Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оформления наследства

Проект закона Украины от 30.07.2012 № 11047
Дата рассмотрения: 16.10.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356):

1) частину першу статті 1269 після слів "подати нотаріусу" доповнити словами "або до сільської, селищної ради";

2) частину другу статті 1272 після слова "нотаріусу" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - до відповідного органу місцевого самоврядування";

3) друге речення частини першої статті 1273 після слів "подається нотаріусу" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - до відповідного органу місцевого самоврядування";

4) частину другу статті 1283 викласти в такій редакції:

"Нотаріус за місцем відкриття спадщини, а в сільських населених пунктах - відповідні органи місцевого самоврядування з власної ініціативи або за заявою спадкоємців вживають заходів щодо охорони спадкового майна";

5) частину першу статті 1288 після слів "призначений нотаріусом" доповнити словами "сільською або селищною радою";

6) частину першу статті 1297 після слів "звернутися до нотаріуса" доповнити словами "сільської або селищної ради";

7) частину першу статті 1300 після слова "нотаріус" доповнити словами "сільська або селищна рада", а слово "може" замінити словом "можуть".

2. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 37:

абзац перший викласти в такій редакції:

"У сільських населених пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування вчиняють такі нотаріальні дії";

доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) видають свідоцтва про право на спадщину";

2) у частині першій статті 60 слова "а в населених пунктах, де немає нотаріуса" замінити словами "а в сільських населених пунктах";

3) текст статті 63 викласти в такій редакції:

"Нотаріус та посадові особи органів місцевого самоврядування, які одержали від спадкоємців повідомлення про відкриття спадщини, зобов'язані повідомити про це тих спадкоємців, місце проживання або роботи яких відоме.

Нотаріус та посадові особи органів місцевого самоврядування також можуть зробити виклик спадкоємців шляхом публічного оголошення або повідомлення у пресі";

4) частину першу і третю статті 64 після слова "нотаріус" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - органи місцевого самоврядування", а слово "дає" замінити словом "дають";

5) частину другу статті 65 після слова "нотаріус" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - посадові особи органів місцевого самоврядування", а слово "повідомляє" замінити словом "повідомляють";

6) частину першу статті 66 після слова "нотаріусом" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - сільською, селищною радою";

7) у статті 67:

речення друге частини другої після слова "нотаріусу" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - посадовій особі органу місцевого самоврядування";

частину третю після слова "нотаріус" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - посадова особа органу місцевого самоврядування";

після частини третьої доповнити дев'ятьма новими частинами такого змісту:

"Свідоцтво про право на спадщину на земельну частку (пай) після смерті фізичних осіб, які проживали в сільській місцевості, може бути видане посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом на підставі трудової книжки члена колективного або іншого сільськогосподарського підприємства чи засвідченого належним чином витягу з неї, за наявності в ній відповідного запису, чи рішення суду, яке набрало законної сили, про членство в колективному або іншому сільськогосподарському підприємстві, що розташовувалося на цій території.

Свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку може бути видане посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом на підставі правовстановлюючих документів, державного акта або відповідного рішення органу місцевого самоврядування.

Свідоцтво про право на спадщину на майно, що підлягає реєстрації, може бути видане посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом на підставі правовстановлюючих документів.

Свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, що підлягає реєстрації (крім земельної ділянки), може бути видане посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом на підставі правовстановлюючих документів та довідки відповідного органу місцевого самоврядування з викладенням характеристики будівлі, на яку видається свідоцтво.

Свідоцтво про право на спадщину на грошовий вклад, щодо якого вкладник зробив розпорядження банку (фінансовій установі), а також на грошовий вклад, щодо якого немає заповідального розпорядження, після смерті вкладника видається посадовою особою органу місцевого самоврядування спадкоємцям першої та другої черги за законом на загальних підставах.

Посадова особа органу місцевого самоврядування при видачі свідоцтва про право на спадщину проставляє відмітку на правовстановлюючому документі чи державному акті на право власності на земельну ділянку про перехід права власності.

Відмітка про перехід права власності при видачі свідоцтва про право на спадщину проставляється посадовою особою органу місцевого самоврядування шляхом закреслення на правовстановлюючому документі прізвища, ім'я та по батькові спадкодавця і вписування прізвища, ім'я та по батькові спадкоємця та підтверджується підписом посадової особи органу місцевого самоврядування і печаткою цього органу.

Свідоцтво про право на спадщину видається після закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини, а у випадках, передбачених частиною другою статті 1270, статтею 1276 Цивільного кодексу України, - не раніше зазначених у цих статтях строків.

Видача свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям, які прийняли спадщину, строком не обмежена".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною тринадцятою;

8) частину першу статті 68 після слова "нотаріус" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - посадові особи органів місцевого самоврядування", а слово "перевіряє" замінити словом "перевіряють";

9) частину першу і третю статті 69 після слова "нотаріус" доповнити словами "а в сільських населених пунктах - посадова особа органу місцевого самоврядування".

3. У Законі України "Про оцінку земель" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 15, ст. 229):

1) в абзаці четвертому частини першої статті 13 слово "спадкуванні" виключити.

4. У Законі України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 28, ст. 311):

1) абзац сімнадцятий пункту 5 частини першої статті 5 виключити.

5. Пункт 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки" від 13 січня 2012 року N 4336-VI виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення", який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос