Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно занятия административных должностей в судах

Проект закона Украины от 07.08.2012 № 11068
Дата рассмотрения: 07.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо зайняття адміністративних посад у судах

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 41 - 45, ст. 529):

1) статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Порядок обрання суддів на адміністративні посади та звільнення їх з цих посад. Припинення адміністративних повноважень судді

1. Адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду. У Верховному Суді України адміністративною посадою також вважається посада Першого заступника Голови Верховного Суду України.

2. Голова Верховного Суду України, Перший заступник Голови Верховного Суду України, заступники Голови Верховного Суду України обираються на посади і звільняються з посад Пленумом Верховного Суду України у порядку, встановленому цим Законом.

3. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади строком на п'ять років із числа суддів відповідного суду, які мають стаж роботи в цьому суді не менше одного року, та звільняються з посад Радою суддів України за поданням Голови Верховного Суду України на підставі рекомендації відповідної ради суддів.

Суддя не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд.

4. Висування кандидатів на адміністративні посади в судах може здійснюватись на альтернативній основі.

5. Суддя вважається обраним на адміністративну посаду, якщо за нього проголосувало більше половини складу Ради суддів України.

6. Обрання судді на адміністративну посаду без додержання вимог цього Закону не допускається.

7. Перебування судді на адміністративній посаді в суді не звільняє його від здійснення повноважень судді відповідного суду, передбачених цим Законом.

8. Дострокове звільнення судді з адміністративної посади здійснюється Радою суддів України з дотриманням порядку обрання його на цю посаду, передбаченого цим Законом. Суддя може бути звільнений з посади голови суду, заступника голови суду також за ініціативою Вищої ради юстиції.

9. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді.

10. Адміністративні повноваження судді, обраного на адміністративну посаду у суді, припиняються автоматично, без рішення органу, який його обрав:

1) у разі закінчення строку перебування на відповідній адміністративні посаді - з наступного дня після закінчення цього строку;

2) у разі переведення судді до іншого суду - з наступного дня після прийняття відповідного рішення;

3) у разі відмови судді займати адміністративну посаду - з наступного дня після подання заяви;

4) у разі обрання членом ради суддів чи Ради суддів України - з наступного дня після обрання до однієї з цих рад.

5) у разі припинення повноважень судді - з наступного дня після припинення цих повноважень.

11. У випадку припинення адміністративних повноважень судді автоматично, голова суду (заступник голови суду), а у разі їх відсутності найстарший за віком суддя відповідного суду видає наказ про припинення адміністративних повноважень судді.

12. Припинення адміністративних повноважень судді на підставі пунктів 1 - 4 частини дев'ятої цієї статті не припиняє його повноважень судді.";

2) частину першу статті 41 доповнити пунктом 51) такого змісту:

"51) вносить подання про обрання суддів на адміністративні посади у випадках і порядку, передбачених цим Законом";

3) пункт 3) частини шостої статті 122 викласти в такій редакції:

"3) приймає шляхом таємного голосування більшістю голосів від її загального складу рішення про рекомендацію обрання суддів на адміністративні посади чи звільнення з цих посад та вносить подання Голові Верховного Суду України щодо обрання суддів на адміністративні посади та звільнення їх з таких посад";

4) пункт 7) частини другої статті 123 викласти в такій редакції:

"7) визначає кількісний склад та обирає Раду суддів України";

5) у статті 127:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України. Кількісний склад Ради суддів України формується з урахуванням принципу пропорційного представництва суддів загальних, господарських та адміністративних судів з розрахунку - один представник від двохсот суддів. У складі Ради суддів України має бути не менше як по одному представнику від кожної області. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити конференції суддів, а також окремі делегати з'їзду. Не можуть бути обраними до складу Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах, та секретарі судових палат.";

б) частину п'яту доповнити пунктом 31) такого змісту:

"31) за поданням Голови Верховного Суду України обирає суддів на посади голови суду, заступника голови суду та звільняє їх з цих посад";

в) частини сьому та восьму виключити;

г) доповнити новою частиною дев'ятою такого змісту:

"9. Вимоги до оформлення документів про призначення судді на посаду голови суду, заступника голови суду, а також порядок підготовки та розгляду зазначеного питання на засіданні Ради суддів України затверджуються рішенням Ради суддів України.";

2. У Законі України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України від 19.06.1998 р., N 25, ст. 146):

1) пункт 11) частини першої статті 3 виключити;

2) пункти 21) та 22) частини першої статті 27 виключити;

3) статті 291 та 321 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Голови та заступники голів судів загальної юрисдикції, призначені на ці посади Вищою Радою юстиції до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої повноваження до закінчення п'ятирічного строку, на який вони призначені.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос