Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности

Проект закона Украины от 20.09.2012 № 11240
Дата рассмотрения: 20.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 16620 такого змісту:

"Стаття 16620. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Порушення встановленого законом порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; недотримання основних принципів державного нагляду (контролю); недотримання загальних вимог щодо здійснення державного нагляду (контролю); порушення порядку проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю); порушення порядку проведення позапланових заходів із здійснення державного нагляду (контролю); недотримання вимог щодо видачі (оформлення), застосування розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю); перевищення повноважень органом державного нагляду (контролю), його посадовими особами; порушення порядку відбору зразків продукції; порушення порядку прийняття рішення про призначення експертизи (випробування); порушення прав суб'єктів господарювання на громадський захист -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у назві та абзаці першому статті 18838 слова "спеціально уповноваженого органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику";

3) доповнити Кодекс статтею 18843 такого змісту:

"Стаття 18843. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, ненадання необхідної інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності або надання недостовірної інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей про такі заходи, створення перешкод у здійсненні покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

4) статтю 221 після цифр "16618" доповнити цифрами ", 16620", а після цифр "18841" - цифрами ", 18843";

5) у пункті 1 частини першої статті 255:

абзац сорок дев'ятий викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (статті 16610, 16612, 16620, 18838, 18843);";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 1666, стаття 16611).".

2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 38, ст. 510; 2012 р., N 2-3, ст. 3, N 7, ст. 53):

1) доповнити частину другу статті 8 абзацами такого змісту:

"дотримуватись встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

не перешкоджати праву суб'єктів господарювання на громадський захист;

виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

надавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, достовірну інформацію, документи і матеріали про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

сприяти здійсненню покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень.";

2) доповнити Закон статтею 91 такого змісту:

"Стаття 91. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, належить:

підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

розроблення та погодження проектів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

вивчення досвіду провідних держав з питань реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо поширення такого досвіду в Україні;

здійснення методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);

здійснення нагляду за додержанням органами державного нагляду (контролю) вимог законодавства під час здійснення ними державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності шляхом проведення перевірок;

участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;

одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб'єктів господарювання інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;

забезпечення координації роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення планових перевірок у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

складення актів перевірок та видання розпоряджень про усунення порушень законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, які є обов'язковими до виконання органами державного нагляду (контролю);

узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

розроблення висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).".

II. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос