Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизма защиты субъективных прав участников гражданских отношений

Проект закона Украины от 21.11.2012 № 11448
Дата рассмотрения: 21.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізму захисту суб'єктивних прав учасників цивільних відносин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів такі зміни:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40, ст. 356):

1) частину четверту статті 362 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Усі умови договору, який вчинений з порушенням переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, вважаються чинними, крім тих, які визначали особу попереднього покупця, що не був співвласником".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) статтю 387 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"2. Власник має право на витребування майна, що було знаряддям злочину, предметом контрабанди тощо, якщо воно було використано без згоди власника іншими особами, що вчинили правопорушення.

3. Незаконно одержані майно та доходи підлягають безоплатному примусовому їх вилученню у дохід держави як безпідставно набуті внаслідок вчинення злочину чи правопорушення";

3) статтю 1212 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Особа, яка безпідставно набула майно, у разі укладення договору про відчуження цього майна зобов'язана повернути потерпілому безпідставно набуте майно, а договір вважається недійсним з моменту встановлення права потерпілого на таке майно";

4) статтю 1223 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У разі порушення права на спадкування іншими спадкоємцями (або особами, які себе такими вважають), невизнання права або його оспорювання спадкоємець має право звернутися до суду за захистом права на спадкування. Способами захисту права на спадкування можуть бути способи, передбачені у частині другій статті 16 цього Кодексу, та вимоги, що випливають із порушення норм про спадкування Книги шостої";

5) частину другу статті 1283 доповнити абзацом такого змісту:

"Права нотаріуса при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна: 1) право самостійно обирати особу, яка здійснюватиме функції охоронця без зобов'язання керуватися вказівками спадкоємців; 2) право призначити виконавцем одну з осіб, запропонованих спадкоємцями, рівно як і призначити іншу особу на власний розсуд, у разі якщо спадкоємці не дійшли згоди щодо особи виконавця".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 40, ст. 492):

1) частину першу статті 96 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) заявлено вимогу про надання дозволу на виїзд дитини за кордон у цілях лікування, оздоровлення, участі у спортивних змаганнях, культурних заходах, побачення з родичами у країні їх постійного місця проживання на строк, що не перевищує одного календарного року";

2) статтю 103 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. У судовому наказі про надання дозволу на виїзд дитини за кордон в цілях лікування, оздоровлення, участі у спортивних змаганнях, культурних заходах, побачення з родичами у країні їх постійного місця проживання на строк, що не перевищує одного календарного року, не зазначається інформація, передбачена пунктом 5 частини першої цієї статті".

3. У Житловому кодексі УРСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., N 28, ст. 573):

1) доповнити Кодекс статтею 101 такого змісту:

"101. Захист житлових прав

1. Захист житлових прав є формою реалізації прав і законних інтересів громадян на житло та спрямований на поновлення таких прав.

2. Право на захист здійснюється особою на свій розсуд самостійно, через представника або уповноваженими на те державними органами, у межах визначених чинним законодавством України.

3. Якщо особа, житлове право якої порушено, не має наміру здійснювати його захист, то вона може відмовитися від захисту такого права відповідними державними органами чи посадовими особами у встановленому законом порядку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос