Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения порядка предоставления специальных разрешений на пользование недрами)

Проект закона Украины от 08.08.2012 № 11070
Дата рассмотрения: 07.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2006 р., N 22, ст. 184; 2011 р., N 6, ст. 47, N 29, ст. 272; 2012 р., N 2-3, ст. 3, N 18, ст. 157, із змінами, внесеними Законом України від 12 квітня 2012 року N 4650-VI):

1) пункт 3 частини першої статті 91 виключити;

2) статтю 16 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Надання спеціального дозволу на користування надрами здійснюється після погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, з відповідною обласною, Київською і Севастопольською міською державною адміністрацією та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, що здійснюється на безоплатній основі та є безстроковим.".

У зв'язку з цим частини третю - десяту вважати відповідно частинами четвертою - одинадцятою.

2. У статті 13 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2010 р., N 37, ст. 496):

частину першу доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос