Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования отдельных вопросов организации финансово-экономических отношений в системе высшего образования

Проект закона Украины от 28.12.2012 № 1189
Дата рассмотрения: 28.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання окремих питань організації фінансово-економічних відносин в системі вищої освіти

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572; із змінами, внесеними законами України від 12 січня 2012 року N 4318-VI, від 5 липня 2012 року N 5067-VI, N 5081-VI і N 5083-VI та від 6 вересня 2012 року N 5204-VI) такі зміни:

1) у статті 13:

а) в абзаці 15 частини четвертої після слів "основною діяльністю" доповнити словами "включаючи наукову діяльність університетів, академій";

б) друге речення частини дев'ятої викласти в такій редакції:

"9. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадку, передбаченого частиною восьмою статті 16 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, а також розміщення вищими навчальними закладами на депозитах і поточних рахунках банків власних надходжень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

2) пункт 16 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:

"16) плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету (крім коштів, отриманих професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, а також коштів, отриманих вищими навчальними закладами від розміщення на депозитах власних надходжень);";

3) статтю 43 доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Розрахунково-касове обслуговування власних надходжень вищих навчальних закладів може здійснюватися як в органах Державної казначейської служби України, так і в банківських установах.";

4) у статті 51:

а) частину 9 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Положення, цієї частини не поширюються на власні надходження спеціального фонду вищих навчальних закладів";

б) доповнити новою частиною 10 такого змісту:

"10. Вищі навчальні заклади самостійно розпоряджаються власними надходженнями бюджетних установ. Розрахунково-касове обслуговування у таких випадках здійснюється банківськими установами.";

5) пункт 10 частини першої статті 69 викласти у такій редакції:

"10) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім коштів, отриманих професійно-технічними навчальними закладами від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, а також коштів, отриманих вищими навчальними закладами від розміщення на депозитах власних надходжень);".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

Опрос