Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации рисков физических лиц на финансовом рынке и повышения надежности финансовых учреждений

Проект закона Украины от 12.12.2012 № 971
Дата рассмотрения: 12.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо мінімізації ризиків фізичних осіб на фінансовому ринку та підвищення надійності фінансових установ

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2006 р., N 13, ст. 110; 2009 р., N 23, ст. 278):

1) абзац одинадцятий частини першої статті 1 після слів "кредитний рейтинг" доповнити словами і символами "(рейтингова оцінка)";

2) доповнити статтю 8 новим пунктом такого змісту:

"71) встановлювати мінімальні вимоги для проходження цінними паперами лістингу та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі фондової біржі, у тому числі щодо вартості чистих активів емітента таких цінних паперів, номінальної вартості серії їх випуску, рівня їх кредитного рейтингу".

2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2002 р., N 17, ст. 117):

1) статтю 7 після пункту 22 доповнити новим пунктом такого змісту:

"23) визначає перелік рейтингових агентств, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, з числа уповноважених та визнаних міжнародних рейтингових агентств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

У зв'язку із цим пункт 23 вважати пунктом 24;

2) частину другу статті 25 доповнити новим реченням такого змісту: "Визначення прийнятності забезпечення за кредитом для рефінансування здійснюється Національним банком з врахуванням кредитних рейтингів, визначених уповноваженими або визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду";

3) статтю 59 доповнити новою частиною такого змісту:

"Резерви для покриття можливих втрат за кредитами та операціями за цінними паперами формуються з врахуванням кредитних рейтингів, визначених уповноваженими або визнаними міжнародними рейтинговими агентствами, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду";

3. У статті 56 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30):

частину першу доповнити новим пунктом такого змісту:

"7) відомості про чинний кредитний рейтинг банку (за умови його наявності), визначений за Національною рейтинговою шкалою уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду";

доповнити новою частиною такого змісту:

"Банк, який залучає вклади і депозити від фізичних осіб, зобов'язаний на постійній основі розміщувати на веб-сайті банку актуалізовану інформацію про чинний кредитний рейтинг банку (за умови його наявності), визначений за Національною рейтинговою шкалою уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду".

4. У Законі України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103):

1) у статті 34:

доповнити після частини четвертої новою частиною такого змісту:

"Обсяг грошових коштів ІСІ (крім венчурних фондів), розміщених на банківських депозитних рахунках та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах в банках, у разі якщо кредитний рейтинг таких банків не визначено уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою, або якщо кредитний рейтинг зазначених банків відповідає спекулятивному рівню, що визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ".

У зв'язку з цим частини п'яту - дванадцяту вважати відповідно частинами шостою - тринадцятою;

частину дванадцяту викласти у такій редакції:

"У разі якщо кредитний рейтинг цінних паперів, які входять до активів ІСІ (крім венчурного фонду), або банку, в якому розміщені грошові кошти ІСІ на банківському депозитному рахунку та/або в ощадних (депозитних) сертифікатах, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою або втратив чинність, ІСІ (крім венчурного фонду) протягом трьох місяців з моменту зниження рівня кредитного рейтингу або втрати ним чинності зобов'язаний привести свої активи у відповідність до вимог цього Закону в порядку, встановленому Комісією";

2) статтю 50 доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Банк, який є зберігачем активів ІСІ (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, повинен мати кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня, що визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, за Національною рейтинговою шкалою.

У разі якщо кредитний рейтинг банку, який є зберігачем активів ІСІ (крім венчурного фонду) у формі цінних паперів, знизився до спекулятивного рівня за Національною рейтингового шкалою або втратив чинність, ІСІ (крім венчурного фонду) протягом трьох місяців з дня зниження рівня кредитного рейтингу або втрати ним чинності зобов'язаний привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону в порядку, встановленому Комісією".

5. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 51, ст. 578, N 43, ст. 447):

1) статтю 25 доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює мінімальні вимоги для проходження цінними паперами лістингу та перебування цих цінних паперів у біржовому реєстрі фондової біржі, у тому числі щодо вартості чистих активів емітента таких цінних паперів, номінальної вартості серії їх випуску, рівня їх кредитного рейтингу";

2) частину п'яту статті 40 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"чинний кредитний рейтинг емітента або цінних паперів, визначений уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством за Національною рейтинговою шкалою, - у разі якщо визначення кредитного рейтингу емітента або цінних паперів є обов'язковим відповідно до закону".

У зв'язку із цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

6. Частину першу статті 22 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оцінка ступеня ризику для розрахунку диференційованих зборів здійснюється з урахуванням чинного кредитного рейтингу банку-учаснику Фонду, визначеного уповноваженим або визнаним міжнародним рейтинговим агентством, кредитні рейтинги якого використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду. Перелік уповноважених рейтингових агентств та визнаних міжнародних рейтингових агентств, кредитні рейтинги яких використовуються у сфері банківського регулювання та нагляду, встановлюється Національним банком з числа уповноважених та визнаних міжнародних рейтингових агентств, які визнані такими відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Опрос