Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О социальном диалоге в Украине" относительно создания трехсторонних социально-экономических советов на уровне городов и районов

Проект закона Украины от 21.11.2012 № 11452
Дата рассмотрения: 21.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" щодо створення тристоронніх соціально-економічних рад на рівні міст і районів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про соціальний діалог в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 28, ст. 255) такі зміни:

1) у частині третій статті 6:

абзац перший після слів "На територіальному рівні" доповнити словами "(в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)";

в абзаці третьому слова "обласними, місцевими профспілками, їх організаціями та" замінити словами "республіканськими, обласними, місцевими профспілками, їх організаціями, організаціями всеукраїнських профспілок, їх";

доповнити частину абзацами такого змісту:

"У районах та містах (крім міст Києва та Севастополя) для участі в колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу відповідно до закону репрезентативними є:

профспілкова сторона, суб'єктами якої є професійні спілки, їх організації, організації всеукраїнських профспілок, їх об'єднання, створені за територіальною ознакою;

сторона роботодавців, суб'єктами якої є організації роботодавців, їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.";

2) у статті 7:

абзац третій частини першої після слів "на територіальному рівні" доповнити словами "(в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"5. У районах та містах (крім міст Києва та Севастополя) та на локальному рівні оцінка відповідності критеріям репрезентативності профспілок, їх організацій, організацій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань, організацій роботодавців та їх об'єднань не проводиться.";

3) у частині п'ятій статті 9:

в абзаці першому слова "підтвердили свою репрезентативність" замінити словами "відповідно до закону є репрезентативними";

абзац другий після слова "(об'єднання)" доповнити словами "сторони соціального діалогу";

абзац третій після слів "повноважних представників" доповнити словами "сторони соціального діалогу";

абзац четвертий після слова "зібранні" доповнити словами "сторони соціального діалогу на національному, галузевому та територіальному (в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) рівнях,";

4) у статті 17:

у частині першій:

в абзаці першому слова "(в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі)" виключити;

в абзаці другому слова "міські державні адміністрації" замінити словами "міські, районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад";

у частині другій слова "розпорядженням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами "відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад";

у частині шостій слова "міськими державними адміністраціями" замінити словами "міськими, районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос