Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования механизма государственной поддержки области кинематографии

Проект закона Украины от 15.06.2012 № 10620
Дата рассмотрения: 15.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

пункт 9.1. статті 9 доповнити підпунктом 9.1.19 такого змісту:

"9.1.19. збір на розвиток національної кінематографії"

у абзаці е) підпункту 138.10.6 пункту 138.10 статті 138 цифри "10" замінити цифрами "100".

доповнити розділом XIX такого змісту:
"Розділ XIX. Збір на розвиток національної кінематографії
Стаття 341. Платники збору
341.1. Платниками збору є:

341.1.1 суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які займаються демонструванням, публічним показом фільмів визначені в Законі України "Про кінематографію".

341.1.2. суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які займаються розповсюдженням, прокатом фільмів визначені в Законі України "Про кінематографію".

341.1.5 оператори та провайдери телекомунікацій визначені в Законі України "Про телекомунікації".

Стаття 342. Об'єкти оподаткування

342.1. Об'єктами оподаткування збором є:

342.1.1) валовий дохід демонстратора від демонстрації фільму за вирахуванням податку на додану вартість та прокатної плати розповсюджувачу;

342.1.2) валовий дохід розповсюджувача від розповсюдження, прокату фільму за вирахуванням податку на додану вартість;

342.1.4) валовий дохід оператора або провайдера телекомунікацій отриманий від споживача телекомунікаційних послуг у вигляді абонентної плати за доступ до телекомунікаційної та/або телемережі за вирахуванням податку на додану вартість.

Стаття 343. База оподаткування

343.1. Базою оподаткування збором є виражений у гривнях дохід платника збору щодо об'єктів, визначених у пунктах 3.1.1 - 3.1.2 цього Розділу.

Стаття 344. Ставки збору

344.1. П'ять відсотків щодо об'єктів, визначених в пунктах 342.1.1 та 342.1.2.

344.2. Два відсотки щодо об'єктів, визначених в пункті 342.1.4.

Стаття 345. Порядок обчислення збору

345.1. Збір нараховується на об'єкт оподаткування без врахування податку на додану вартість.

345.2. Збір не включається до бази оподаткування податком на додану вартість.

345.3. Перелік платників збору: демонстраторів, розповсюджувачів фільму та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом з питань кінематографії не рідше одного разу на квартал до 20 числа місяця, наступного за кварталом.

Стаття 346. Порядок сплати збору

346.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

346.2. Платники збору самостійно обчислюють збір на розвиток кінематографії.

346.3. Звіт подається за базовий звітний (податковий) період протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

346.4. Платник збору зобов'язаний самостійно сплатити суму збору, зазначену у поданому ним звіті, протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 346.3 цієї статті для подання звіту.

346.5. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору, визначених у статті 341 цього Розділу, органи державної податкової служби подають інформацію про таких платників збору до органів, що видають державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. Орган, що видає державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів не має права видавати державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів суб'єктам, які мають заборгованість по сплаті збору на розвиток національної кінематографії."

у зв'язку з цим розділи XIX та XX вважати відповідно розділами XX та XXI.

пункт 12 підрозділу 2 розділу XX викласти у такій редакції:

"12. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України "Про кінематографію", виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів, а також постачання платниками податку робіт та послуг з виробництва, у тому числі тиражування, відновлення, технічного обслуговування, виготовлення кіноматеріалів, виготовлення кінообладнання, виконання робіт і надання послуг з випуску, оренди кінообладнання, оренди освітлювальної, кінознімальної техніки, оренди павільйонів, кінокомплексів; пошиття костюмів, будівництво декорацій, виготовлення гриму, пастіжерських виробів, реквізиту, ігрової техніки, спеціальних ефектів; обробки плівки, звукового оформлення, національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг з дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України."

доповнити підрозділ 2 розділу XX пунктом 26 такого змісту:

"26. Тимчасово, до 1 січня 2016 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання, у тому числі операції з ввезення на митну територію України кіноплівки неекспонованої негативної та позитивної, фотохімікатів, що ввозяться на територію України платниками податку, та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД): 3702 94 90 00, 3702 52 00 00, 3702 55 00 00, 3707".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос