Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно проведения квалификационного экзамена

Проект закона Украины от 14.06.2012 № 10618
Дата рассмотрения: 14.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо проведення кваліфікаційного іспиту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41-42, N 43, N 44-45, ст. 529) такі зміни:

"Стаття 70

1. в частині другій виключити слова "з питань юрисдикції відповідного суду";

2. частину третю після слова "закону" доповнити словами "та проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей";

3. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту: "Співбесіда з кандидатом на посаду судді з метою виявлення його особистих і моральних якостей проводиться після виконання кандидатом практичного завдання.";

4. після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:

"Кандидати, які після проведення співбесіди за своїми особистими та моральними якостями не можуть бути рекомендовані на зайняття посади судді, вважаються такими, що не склали кваліфікаційний іспит незалежно від кількості балів, набраних за результатами складення письмового анонімного тестування та виконання практичного завдання.";

5. у частині восьмій слова "набраних кандидатами на посаду судді балів" замінити словами "балів, набраних кандидатами на посаду судді, які успішно склали кваліфікаційний іспит";

6. Частину п'яту статті 73 після слів "відповідно до" доповнити словом "вимог";

7. Частину третю статті 80 викласти у такій редакції:

"Переведення судді, обраного безстроково, до суду іншої спеціалізації здійснюється Верховною Радою України з дотриманням порядку, встановленого цим Законом для обрання судді, за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за результатами складення суддею кваліфікаційного іспиту відповідно до вимог цього Закону.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Литвин

Опрос