Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения плодородия почв

Проект закона Украины от 09.10.2012 № 11234-д
Дата рассмотрения: 09.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення родючості ґрунтів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести наступні зміни до законодавчих актів України

1. Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46 - 47, ст. 280):

а) У статті 15:

частину четверту викласти у такій редакції:

"Невід'ємною частиною договору оренди землі є:

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.";

доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"У разі передачі в оренду земельної ділянки сільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення (крім земель для ведення садівництва) до договору додається агрохімічний паспорт земельної ділянки або копія агрохімічного паспорта поля, на якому розташована земельна ділянка.";

б) частину першу статті 24 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"дотримання вимог, визначених у статтях 35, 36 Закону України "Про охорону земель";

у зв'язку з цим абзаци четвертий - п'ятий вважати абзацами п'ятим шостим;

в) частину другу статті двадцять п'ятої доповнити новими абзацами п'ятим - шостим такого змісту:

"дотримання вимог, визначених у статтях 35, 36 Закону України "Про охорону земель";"

абзац п'ятий вважати абзацом сьомим і слова: "договору оренди" замінити словами: "права оренди".

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27):

а) частину п'яту статті 1021 доповнити абзацом такого змісту:

"До договору про надання права користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення (крім земель для ведення садівництва) додається агрохімічний паспорт земельної ділянки або копія агрохімічного паспорта поля, на якому розташована земельна ділянка.";

б) частину третю статті 132 викласти у такій редакції:

"3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження земельної ділянки сільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення (крім земель для ведення садівництва) є агрохімічний паспорт земельної ділянки або копія агрохімічного паспорта поля, на якому розташована земельна ділянка";

в) у частині четвертій слова: "та державній реєстрації" виключити.

3) У Законі України "Про охорону земель" (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.349):

а) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:

"Спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади в галузі охорони земель є:

центральний орган виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин;

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері екології та природних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики.";

б) назву та абзац перший частини першої статті 16 викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних ресурсів у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин у галузі охорони земель, належать:";

в) назву та частину першу статті 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики у галузі охорони земель

До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики у галузі охорони земель, належать:";

г) у частині четвертій статті 19 слова: "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики";

ґ) у частині першій статті 21 слова: "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів" замінити словами: "центральним органом виконавчої влади який формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері аграрної політики";

д) у статті 37:

частину п'яту доповнити абзацом такого змісту:

"вирішенні спорів щодо псування і забруднення сільськогосподарських земель.";

у частині шостій слова: "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"Дані агрохімічної паспортизації земель вносяться до Державного земельного кадастру.";

е) у статті 54:

у частині третій слова: "центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів і центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами: "центрального органу виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин і центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері екології та природних ресурсів";

у частині четвертій слова: "уповноважені органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів за участю уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, з питань аграрної політики" замінити словами: "центральний орган виконавчої влади, який здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин за участю центральних органів виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері екології та природних ресурсів, а також у сфері аграрної політики.";

у частині десятій слова: "уповноваженим органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами: "центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері аграрної політики.";

є) статтю 56 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Особи, діяльність яких призвела до погіршення якості ґрунтів, зобов'язані забезпечити проведення робіт із відтворення ґрунтів до стану, який відповідає встановленим нормативам якості ґрунтів, або до стану, в якому перебували ґрунти до настання факту заподіяння шкоди."

4) У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012, N 8, ст. 61):

а) частину другу статті 13 викласти у такій редакції:

"2. До Державного земельного кадастру вносяться відомості про горизонталі рельєфу, ареали крутизни схилів, об'єкти рельєфу (яри, кручі, скелі, урвища, зсуви тощо), висоту перерізу рельєфу, кути крутизни схилів; належність до ареалів певних ґрунтів, їх агровиробничих груп (підгруп); вміст гумусу; результати агрохімічних обстежень; наявність негативних ознак (засолення, заболочення, підтоплення, еродованість, зсуви, обвали, карстоутворення, скелетність, забруднення радіоактивними, хімічними чи біологічними речовинами, деградованість, малопродуктивність тощо), а також інша інформація про якісні характеристики земельних угідь в межах території адміністративно-територіальної одиниці, визначена Порядком ведення Державного земельного кадастру.";

б) частину четверту статті 21 доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості про якісні характеристики земельних угідь в межах території адміністративно-територіальної одиниці вносяться до Державного земельного кадастру на підставі схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, а також матеріалів ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою.";

в) назву, частини першу та четверту статті 32 після слів: "нормативно-правовими актами" доповнити словами: "якісні характеристики земельних угідь в межах території адміністративно-територіальної одиниці".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу шостого підпункту "а" пункту 1, підпунктів "а", "б" пункту 2 розділу I, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос