Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам использования земель вокруг военных объектов

Проект закона Украины от 12.10.2012 № 11326
Дата рассмотрения: 12.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань використання земель навколо військових об'єктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про землеустрій" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 36, ст. 282; із змінами, внесеними Законом України від 21 червня 2012 року N 5003-VI):

1) частину другу статті 25 доповнити пунктом "к" такого змісту:

"к) проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів (будівлі та споруди арсеналів, баз та складів) Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на яких зберігаються озброєння, ракети, боєприпаси і компоненти рідкого ракетного палива та які є потенційно небезпечними об'єктами і об'єктами підвищеної небезпеки (далі - військові об'єкти).";

2) доповнити Закон статтею 471 такого змісту:

"Стаття 471. Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів

Проекти землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів розробляються у разі розташування зазначеної зони або її частини поза межами земель оборони згідно із законами України, іншими нормативно-правовими актами з метою забезпечення функціонування зазначених військових об'єктів, захисту населення, господарських об'єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об'єктах.

Проектами землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів або її частини визначаються місце розташування і розміри забороненого району та забороненої зони, 50-метрова протипожежна смуга, власники та землекористувачі земельних ділянок та їх розміри.

Проект землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військового об'єкта складається з:

а) пояснювальної записки;

б) завдання на розроблення проекту землеустрою;

в) текстових матеріалів, до яких належать:

рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування чи суду про проведення робіт із землеустрою;

матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;

перелік власників земельних ділянок, землекористувачів та площі земельних ділянок, щодо яких встановлюються обмеження у їх використанні;

перелік власників земельних ділянок, землекористувачів та площ земельних ділянок, що підлягають відчуженню для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності;

матеріали погодження та затвердження проекту землеустрою;

г) графічних матеріалів, до яких належать:

план наявного стану використання земель у розрізі землеволодінь і землекористувань, угідь, обмежень, обтяжень та особливих умов використання земель;

кадастровий план земельної ділянки;

матеріали перенесення в натуру (на місцевість) меж зони особливого режиму використання земель навколо військового об'єкта.

Погодження і затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів або її частини проводиться в порядку, встановленому Земельним кодексом України, цим Законом та іншими законами.".

2. У Законі України "Про використання земель оборони" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 14, ст. 209):

1) у статті 3:

частини третю і четверту викласти у такій редакції:

"У військових частинах Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, навколо військових об'єктів (будівлі та споруди арсеналів, баз та складів), на яких зберігаються озброєння, ракети, боєприпаси і компоненти рідкого ракетного палива, що є потенційно небезпечними об'єктами та об'єктами підвищеної небезпеки (далі - військові об'єкти), у разі потреби утворюються зони особливого режиму використання земель (далі - зони особливого режиму) з метою забезпечення функціонування таких військових об'єктів, захисту населення, господарських об'єктів і навколишнього природного середовища від впливу аварійних ситуацій, стихійного лиха і пожеж, що можуть виникнути на таких об'єктах. Зона особливого режиму або її частина можуть розташовуватися поза межами земель оборони.

Зони особливого режиму поділяються на заборонені зони та заборонені райони.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Зони особливого режиму встановлюються на землях усіх категорій.";

2) доповнити Закон статтями 31 - 33 такого змісту:

"Стаття 31. Порядок створення зон особливого режиму

Заборонена зона - територія, яка встановлюється від зовнішньої межі військового об'єкта на відстані:

для військових об'єктів, на яких зберігаються ракети та боєприпаси, - до 400 метрів;

для військових об'єктів, на яких зберігаються озброєння та компоненти рідкого ракетного палива, - до 100 метрів.

У межах забороненої зони військового об'єкта встановлюється 50-метрова протипожежна смуга, яка безпосередньо прилягає до зовнішньої межі військового об'єкта. Така земельна ділянка надається в постійне користування військовому об'єкту відповідно до Земельного кодексу України. У межах протипожежної смуги здійснюється вирубка дерев, чагарнику та орання.

Межі забороненої зони в натурі (на місцевості) закріплюються військовим об'єктом з використанням відповідних покажчиків та написів, видимих на місцевості.

Заборонений район - територія, яка встановлюється на відстані не менше трьох кілометрів від зовнішньої межі території військового об'єкта. Межі забороненого району на місцевості не позначаються.

Зона особливого режиму встановлюється на підставі документації землеустрою, яка розробляється з дозволу органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, що є розпорядниками земель, на яких розміщено військові об'єкти, за поданням центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, у підпорядкуванні яких перебувають військові об'єкти.

Дані затвердженої документації із землеустрою вносяться до Державного земельного кадастру.

Інформування підприємств, установ, організацій та населення про встановлення зони особливого режиму покладається на органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, на території яких розміщуються військові об'єкти.

Стаття 32. Обмеження у використанні земель у зонах особливого режиму

Земельні ділянки, розташовані в зоні особливого режиму, використовуються з обмеженнями, встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

На території забороненої зони забороняється:

проживання осіб;

розміщення об'єктів підвищеної небезпеки або потенційно небезпечних об'єктів;

розташування об'єктів житлового, виробничого, соціально-побутового та іншого призначення;

проведення земляних робіт, що призводить до створення небезпеки для військового об'єкта;

улаштування рекреаційних зон;

будівництво автостоянок;

розпалювання вогнища та здійснення полювання;

руйнування наявних доріг, осушування природних водойм та проведення робіт, що можуть негативно вплинути на водність річок.

На території забороненого району забороняється будівництво нових об'єктів соціального, соціально-побутового призначення, проведення робіт, що призводить до створення небезпеки для військового об'єкта.

У разі виникнення потреби у проведенні:

на території забороненої зони ремонтних робіт (реконструкції) ліній електропередачі та зв'язку, доріг землевласник або землекористувач письмово повідомляє не менш як за 15 днів до початку проведення таких робіт органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, командиру (начальнику) військового об'єкта про необхідність проведення таких робіт;

на території забороненого району будівництва нових об'єктів виробничого призначення землевласник або землекористувач повідомляє не менш як за 15 днів до початку проведення такого будівництва центральному органу виконавчої влади або іншому державному органу, у підпорядкуванні якого перебуває військовий об'єкт, про намір проведення такого будівництва.

У разі коли орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, командир (начальник) військового об'єкта має заперечення щодо проведення робіт, зазначених у частині четвертій цієї статті, такі роботи (дії) забороняється проводити, про що орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, командир (начальник) військового об'єкта повідомляє землевласнику або землекористувачеві у 15-денний строк з дня надходження повідомлення про необхідність проведення таких робіт (дій) з обов'язковим зазначенням підстав та обґрунтуванням відмови у їх проведенні.

Обмеження, які встановлюються в зоні особливого режиму, в шестимісячний строк підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

Якщо обмеження, які встановлюються в зоні особливого режиму, призводять до неможливості використання земельної ділянки за цільовим призначенням, власник чи користувач такої земельної ділянки має право вимагати викупу земельної ділянки та об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені та перебувають у його власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності або виділення рівноцінної земельної ділянки, а орендар такої земельної ділянки має право вимагати в односторонньому порядку розірвання договору оренди земельної ділянки та відшкодування завданих збитків.

Стаття 33. Викуп об'єктів права приватної власності у зонах з особливим режимом

Перелік об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, та перелік військових об'єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України за пропозиціями відповідного центрального органу виконавчої влади або Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

Викуп об'єктів права приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності здійснюється відповідно до Закону України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Викуп об'єктів права приватної власності, прав, пов'язаних з користуванням земельними ділянками, здійснюється за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам.".

3. У Законі України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 1, ст. 2; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5070-VI):

1) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"забезпечення національної безпеки і оборони, будівництво, ремонт, експлуатація військових об'єктів (будівлі та споруди арсеналів, баз та складів) Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на яких зберігаються озброєння, ракети, боєприпаси і компоненти рідкого ракетного палива та які є потенційно небезпечними об'єктами і об'єктами підвищеної небезпеки (далі - військові об'єкти);";

2) абзац другий частини першої статті 8 після слова "оборони" доповнити словами ", будівництво, ремонт, експлуатація військових об'єктів";

3) абзац перший частини першої статті 10 після слова "експлуатацію" доповнити словами "військових об'єктів,", а після слів "Земельного кодексу України" - словами ", а також власникам земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають у приватній власності, розташованих у межах зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів";

4) у статті 15:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"об'єктів національної безпеки і оборони, зокрема військових об'єктів;";

частину другу викласти у такій редакції:

"2. Примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише у разі, коли:

земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, розташовані на території забороненої зони військового об'єкта;

будівництво зазначених у частині першій цієї статті об'єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників.".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пунктів 2 - 4 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення", які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Місцевим державним адміністраціям заборонити виділення громадянам земельних ділянок в межах території забороненої зони.

3. Органам місцевого самоврядування:

1) заборонити виділення громадянам земельних ділянок із земель комунальної власності в межах території забороненої зони;

2) подати до 30 грудня 2013 р. перелік об'єктів права приватної власності, що підлягають викупу для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, уповноваженим органам виконавчої влади.

4. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування забезпечити до 1 січня 2014 року вжиття необхідних для реалізації положень цього Закону заходів.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос