Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно уплаты судебного сбора)

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 973
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо сплати судового збору)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 401 такого змісту:

"Стаття 401. Судовий збір

Судовий збір у провадженні по справі про адміністративне правопорушення сплачується у разі винесення судом (суддею) постанови про накладення адміністративного стягнення особою, на яку накладено стягнення.

Розмір і порядок сплати судового збору встановлюється законом.";

2) статтю 283 після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Постанова суду (судді) про накладення адміністративного стягнення повинна містити положення про стягнення з особи, щодо якої її винесено, судового збору.".

У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати відповідно частинами шостою - восьмою.

2. У Законі України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87; із змінами, внесеними Законами України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI та від 23 грудня 2011 року N 4289-VI):

1) у частині першій статті 1:

слова "а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат" замінити словами "за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом";

доповнити частину реченням такого змісту: "Судовий збір включається до складу судових витрат.";

2) частину першу статті 2 після слів "звертаються до суду" доповнити словами "чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом";

3) частину першу статті 3 доповнити абзацом такого змісту:

"у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим Законом.";

4) у статті 4:

у частині другій:

у пункті 1:

у підпункті 2 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";

в абзаці другому підпункту 3 цифри та слова "0,1 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,2 розміру мінімальної заробітної плати";

абзац третій підпункту 6 замінити абзацами такого змісту:

"

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову до 5 розмірів мінімальної заробітної плати

0,2 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову від 5 до 50 розмірів мінімальної заробітної плати

5 відсотків ціни позову, але не менше 0,3 розміру мінімальної заробітної плати

позовної заяви про відшкодування моральної шкоди з ціною позову понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати

10 відсотків ціни позову 

";

у пункті 2:

підпункт 12 викласти у такій редакції:

12) заяв кредиторів про порушення справ про банкрутство, а також заяв кредиторів, які звертаються з майновими вимогами до боржника після оголошення справи про банкрутство

1 відсоток ціни позову (суми майнових вимог), але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 10 розмірів мінімальних заробітних плат

підпункти 13 - 17 виключити;

у підпункті 1 пункту 3:

в абзаці другому цифри та слова "1 відсоток розміру майнових вимог, але не менше 0,1 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 2 розмірів мінімальних заробітних плат" замінити цифрами та словами "2 відсотки розміру майнових вимог, але не менше 1,5 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 4 розмірів мінімальних заробітних плат";

в абзаці третьому цифри та слова "0,03 розміру мінімальної заробітної плати" замінити цифрами та словами "0,06 розміру мінімальної заробітної плати";

доповнити частину пунктом 5 такого змісту:

5. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення - 0,03 розміру мінімальної заробітної плати.

Доповнити статтю частиною такого змісту:

"3. Під час подання адміністративного позову майнового характеру сплачується 10 відсотків розміру ставки судового збору. Решта суми судового збору стягується з позивача або відповідача пропорційно задоволеній чи відхиленій частині вимог.";

5) доповнити статтю 5 частиною такого змісту:

"2. У разі задоволення позову, поданого прокурором для здійснення представництва інтересів держави в суді, судовий збір стягується з відповідача, а в інших випадках судовий збір стягується з позивача або відповідача пропорційно задоволеній чи відхиленій частині вимог.";

6) у частині першій статті 7:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;";

пункти 4 і 5 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос