Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О морских портах Украины" относительно гарантирования Конституционных прав граждан Украины на соблюдение их трудовых прав и права на собственность

Проект закона Украины от 21.06.2012 № 10655
Дата рассмотрения: 21.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про морські порти України" щодо гарантування Конституційних прав громадян України на дотримання їх трудових прав та права на власність

Верховна Рада України постановляє:

I. У Законі України "Про морські порти України" (N 4709-VI, 17.05.2012):

1. У статті 1:

1) пункт 1 виключити;

2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"акваторія морського порту - відведений морському порту водний простір, обмежений природними, штучними або умовними кордонами, який забезпечує у своїй суднохідній частині безпечний рух, маневрування та стоянку суден;";

3) у пункті шість слова "визначені межами територія та акваторія, обладнані" замінити словами "стратегічний об'єкт, обладнаний".

2. У статті 2 у частині другій слова ", національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, адміністрації морських портів України, власників морських терміналів, стивідорних компаній, інших суб'єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту, та споживачів їхніх послуг (товарів, робіт)" виключити;

3. У статті 4 у частині першій:

1) пункт перший викласти у такій редакції:

"1) дотримання Міністерством транспорту України балансу між інтересами держави та інтересами морського порту як суб'єкта господарювання;".

2) у пункті 2 слова ", зокрема на основі об'єднання майна приватної, державної та комунальної форм власності," замінити на "нових".

3) пункт 8 викласти у такій редакції:

"8) збереження у державній власності морських портів як об'єктів, що мають для України стратегічне значення для України та заборона відчуження майна морських портів;".

4. У статті 5:

1) У частині другій після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховної Ради України";

2) у частині три після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "за погодженням з Верховної Ради України".

5. У статті 6 у частині два у пункті три слово "адміністрації" виключити;

6. У статті 7 у частині три слова "адміністрацією морських портів України та погоджується" виключити;

7. У статті 8 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частину третю.

8. У статті 9 у частині три слова "адміністрацією морських портів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті";

9. У статті 10:

1) у частині два слова "адміністрацією морських портів України, власниками морських терміналів та портовими операторами" виключити;

2) у частині чотири слова "адміністрація морських портів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті";

10. У статті 11:

1) у назві статті виключити слова: "та митний режим морського порту".

2) виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію частин, частину першу.

11. Статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Організація роботи в морському порту під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті, працівники порту та суб'єкти господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту на основі договорів, вживають невідкладних заходів для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, які призвели до порушення роботи в морському порту.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті зобов'язаний розробити та затвердити в установленому порядку план локалізації та ліквідації аварій (катастроф), забезпечити діяльність об'єктової аварійно-рятувальної служби, закупівлю та підтримання в належному стані спеціалізованих суден, необхідного обладнання, пристроїв і механізмів для ліквідації аварій на території та в акваторії морського порту.

3. Стивідорні компанії, власники (користувачі) морських терміналів в порядку, в обсязі і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, беруть участь у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії порту і на території та в акваторії морських терміналів.

4. У разі потреби центральні та місцеві органи виконавчої влади у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, надають морським портам України, власникам морських терміналів, портовим операторам необхідну допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф, а також у запобіганні можливим протизаконним і несанкціонованим втручанням у портову діяльність, які створюють загрозу життю або здоров'ю людей, безпечному мореплавству, експлуатації транспортних засобів у морському порту і схоронності вантажів.

5. Якщо внаслідок виникнення надзвичайної ситуації у морському порту або морському терміналі накопичилася така кількість нерозвантажених транспортних засобів, яка унеможливлює подальшу нормальну роботу морського порту або морського терміналу, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті за погодженням з власниками (користувачами) морських терміналів і портовими операторами має право запровадити тимчасові обмеження на ввезення до окремих об'єктів (місць) на території морського порту або морського терміналу певних видів вантажів певними видами транспорту до нормалізації роботи в морському порту.

6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру відповідні центральні та місцеві органи виконавчої влади, військове командування та органи місцевого самоврядування мають право використовувати причали в морських портах у порядку, визначеному законом.".

12. Доповнити новою статтею 13, змінивши відповідно нумерацію:

"Стаття 13. Гарантування Конституційних прав працівників морського порту на дотримання їх трудових прав

Працівникам морського порту, що працюють у морському порту на момент набрання чинності цим Законом гарантується збереження їх робочих місць та заробітної плати.

Держава здійснює заходи для розвитку портової інфраструктури та збільшення кількості робочих місць.

Держава за необхідності забезпечує підвищення кваліфікації працівників морського порту в порядку передбаченому трудовим законодавством.".

13. У статті 13:

1) у частині першій слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту," виключити.

2) у частині 3 пункт 6 виключити.

14. У статті 14:

1) слово "капітаном" у всіх відмінках замінити на слово "керівництвом" у відповідному відмінку.

2) Частину 3 виключити.

15. Статтю 15 виключити

16. Статтю 16 виключити

17. У статті 17:

1) Частину першу викласти у такій редакції:

"1. Обов'язкові постанови по порту приймаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті за погодженням з Міністерством транспорту України.";

2) у частині 2 пункт 2 виключити;

3) у частині чотири слова "адміністрація морських портів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті";

18. У статті 18:

1) у частині 2 абзац 2-4 виключити;

2) Частину 5 викласти у такій редакції:

"5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті може у разі необхідності контролювати діяльність суб'єктів господарювання, з якими морським портом укладено договори. Суб'єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність у межах морського порту, мають право на власний розсуд розпоряджатися належним їм майном у межах законодавства та не наносячи збитків морському порту, де така діяльність здійснюється.".

19. У статті 20 у частині 1 у пункті 5 слова "адміністрацію морського порту України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті";

20. У статті 21 у частині 1 слова "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту" виключити.

21. У статті 22:

1) частину другу статті 22 викласти у такій редакції:

"2. Розміри ставок портових зборів для кожного морського порту та порядок справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від адміністративного збору, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, відповідно до затвердженої ним методики.".

2) у частині 3 "адміністрації морського порту України" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському і річковому транспорті";

22. Статтю 23 викласти у такій редакції:

"Стаття 23. Правовий режим майна в морському порту

1. Майно, що використовується під час провадження діяльності у морському порту перебуває у державній власності, крім майна, що використовується суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у морському порту на основі договорів.

2. Усі об'єкти портової інфраструктури, що перебувають у державній власності на момент набрання чинності цим законом набувають статусу стратегічних об'єктів та не підлягають передачі в оренду чи концесію, приватизації та/або відчуженню у будь-який інший спосіб.

Створені після набрання чинності цим Законом стратегічні об'єкти портової інфраструктури є об'єктами державної власності.

3. Державні стратегічні об'єкти портової інфраструктури та інше державне майно, закріплене за адміністрацією морських портів України, належать їй на праві господарського відання.

4. Будівництво гідротехнічних споруд державної форми власності за рахунок приватних коштів здійснюється на компенсаційній основі за рахунок джерел, визначених цим Законом.".

23. Статтю 24 викласти у такій редакції:

"Стаття 24. Правовий режим земель морського порту

1. Земельні ділянки в межах території морських портів перебувають у державній власності.

2. Штучно створені земельні ділянки перебувають у державній власності. Штучно створені земельні ділянки належать до земель водного фонду.

3. Територія морського порту може складатися із земель морського транспорту, земель промисловості та земель водного фонду.

4. Земельні ділянки, на яких розташовані стратегічні об'єкти портової інфраструктури, та земельні ділянки, які забезпечують діяльність морських портів України, не підлягають приватизації та/або відчуженню у будь-який спосіб.

5. Під час здійснення своїх повноважень посадові особи адміністрації морських портів України мають право безперешкодного доступу до об'єктів портової інфраструктури.

6. Земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, можуть бути відчужені у їх власників для задоволення потреб розвитку морських портів чи будівництва нових морських портів у порядку, визначеному законом.".

24. Статтю 25 виключити.

Статтю 26 викласти у такій редакції:

"Стаття 26. Приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури на основі окремих договорів

1. Приватне інвестування в об'єкти портової інфраструктури державної форми власності на території морського порту здійснюється на договорів про спільну діяльність, договорів оренди, інших видів інвестиційних договорів, що укладаються на основі спеціальних процедур, визначених законами України.

2. За згодою приватного інвестора та держави в особі Фонду державного майна України і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту, на базі єдиного майнового комплексу, створеного або такого, який перебуває у процесі створення, на підставі інвестиційного договору або договору про спільну діяльність, укладеного до набрання чинності цим Законом, може бути утворено господарське товариство в порядку, встановленому законодавством.".

25. У статті 27:

1) у частині першій слова "на підставі відповідних договорів, що укладаються адміністрацією морських портів України та інвесторами в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України" замінити на "за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом".

2) у частині третій слова ", що справляються адміністрацією морських портів України," виключити.

26. Розділ VI "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

1. Цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

2. Доручити Кабінету Міністрів у тримісячний термін привести законодавство України у відповідність із положеннями цього закону та внести морські порти України, що на момент набуття чинності цим законом перебувають у приватній власності до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

II. Цей закон набирає чинності з дня наступного, за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос