Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины (относительно пересмотра судебных решений)

Проект закона Украины от 08.11.2012 № 11409
Дата рассмотрения: 08.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо перегляду судових рішень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2004, N N 40 - 41, 42, ст. 492, із наступними змінами) такі зміни:

1. Статтю 72 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. За відсутності клопотання про поновлення чи продовження процесуального строку документ повертається особі, яка її подала.".

2. Частину п'яту статті 76 викласти у такій редакції:

"5. Вручення судової повістки стороні, третій особі, заявнику, заінтересованій особі вважається врученням повістки і її представнику (представникам). Вручення судової повістки представнику особи, яка бере участь у справі, вважається врученням повістки і цій особі, а також усім її представникам.".

3. Текст статті 324 викласти у такій редакції:

"1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, прийняті за результатами апеляційного розгляду, крім рішень суду в справах майнового характеру, ціна позову яких складає менше п'ятдесяти мінімальних заробітних плат;

2) ухвали суду першої інстанції у випадках, передбачених пунктами 4, 14 і 15 частини першої статті 293 цього Кодексу після їх перегляду в апеляційному порядку;

3) ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

2. Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права.".

4. Статтю 325 доповнити частиною 3 такого змісту:

"3. Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено.".

5. У статті 326:

1) пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:

"5) в чому полягає порушень судом норм матеріального чи процесуального права;".

2) частину п'яту після слів "а також" доповнити словами "належно засвідчені".

6. У статті 328:

1) Частину 5 викласти у такій редакції:

"5. Підставою для відкриття касаційного провадження є:

1) істотне порушення норм матеріального чи процесуального права;

2) необхідність забезпечення єдності судової практики та верховенства права.".

2) частину шосту доповнити таким реченням:

"Копія ухвали надсилається також суду першої інстанції для приєднання до справи.".

3) Доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. Повернення касаційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до суду касаційної інстанції зі скаргою після усунення недоліків у межах строку на касаційне оскарження, якщо:

1) пропущено строк для подачі скарги і не порушено клопотання про його поновлення;

3) касаційна скарга за змістом і формою не відповідає вимогам статей 324, 326 цього Кодексу;

4) до скарги не додано оригіналів документів, що підтверджують сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи у встановленому порядку і розмірі.".

7. Статтю 332 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі відмови від касаційної скарги суд закриває касаційне провадження за цією скаргою.".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

9. Частину першу статті 341 після слова "застосуванню" доповнити словами "або його неправильно застосовано".

10. Із частини першої статті 348 слова "або продовжено" виключити.

11. У статті 361:

1) частину першу доповнити словами "та обставинами, передбаченими частиною третьою цієї статті";

2) доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті, якщо Верховним Судом України встановлено інше застосування закону, іншого нормативно-правового акта чи їх окремих положень, ніж у рішенні або ухвалі, що підлягають перегляду.".

12. Частину другу статті 362 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) у випадках, встановлених частиною третьою статті 361 цього Кодексу, - протягом трьох місяців з дня відкриття цієї обставини".

13. Частину першу статті 363 після слів "нововиявленими обставинами" доповнити словами і цифрами "чи з обставин, визначених частиною третьою статті 361 цього Кодексу".

14. У статті 364:

1) частину першу після слів "нововиявленими обставинами" доповнити словами і цифрами "чи з обставин, визначених частиною третьою статті 361 цього Кодексу";

2) пункти 5 і 6 частини другої після слів "нововиявлені обставини" доповнити словами і цифрами "чи обставини, визначені частиною третьою статті 361 цього Кодексу" (у відповідних відмінках);

3) доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змісту:

"4. У разі надходження заяви, яка за своїм змістом і формою не відповідає вимогам цієї статті, або у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, а також у випадку пропуску строку для її подачі за відсутності клопотання про його поновлення, або якщо таке клопотання відхилено суддею, заява повертається особі, яка її подала, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала.

5. Після усунення зазначених у частині четвертій цієї статті недоліків особа має право повторно подати заяву в загальному порядку, крім випадку, коли скаргу було повернуто з мотивів відхилення клопотання про поновлення пропущеного строку.".

15. Частини першу та другу статті 365 після слів "нововиявленими обставинами" доповнити словами і цифрами "чи обставинами, визначеними частиною третьою статті 361 цього Кодексу.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного після його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос