Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с усовершенствованием разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 12.10.2012 № 11327
Дата рассмотрения: 12.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170):

1) статтю 18 доповнити після частини четвертої новими частинами такого змісту:

"Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання суб'єктом (підприємство, установа, організація, громадянин України, іноземець та особа без громадянства, іноземна юридична особа) документів.

Порядок видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозвільними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Підставами для відмови у видачі рішення є:

подання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування надається дозвільним органом суб'єкту, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення рішення є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті.

Підставами для видачі дубліката рішення є його втрата або пошкодження.

Рішення анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, із заявою про анулювання рішення;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

встановлення факту надання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання видається особисто або надсилається суб'єкту, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами - від одного до п'ятдесяти років.

Прийняття документів, необхідних для видачі рішення, а також видача рішення (переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами п'ятнадцятою - вісімнадцятою;

2) частину третю статті 57 виключити;

3) статті 59 і 61 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання дозвільними органами встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання документів постійним лісокористувачем.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання постійним лісокористувачем неповного пакета документів згідно з установленим вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих постійним лісокористувачем, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача надається дозвільним органом постійному лісокористувачеві особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження постійного лісокористувача.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення постійного лісокористувача із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

встановлення факту надання постійним лісокористувачем в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається постійному лісокористувачу поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії дозволу - один рік.

Прийняття документів, необхідних для видачі дозволу, а також видача дозволу (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.";

"Стаття 61. Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється у порядку, встановленому законом.";

4) у частині першій статті 62 слова ", з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" виключити.

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532):

1) пункти 12, 38, 90 і 98 виключити;

2) пункт 132 у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти у такій редакції:

"132. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос