другій слова "відшкодування завданих матеріальних збитків," виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Шкода, завдана фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю міліції або працівника міліції під час здійснення своїх повноважень, відшкодовується державою.".

2. У статті 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) друге речення частини першої після слів "начальником органу внутрішніх справ" доповнити словами ", спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю органу внутрішніх справ";

2) у частині восьмій:

слова "і відшкодувати заподіяні матеріальні та моральні збитки в повному обсязі" виключити;

доповнити частину реченням такого змісту: "Шкода, завдана фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю зазначених органів або їх працівників під час здійснення своїх повноважень, відшкодовується державою.".

3. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 1994 р., N 24, ст. 184; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 24, ст. 184; 2006 р., N 22, ст. 199; 2010 р., N 4, ст. 34; 2011 р., N 18, ст. 120, N 45, ст. 485):

1) статтю 8 виключити;

2) у статті 9:

в абзаці другому пункту 1 слова "і за посадою є їх першими заступниками" виключити;

пункт 3 виключити;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України.";

у пункті 5 слова ", погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією" виключити;

в абзаці першому пункту 6 слова ", погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією" виключити;

пункт 8 виключити;

2) у частині другій статті 20 слово "спеціалізованих" замінити словом "спеціальних", а слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією" виключити.

4. У Законі України "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст. 115, N 43, ст. 313; 2004 р., N 10, ст. 95, N 36, ст. 431):

1) абзаци третій, п'ятий - сьомий статті 1 виключити;

2) у статті 2:

у першому реченні цифри "324400" і "240200" замінити відповідно цифрами "317700" і "238700";

друге речення замінити реченнями такого змісту: "Загальна чисельність Міністерства внутрішніх справ України утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Чисельність Міністерства внутрішніх справ України, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, затверджується Кабінетом Міністрів України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 4, який набирає чинності з 1 квітня 2013 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос