Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национальных комиссий регулирования естественных монополий

Проект закона Украины от 21.06.2012 № 10650
Дата рассмотрения: 20.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо національних комісій регулювання природних монополій

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238; 2005 р., N 9, ст. 182; 2009 р., N 30, ст. 417; 2011 р., N 10, ст. 63, N 29, ст. 272; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) частину другу статті 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на відповідний період, схвалені Кабінетом Міністрів України;".

У зв'язку з цим абзаци другий - восьмий вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим;

2) статтю 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"подають Кабінетові Міністрів України інформацію про вплив запровадження та скасування державного регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій, на внутрішньому ринку на стан цінової політики у відповідній сфері регулювання та пропозиції щодо недопущення негативних соціально-економічних наслідків;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;

3) доповнити Закон статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Взаємодія комісій з Кабінетом Міністрів України

Комісії та Кабінет Міністрів України проводять консультації з питань цінової політики, розроблення та виконання прогнозних і програмних документів з питань економічного і соціального розвитку.

Комісії на запит Кабінету Міністрів України подають інформацію про формування, встановлення та застосування цін (тарифів) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій, на внутрішньому ринку у відповідній сфері регулювання.

У засіданнях комісій можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.".

2. Абзац другий частини першої статті 17 Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 25, ст. 195; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4731-VI) після слів "Національним банком України," доповнити словами "національними комісіями регулювання природних монополій".

3. Статтю 381 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58; 2012 р., N 7, ст. 53) доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Порядок взаємодії національних комісій регулювання природних монополій з Кабінетом Міністрів України щодо формування цінової політики визначається Законом України "Про природні монополії".".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос