Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов" относительно избрания городских голов по мажоритарной системе абсолютного большинства

Проект закона Украины от 14.12.2012 № 1098
Дата рассмотрения: 15.04.2014 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості

З метою сприяння реалізації громадянами України своїх виборчих прав Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 35-36, ст. 491, N39, ст. 514; із змінами, внесеними Законом України від 8 квітня 2014 року N 1184-VII) такі зміни:

1. У статті 2:

1) частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Вибори сільських, селищних, міських (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.

Вибори міських голів у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";

2) доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів міського голови Центральна виборча комісія на підставі повідомлення органів державної статистики станом на 1 січня року початку виборчого процесу здійснює офіційне опублікування інформації про чисельність жителів відповідного міста для визначення виборчої системи, за якою обиратиметься відповідний міський голова з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті".

2. Перше речення абзацу другого частини шостої статті 20 доповнити словами "(результатів повторного голосування)".

3. У статті 27:

1) частину восьму після слів "дня голосування" доповнити словами "(дня повторного голосування)", а після слів "день голосування" - словами "(день повторного голосування)";

2) частину чотирнадцяту після слів "У день голосування" доповнити словами "(день повторного голосування)".

4. Пункт 4 частини одинадцятої статті 53 після слів "у день голосування" доповнити словами "(день повторного голосування)".

5. У частині дев'ятій статті 56 слова "а напередодні дня голосування або у день голосування" замінити словами "а напередодні дня голосування (дня повторного голосування) і в день голосування (день повторного голосування)".

6. Частину четверту статті 63 викласти в такій редакції:

"4. Розпорядники виборчого фонду не пізніш як на п'ятий день після дня місцевих виборів (розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, включеного до бюлетеня для повторного голосування, - не пізніш як на п'ятий день після дня повторного голосування) зобов'язані подати до відповідної територіальної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією".

7. У статті 66:

1) у частині четвертій слова "назву та дату проведення місцевих виборів, означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності)" замінити словами "назву місцевих виборів, дату місцевих виборів, а в разі проведення повторного голосування - зазначення "повторне голосування" та дату його проведення, означення (одномандатний чи багатомандатний) виборчого округу, номер виборчого округу (за наявності)";

2) абзац перший частини п'ятої після слів "та дату проведення місцевих виборів" доповнити словами "а в разі проведення повторного голосування - зазначення "повторне голосування".

8. У статті 76:

1) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:

"5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів в одномандатному виборчому окрузі включено не менше двох кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (у містах з чисельністю жителів менше 500 тисяч) голови, кандидатів у депутати, обраним вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному одномандатному виборчому окрузі.

6. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців у виборчому окрузі набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування по цих кандидатурах";

2) після частини шостої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:

"7. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів в одномандатному виборчому окрузі включено не менше двох кандидатів на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, обраним вважається кандидат на посаду міського голови, за якого подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

8. Якщо голосування проводилося по одному кандидату в депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови згідно з частиною першою статті 46 цього Закону, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо за нього подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

9. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів включено лише одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини восьмої цієї статті, або якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів включено двох кандидатів на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, і жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини сьомої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання відповідних місцевих виборів такими, що не відбулися.

10. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів включено більше двох кандидатів на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не обраний відповідно до вимог частини сьомої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування".

У зв'язку з цим частини сьому та восьму вважати відповідно частинами одинадцятою та дванадцятою;

3) у частині одинадцятій слова і цифри "передбачених частиною другою статті 46 цього Закону" замінити словами і цифрами "передбачених частиною дев'ятою цієї статті та частиною другою статті 46 цього Закону".

9. Абзац другий частини дванадцятої статті 77 викласти в такій редакції:

"Обраним депутатом вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному одномандатному мажоритарному виборчому окрузі".

10. Статтю 78 викласти в такій редакції:

"Стаття 78. Проведення повторного голосування

1. Територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення у виборчому окрузі повторного голосування, якщо:

1) у виборчому окрузі в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) до виборчого бюлетеня у день голосування було включено більше двох кандидатів на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, і за результатами голосування у день виборів жоден з них не був обраний відповідно до вимог частини сьомої статті 76 цього Закону.

2. Про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування територіальна виборча комісія не пізніш як на другий день після встановлення результатів виборів інформує Центральну виборчу комісію, Верховну Ради Автономної Республіки Крим або відповідну місцеву раду та виборців, а також орган ведення Державного реєстру виборців.

3. Повторне голосування у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, проводиться у неділю, не пізніш як у тритижневий строк після дня виборів. Організація і порядок проведення повторного голосування визначаються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

4. У разі проведення повторного голосування передвиборна агітація поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування, і припиняється о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

5. Передвиборна агітація проводиться за рахунок коштів власних виборчих фондів кандидатів. Використання коштів з рахунку виборчого фонду кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня, наступного за днем офіційного опублікування рішення відповідної територіальної виборчої комісії про призначення повторного голосування. Використання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 18 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

6. Зміна меж виборчих округів та виборчих дільниць до завершення повторного голосування не допускається.

7. Повноваження члена дільничної виборчої комісії, включеного до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів рішенням територіальної виборчої комісії, яка утворила відповідну дільничну виборчу комісію. У разі якщо кількість членів дільничної виборчої комісії стає при цьому меншою за мінімальну кількість, встановлену частиною третьою статті 23 цього Закону, відповідна територіальна виборча комісія включає до складу дільничної виборчої комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням їх рівного представництва.

8. Довірені особи та офіційні спостерігачі кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, продовжують здійснювати свої повноваження під час організації підготовки та проведення повторного голосування.

9. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за два дні до дня повторного голосування в порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону.

10. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров'я, виготовляються відповідними дільничними виборчими комісіями не пізніш як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів.

11. Форму списку виборців для повторного голосування встановлює Центральна виборча комісія.

12. Іменні запрошення, передбачені частиною другою статті 31 цього Закону, передаються органом ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць у приміщенні, в якому він розташований, не пізніш як за п'ять днів до дня повторного голосування.

Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування.

13. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, за яких подано найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:

1) які після дня голосування, але не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування, зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;

2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування;

3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 45 цього Закону не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.

14. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке призначено відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, за яких за результатами голосування у день виборів подано найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:

1) які після дня голосування, але не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування зняли, свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;

2) реєстрація яких скасована в порядку, встановленому цим Законом, не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування;

3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 45 цього Закону не пізніш як за 12 днів до дня повторного голосування.

У разі якщо другу за розміром кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів на посаду міського (у містах з чисельністю жителів більше 500 тисяч) голови, до виборчого бюлетеня включаються кандидат, за якого подано найбільшу кількість голосів, та кандидати, за яких подано другу за розміром кількість голосів виборців.

15. У разі настання обставин, передбачених пунктами 1 - 3 частини тринадцятої або пунктами 1 - 3 частини чотирнадцятої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня кандидата, за якого у день виборів подано наступну за розміром кількість голосів виборців. У разі якщо у відповідному виборчому окрузі не залишилося інших кандидатів, до виборчого бюлетеня включається один кандидат.

16. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.

Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються у тій самій кількості, що і для голосування у день голосування.

17. Якщо обставини, які відповідно до частин тринадцятої або чотирнадцятої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали пізніше строку, визначеного частинами тринадцятою та чотирнадцятою цієї статті, повторне голосування проводиться щодо кандидата (кандидатів), реєстрація якого (яких) не була скасована або який (які) не вибув (вибули) із балотування.

У такому разі зміни до тексту виборчого бюлетеня вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням штампа "Вибув" у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статі 67 цього Закону. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.

18. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до цього Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки повторного голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п'ятий день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідних виборів, про що складає протокол.

19. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою вважається кандидат, за якого подано більше голосів виборців відносно інших кандидатів, які балотувалися у відповідному виборчому окрузі.

Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою, якщо за нього подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

20. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено два або більше кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, і за результатами повторного голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців подано за двох або більше кандидатів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату, і за нього не було подано більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів депутата, сільського, селищного, міського голови такими, що не відбулися, та відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону призначає повторні вибори, про що приймає відповідне рішення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

О. ТУРЧИНОВ

Опрос