Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно охраны корпоративных прав)

Проект закона Украины от 21.11.2012 № 11451
Дата рассмотрения: 21.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо охорони корпоративних прав)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст. 384) такі зміни:

1) у абзаці другому частини четвертої статті 7 слова "за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства" виключити;

2) абзац другий частини першої статті 24 виключити;

3) абзац другий частини першої статті 30 доповнити реченням такого змісту:

"За рішенням загальних зборів та в порядку визначеному законодавством і статутом товариства, - дивіденди можуть бути виплачені іншим майном";

4) у абзаці першому частини другої статті 30 слово "шість" замінити словом "п'ять";

5) у абзаці другому частини другої статті 30 слово "шість" замінити словом "п'ять";

6) абзац перший частини другої статті 34 виключити;

7) У статті 41:

- абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій;

- в абзаці другому частини другої слова "не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій", замінити словами "більше 50 відсотків привілейованих акцій";

8) пункт 2 частини третьої статті 42 доповнити словами: "та обрання представника, який має право подати позов від імені товариства".

9) У статті 50:

- абзац перший частини першої доповнити словами: "з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про порушення його прав";

- частину другу доповнити словами: "та частиною другою";

10) статтю 63 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. З позовом про відшкодування збитків, заподіяних товариству членом ради директорів (наглядової ради) товариства, одноосібним виконавчим органом товариства, членом колегіального органу товариства, має право звернутися до суду товариство або його акціонер (група акціонерів), що володіє (володіють) в сукупності не менше 10 % простих акцій товариства";

11) статтю 70 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Значний правочин, укладений з порушенням вимог, передбачених цією статтею, може бути визнаний недійсним за позовом товариства або його акціонера (акціонерів), які володіють в сукупності не менше 10 % простих акцій товариства";

12) статтю 72 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вимог, передбачених статтею 71 цього Закону, товариство або будь-хто з його акціонерів, які володіють не менше 10 % простих акцій товариства, має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос