Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" (относительно усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 21.12.2012 № 1148
Дата рассмотрения: 12.02.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо подальшої демократизації виборчого процесу)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до наступних положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної ради (ВВР), 2010, N 35-36, ст. 491):

1) Частину 2 статті 16 викласти у наступній редакції:

"2. У разі якщо місцева рада, яка має прийняти рішення про загальний склад (кількість депутатів) відповідної місцевої ради, яка має обиратися, у строк, установлений частиною першою цієї статті, не прийняла такого рішення, загальний склад відповідної місцевої ради, яка має обиратися, залишається у тій самій кількості, що й у поточному скликанні, а в разі якщо загальний склад відповідної місцевої ради поточного скликання становить непарне число, то загальний склад такої місцевої ради, яка має обиратися, зменшується на одного депутата."

2) Пункт 2 частини 1 статті 19 викласти у наступній редакції:

"2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (у тому числі міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (у містах з районним поділом);

селищні, сільські виборчі комісії;"

3) Частину 1 статті 21 викласти у наступній редакції:

"1.До складу виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу хоча б на одних місцевих виборах, підготовку та проведення яких здійснює відповідна виборча комісія. Не можуть бути членами виборчих комісій громадяни, які були членами виборчих комісій чи комісій з референдуму і протягом останніх п'яти років їх повноваження припинялися достроково у зв'язку із порушенням виборчого законодавства".

4) Частину 13 статті 22 викласти у наступній редакції:

"13. Виборчі комісії, зазначені у частинах четвертій - дев'ятій цієї статті, одночасно з формуванням складу територіальної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої виборчої комісії. Визначення кандидатур на посади голови, заступника голови та секретаря здійснюються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією."

5) Абзац другий частини 1 статті 23 викласти у наступній редакції:

"При утворенні дільничних виборчих комісій відповідна територіальна виборча включає до їх складу по одному представнику від місцевих організацій політичних партій, що мають сформовані у встановленому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" фракцію у Верховній раді України поточного скликання. Інші члени дільничної виборчої комісії визначаються шляхом жеребкування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією."

6) Частину 6 статті 23 викласти у наступній редакції:

"6. Територіальна виборча комісія одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначає її голову, заступника та секретаря. Визначення кандидатур на посади голови, заступника голови та секретаря здійснюються шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією."

7) Частину 10 статті 27 викласти у наступній редакції:

"10. Виборча комісія не менш, як двома третинами присутніх на засіданні членів, може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у пунктах 3 - 6 частині дев'ятій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню."

8) Частину 5 статті 29 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії у зв'язку із його відкликанням суб'єктом подання приймається одночасно із рішенням про включення до складу виборчої комісії члена цієї виборчої комісії від того самого суб'єкта подання. Таке рішення приймається протягом 3 днів з моменту внесення подання, але не пізніше як напередодні дня голосування."

9) Пункт 7 частини 1 статті 45 виключити.

10) Пункт 7 частини 2 статті 45 виключити.

11) Абзац перший частини 3 статті 54 викласти у наступній редакції:

"3. Представником місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, може бути громадянин України, який досяг 18 років та не визнаний в установленому законом порядку недієздатним або обмежено дієздатним."

12) Абзац перший частини 7 статті 54 викласти у наступній редакції:

"7. Уповноваженою особою місцевої організації партії може бути громадянин України, який досяг 18 років та не визнаний в установленому законом порядку недієздатним або обмежено дієздатним.

10) Частину 15 статті 54 після пункту 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"5) має права уповноваженої особи місцевої організації партії."

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6.

11) Частини 4, 5 статті 67 викласти у наступній редакції:

"4. Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача таким територіальним виборчим комісіям з відповідних місцевих виборів:

виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради відповідним районним, міським (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) територіальним виборчим комісіям;

районна територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування по виборах депутатів районної ради відповідним сільським, селищним, міським (міст районного значення) територіальним виборчим комісіям;

міська (у містах з районним поділом) територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені для голосування по виборах депутатів міської ради, міського голови відповідним районним у місті територіальним виборчим комісіям;

міська (міста Севастополя, міста республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення) територіальна виборча комісія передає виборчі бюлетені з виборів депутатів міської ради, міського голови відповідній сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) територіальній виборчій комісії.

Виборчі бюлетені від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії.

5. Районна, міська (у містах без районного поділу), районна у місті, сільська, селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів. Виборчі бюлетені від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії."

12) Частини 1 - 3 статті 70 викласти у наступній редакції:

"1. Виборець, який за станом здоров'я не може прибути до приміщення для голосування звичайної виборчої дільниці, де його включено до списку виборців, а також виборець, якого включено до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному лікувальному закладі згідно з частиною п'ятою статті 18 цього Закону, та у зв'язку з постільним режимом не може прибути до приміщення для голосування, має право звернутися до дільничної виборчої комісії з письмовою заявою про надання йому можливості проголосувати за межами приміщення для голосування. Власноручно підписана виборцем заява із зазначенням місця перебування може бути подана до дільничної виборчої комісії особисто або через інших осіб до 12 години останньої суботи перед днем виборів. До заяви додається оригінал медичної довідки, що підтверджує факт неможливості самостійного пересування. Довідка має містити номер, дату видачі, прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та дату народження виборця, діагноз, підтвердження неможливості самостійного пересування, штамп або печатку медичної установи, прізвище, підпис та відтиск особистої печатки лікаря, який видав довідку.

2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення для голосування реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), адреса місця проживання (місце перебування) виборця.

3. Дільнична виборча комісія не пізніше, як до 22 години дня, що передує дню голосування, розглядає заяви виборців про бажання голосувати за межами приміщення для голосування та приймає рішення щодо їх задоволення або відхилення. Після розгляду всіх поданих заяв дільнична виборча комісія за встановленою Центральною виборчою комісією формою складає витяг із списку виборців. При цьому у списку виборців замість підпису виборця секретар або інший визначений виборчою комісією член дільничної виборчої комісії робить запис "Голосує за місцем перебування". До витягу із списку виборців включаються виборці, стосовно яких у списку виборців стоїть відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватись, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово не повідомить відповідну дільничну виборчу комісію про бажання голосувати у приміщенні для голосування, а також виборці, заяви яких про бажання голосувати за межами приміщення для голосування, були задоволені дільничною виборчою комісією."

13) Статтю 74 викласти у наступній редакції:

"Стаття 74. Порядок транспортування і передачі документів до територіальної виборчої комісії

1. Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії трьома членами цієї виборчої комісії - представниками трьох різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії. До складу групи із транспортування документації, за наявності такого бажання, обов'язково включається члени виборчої комісії від двох суб'єктів подання-місцевих організацій партій, які набрали найбільшу кількість голосів виборців на відповідних виборах по виборчій дільниці (виборчому окрузі). У разі одночасного проведення декількох місцевих виборів особи, що здійснюють транспортування бюлетенів визначаються на підставі результатів виборів до ради юрисдикція якої поширюється на найбільшу територію.

При транспортуванні виборчих документів членами дільничної, територіальної виборчої комісії їх супроводжує працівник органів внутрішніх справ України, який повинен забезпечити охорону при транспортуванні.

За своїм бажанням інші члени дільничної, територіальної виборчої комісії, не зайняті у транспортуванні виборчих документів, кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, представники та уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі - суб'єкти відповідного виборчого процесу можуть супроводжувати транспортування документів. Супроводження транспортування виборчих документів іншими особами забороняється. Під час транспортування виборчих документів забороняється розпечатувати пакети з виборчими бюлетенями та іншою виборчою документацією.

2. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколи про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі та інші документи дільничної, територіальної виборчої комісії передаються відповідній територіальній виборчій комісії на її засіданні".

14) Частину 9 статті 75 доповнити абзацом другим наступного змісту:

"Повторний підрахунок голосів проводиться у порядку, визначеному статтею 71 цього Закону."

15) Доповнити Закон статтею 81-1 наступного змісту:

"Стаття 81-1. Виключення кандидата у депутати із виборчого списку після дня виборів

1. Вищий керівний орган місцевої організації партії має право прийняти рішення про виключення із виборчого списку кандидата, який був висунутий цієї місцевою організацією партії по багатомандатному виборчому округу та який не був визнаний обраний депутатом за результатами розподілу депутатських мандатів.

2. Прийняте рішення, скріплене печаткою відповідної місцевої організації партії або вищестоящої організації цієї партії, подається до територіальної виборчої комісії, яка зареєструвала відповідного кандидата. Територіальна виборча комісія протягом 10 днів приймає рішення про скасування реєстрації цієї особи в якості кандидата у депутати відповідної місцевої ради.

3. З моменту отримання рішення про виключення кандидата із виборчого списку територіальна виборча комісія не має права приймати рішення про визнання відповідного кандидата обраним депутатом місцевої ради.

4. Після дня голосування кандидат у депутати місцевої ради, включений до виборчого списку місцевої організації політичної партії має право в будь-який час, але до моменту визнання його обраним депутатом місцевої ради, подати заяву про відмову від балотування, на підставі якої територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування його реєстрації та виключення із виборчого списку.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос