Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" относительно увеличения объема расходов, предусмотренных для развития культуры и управления государственными корпоративными правами и имуществом

Проект закона Украины от 01.10.2012 № 11275
Дата рассмотрения: 01.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" щодо збільшення обсягу видатків, передбачених для розвитку культури і управління державними корпоративними правами та майном

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року N 4647-VI, від 24 травня 2012 року N 4866-VI, від 8 червня 2012 року N 4961-VI, від 19 червня 2012 року N 4968-VI, від 21 червня 2012 року N 4994-VI, від 22 червня 2012 року N 5022-VI, від 4 липня 2012 року N 5183-VI, N 5185-VI, N 5186-VI і N 5187-VI та від 30 липня 2012 року N 5189-VI, N 5190-VI і N 5191-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "370.799.224" і "319.650.706,3" замінити відповідно цифрами "370.871.129,5" і "319.722.611,8";

у частині другій цифри "396.683.118,9" і "344.247.464,1" замінити відповідно цифрами "396.755.024,4" і "344.319.369,6";

2) у статті 3 цифри "10.600.000" замінити цифрами "10.671.905,5";

3) внести зміни до додатків N 1 і 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" згідно з додатками N 1 і 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

ЗМІНИ
до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Доходи Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. гривень)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

370871129,5

319722611,8

51148517,7

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

369733902,3

318585384,6

51148517,7

20000000

Неподаткові надходження

56733706,2

28004958,6

28728747,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

26041201,9

22262908,6

3778293,3

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

10671905,5

10671905,5

 

 

ЗМІНИ
до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік"

(тис. гривень)

Код програм-
ної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання держав-
ного бюджету

Код функціо-
нальної класи-
фікації видатків та кредиту-
вання бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки спожи-
вання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки спожи-
вання

з них

видатки розвитку

оплата праці

кому-
нальні послуги та енерго-
носії

оплата праці

кому-
нальні послуги та енерго-
носії

 

 

Всього:

344319369,6

297650953,4

43459627,6

3937715,5

45168416,2

52435654,8

35085058,8

2946153

902391,1

17350596

396755024,4

1800000

 

Міністерство культури України

2205370,7

2133296

367010,5

31368,4

72074,7

209352,7

177919

38773,6

4482,1

31433,7

2414723,4

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2026892,4

1955117,7

363979

31329

71774,7

209352,7

177919

38773,6

4482,1

31433,7

2236245,1

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

9343

 

 

 

9343

2990

 

 

 

2990

12333

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти загальноосвітніми та позашкільними мистецькими навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

70860,4

69993,8

42917,8

4737,6

866,6

768,7

696,9

363,2

8,9

71,8

71629,1

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

37320,7

34520,7

 

 

2800

3008,5

2996

 

 

12,5

40329,2

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

439976,4

438495,9

 

 

1480,5

104338,7

94295,3

 

 

10043,4

544315,1

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

10603,1

10603,1

6235

850,3

 

35944,3

34540,3

22076,9

1183

1404

46547,4

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

495944,7

488086,1

 

 

7858,6

 

 

 

 

 

495944,7

1801120

0822

Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій

315412

311162

 

 

4250

 

 

 

 

 

315412

1801190

0824

Бібліотечна та музейна справа, виставкова діяльність, здійснення культурно-інформаційної та культурно-просвітницької діяльності

307616,7

302159

184649

17612,1

5457,7

16165,2

13576,3

2240

1874,7

2588,9

323781,9

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини

194600,4

185198,1

114680,1

7254,1

9402,3

46137,3

31814,2

14093,5

1415,5

14323,1

240737,7

2600000

 

Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном

415796,4

29716,6

12892,4

1763,4

386079,8

90

45

 

 

45

415886,4

2601000

 

Апарат Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном

415796,4

29716,6

12892,4

1763,4

386079,8

90

45

 

 

45

415886,4

2601010

0442

Керівництво та управління у сфері управління державними корпоративними правами та майном

18144,3

18144,3

11280

1661,6

 

 

 

 

 

 

18144,3

____________

Опрос