Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно повторных выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах и усовершенствования отдельных положений)

Проект закона Украины от 28.12.2012 № 1035-2
Дата рассмотрения: 28.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо повторних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах та удосконалення окремих положень)

I. Внести наступні зміни до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 10-11, ст. 73):

1. У частині 3 статті 26 після слів: "якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку" доповнити словами ", члени виборчих комісій, які входили до складу виборчих комісій, на яких неможливо встановити достовірні підсумки голосування та результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі.".

2. Частину 2 статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:

"При проведенні повторних виборів народних депутатів не може бути суб'єктом подання кандидатур до складу виборчих комісій суб'єкт подання, який був ініціатором включення до складу виборчої комісії члена виборчої комісії, який входив до складу виборчих комісій, на яких неможливо встановити достовірні підсумки голосування та результати виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі, крім випадків, коли суб'єктом подання кандидатур є політична партія, депутатська фракція якої зареєстрована в Апараті Верховної Ради України поточного скликання.".

3. Частину 2 статті 30 доповнити новим пунктом 121 такого змісту:

"121) приймає рішення про неможливість встановлення достовірності підсумків голосування та результатів виборів не менш як двома третинами її складу;".

4. У частині 4 статті 33 після слів "Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні - за необхідністю." доповнити словами "За сім днів до дня голосування виборча комісія працює в загальному режимі з 9.00 до 18.00 години без перерви.".

5. У частині 6 статті 34 після слів "У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчинення дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для таких дій." доповнити словами "Органам міліції забороняється використання для забезпечення охорони правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів у приміщеннях для голосування спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів.".

6. Статтю 62 доповнити новою частиною такого змісту:

"2. У разі коли в одномандатному окрузі неможливо встановити достовірні підсумки голосування та результати виборів народних депутатів у частині обрання народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі, вибори у такому окрузі вважаються такими, що не відбулися. Рішення про неможливість встановлення достовірності підсумків голосування та результатів виборів приймається Центральною виборчою комісією не менш як двома третинами її складу.".

7. У частині 3 статті 104 слова "передбаченими у статті 107" замінити словами "передбаченими у статті 1071".

8. Доповнити Закон новою статтею такого змісту:

"Стаття 1071. Особливості підготовки і проведення повторних виборів народних депутатів

1. Спеціальні виборчі дільниці для проведення повторних виборів депутатів, що існують на тимчасовій основі, утворюються не пізніш як за дев'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - не пізніш як за десять днів до дня голосування у порядку, встановленому цим Законом.

2. Окружні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня голосування за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених частиною другою статті 27 цього Закону, що вносяться до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня голосування у порядку, встановленому статтею 27 цього Закону.

3. Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня голосування, а у винятковому випадку утворення виборчої дільниці відповідно до частини восьмої статті 21 цього Закону - одночасно з утворенням виборчих дільниць, за поданнями суб'єктів внесення подання, визначених частиною четвертою статті 28 цього Закону, що вносяться до окружної виборчої комісії не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування у порядку, встановленому статтею 28 цього Закону.

4. Висування кандидатів у депутати починається на наступний день після опублікування рішення Центральної виборчої комісії про проведення повторних виборів і закінчується за сорок днів до дня голосування.

5. Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за тридцять днів до дня голосування. Реєстрація кандидатів у депутати закінчується за двадцять п'ять днів до дня голосування.

6. Органи ведення Державного реєстру виборців передають по одному примірнику попередніх списків виборців відповідним дільничним виборчим комісіям не пізніш як за одинадцять днів до дня голосування.

7. На спеціальних виборчих дільницях списки виборців складаються у порядку, передбаченому законом, не пізніш як за сім днів до дня голосування.

8. Форма, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в одномандатних виборчих округах затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять чотири дні до дня голосування.

9. У разі, якщо у законі про Державний бюджет України кошти для підготовки і проведення повторних виборів депутатів не передбачені, такі витрати можуть здійснюватися з резервного фонду бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі, внаслідок порушення виборчого процесу, що призвело до проведення повторних виборів, за рішенням суду стягується з винних осіб у встановленому законом порядку."

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у частині 4 статті 12 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 36, ст. 448) після слів "Рішення Комісії приймається на засіданні Комісії відкритим голосуванням більшістю голосів від складу Комісії" доповнити словами ", крім випадків, передбачених законами України.".

2) у частині 5 статті 13 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 4, ст. 20) після слів "Органам міліції забороняється направлення спеціальних підрозділів міліції для забезпечення проведення слідчих дій, використання при проведенні слідчих дій" доповнити словами "охорони правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів у приміщеннях для голосування".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос