Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" (относительно арендных отношений)

Проект закона Украины от 06.12.2012 № 11483
Дата рассмотрения: 06.12.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 42, N 18, ст. 88, N 49, ст. 301; 1999 р., N 29, ст. 239; 2001 р., N 31, ст. 146; 2004 р., N 50, ст. 539; 2006 р., N 8, ст. 89; 2007 р., N 33, ст. 440; 2009 р., N 8, ст. 105; 2011 р., N 4, ст. 22, N 29, ст. 272, N 44, ст. 458; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5063-VI) такі зміни:

1) абзац восьмий частини другої статті 4 виключити;

2) в абзаці першому частини четвертої статті 9 після слів "Антимонопольного комітету України)" доповнити словами ", та визначення розміру орендної плати", слова і цифри "протягом 15 днів після дати її реєстрації" замінити словами і цифрою "протягом 5 днів після визначення розміру орендної плати";

3) частину першу статті 10 доповнити абзацом такого змісту:

"зобов'язання орендаря відшкодувати у порядку, визначеному законодавством, збитки, завдані у зв'язку з втратою, пошкодженням або знищенням об'єкта оренди.";

4) частину першу статті 23 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"На передане в оренду майно не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями орендаря чи третіх осіб. Орендар не може розпоряджатися орендованим майном і вчиняти з ним дії, що призводять до зміни форми власності.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

5) у статті 24:

у частині першій слово "орендодавець" замінити словом "балансоутримувач";

частину третю після слів "на користь" доповнити словами "балансоутримувача або";

6) статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Орендодавець має право відмовитися від договору оренди і вимагати повернення орендованого майна, якщо заборгованість орендаря з орендної плати перевищує суму завдатку, сплаченого під час укладення договору оренди. У разі відмови орендодавця від договору оренди договір вважається розірваним з моменту одержання орендарем повідомлення орендодавця про відмову від договору. Орендар зобов'язаний повернути орендодавцю орендоване окреме індивідуально визначене майно протягом 10 днів після розірвання договору, а орендований цілісний майновий комплекс - у порядку, визначеному статтею 27 цього Закону, та сплатити заборгованість з орендної плати.";

7) у статті 27:

у першому реченні частини першої слово "орендодавцеві" виключити;

у частині третій:

абзац третій після слів "не визначений" доповнити словами "або зазначений орган чи його правонаступник протягом тридцяти днів не прийняв об'єкт оренди в своє управління";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Орендовані цілісні майнові комплекси державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди повертаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

8) у тексті Закону слова "цілісний майновий комплекс" в усіх відмінках і числах замінити словами "цілісний (єдиний) майновий комплекс" у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос