Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины

Проект закона Украины от 15.10.2012 № 11335
Дата рассмотрения: 15.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 14-17, ст. 133; із змінами, внесеними Законом України від 18 листопада 2010 року N 2704-VI), такі зміни:

1) частину першу статті 1, пункт 14 частини першої статті 16, частину другу статті 17, частини першу, третю і сьому статті 19, частини першу і другу статті 24, частину третю статті 25, пункти 9 і 15 частини першої статті 27, частину другу статті 29, пункт 5 частини першої статті 30, пункти 3 і 5 частини другої статті 31, частини першу-третю статті 33, частину третю статті 34, пункт 1 частини другої статті 37, частину другу статті 43, частини четверту, п'яту і сьому статті 51, частину другу статті 54, пункт 8 частини третьої статті 55, назву глави 11, назву глави 14, пункт 4 частини чотирнадцятої статті 73, частини другу і третю статті 74, частину другу статті 79, частину п'яту статті 81, частини першу і третю статті 82, частину сьому статті 83, частини першу і третю статті 84, частини другу, третю, п'яту і сьому статті 85, частини четверту і сьому статті 87, частину п'яту статті 157, частину другу статті 173, частину першу статті 204, частину шосту статті 208, частини другу і п'яту статті 209, частини четверту і шосту статті 211, частину п'яту статті 212, пункти 1 і 3 частини третьої статті 213, пункт 1 частини третьої статті 221, частину другу статті 227, частини першу-третю статті 232, частину другу статті 233 після слів "депутатська фракція" у всіх відмінках і числах доповнити словами "(депутатська група)" у відповідному відмінку і числі;

2) частину першу статті 5, частину четверту статті 9, пункт 9 частини першої статті 16 після слова "фракція" у всіх відмінках і числах доповнити словом "(група)" у відповідному відмінку і числі;

3) у пункті 10 частини першої статті 12, частині другій статті 58, частині першій статті 60, частині другій статті 222, слова "(виборчий блок політичних партій)" у всіх відмінках і числах виключити;

4) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:

"2. Політичні партії, які за результатами виборів народних депутатів взяли участь у розподілі депутатських мандатів, делегують до складу Підготовчої депутатської групи народних депутатів за квотою один представник від восьми народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій. Якщо після розподілу квот залишаються народні депутати, кількість яких становить п'ять і більше народних депутатів, у такому випадку також пропонується по одному представнику від цієї політичної партії. Письмова пропозиція щодо кандидатури народного депутата - представника політичної партії за підписом керівника відповідної політичної партії подається Голові Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності - Першому заступнику чи заступнику Голови Верховної Ради України.

Народні депутати, обрані в одномандатних округах, делегуються по одному представнику від Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. Делегування представників здійснюється на зборах народних депутатів від відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які скликаються головою відповідної ради не пізніш як через 5 днів після оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів. Протокол зборів, підписаний головою відповідної ради, відразу надсилається ним до Голови Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності - Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.";

5) частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"2. Лічильна комісія обирається Верховною Радою в кількості членів комісії встановленій Верховною Радою за пропозицією Підготовчої депутатської групи з числа народних депутатів з яких половина обирається за пропозиціями політичних партій, які за результатами виборів народних депутатів взяли участь у розподілі депутатських мандатів з урахуванням принципу квот пропорційного представництва відповідно до їх кількісного складу, і половина від народних депутатів, обраних в одномандатних округах.";

6) друге речення частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"До її складу входять голова Підготовчої депутатської групи, два представники від політичних партій, які за результатами виборів народних депутатів до Верховної Ради отримали найбільшу кількість депутатських мандатів, та два представники з числа народних депутатів, обраних в одномандатних округах, які входять до Підготовчої депутатської групи.";

7) частину другу статті 22 викласти в такій редакції:

"2. Законопроект, проект іншого акта, який за результатами розгляду питання про його включення до порядку денного сесії не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів, зазначеної у частині третій цієї статті, вважається відхиленим. Верховна Рада у межах поточної сесії має право повернутися до повторного розгляду відхиленого у такий спосіб законопроекту за наявності висновку головного комітету та одночасно поданого проекту постанови про внесення змін до затвердженого порядку денного сесії.";

8) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:

"1. Депутатські фракції формуються на партійній основі.";

9) статтю 59 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій (груп)

1. Народний депутат може входити до складу лише однієї депутатської фракції (депутатської групи).

2. Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України не входять до складу депутатської фракції (депутатської групи).

3. Народний депутат, який не ввійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов зі складу депутатської фракції, є позафракційним.

4. Позафракційні народні депутати можуть об'єднуватися у депутатську групу народних депутатів (далі - депутатська група). Мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської групи має становити чисельність, не меншу, ніж чисельність нижчої за чисельністю депутатської фракції.

5. Депутатська група реєструється в Апараті Верховної Ради в порядку, встановленому статтею 60 цього Регламенту.

6. Зареєстрована депутатська група має права депутатської фракції.";

10) статтю 591 виключити;

11) частину п'яту статті 75 викласти у такій редакції:

"5. Рішення щодо кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України приймається шляхом відкритого поіменного голосування.";

12) у статті 76:

у першому реченні частини першої виключити слова "крім випадку виконання ним обов'язків Президента України відповідно до статті 112 Конституції України,";

пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:

"2) не менш як однією третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за їх підписами (підписні листи подаються в оригіналі, на них зазначаються прізвище, ім'я, по батькові народного депутата, номер його посвідчення та проставляється особистий підпис, який може бути відкликаний тільки до включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради;";

13) частину четверту статті 77 викласти у такій редакції:

"4. Рішення Верховної Ради про відкликання Голови Верховної Ради України з посади приймається шляхом відкритого поіменного голосування більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і оформляється постановою Верховної Ради.";

14) у першому реченні частини першої статті 87 слова "третьої" замінити на слово "четвертої";

15) у пункті 3 частини другої статті 127 виключити слово "інших";

16) частину шосту статті 208 викласти в такій редакції:

"6. Звільнення з посад зазначених у частині першій цієї статті осіб (крім суддів Конституційного Суду України та членів Вищої ради юстиції) здійснюється за письмовим поданням Голови Верховної Ради за наявності рішень відповідних комітетів, а звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради з прав людини може також здійснюватися на вимогу не менш як однієї четвертої народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради за їх підписами, оформленими підписними листами депутатських фракцій. Підписні листи подаються в оригіналах. До включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради підписи народних депутатів можуть бути відкликані.";

17) частину другу статті 213 викласти в такій редакції:

"2. Питання про висловлення недовіри Генеральному прокуророві України включається до порядку денного сесії Верховної Ради за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їх підписами, і за яку проголосувало більше половини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. До включення питання до порядку денного сесії Верховної Ради підписи народних депутатів можуть бути відкликані.";

18) у статті 222:

у частині другій виключити слова "і доручає Центральній виборчій комісії визнати повноваження наступного кандидата в народні депутати за списком політичної партії (виборчого блоку політичних партій) відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Голова Верховної Ради України видає розпорядження щодо припинення відповідних виплат народному депутату, повноваження якого були достроково припинені.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня офіційного опублікування, але не раніше дня відкриття першого засідання першої сесії Верховної Ради України у складі, обраному на виборах народних депутатів України, що призначені на 28 жовтня 2012 року, за винятком підпункту 4 пункту 3 розділу I, який набирає чинності з наступного дня після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів народних депутатів України, що призначені на 28 жовтня 2012 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос