Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно терминологического усовершенствования уголовного закона

Проект закона Украины от 01.08.2012 № 11055
Дата рассмотрения: 01.08.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо термінологічного удосконалення кримінального закону

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) такі зміни:

1) доповнити Загальну частину розділом 11 такого змісту:

"Розділ 11
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Стаття 21. Визначення термінів

У цьому Кодексі відповідні терміни, якщо не визначено інше, застосовуються у такому значенні:

"близькі" - члени сім'ї, родичі, свояки, з якими потерпілий (потерпіла) перебуває у незареєстрованому шлюбі та інші особи, які є близькими для потерпілого;

"дитина" - особа віком до вісімнадцяти років;

"малолітній" - дитина віком до чотирнадцяти років;

"насильство" - фізичне або психічне насильство;

"психічне насильство" - погроза застосування фізичного насильства;

"шантаж" - погроза обмеження прав, свобод або законних інтересів особи, пошкодження чи знищення її майна або майна, що перебуває в її віданні чи під охороною, або викрадення чи позбавлення волі, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі бажають зберегти в таємниці;

"службова особа" - особа, незалежно від громадянства, яка постійно чи тимчасово здійснює функції представника влади, або обіймає постійно чи тимчасово на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форми власності посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконує такі обов'язки за спеціальним повноваження;

"службова особа, яка займає відповідальне становище" - службова особа, посада якої згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" або статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесена до третьої, четвертої, п'ятої чи шостої категорій, а також суддя та працівник правоохоронного органу;

"службова особа, яка займає особливо відповідальне становище" - службова особа, зазначена в частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", особа, посада якої згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" або статтею 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" віднесена до першої чи другої категорій, а також особа, яка відповідно до статті 12 Закону України "Про дипломатичну службу" займає посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації чи Генерального консула України;

"представник влади" - працівник державного органу чи його апарату, наділений правом у межах своєї компетенції ставити вимоги та приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи підлеглості;

"працівник правоохоронного органу" - представник влади, який є службовою особою органів прокуратури, міліції, податкової міліції, служби безпеки, управління державної охорони, органів і установ виконання покарань, Військової служби правопорядку у Збройних силах України, а так само службовою особою визначених законодавством України органів дізнання та оперативно-розшукових підрозділів інших державних органів;

"прибуток" - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати;

"виконання службового обов'язку" - діяльність службової чи іншої особи, яка входить до кола її повноважень;

"виконання громадського обов'язку" - здійснення спеціально покладених на особу громадських повноважень чи вчинення інших дій в інтересах суспільства або окремих громадян;

"вчинення злочину у зв'язку з виконанням особою службового або громадського обов'язку" - вчинення злочину з метою не допустити чи перепинити правомірну діяльність потерпілого у зв'язку з виконанням ним зазначеного обов'язку, змінити характер останньої, а так само з мотивів помсти за неї незалежно від часу, що минув з моменту виконання потерпілим своїх обов'язків;

"державний діяч" - Президент України, Голова Верховної Ради України, народний депутат України, Прем'єр-міністр та інший член Кабінету Міністрів України, Голова та суддя Конституційного Суду України або Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова та член Центральної виборчої комісії, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голова Антимонопольного комітету України, Голова Фонду державного майна України, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України;

"громадський діяч" - керівник (спів керівник) політичної партії чи іншого об'єднання громадян;

"загибель людей" - загибель хоча б однієї людини;

"шкода здоров'ю людей" - завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень хоча б одній людині або легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я чи незначну втрату працездатності, хоча б двом чи більше людям;

"тяжке тілесне ушкодження" - тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічне захворювання або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя;

"середньої тяжкості тілесне ушкодження" - тілесне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, характерних для тяжкого тілесного ушкодження, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину;

"викрадення" - заволодіння шляхом крадіжки або грабежу;

"корисливі мотиви" - мотиви, що характеризуються намаганням вилучити із вчиненого злочину для себе чи своїх близьких вигоду майнового характеру чи позбавити себе чи своїх близьких від матеріальних витрат;

"загальнонебезпечний спосіб" - вибух, підпал, затоплення або інший спосіб вчинення злочину, що характеризується великою руйнівною силою або такий, що іншим чином створює небезпеку загибелі людей, заподіяння двом чи більше особам тілесних ушкоджень чи інших тяжких наслідків;

"транспортний засіб" - автомобіль, трактор та інша самохідна машина, трамвай, тролейбус, мотоцикл та інший механічний транспортний засіб;

"завідомо" - ознака, яка вказує на те, що особі, яка вчиняє злочин, відомі юридично значимі обставини, передбачені цим Кодексом";

частину першу статті 189 після слів "права на майно або" словом "безоплатного";

2) виключити:

із пункту восьмого частини другої статті 115 слово "родича";

із статті 121 слова "тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя";

із статті 122 слова "тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину";

із частини другої статті 154 слово "родича";

із частини другої статті 162 слова "чи з погрозою його застосування";

із частини другої статті 180 слова "фізичного або психічного";

із частини другої статті 189 слова "або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень";

із частини першої статті 303 слова "чи з погрозою застосування";

із частини третьої статті 342 слова "або погрози застосування такого насильства";

із частини першої статті 347 слово "родичам";

із статті 348 слово "родичів";

із частини першої статті 349 слово "родичам";

із частини першої статті 352 слово "родичів";

із частини другої статті 355 слова "або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень";

примітки 1 і 2 до статті 364;

примітку 2 із статті 368;

із частини першої статті 376 слова "у будь-якій формі";

із частини першої статті 378 слово "родичам";

із частини першої статті 379 слово "родичів";

із частини першої статті 399 слово "родичам";

із статті 400 слово "родичів";

із статті 406 слова "або глумлення";

3) замінити:

у тексті Особливої частини Кодексу слова "загибель людини" словами "загибель людей";

у частині четвертій статті 27 слово "примусом" словом "примушуванням";

у назві статті 40 слова "фізичний або психічний примус" словами "фізичне або психічне примушування", а в тексті цієї статті слово "примусу" словом "примушуванням";

у пункті шостому частини першої статті 66 слово "примусу" словом "примушування";

у частині першій статті 111 слова "збройного конфлікту" словами "воєнного конфлікту";

у статті 116 слово "протизаконного" словом "незаконного";

у частині другій статті 121 слова "інших осіб" словами "його близьких";

у частині другій статті 122 слово "родичів" словом "близьких";

у статті 123 слово "протизаконного" словом "незаконного";

у частині першій статті 127 слова "інших насильницьких дій" словами "іншого насильства";

у частині першій статті 127 слова "іншу особу", "іншої особи", "інших осіб" словами "його близьких";

у статтях 130, 131 і 132 слова "інша невиліковна інфекційна хвороба" у всіх відмінках словами "інше невиліковне інфекційне захворювання";

у статті 133 слова "венерична хвороба" у всіх відмінках словами "венеричне захворювання", а слово "хвороба" словом "захворювання";

у частині першій статті 135 слово "хворобу" словом "захворювання";

у частині першій статті 147 слово "родичів" словом "близьких";

у примітці 1 до статті 149 слова "збройних конфліктах" словами "воєнних конфліктах";

у частинах перших статей 152 і 153 слова "фізичного насильства, погрози його застосування" словами "насильства";

у частині першій статті 173 слово "примусом" словом "примушуванням";

у частині другій статті 181 слово "втягуванням" словом "втягнення";

у частині першій статті 189 слова "з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеженням прав, свобод або законних інтересів цих осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому віданні чи під охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькі родичі бажають зберегти в таємниці" словами "поєднана з психічним насильством або шантажом";

у частині першій статті 200 слово "підробка" словом "підроблення";

у частині першій статті 206 слова "близькими йому особами" словами "його близьких";

у частині четвертій статті 212 слова "податки, збори (обов'язкові платежі)" словами "податки, збори, інші обов'язкові платежі";

у статтях 262, 308, 321 і 313 слова "розбій з метою викрадення" словами "розбій з метою заволодіння" у відповідних відмінках;

у назві і тексті статті 290 слово "підробка" словом "підроблення";

у частині 2 статті 302 слово "наживи" словами "отримання прибутку";

у частині першій статті 323 слово "спонукання" словом "схиляння";

у частині третій статті 342 слово "примушенням" словом "примушуванням";

у частині першій статті 343 слова "вплив у будь-якій формі на" словами "втручання в діяльність";

у частині першій статті 344 слова "незаконний вплив у будь-якій формі на" словами "втручання в діяльність";

у частині першій статті 355 слова "з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за відсутності ознак вимагання" словами "поєднане з психічним насильством або шантажем щодо потерпілого чи його близьких, якщо воно не пов'язане з вимаганням чужого майна, права на майно чи безоплатного вчинення дій майнового характеру";

у частині першій статті 397 слова "вчинення у будь-якій формі перешкод до здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці" словами "втручання в діяльність захисника чи представника особи з метою перешкодити наданню ними правової допомоги або незаконне розголошення чи використання адвокатської таємниці, якщо це спричинило значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам людини і громадянина, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб";

у частині першій статті 405 слова "погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна" словами "психічне насильство або шантаж щодо начальника";

у частині другій статті 405 слова "вчинення інших насильницьких дій" словами "інше фізичне насильство";

у частині першій статті 409 слово "хвороби" словом "захворювання";

у частині першій статті 433 слово "протизаконне" словом "незаконне";

у частині першій статті 446 слово "пограбування" словом "грабежу";

у частині першій статті 447 слова "збройних конфліктах" словами "воєнних конфліктах".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос