Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О непредпринимательском специализированном заведении

Проект закона Украины от 20.09.2012 № 11238
Дата рассмотрения: 20.09.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про непідприємницький спеціалізований заклад

Цей закон регламентує становище непідприємницьких спеціалізованих закладів, порядок їх створення, реорганізації та ліквідації, мету створення, порядок формування та використання їх майна, основи управління та відносин непідприємницьких спеціалізованих закладів з їх засновниками, відповідальність непідприємницьких спеціалізованих закладів за своїми зобов'язаннями.

РОЗДІЛ I. Загальні положення

Стаття 1. Непідприємницький спеціалізований заклад

Непідприємницький спеціалізований заклад - це непідприємницька організація, створена для виконання робіт чи надання послуг з метою здійснення передбачених законодавством України повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сферах науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту.

Непідприємницький спеціалізований заклад є юридичною особою і може набувати і здійснювати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

Непідприємницький спеціалізований заклад відповідає за своїми зобов'язаннями закріпленим за ним майном, за винятком нерухомого майна, закріплених за ним засновником або засновниками.

Засновники непідприємницького спеціалізованого закладу не несуть відповідальності за зобов'язаннями непідприємницького спеціалізованого закладу.

Непідприємницький спеціалізований заклад здійснює свою діяльність відповідно до предмету і цілей діяльності, визначеними чинним законодавством і статутом, шляхом виконання робіт, надання послуг в сферах, зазначених у абзаці 1 цієї статті.

Доходи отримані неприбутковим спеціалізованим закладом в результаті його діяльності надходять в його розпорядження і використовуються ним для досягнення цілей, заради яких він створений, якщо інше не передбачено цим Законом.

Засновники непідприємницького спеціалізованого закладу не мають права на отримання доходів від його діяльності.

Стаття 2. Публічність діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу

Будь-яка фінансова інформація, щодо діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу має бути відкритою і доступною.

Не допускається будь-яке обмеження, щодо поширення інформації зазначеної в абзаці 1 цієї статті.

Непідприємницький спеціалізований заклад зобов'язаний щорічно опубліковувати звіти про свою діяльність та про використання закріпленого за ним майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Непідприємницький спеціалізований заклад забезпечує відкритість і доступність наступних документів:

1) статут непідприємницького спеціалізованого закладу, в тому числі внесені до нього зміни;

2) свідоцтво про державну реєстрацію непідприємницького спеціалізованого закладу;

3) рішення засновників про створення непідприємницького спеціалізованого закладу;

4) рішення наглядової ради про призначення керівника непідприємницького спеціалізованого закладу;

6) документи, що містять відомості про склад наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу;

7) річний план фінансово-господарської діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу;

8) річна бухгалтерська звітність непідприємницького спеціалізованого закладу;

9) аудиторський висновок про достовірність річної бухгалтерської звітності непідприємницького спеціалізованого закладу;

10) інші відомості.

Стаття 3. Види діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу

Основною діяльністю непідприємницького спеціалізованого закладу визнається діяльність, безпосередньо спрямована на досягнення цілей, заради яких він створений.

Непідприємницький спеціалізований заклад здійснює свою діяльність відповідно до своїх статутних цілей, як за плату, так і безкоштовно.

Стаття 4. Засновники непідприємницького спеціалізованого закладу

Засновниками непідприємницького спеціалізованого закладу можуть бути:

1) Компетентний орган виконавчої влади, щодо непідприємницького спеціалізованого закладу, який створений на базі майна, що перебуває в державної власності;

2) Компетентний органи місцевого самоврядування щодо непідприємницького спеціалізованого закладу, який створений на базі майна, що перебуває в комунальній власності;

3) Донорські організації.

Стаття 5. Донорські організації

Донорська організація - це юридична особа, резидент або нерезидент, основною метою, якої є надання благодійної допомоги на добровільній основі.

Представники донорських організацій мають право входити до наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу та пропонувати кандидатів на посаду керівника непідприємницького спеціалізованого закладу.

Стаття 6. Майно непідприємницького спеціалізованого закладу

При створенні непідприємницького спеціалізованого закладу державне або комунальне нерухоме майно, закріплюється за ним на праві оперативного управління. Власником такого майна є відповідно компетентний орган державної влади або місцевого самоврядування. Таке майно не може бути відчужене за зобов'язаннями засновників під час всього періоду функціонування непідприємницького спеціалізованого закладу.

Майно (в тому числі грошові кошти), що закріплюється за неприбутковим спеціалізованим закладом при його створенні, має бути достатнім для забезпечення можливості здійснювати їм передбачену його статутом діяльність і нести відповідальність за зобов'язаннями, що виникли у державного або комунального закладу до його реорганізації.

При створенні непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу не допускається вилучення або зменшення майна (в тому числі коштів), закріпленого за державним або комунальним закладом.

Рухоме майно, яке передано неприбутковому спеціалізованому закладу засновниками та набуте ним під час своєї поточної діяльності, переходить у безпосередню власність непідприємницького спеціалізованого закладу.

Непідприємницький спеціалізований заклад без згоди засновників не вправі розпоряджатися нерухомим майном, закріпленими за ним засновником або засновниками, або набутим неприбутковим спеціалізованим закладом за рахунок коштів, виділених йому засновником або засновниками на придбання цього нерухомого майна.

Земельну ділянку, необхідну для виконання неприбутковим спеціалізованим закладом своїх статутних завдань, надається йому на праві постійного (безстрокового) користування.

Стаття 7. Фінансування

Компетентний орган виконавчої влади або місцевого самоврядування, який є засновником відповідно до положень цього закону здійснюють фінансове забезпечення в межах необхідних для утримання нерухомого майна, закріпленого за неприбутковим спеціалізованим закладом засновниками або придбаного неприбутковим спеціалізованим закладом за рахунок коштів, виділених йому засновниками на придбання такого майна, витрат на сплату податків, в якості об'єкта оподаткування за яким визнається відповідне майно, в тому числі земельні ділянки, а також фінансове забезпечення розвитку непідприємницького спеціалізованого закладу в рамках програм, затверджених відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

У разі здачі в оренду за згодою засновників майна зазначеного в абзаці 1 статті 6 цього закону, фінансове забезпечення утримання такого майна засновниками не здійснюється.

Засновники мають право в межах своїх повноважень визначати спеціальні завдання для непідприємницького спеціалізованого закладу, щодо реалізації завдань зазначених в абзаці 1 статті 1 цього закону, якщо вони відносяться до основних видів діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу. Фінансове забезпечення виконання таких спеціальних завдань здійснюють засновники.

Непідприємницький спеціалізований заклад на свій розсуд має право виконувати роботи, надавати послуги, що відносяться до його основної діяльності, для фізичних і юридичних осіб за плату і на однакових умовах при наданні однорідних послуг у встановленому законами порядку.

Непідприємницький спеціалізований заклад має право отримувати благодійну допомогу від фізичних і юридичних осіб. Забороняються будь-які обмеження на отримання такої допомоги.

РОЗДІЛ II. Порядок створення та діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу

Стаття 8. Статутний капітал

Непідприємницький спеціалізований заклад створюється шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу.

Статутний капітал непідприємницького спеціалізованого закладу створюється відповідно до чинного законодавства.

Донорські організації роблять внесок у статутний капітал у формі та в порядку визначеному чинним законодавством і розмір такого внеску має становити 50 відсотків від розміру статутного капіталу непідприємницького спеціалізованого закладу.

Стаття 9. Порядок створення непідприємницького спеціалізованого закладу

1. Пропозиція про створення непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу пропонується компетентним органом державної влади або місцевого самоврядування, у віданні яких знаходиться відповідний державний або комунальна заклад.

Пропозиція про створення непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу, представлене в передбаченій Кабінетом міністрів України формі має містити:

1) обґрунтування створення непідприємницького спеціалізованого закладу, у тому числі з урахуванням можливих соціально-економічних наслідків його створення, доступності такого закладу для населення та якості виконуваних ним робіт, надаваних їм послуг;

2) відомості про схвалення реорганізації існуючого державного або комунального закладу вищим колегіальним органом цієї установи за наявності такого органу;

3) відомості про інше майно, що підлягає передачі в оперативне управління створюваного непідприємницького спеціалізованого закладу;

4) інші відомості.

Порядок розгляду пропозицій про створення непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу визначається Кабінетом міністрів України.

2. Рішення про створення непідприємницького спеціалізованого закладу на базі майна, що перебуває у державній або комунальній власності, приймається компетентним органом виконавчої влади, який визначений Кабінетом Міністрів України, або компетентним органом місцевого самоврядування відповідно.

Підстави для створення непідприємницького спеціалізованого закладу визначаються Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом міністрів України можуть бути встановлені додаткові умови для прийняття рішення про створення непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного закладу. Кабінетом міністрів України можуть визначатися переліки державних або комунальних установ, які не підлягають реорганізації в непідприємницький спеціалізований заклад.

Рішення про створення непідприємницького спеціалізованого закладу шляхом реорганізації існуючого державного або комунального закладу має містити:

1) відомості про орган, на який покладаються обов'язки по проведенню заходів щодо створення непідприємницького спеціалізованого закладу;

2) відомості про майно та кошти, які закріплюється за неприбутковим спеціалізованим закладом;

3) перелік заходів щодо створення непідприємницького спеціалізованого закладу із зазначенням термінів їх проведення;

4) інші відомості.

Стаття 10. Зміст статуту непідприємницького спеціалізованого закладу

Установчим документом непідприємницького спеціалізованого закладу є статут, який затверджується його засновниками.

Статут непідприємницького спеціалізованого закладу повинен містити такі відомості:

1) найменування непідприємницького спеціалізованого закладу, що включає в себе слова "непідприємницький спеціалізований заклад" і містить вказівку на характер його діяльності;

2) місце знаходження;

3) відомості про засновників;

4) предмет і цілі діяльності;

5) вичерпний перелік видів діяльності;

6) найменування, структуру, компетенцію органів управління, порядок їх формування, терміни повноважень і порядок діяльності таких органів з урахуванням вимог цього закону;

8) інші передбачені чинним законодавством відомості.

Стаття 11. Органи управління непідприємницького спеціалізованого закладу

Структура, компетенція органів непідприємницького спеціалізованого закладу, порядок їх формування і порядок діяльності таких органів визначаються статутом.

Органами управління непідприємницького спеціалізованого закладу є:

- наглядова рада,

- керівник,

- інші передбачені статутом органи.

Стаття 12. Повноваження засновників в сфері управління неприбутковим спеціалізованим закладом

До компетенції засновників непідприємницького спеціалізованого закладу в сфері управління відносяться такі питання:

1) затвердження статуту непідприємницького спеціалізованого закладу, внесення до нього змін;

2) передача нерухомого, рухомого майна та грошових коштів при створені непідприємницького спеціалізованого закладу;

3) розгляд і схвалення пропозицій керівника непідприємницького спеціалізованого закладу про здійснення операцій з майном непідприємницького спеціалізованого закладу у випадках, якщо відповідно до цього Закону для вчинення таких правочинів потрібна згода засновників;

4) вирішення інших передбачених цим Законом питань.

Стаття 13. Наглядова рада непідприємницького спеціалізованого закладу

Вищим органом управління непідприємницького спеціалізованого закладу є наглядова рада, яка утворюється у складі не менше ніж п'ять і не більше ніж одинадцять членів. До складу наглядової ради входять представники засновників, і представники інших донорських організацій, які здійснюють фінансування непідприємницького спеціалізованого закладу.

Кількість представників державних органів та органів місцевого самоврядування у складі наглядової ради не повинно перевищувати половину від загального числа членів наглядової ради.

Від донорських організацій, що здійснюють фінансування непідприємницького спеціалізованого закладу обираються представники відповідно до розміру такого фінансування. Кожна донорська організація має право делегувати до наглядової ради лише одного представника. Якщо кількість представників перебільшує кількість членів наглядової ради визначеної в абзаці 1 цієї статті, то перевага надається представникам донорських організацій, що внесли або при створенні непідприємницького спеціалізованого закладу зобов'язались внести, для діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу більший внесок у статутний капітал.

Термін повноважень наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу встановлюється статутом, але не може бути більше ніж п'ять років.

Одна і та ж особа може бути членом наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу необмежену кількість разів.

Керівник непідприємницького спеціалізованого закладу та його заступники не можуть бути членами наглядової ради.

Членами наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу не можуть бути особи, які мають непогашену та не зняту судимість.

Непідприємницький спеціалізований заклад не вправі виплачувати членам наглядової ради винагороду за виконання ними своїх обов'язків.

Члени наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу можуть користуватися послугами непідприємницького спеціалізованого закладу тільки на рівних умовах з іншими громадянами.

Повноваження члена наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу можуть бути припинені достроково:

1) за власним бажанням;

2) в разі неможливості виконання членом наглядової ради своїх обов'язків за станом здоров'я або через його відсутність у місці знаходження непідприємницького спеціалізованого закладу протягом року;

3) якщо відносно члена наглядової ради вступив в силу обвинувачувальний вирок суду;

4) припинення трудових відносин між представником та установою, що делегував його до наглядової ради.

Вакантні місця, що утворилися в наглядовій раді непідприємницького спеціалізованого закладу заміщаються відповідним представником на термін повноважень наглядової ради.

Голова наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу обирається на термін повноважень наглядової ради членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості голосів членів наглядової ради.

Наглядова рада непідприємницького спеціалізованого закладу в будь-який час має право переобрати свого голову.

Голова наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу організує роботу наглядової ради, скликає її засідання, головує на них і організує ведення протоколу.

У відсутність голови наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу його функції здійснює старший за віком член наглядової ради.

Стаття 14. Компетенція наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу

До виключної компетенції наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу належить:

1) внесення змін до статуту;

2) прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію непідприємницького спеціалізованого закладу;

3) призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансів;

4) затвердження плану фінансово-господарської діяльності;

5) затвердження звітів керівника непідприємницького спеціалізованого закладу про діяльність непідприємницького спеціалізованого закладу та про використання його майна, про виконання плану його фінансово-господарської діяльності, річну бухгалтерську звітність;

6) затвердження плану проведення аудиту річної бухгалтерської звітності непідприємницького спеціалізованого закладу і затвердження аудиторської організації;

7) затвердження правочину, який пов'язаний з розпорядженням грошовими коштами, залученням позикових коштів, відчуженням майна, а також з передачею такого майна у користування або в заставу, за умови, що ціна такої угоди або вартість відчужуваного або переданого майна перевищує десять відсотків балансової вартості активів непідприємницького спеціалізованого закладу;

8) обрання керівника непідприємницького спеціалізованого закладу.

Питання, що належать до компетенції наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу не можуть бути передані на розгляд інших органів управління непідприємницького спеціалізованого закладу.

Стаття 15. Порядок проведення засідань наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу

Засідання наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються головою за власною ініціативою, за ініціативою будь-якого члена наглядової ради або керівника непідприємницького спеціалізованого закладу.

Порядок та строки підготовки, скликання та проведення засідань наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу визначаються статутом.

У засіданні наглядової ради має право брати участь керівник непідприємницького спеціалізованого закладу. Інші запрошені головою наглядової ради особи можуть брати участь у засіданні наглядової ради, якщо проти їх присутності не заперечує більше ніж одна третина від загального числа членів наглядової ради.

Засідання наглядової ради є правомочним, якщо усі члени наглядової ради повідомлені про час і місце його проведення та на засіданні присутні більше половини членів наглядової ради.

Кожен член наглядової ради має при голосуванні один голос. У разі рівності голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Перше засідання наглядової ради після його створення, а також перше засідання нового складу наглядової ради скликається на вимогу засновників непідприємницького спеціалізованого закладу. До обрання голови наглядової ради на такому засіданні головує старший за віком член наглядової ради.

Стаття 16. Керівник непідприємницького спеціалізованого закладу

1. Керівних непідприємницького спеціалізованого закладу обирається наглядовою радою за пропозиціями засновників непідприємницького спеціалізованого закладу та донорських організацій, що здійснюють поточне фінансування непідприємницького спеціалізованого закладу, строком на три роки.

До виключної компетенції керівника непідприємницького спеціалізованого закладу належить:

1) питання здійснення поточного керівництва діяльністю непідприємницького спеціалізованого закладу, у тому числі призначення своїх заступників, прийняття на роботу та звільнення працівників непідприємницького спеціалізованого закладу;

2) затвердження штатного розкладу непідприємницького спеціалізованого закладу;

3) реалізація рішень наглядової ради непідприємницького спеціалізованого закладу;

4) забезпечення доступу до інформації, щодо діяльності непідприємницького спеціалізованого закладу;

5) надання щорічного фінансового звіту наглядовій раді непідприємницького спеціалізованого закладу;

6) складання та подальший фінансовий контроль за виконанням господарсько-фінансового плану непідприємницького спеціалізованого закладу;

7) інші питання віднесені до його компетенції статутом непідприємницького спеціалізованого закладу.

2. Керівник без доручення діє від імені непідприємницького спеціалізованого закладу, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини, затверджує штатний розклад непідприємницького спеціалізованого закладу, план його фінансово-господарської діяльності, бухгалтерську звітність, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками непідприємницького спеціалізованого закладу.

РОЗДІЛ III. Конфлікт інтересів

Стаття 17. Конфлікт інтересів при вчинені непідприємницьким спеціалізованим закладом правочину

1. Для цілей цього Закону особами, що мають конфлікт інтересів при вчиненні неприбутковим спеціалізованим закладом правочину з іншими юридичними та фізичними особами, визнаються члени наглядової ради, керівник та його заступники, а також члени їх сімей та родичі, якщо вони:

1) є в угоді стороною, посередником або представником;

2) володіють (кожен окремо або в сукупності) двадцятьма і більше відсотками акцій приватного чи публічного акціонерного товариства або перевищує двадцять відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або повною відповідальністю, або є єдиним чи одним з не більш ніж трьох засновників іншої юридичної особи, яке в угоді є контрагентом непідприємницького спеціалізованого закладу, посередником або представником;

3) займають посади в органах управління юридичної особи, яка в угоді є контрагентом непідприємницького спеціалізованого закладу, посередником або представником.

Особа, зазначена в абзаці 1 статті 17 цього закону, не має права приймати рішення, щодо вчинення або не вчинення правочину при наявності конфлікту інтересів.

Стаття 18. Порядок уникнення конфлікту інтересів

Особа, зазначена в абзаці 1 статті 17 цього закону, до вчинення правочину зобов'язана повідомити керівника або наглядову раду про цей факт і відмовитись брати участь у прийняття рішення, щодо вчинення правочину.

Рішення про схвалення угоди, в здійсненні якої є конфлікт інтересів, приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не мають конфлікт інтересів при вчинені такого правочину.

Стаття 19. Відповідальність за недотримання положень Закону, щодо уникнення конфлікту інтересів

Правочин, в здійсненні якої був конфлікт інтересів і яка здійснена з порушенням вимог цієї глави, може бути визнана недійсною за позовом непідприємницького спеціалізованого закладу, якщо інша сторона угоди не доведе, що вона не знала і не могла знати про наявність конфлікту інтересів у відношенні цього правочину.

Особа, зазначена в абзаці 1 статті 17 цього закону, яка порушила порядок уникнення конфлікту інтересів, несе повну матеріальну відповідальність за збитки, які поніс непідприємницький спеціалізований заклад в наслідок вчинення такого правочину

РОЗДІЛ IV. Реорганізація і ліквідація непідприємницького спеціалізованого закладу

Стаття 20. Підстави реорганізації і ліквідації непідприємницького спеціалізованого закладу

Засновники можуть прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію непідприємницького спеціалізованого закладу з наступних підстав:

1) невиконання неприбутковим спеціалізованим закладом завдань покладених на неї відповідно до положень статті 1 цього закону;

2) визнання непідприємницького спеціалізованого закладу банкрутом.

Непідприємницький спеціалізований заклад може бути реорганізовано, якщо це не потягне за собою порушення конституційних прав громадян у соціально-культурній сфері, в тому числі прав громадян на отримання безоплатної медичної допомоги і безкоштовної освіти.

Стаття 21. Ліквідація непідприємницького спеціалізованого закладу

Непідприємницький спеціалізований заклад може бути ліквідовано за підставами і в порядку, який передбачений статтею 20 цього закону.

Вимоги кредиторів ліквідованого непідприємницького спеціалізованого закладу задовольняються за рахунок майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

Майно непідприємницького спеціалізованого закладу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, а також майно, на яке відповідно до чинного законодавства не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями непідприємницького спеціалізованого закладу, передається ліквідаційною комісією засновникам непідприємницького спеціалізованого закладу.

РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2014 р.

2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх положення застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в трьохмісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос