Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об оздоровлении и отдыхе детей" (относительно уточнения отдельных его норм)

Проект закона Украины от 16.08.2012 № 11087
Дата рассмотрения: 16.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597; 2011 р., N 29, ст. 272) такі зміни:

1) у статті 1:

абзаци четвертий - дев'ятий частини першої викласти у такій редакції:

"профільна зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток здібностей та інтересів за певним напрямом;

тематична зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, що відбувається за спеціальною програмою з визначеною темою, яка поєднує в єдине ціле зміст і форми роботи з дітьми;

відпочинок - відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму у період перебування дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей у період перебування дітей у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий спеціально організований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей;

державний соціальний стандарт оздоровлення та відпочинку дітей - комплекс соціальних норм і нормативів, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій щодо забезпечення дітей необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку;";

2) статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

1. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей спрямована на створення умов для реалізації прав дитини на повноцінний відпочинок та оздоровлення шляхом належної організації надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

2. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах:

рівності прав та можливостей кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;

визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;

надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

адресності соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.

3. Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:

забезпечення створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

визначення механізму економічного стимулювання, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей;

забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;

проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм у цій сфері;

створення та ведення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.";

3) в абзаці другому частини другої статті 9 слова "медичних послуг" замінити словами "медичної допомоги";

4) у частині першій статті 13:

в абзаці першому слова ", цілодобово, протягом дня" виключити;

в абзаці другому цифру "7" замінити цифрою "6";

в абзаці шостому слова "(спеціально пристосованих)" виключити;

5) у статті 14:

абзаци третій і четвертий частини першої замінити трьома абзацами такого змісту:

"дитячий центр - заклад оздоровлення та відпочинку дітей, що має об'єднану єдину інфраструктуру та функціонує протягом року. Центр забезпечує цілодобове перебування дітей протягом оздоровчої зміни. Має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку - заклад, що функціонує протягом року або сезонно та забезпечує цілодобове перебування дітей протягом оздоровчої зміни. Заклад повинен мати спеціально відведену територію в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним та протипожежним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення.

Відповідні заклади у разі потреби можуть організовувати відпочинкові зміни.";

частину четверту викласти у такій редакції:

"4. Для оздоровлення та відпочинку дітей можуть використовуватися санаторно-курортні заклади, пансіонати, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, оздоровчі комплекси підприємств, установ, організацій, професійних спілок та їх філіали або структурні підрозділи, які надають послуги з оздоровлення та відпочинку відповідно до вимог державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку.";

6) в абзаці четвертому частини першої статті 18 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

7) частину першу статті 20 доповнити абзацом такого змісту:

"Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку можуть набувати у власність та у користування земельні ділянки, на яких вони розміщуються, відповідно до земельного законодавства.";

8) частину першу статті 21 викласти у такій редакції:

"1. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності встановлюється на підставі типових штатних нормативів дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з урахуванням специфіки та умов функціонування закладу.

Типові штатні нормативи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.";

9) частину другу статті 22 виключити;

10) у статті 32:

у частині третій слова "та інших" виключити;

в абзаці другому частини п'ятої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

11) абзац другий частини третьої статті 33 викласти у такій редакції:

"педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти підготовку до роботи у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, яку організовує засновник (власник) цього закладу.";

12) у тексті Закону слова "державні соціальні стандарти" і "центральний орган виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту" в усіх відмінках замінити відповідно словами "державний соціальний стандарт" і "центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос