Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины в части отмены требований относительно необходимости обязательного предоставления бумажных извлечений, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 16.07.2012 № 11002
Дата рассмотрения: 13.07.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України у частині скасування вимог щодо необхідності обов'язкового надання паперових витягів, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзац другий частини другої статті 11 та абзац другий частини третьої статті 60 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 22 листопада 2011 року N 4212) виключити.

2. У частині четвертій статті 44 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161) слова ", витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

3. Частину восьму статті 38 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

4. Перше речення частини другої статті 13 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 13, ст. 83; 2011 р., N 6, ст. 41) виключити.

5. У частині дев'ятнадцятій статті 15 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2011 р., N 41, ст. 413) слова ", до якої додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

6. В абзаці другому частини четвертої статті 38 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

7. В абзаці шостому частини четвертої статті 4 Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 34, ст. 228; 2005 р., N 25, ст. 333; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "і виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

8. Пункт "в" частини першої статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 183; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

9. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2011 р., N 41, ст. 413):

1) пункт 1 частини четвертої статті 32 виключити;

2) у пункті 1 частини п'ятої статті 41 слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а" виключити;

3) пункт 1 частини сьомої статті 42 викласти в такій редакції:

"1) для радіоаматорів - копію документа, що засвідчує особу;".

10. У частині другій статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 251; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;" виключити.

11. У частині другій статті 35 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 41, ст. 413) слова " додається виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців," замінити словом "додаються".

12. У другому реченні частини четвертої статті 7 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "дані про державну реєстрацію, випискою або витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців," виключити.

13. Пункт 1 частини другої статті 45 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

14. У другому реченні частини другої статті 9 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "та виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" виключити.

15. Абзац третій підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

16. У частині восьмій статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2012 р., N 1, ст. 8):

1) в абзаці п'ятому слова ", і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" виключити;

2) в абзаці шостому слова "документів, що додаються" замінити словами "документа, що додається".

17. Абзац шостий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2011 р., N 41, ст. 413) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос