Идет загрузка документа (65 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городе Севастополе - месте дислокации Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Проект закона Украины от 30.07.2012 № 11048
Дата рассмотрения: 30.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про місто Севастополь - місце дислокації Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Цей Закон визначає спеціальний статус міста Севастополя, особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування на його території відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 1. Терміни, що використовуються в цьому Законі

Для цілей Закону наведені нижче терміни використовуються в такому значенні:

адміністративно-територіальна одиниця - цілісна частина території України, що є територіальною основою для організації та діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;

громада - адміністративно-територіальна одиниця базового рівня, що складається з одного або декількох населених пунктів, межує з іншою громадою, має бюджетну інфраструктуру, яка забезпечує виконання повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

Стаття 2. Спеціальний статус Севастополя

1. Місто зі спеціальним статусом Севастополь (далі - Севастополь) є адміністративно-територіальною одиницею, на території якої здійснюються функції держави спеціального характеру в частині забезпечення розміщення та функціонування командування Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органі;

2. Закони, підзаконні акти, інші нормативно-правові акти України діють у Севастополі повною мірою, якщо іншого не встановлено в самих законах, підзаконних актах чи міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України або цим Законом.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій Севастополя

1. Севастополь формують такі громади:

1) Севастопольська, що включає в себе територію населеного пункту Севастополь;

2) Балаклавська, що включає в себе територію населених пунктів: Балаклава, Благодатне, Флотське, Ушаковка, Первомайський, Балка Бермана, Золота Балка, Оборонне, Морозівка, Чорноріччя, Рідне, Тернівка, Хмельницьке, Первомайка та прилеглих до них земель;

3) Інкерманська, що включає в себе територію населених пунктів: Інкерман, Штурмове, Госпіталь Севастопольський, Бартенівка, Мекензієві гори, Любимівка, Бельбек, Фруктове, Фронтове, Камишли, Дальнє, Верхньосадове, Пироговка та прилеглих до них земель;

4) Качинська, що включає в себе територію населених пунктів: Кача, Андріївка, Сонячний, Осипенко, Горлівка, Вишневе, Полюшко та прилеглих до них земель;

5) Орлинська, що включає в себе територію населених пунктів: Орлине, Резервне, Гончарне, Тилове, Кизилове, Підгірне, Родниківське, Колгоспне, Розсошанка, Новобобрівське, Передове, Озерне, Широке та прилеглих до них земель.

2. Межі Севастополя визначаються зовнішніми територіальними межами громад, що формують Севастополь.

3. Межі громад та зміни до них затверджуються Верховною Радою України, як додаток до цього Закону, у вигляді топографічної карти масштабом 1:50000 з виносками в більш детальному масштабі ділянок, межі яких проходять по забудованій території.

4. Винесення меж в натуру (відображення на місцевості), відображення їх на кадастрових планах здійснюється при необхідності в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Зміна меж громад здійснюється після проведення консультацій з радами відповідних громад, радою Севастополя, а для меж громад, спільних з межами Автономної Республіки Крим - також з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Стаття 4. Система органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади

1. На рівні адміністративно-територіальної одиниці - Севастополь - створюються такі органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, юрисдикція яких розповсюджується на всю територію Севастополя:

- орган місцевого самоврядування - рада Севастополя,

- місцевий орган виконавчої влади - Севастопольська державна адміністрація.

2. На рівні адміністративно-територіальних одиниць - громад - в порядку, визначеному Законом, формуються такі органи місцевого самоврядування, юрисдикція яких розповсюджується на територію відповідних громад:

- Севастопольська міська рада;

- Інкерманська міська рада;

- Балаклавська міська рада;

- Качинська селищна рада;

- Орлинівська сільська рада.

3. У громадах в порядку, визначеному законом, обираються голови громад, відповідно:

- Севастопольський міський голова;

- Інкерманський міський голова;

- Балаклавський міський голова;

- Качинський селищний голова;

- Орлинівський сільський голова.

4. Формування виконавчих органів рад громад здійснюється в порядку, визначеному Законом "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Райони в Севастопольській громаді можуть створюватись за рішенням Севастопольської міської ради в порядку, встановленому законодавством України.

6. Рада Севастополя обирається на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування за системою, що дозволяє забезпечити у раді представництво усіх громад.

7. Порядок формування, повноваження та відповідальність органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади визначаються та здійснюються відповідними законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Стаття 5. Сфера компетенції ради Севастополя

1. До сфери компетенції органів місцевого самоврядування Севастополя належить:

1) у сфері освіти - управління загальноосвітніми школами-інтернатами, спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами;

2) у сфері охорони здоров'я - управління наданням стаціонарної медичної допомоги, спеціалізованої стоматологічної допомоги, спеціалізованої медичної допомоги;

3) у сфері спорту - управління дитячо-юнацькими спортивними школами, спеціалізованими дитячо-юнацькими спортивними школами;

4) у сфері соціальної допомоги - управління будинками-інтернатами для осіб похилого віку;

5) у сфері культури - управління філармонією, палацами культури, театрами, музеями регіонального рівня, здійснення культурно-мистецьких заходів;

6) організація здійснення пасажирських перевезень на території Севастополя;

7) управління об'єктами спільної власності громад;

8) методологічне забезпечення діяльності дорадчих служб сільського господарства;

9) у сфері соціально-економічного розвитку - підготовка та реалізація програм регіонального розвитку, реалізація програм міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

10) підготовка та реалізація схеми планування території регіону;

11) будівництво, ремонт та утримання доріг регіонального значення;

12) меліорація земель;

13) реалізація протипаводкових, протизсувних заходів;

14) організація утилізації небезпечних відходів;

15) інші питання, віднесені Законом до власної компетенції обласної та районної рад та не віднесені цим Законом до компетенції органів місцевого самоврядування громад та Севастопольської державної адміністрації.

Стаття 6. Сфера компетенції органів місцевого самоврядування громад

1. До сфери компетенції органів місцевого самоврядування громад належить:

1) реалізація програм соціально-економічного розвитку громади;

2) забезпечення реалізації державної освітньої політики на відповідній адміністративно-територіальній одиниці: забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти;

3) у сфері охорони здоров'я - управління амбулаторно-поліклінічною, профілактичною та медико-санітарною допомогою, швидкою медичною допомогою, стоматологічною допомогою;

4) забезпечення ветеринарної допомоги;

5) у сфері культури - управління закладами культури, крім тих, що віднесені до регіонального та державного рівня, реалізація культурних та мистецьких програм, підтримка народних промислів;

6) реалізація молодіжних програм, управління спортивними спорудами загального користування, підтримка програм туризму та фізичної культури;

7) у сфері соціальної допомоги - управління територіальними центрами соціального обслуговування населення, реалізація місцевих програм соціальної допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом; утримання будинків-інтернатів для осіб похилого віку, участь в програмі забезпечення громадян доступним житлом;

8) у сфері містобудування та архітектури - розроблення, затвердження та реалізація схем планування території громади, надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

9) будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ, організація дорожнього руху;

10) здійснення контролю у сфері експлуатації житла;

11) у сфері надання комунальних послуг - забезпечення водопостачання, водовідведення, теплопостачання, збір, тимчасове зберігання, транспортування і утилізація твердих побутових відходів;

12) озеленення та благоустрій території;

13) утримання кладовищ;

14) улаштування місць відпочинку;

15) охорона навколишнього природного середовища, реалізація екологічних програм;

16) у сфері землеустрою - вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової документації, зміни цільового призначення земель за погодженням із Севастопольською державною адміністрацією;

17) управління комунальним майном громади,

18) ведення місцевого архіву;

19) інші питання місцевого значення, віднесені законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування міст, сіл, селищ та не віднесені цим Законом до компетенції органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування Севастополя.

Стаття 7. Повноваження Севастопольської державної адміністрації

1. Севастопольська державна адміністрація здійснює організаційно-розпорядчі, контрольні та координаційні повноваження.

2. До організаційно-розпорядчих повноважень Севастопольської державної адміністрації відносяться:

1) ведення земельного кадастру;

2) реалізація державних програм соціального захисту населення;

3) ведення містобудівного кадастру;

4) боротьба з безробіттям та активізація місцевого ринку праці;

5) охорона прав споживачів;

6) ведення реєстру виборців;

7) нагляд за дотриманням прав неповнолітніх;

8) зберігання документів Національного архівного фонду, що мають місцеве значення, а також трудових справ;

9) погодження схем планування території громад;

10) погодження схеми планування регіону;

11) реалізація державної регіональної політики;

12) погодження зміни цільового призначення землі;

13) погодження зміни меж поселень,

14) створення умов економічного розвитку, в тому числі ринку зайнятості;

15) контроль за забезпеченням охорони навколишнього природного середовища, санітарним станом території, станом національних парків, заповідників, заказників;

16) забезпечення функціонування притулків для дітей;

17) забезпечення мобілізаційних програм;

18) вирішення питань національних меншин, міграції та релігій.

3. До контрольних повноважень Севастопольської державної адміністрації відноситься нагляд за конституційністю та законністю актів голів громад, рад громад, їх виконавчих органів, ради Севастополя, посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених цим Законом. У рамках контрольних повноважень Севастопольська державна адміністрація здійснює методологічний супровід виконання органами місцевого самоврядування визначених цим Законом повноважень.

4. Севастопольська державна адміністрація в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснює координацію діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, що не входять до її структури.

5. Севастопольська державна адміністрація виконує також інші повноваження, визначені законодавством України.

6. Севастопольська державна адміністрація непідзвітна і непідконтрольна раді Севастополя, а також радам громад, що діють на території Севастополя.

Стаття 8. Організація управління в населених пунктах, що входять до складу громад

1. У селах, що не є адміністративними центрами громад, окремі функції виконавчих органів ради громади здійснює староста.

2. Староста обирається загальними зборами села в порядку, визначеному законом статутом громади чи рішенням ради громади.

3. Виконавчий комітет ради громади укладає з сільським старостою контракт, в якому встановлюються його обов'язки, територіальні межі юрисдикції, умови праці, розмір винагороди та інші умови. Форма типового контракту визначається Кабінетом Міністрів України. Умовою реєстрації кандидатом на посаду старости особи, яка висловила бажання балотуватися на цю посаду, є підписання нею зобов'язання про готовність укласти такий контракт на умовах, вказаних у ньому.

4. Повноваження старости припиняються достроково у випадках висловлення йому недовіри на загальних зборах села; припинення його громадянства України; виїзду на постійне проживання за межі Севастополя; набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього за вчинення умисного злочину або вироком, яким передбачено позбавлення або обмеження волі, у тому числі з відстроченням виконання; визнання його судом недієздатним; дострокового розірвання радою громади укладеного з ним контракту, а також за його власним бажанням або у випадку його смерті.

5. Видатки на проведення дострокових виборів старости здійснюються за рахунок бюджету відповідної громади.

6. До головних повноважень старости належить:

1) представництво виконавчого комітету ради громади в населеному пункті;

2) представництво мешканців населеного пункту в органах місцевого самоврядування громади;

3) забезпечення за дорученням мешканців підготовки документів для органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань соціального захисту та соціальної допомоги;

4) моніторинг виконання завдань соціально-економічного розвитку громади на відповідній території;

5) нагляд за дотриманням законодавства щодо благоустрою, забудови території, захисту навколишнього природного середовища і санітарного стану території відповідно до законодавства;

6) нагляд за дотриманням громадського порядку, запобігання та присікання правопорушень, звертання до компетентних органів з цих питань;

7) підготовка пропозицій щодо кошторису видатків бюджету громади, які здійснюються на території населеного пункту;

8) координація виконання бюджетних програм та діяльності бюджетних установ - розпорядників коштів бюджету громади на території населеного пункту;

9) підготовка пропозицій до схеми планування громади, до плану соціально-економічного розвитку громади;

10) підготовка пропозицій для ради громади з питань управління комунальним майном, що знаходиться на території населеного пункту;

11) організація проведення громадських робіт;

12) здійснення функцій медіатора (посередника) у вирішенні побутових спорів відповідно до законодавства;

13) прийняття управлінських рішень у межах, визначених радою громади;

14) здійснення також інших функцій, визначених цим Законом та статутом громади.

Стаття 9. Рада старост

1. При голові громади створюється дорадчий орган - рада старост, до якої включаються всі старости. Положення про раду старост та її регламент затверджуються радою громади за поданням голови громади з врахуванням положень цього Закону.

2. Рада старост здійснює попередній розгляд питань щодо розвитку поселень та інфраструктури громади, земельних питань, інших питань за пропозицією виконавчого комітету ради.

3. Обов'язковому розгляду на раді старост підлягають питання, що стосуються регулювання земельних відносин, планування та забудови територій та питання бюджету, до внесення їх на розгляд ради громади.

4. Висновки ради старост із зазначених питань підлягають обов'язковому розгляду на засіданні ради громади.

Стаття 10. Голова ради Севастополя

1. Голова ради Севастополя обирається та звільняється зі своєї посади в порядку, визначеному чинним законодавством для голів обласних рад.

2. Голова ради Севастополя:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень додержання радою Севастополя Конституції та законів України, виконання нею актів Президента України

2) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

3) підписує та оприлюднює рішення ради;

4) забезпечує виконання рішень ради з питань організації її роботи;

5) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду голови виконавчого комітету ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний склад апарату ради, його структури, штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради;

8) призначає на посади та звільняє з посад працівників апарату;

9) представляє раду Севастополя у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

10) укладає від імені ради Севастополя договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради;

11) веде особистий прийом громадян з питань компетенції ради;

12) здійснює інші повноваження органів місцевого самоврядування, визначені законом, що належать до компетенції обласних рад, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

13) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

5. Голова ради Севастополя несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

6. Голова ради Севастополя не може суміщати свою посаду з посадою голови виконавчого комітету ради Севастополя.

7. При здійсненні наданих повноважень голова ради Севастополя є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед радою Севастополя.

8. Голова ради Севастополя не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою Севастополя.

Стаття 11. Виконавчі органи ради

1. Виконавчими органами ради громади, ради Севастополя є виконавчий комітет ради та виконавчі органи ради спеціальної компетенції, утворені за рішеннями відповідної ради.

2. Структура виконавчих органів затверджується радою з врахуванням положень цього Закону за поданням голови громади, голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно.

3. Виконавчий орган ради утворюється для здійснення всіх або частини виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування, що віднесені законами до відання виконавчих органів ради. Він є юридичною особою, в межах своїх повноважень діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до Закону.

4. Виконавчий орган ради спеціальної компетенції може створюватись, якщо це передбачено законами. В іншому випадку структурні підрозділи, посадові особи входять в апарат виконавчого комітету ради.

5. У сільській, селищній громаді за рішенням ради громади виконавчі органи спеціальної компетенції можуть не створюватись.

6. Виконавчі органи ради є підконтрольними та підзвітними відповідній раді, а виконавчий комітет ради з питань здійснення наданих йому законом повноважень органів виконавчої влади - підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

7. Керівники структурних підрозділів виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади відповідно головою громади, головою виконавчого комітету ради Севастополя одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

8. Чисельність працівників виконавчих органів ради встановлюється відповідною радою і не може перевищувати 110 відсотків загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Виконавчий комітет ради

1. Виконавчий комітет ради - колегіальний виконавчий орган ради загальної компетенції, що розглядає і вирішує всі питання, віднесені цим та іншими законами до відання виконавчих органів ради, за винятком повноважень, переданих радою іншим виконавчим органам ради та голові громади. Для забезпечення діяльності виконавчого комітету створюється його апарат.

2. Виконавчий комітет ради утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради громади, ради Севастополя, виконавчий комітет ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету ради.

3. У сільських та селищних громадах за рішенням ради громади виконавчий комітет може не створюватись. У цьому випадку його функції виконує голова громади.

4. Очолює виконавчий комітет ради голова громади, голова виконавчого комітету ради Севастополя відповідно.

5. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету ради затверджується відповідною радою за пропозицією голови громади, голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно.

6. Виконавчий комітет ради утворюється у складі голови громади, голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно, заступника (заступників) голови громади, голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно, керуючого справами виконавчого комітету ради, керівників всіх чи окремих виконавчих органів ради спеціальної компетенції.

7. Депутати місцевих рад не можуть бути членами виконавчого комітету ради.

8. Члени виконавчого комітету ради, а також керівники виконавчих органів ради спеціальної компетенції на час перебування на своїй посаді призупиняють членство в партіях.

9. У засіданнях виконавчого комітету ради бере участь з дорадчим голосом секретар ради громади, голова ради Севастополя відповідно.

10. Основною формою роботи виконавчого комітету ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно головою громади, головою виконавчого комітету ради Севастополя відповідно, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - заступником голови громади, голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно. Засідання виконавчого комітету ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

11. Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради громади;

2) координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

3) має право змінювати або скасовувати акти виконавчих органів ради спеціальної компетенції, а також їх посадових осіб;

4) затверджує положення про структурні підрозділи виконавчих органів ради за поданням голови громади чи голови виконавчого комітету ради Севастополя відповідно;

5) приймає рішення з інших питань, віднесених Законом до відання виконавчих органів ради, а також не віднесені радою до відання інших виконавчих органів ради спеціальної компетенції.

Стаття 13. Голова виконавчого комітету ради Севастополя

1. Голова виконавчого комітету ради Севастополя обирається та звільняється радою Севастополя простою більшістю голосів від складу ради Севастополя шляхом таємного голосування. Голова виконавчого комітету ради Севастополя обирається на строк до формування нового складу ради Севастополя.

2. У разі звільнення з посади голови виконавчого комітету ради Севастополя у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті до обрання нового голови виконавчого комітету ради Севастополя його повноваження здійснює його перший заступник, крім випадку відсторонення голови виконавчого комітету ради Севастополя в порядку, визначеному цим Законом.

3. Голова виконавчого комітету ради Севастополя:

1) організовує в межах, визначених законодавством, роботу виконавчих органів ради;

2) підписує рішення виконавчого комітету ради;

3) вносить на розгляд ради пропозиції щодо кандидатур на посади членів виконавчого комітету ради;

4) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, чисельність їх штатів;

5) здійснює керівництво виконавчим комітетом ради;

6) забезпечує підготовку та внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з питань, що належать до відання виконавчих органів ради;

7) оприлюднює акти виконавчих органів ради;

8) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності громад Севастополя;

9) забезпечує виконання рішень ради Севастополя, її виконавчого комітету, прийнятих відповідно до Закону;

10) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

11) представляє виконавчий комітет ради Севастополя у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

12) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують повноваження виконавчих органів ради;

13) укладає від імені виконавчого комітету ради договори відповідно до законодавства;

14) забезпечує додержання виконавчими органами ради Севастополя законодавства України;

15) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

4. Голова виконавчого комітету ради Севастополя несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. При здійсненні наданих повноважень голова виконавчого комітету ради Севастополя є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед радою.

6. Голова виконавчого комітету ради Севастополя не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед радою. На вимогу не менше половини депутатів ради голова виконавчого комітету ради Севастополя зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

7. Голова виконавчого комітету ради Севастополя в термін до п'яти робочих днів після прийняття рішення ради Севастополя може подати вмотивовану письмову відмову виконувати вказане рішення ради. У цьому випадку на сесії ради Севастополя, яка повинна бути скликана в термін, що не перевищує семи календарних днів після отримання такої відмови, розглядається питання про скасування рішення ради чи висловлення недовіри голові виконавчого комітету ради Севастополя.

Якщо в зазначений термін сесія не була скликана або голові виконавчого комітету ради Севастополя не було висловлено недовіру, відповідне рішення вважається таким, що не має юридичної сили.

Стаття 14. Особливості формування місцевих бюджетів

1. Місцеві бюджети адміністративно-територіальних одиниць, розташованих на території Севастополя, формуються відповідно до сфери їх компетенції і на основі відповідних фінансових нормативів бюджетної забезпеченості в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України з такими особливостями:

1) до доходів бюджетів громад, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать податки та збори, визначені частиною першою статті 64 Бюджетного кодексу України, при цьому норматив відрахувань з податку на доходи фізичних осіб становить 50 відсотків;

2) до доходів бюджетів громад, що не враховуються при розрахунку трансфертів, належать податки та збори, визначені частиною першою статті 69, Бюджетного кодексу України, при цьому норматив відрахувань плати за землю становить 75 відсотків, а частки податків та зборів, визначених пунктами 3, 5, 7 частини першої статті 69 Бюджетного кодексу України, визначаються як для бюджету міста обласного значення.

2. Бюджет Севастополя формується відповідно до сфери компетенції ради Севастополя в порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для областей, з такими особливостями:

1) до доходів бюджету Севастополя, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать податки та збори, визначені пунктами 1, 3, 4, 5 частини другої статті 66 Бюджетного кодексу України,

2) до доходів бюджету Севастополя, що не враховуються при розрахунку трансфертів, належать податки та збори, визначені п. 2, 3, 5, 7, 10 ч. 1 статті 69, при цьому плата за землю становить 25 відсотків, частки податків та зборів, визначених п. 3, 5, 7, визначаються як для обласного бюджету.

3. У Державному бюджеті України трансферти до бюджету Севастополя та бюджетів громад, розташованих на території Севастополя, передбачаються окремо.

4. Додатково до видатків, що відповідно до бюджетного законодавства враховуються при розрахунку трансфертів до бюджету Севастополя та бюджетів громад, передбачаються кошти на компенсацію втрат доходів цих бюджетів від розміщення та функціонування командування та основної частини Військово-Морських Сил України. Розмір обсягу цих коштів для місцевих бюджетів встановлюється на рівні середньої ставки плати за землю за звітом за попередній бюджетний період, помноженої на площу земельної ділянки, зайнятої частинами Військово-Морських Сил України. Території громадського користування (дороги, вулиці, площі, об'єкти вільного доступу тощо) при цьому не враховуються. Розподіл обсягу компенсації визначається пропорційно часткам від плати за землю, встановленої відповідно до цього Закону.

5. У Державному бюджеті України можуть передбачатися субвенції бюджету Севастополя чи/та бюджетам громад на виконання окремих функцій, що випливають із спеціального статусу Севастополя. Розмір субвенції визначається за поданням Севастопольської державної адміністрації на підставі окремих проектів та програм, погоджених Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Особливості формування майна комунальної власності громад, майна спільної власності громад та державного майна на території Севастополя

1. Майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування формується для виконання повноважень, що входять до сфери компетенції відповідних органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

2. Об'єкти та споруди, що використовуються органами державної влади, а також земельні ділянки під ними в межах, визначених містобудівною документацією належать, до державної власності.

3. Об'єкти та споруди, що використовуються для здійснення повноважень, визначених цим Законом для ради Севастополя та її виконавчих органів, а також земельні ділянки під ними в межах, визначених містобудівною документацією, належать до спільної власності громад Севастополя.

4. Землі, які не належать до приватної власності, державної чи спільної власності громад Севастополя належать до власності громад, в межах яких вони знаходяться.

5. Спори, що виникають при визначенні права власності на майно між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади в Севастополі, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 16. Введення в дію та оприлюднення актів органів місцевого самоврядування в Севастополі

1. Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, створених на території Севастополя, приймаються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Акти, що стосуються управління та розпорядження об'єктами комунальної власності або спільною власністю громад, земельними ділянками, набирають чинності не раніше закінчення терміну, визначеного частиною третьою статті 18 цього Закону.

3. Акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб в термін не пізніше п'яти робочих днів після його підписання доводяться до відома населення через їх оприлюднення у засобах масової інформації - офіційному бюлетені ради та на інтернет-ресурсах, які рішенням відповідної місцевої ради визначені офіційними.

4. Інтернет-ресурси повинні забезпечувати цілодобовий та безкоштовний доступ громадян, подаватися українською мовою та, за рішенням відповідної ради, іншими мовами. Пошукова система інтернет-ресурсу повинна забезпечувати знаходження актів принаймні за номером, типом документа, датою (діапазоном дат), ключовим словом (словами).

5. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. За видання такої копії справляється плата, що не може перевищувати витрат на її виготовлення.

Стаття 17. Офіційний бюлетень ради

1. Офіційний бюлетень ради громади є друкованим виданням органів місцевого самоврядування.

2. Засновником офіційного бюлетеня ради є відповідна рада. За спільним рішенням декількох рад може випускатись спільний офіційний бюлетень декількох органів місцевого самоврядування.

3. Офіційний бюлетень випускається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

4. Безоплатній публікації в офіційному бюлетені ради підлягають акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, акти голів місцевих адміністрацій про зупинення дії акта органу місцевого самоврядування чи посадової особи місцевого самоврядування, оголошення та звіти про закупівлі, інші оголошення публічного характеру.

5. Акти органів місцевого самоврядування вважаються оприлюдненими лише після їх публікації в офіційному бюлетені.

6. Офіційний бюлетень видається українською мовою. За рішенням ради поряд з текстом публікацій українською мовою можуть міститись переклади цих текстів іншими мовами, в такому випадку офіційною слід вважати публікацію українською мовою.

7. Будь-яка реклама у бюлетені, в тому числі політична, в прямому та прихованому вигляді не допускається.

8. Офіційний бюлетень розповсюджується шляхом передплати, в тому числі обов'язкової для закладів громадського харчування, що мають право на торгівлю алкогольними напоями. Вартість передплати не повинна перевищувати собівартості випуску та розповсюдження бюлетеня.

9. Офіційний бюлетень безоплатно передається до публічних бібліотек.

10. Офіційний бюлетень повинен бути доступним для вільного користування відвідувачами закладів громадського харчування, що мають право на торгівлю алкогольними напоями, протягом строку не меншим трьох місяців від дати його виходу.

Стаття 18. Перевірка актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, створених на території Севастополя на відповідність Конституції та законодавству України

1. Орган місцевого самоврядування, створений на території Севастополя, посадова особа місцевого самоврядування, що прийняли акт, в день виходу офіційного бюлетеня ради, в якому опубліковано цей акт, передає друкований примірник бюлетеня та електронну форму акта до Севастопольської державної адміністрації та до територіального органу Міністерства юстиції України.

2. Акти органів місцевого самоврядування, що стосуються внутрішньої організації роботи органів місцевого самоврядування, крім призначень на посаду, щодо яких Законом передбачено погодження з органами виконавчої влади, на перевірку не подаються.

3. Голова Севастопольської державної адміністрації протягом тридцяти робочих днів - для нормативно-правових актів, та п'ятнадцяти робочих днів - для інших актів, з дня отримання акта органу місцевого самоврядування може своїм розпорядженням зупинити дію акта з мотивів його невідповідності Конституції України чи законам України та повідомити про це орган місцевого самоврядування та територіальний орган Міністерства юстиції України в Севастополі.

4. Одночасно із зупиненням дії акта голова Севастопольської державної адміністрації звертається до адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання цього акта незаконним. Судовий збір при цьому не справляється.

5. У випадку визнання акта органу місцевого самоврядування чи посадової особи таким, що не відповідає Закону чи Конституції, він втрачає чинність з моменту вступу в силу рішення суду.

Стаття 19. Державна реєстрація актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, створених на території Севастополя

1. Акти органів місцевого самоврядування та посадових осіб, створених на території Севастополя, підлягають державній реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Реєстрація актів органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється в триденний термін після отримання офіційного бюлетеня.

Стаття 20. Відсторонення голови громади від виконання ним повноважень

1. Голова громади може бути відсторонений від виконання повноважень постановою Кабінету Міністрів України, якщо:

1) голова громади чи виконавчий орган ради громади приступив до фактичного виконання акта, дію якого зупинено головою Севастопольської державної адміністрації установленому цим Законом порядку;

2) голова громади чи виконавчий орган ради громади приступив до фактичного виконання акта, визнаного судом таким, що не відповідає Конституції та/або закону України.

2. На час відсторонення голови громади від виконання ним повноважень для їх виконання Кабінетом Міністрів України призначається урядовий уповноважений.

3. Відсторонення голови громади від виконання ним повноважень у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті є підставою для дострокового припинення його повноважень та призначення дострокових виборів голови громади.

4. Урядовий уповноважений виконує всі повноваження голови громади, визначені законодавством, крім головування на засіданнях ради громади.

5. Урядовий уповноважений виконує повноваження голови громади:

1) до прийняття рішень судом щодо законності акта органу місцевого самоврядування, зупиненого головою Севастопольської державної адміністрації - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті;

2) до набуття повноважень голови громади після проведення позачергових виборів - у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті.

Стаття 21. Відсторонення голови виконавчого комітету ради Севастополя від виконання ним повноважень

1. Голова виконавчого комітету ради Севастополя може бути відсторонений від виконання ним повноважень постановою Кабінету Міністрів України, якщо:

1) голова виконавчого комітету ради Севастополя чи виконавчий орган ради Севастополя приступив до фактичного виконання акта, дії якого зупинено головою Севастопольської державної адміністрації у встановленому цим Законом порядку;

2) голова виконавчого комітету ради Севастополя чи виконавчий орган ради Севастополя приступив до фактичного виконання акту, визнаного судом таким, що не відповідає Конституції та/або Закону України.

2. На час відсторонення голови виконавчого комітету ради Севастополя від виконання ним повноважень для їх виконання Кабінетом Міністрів України призначається урядовий уповноважений.

3. Відсторонення голови громади від виконання ним повноважень у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, є підставою для дострокового припинення його повноважень та переобрання голови виконавчого комітету ради Севастополя радою Севастополя.

4. Урядовий уповноважений виконує всі повноваження голови виконавчого комітету ради Севастополя, визначені законодавством. При цьому частина 7 статті 13 цього Закону не застосовується. У випадку якщо урядовий уповноважений в термін до п'яти робочих днів після прийняття рішення ради Севастополя подає вмотивовану письмову відмову виконувати це рішення ради, таке рішення вважається таким, що не має юридичної сили.

5. Урядовий уповноважений виконує повноваження голови виконавчого комітету ради Севастополя:

1) до прийняття рішень судом щодо законності акта органу місцевого самоврядування, зупиненого головою ради Севастополя - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої цієї статті;

2) до обрання голови виконавчого комітету ради Севастополя - у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті.

Стаття 22. Відносини органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створених на території Севастополя, з іншими органами публічної влади, підприємствами, організаціями

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створених на території Севастополя, з центральними органами державної влади, іншими органами самоврядування, підприємствами, організаціями, об'єднаннями громадян регулюються цим Законом, законодавством про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації та іншими законами.

2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створених на території Севастополя, з офіційними представництвами іноземних держав і міжнародних організацій регулюються законами та підзаконними актами, в яких окремо повинні зазначатись особливості їх застосування на території Севастополя.

3. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, створених на території Севастополя, з органами публічної влади Автономної Республіки Крим регулюються окремими законами та взаємними договорами.

Перехідні та прикінцеві положення

1. Цей Закон силу набуває чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Після набрання чинності цим Законом на період до проведення виборів до рад громад, ради Севастополя, голів громад:

1) створюються ради громад та рада Севастополя. При цьому депутати міської ради Севастополя набувають статусу депутатів новостворюваної ради Севастополя, депутати Гагарінського та Ленінського районів набувають статусу депутатів новостворюваної Севастопольської міської ради, депутати Балаклавської районної ради, Тернівської сільської ради набувають статусу депутатів Балаклавської міської ради, депутати Нахімовської районної ради, Інкерманської міської ради та Верхньосадівської сільської ради набувають статусу депутатів новостворюваної Інкерманської міської ради, депутати Качинської селищної ради та Андріївської сільської ради набувають статусу новостворюваної Качинської селищної ради, депутати Орлинівської сільської ради зберігають за собою статус депутатів новостворюваної Орлинівської сільської громади;

2) Інкерманський міський голова набуває статусу голови Інкерманської громади, Качинський селищний голова набуває статусу голови Качинської громади, Орлинівський сільський голова набуває статусу голови Орлинівської громади;

3) Новостворена рада Севастополя на першій сесії формує органи ради відповідно до цього Закону, новостворені Севастопольська міська рада та Балаклавська формують виконавчі органи рад, обирають секретарів ради, які виконують повноваження відповідно Севастопольського та Балаклавського міських голів;

4) Тернівський, Андріївський, Верхньосадівський сільські голови призначаються заступниками голови відповідної громади;

5) до формування бюджетів новоутворених органів місцевого самоврядування бюджети попередніх органів місцевого самоврядування виконуються окремо. У випадках, передбачених бюджетним законодавством, зміни до вказаних бюджетів вносяться новоствореними радами об'єднаної територіальної громади.

6) платники місцевих податків і зборів на території юрисдикції відповідних органів місцевого самоврядування до початку наступного фінансового року сплачують місцеві податки і збори до відповідних місцевих бюджетів за ставками, що діяли на момент формування нових органів місцевого самоврядування.

3. Затвердити межі Севастопольської, Балаклавської, Інкерманської, Качинської, Орлинівської громад згідно з додатками 1 - 5 цього Закону.

4. Ліквідувати Ленінський, Нахімовський, Балаклавський та Гагарінський райони міста Севастополя. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін після опублікування цього Закону вирішити питання ліквідації районних державних адміністрацій в місті Севастополі. При цьому правонаступниками прав та обов'язків районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів стають відповідні виконавчі органи рад громад, виконавчих органів ради Севастополя, Севастопольської державної адміністрації відповідно до розмежування сфер їх компетенцій, визначених цим Законом.

5. Надати статус міста населеному пункту Балаклава. Балаклавській міській раді протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом вирішити питання щодо встановлення меж міста Балаклава в установленому порядку.

6. На період дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території Севастополя для органів місцевого самоврядування громад та ради Севастополя, посадових осіб місцевого самоврядування, юрисдикція яких розповсюджується на територію дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації:

1) норма частини четвертої статті 17 цього Закону на акти органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб не застосовується. Протягом п'яти робочих днів після зупинення акту головою Севастопольської державної адміністрації відповідно до частини третьої статті 17 цього Закону орган місцевого самоврядування, що прийняв акт, може звернутися до адміністративного суду з адміністративним позовом про визнання незаконним розпорядження про призупинення акта головою Севастопольської державної адміністрації. Судовий збір при цьому справляється в розмірі, визначеному законодавством;

2) акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що стосуються управління об'єктами комунальної власності, включаючи землю, в тому числі відчуження, передачу в оренду та інші форми користування об'єктами комунальної власності, акти органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що стосуються Чорноморського флоту Російської Федерації, а також органів, організацій, установ, підприємств, афільованих з ним, підлягають обов'язковому попередньому погодженню головою Севастопольської державної адміністрації;

3) норма частини п'ятої статті 15 цього Закону не застосовується. Спори, що виникають при визначенні права власності на майно між органами місцевого самоврядування та державної влади в Севастополі вирішуються Кабінетом Міністрів України;

4) призначення керівників виконавчих органів спеціальної компетенції рад громад, ради Севастополя здійснюється після попереднього погодження їх кандидатур головою Севастопольської державної адміністрації в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

5) при розрахунку трансфертів до бюджету Севастополя та бюджетів громад в частині видатків, що враховуються при розрахунку трансфертів, передбачаються кошти на компенсацію втрат доходів цих бюджетів від дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації. Розмір обсягу субвенції, компенсації та напрями його використання визначаються як для субвенції на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів від розміщення та функціонування командування та основної частини Військово-Морських Сил України.

7. На період дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території міста зі спеціальним статусом Севастополь Севастопольська державна адміністрація здійснює такі додаткові функції:

1) контроль за виконанням військовими формуваннями Чорноморського флоту Російської Федерації вимог чинного законодавства України при здійсненні діяльності на території Севастополя;

2) забезпечення управління та здійснення природоохоронних і санітарно-протиепідемічних заходів на території морській акваторії Севастопольських бухт, внутрішніх морських водах, територіального моря, а також гідротехнічних, причальних спорудах, що є об'єктами загальнодержавної власності, розташованими на території Севастополя, що входять до складу окремих підприємств, установ і організацій, включаючи причальні споруди, тимчасово передані в користування Чорноморському флоту Російської Федерації;

3) прийняття рішень щодо користування ділянками морської акваторії Севастопольських бухт в порядку, установленому Кабінетом Міністром України;

4) узгодження маршрутів, термінів і характер дій при пересуваннях, пов'язаних з діяльністю військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території Севастополя і морської частини території (акваторії) України, що прилягає до неї, поза місцями їх дислокації та поза полігонами бойової підготовки;

5) здійснення контролю за трудовими відносинами громадян України, які працюють на підприємствах, в організаціях і установах Чорноморського флоту Російської Федерації, дислокованих на території Севастополя, реєстрацією паспортних документів в органах внутрішніх справ по місцям фактичного проживання військовослужбовців, цивільних осіб, які прибувають у складі військових формувань, підприємств, організацій та установ, що укомплектовані військовослужбовцями і цивільними особами, і контролю за своєчасним виїздом вказаних осіб після закінчення строку їхнього перебування на території України;

6) участь у роботі підкомісії та міжвідомчих комісій по проблемах дислокації військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

7) прийняття об'єктів нерухомості разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, що знаходились в користуванні військових формувань Чорноморського флоту Російської Федерації, а також в користуванні ВМС ЗС України в процесі звільнення, для подальшої їх передачі до комунальної власності чи спільної власності громад для використання в цілях, передбачених цим Законом, використання державними підприємствами, установами і організаціями чи відчуження на користь приватних осіб в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8. Севастопольській державній адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, що діють на території Севастополя, в тримісячний строк після опублікування цього Закону провести розмежування державного,

9. комунального майна та майна спільної власності громад відповідно до повноважень та в порядку, визначеному цим Законом. У випадку виникнення спорів рішення приймається Кабінетом Міністрів України.

10. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після підписання цього Закону підготувати та внести до Верховної Ради України проекти необхідних змін до законодавства та привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти.

10. Внести зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50 - 51, ст. 572):

а) частину першу статті 65 доповнити реченням "При цьому нормативи відрахувань від податку з доходів фізичних осіб до доходів місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, створених на території Севастополя, визначається Законом України "Про місто зі спеціальним статусом Севастополь";

б) частину першу після слова "Севастополя" доповнити словами "та місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, створених на території Севастополя";

в) у частині другій статті 77 вилучити слова "та Севастополя", після слів "значення) бюджетів," доповнити словами "місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, створених на території Севастополя";

г) в частині третій статті 77 вилучити слово "Севастополя";

д) в частині п'ятій статті 86 слова "з бюджетів міст" замінити словами "зі зведених бюджетів", в кінці закінчивши речення словами "з особливостями, визначеними законами про Київ та Севастополь";

е) пункт дев'ятий частини першої статті 87 доповнити підпунктом е) такого змісту:

"е) державні програми соціального захисту: пільги ветеранам війни і праці, допомога сім'ям з дітьми, додаткові виплати населення на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, що надаються на території Севастополя;";

є) пункт перший частини першої статті 97 перед словом "Севастополя" доповнити словами "місцевим бюджетам органів місцевого самоврядування, створених на території";

ж) в статтю 98 повсюди перед словом "Севастополя" доповнити словами "місцевим бюджетам органів місцевого самоврядування, створених на території" у відповідних відмінках;

з) у назві та в тексті статті 100 вилучити слова "і Севастополя", після слів "значення) бюджетів," доповнити словами "місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, створених на території Севастополя";

и) у частині першій статті 101 вилучити слова "та Севастополя";

і) у частині першій статті 108 повсюди перед словом "Севастополя" додати доповнити словами "місцевих бюджетів органів місцевого самоврядування, створених на території".

 

Голова Верховної Ради України

Опрос