Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О дипломатической службе" (относительно уточнения отдельных положений)

Проект закона Украины от 22.11.2012 № 11453
Дата рассмотрения: 21.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про дипломатичну службу"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, постійні представництва України при міжнародних організаціях;";

доповнити статтю після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"дипломатичне представництво України в іншій державі - постійно діюча установа України, що здійснює представництво України у державі перебування, підтримує у зазначеній державі офіційні міждержавні відносини, захищає інтереси України, права та інтереси її громадян і юридичних осіб за кордоном, а також здійснює інші завдання, передбачені законодавством України;

консульська установа України в іншій державі - постійно діюча установа України, що здійснює в межах відповідного консульського округу на території держави перебування захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб, сприяє розвиткові дружніх відносин України з іншими державами, розширенню економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних, культурних, спортивних зв'язків і туризму, надає сприяння вихідцям з України та їх нащадкам у підтримці контактів з Україною, здійснює інші завдання, передбачені законодавством України;

постійне представництво України при міжнародній організації - постійно діюча дипломатична установа України за кордоном, основним завданням якої є представництво України при міжнародній організації, членство в якій Україна набула у встановленому порядку або/та членство в якій Україна не набула, підтримання з нею від імені України офіційних відносин та захист інтересів України шляхом використання механізму багатостороннього міждержавного співробітництва, налагодженого в рамках цієї міжнародної організації;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;

2) у статті 6:

частини восьму, дев'яту та одинадцяту виключити;

частину десяту викласти в такій редакції:

"Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України в іншій державі, консульської установи України в іншій державі, постійного представництва України при міжнародній організації визначаються цим Законом та Положенням про закордонні дипломатичні установи України, яке затверджується Президентом України.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос