Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" относительно органов управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины

Проект закона Украины от 15.06.2012 № 10626
Дата рассмотрения: 15.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо органів управління Моторного (транспортного) страхового бюро України

I. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) внести такі зміни:

1) у абзаці другому пункту 41.1 статті 41 слово "президією" замінити словом "дирекцією";

2) у статті 43:

а) у пункті 43.3 слово "президією" замінити словом "дирекцією";

б) у абзаці другому пункту 43.4 слово "президією" замінити словом "дирекцією";

3) у статті 431:

а) у підпункті 431.2.1 пункту 431.2 слово "президією" замінити словами "Координаційною радою";

б) у абзаці першому пункту 431.3 слово "президією" замінити словом "дирекцією";

4) у пункті 45.2 статті 45 після слова "президією" доповнити словами "або дирекцією";

5) у статті 46:

а) у пункті 46.1:

підпункті "є" доповнити словами "та фонду попереджувальних заходів МТСБУ";

у підпункті "ж" слово "погодження" виключити;

б) пункт 46.2 викласти у такій редакції:

"46.2. До складу Координаційної ради входять:

один представник від Міністерства фінансів України;

один представник від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

один представник від Міністерства внутрішніх справ України;

один представник від національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

один представник від спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

Координаційна рада очолюється Головою, що обирається Координаційною радою з числа її членів";

6) у статті 47:

а) у пункті 47.1 слово "загальне" виключити;

б) у пункті 47.4 пункти "в" і "г" виключити;

7) у статті 48:

а) пункті 48.1 викласти у такій редакції:

"48.1. Дирекція МТСБУ здійснює загальне керівництво діяльністю МТСБУ відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів, Статуту МТСБУ, рішень загальних зборів членів МТСБУ, президії та Координаційної ради МТСБУ і очолюється директором. Директор призначається та звільняється Координаційною радою МТСБУ. Директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються Координаційною радою МТСБУ";

б) пункті 48.2 виключити;

в) пункт 48.3 викласти у такій редакції:

"48.3. До компетенції дирекції належить:

а) вирішення будь-яких питань діяльності МТСБУ, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів членів МТСБУ, президії МТСБУ та Координаційної ради;

б) затвердження, за погодженням з Координаційною радою МТСБУ, положення про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів, положення про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд попереджувальних заходів МТСБУ;

в) скликання засідань загальних зборів членів МТСБУ.

Структура та порядок роботи дирекції МТСБУ визначаються Статутом МТСБУ".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос