Идет загрузка документа (193 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины

Проект закона Украины от 06.06.2012 № 10571
Дата рассмотрения: 07.11.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади функціонування ринку електричної енергії України

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього ринку електричної енергії України та регулює відносини, що виникають у процесі його функціонування між суб'єктами ринку електричної енергії України.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор комерційного обліку електричної енергії (далі - адміністратор комерційного обліку) - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку на ринку електричної енергії;

2) адміністратор розрахунків - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку електричної енергії та ринку допоміжних послуг;

3) акредитація постачальника послуг комерційного обліку (далі - акредитація) - процедура, у ході якої адміністратор комерційного обліку у встановленому кодексом комерційного обліку порядку документально засвідчує правочинність та компетентність відповідного суб'єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

4) алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці;

5) балансуюча група - об'єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється з дотриманням типових вимог до балансуючих груп, встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці;

6) балансуючий ринок електричної енергії (далі - балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва та імпорту електричної енергії (пропозиція), споживання та експорту електричної енергії (попит) та врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України, а також фінансового урегулювання небалансів електричної енергії;

7) вертикально інтегрована господарська організація - суб'єкт господарювання, утворений відповідно до законодавства з метою провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії, що здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними або місцевими (локальними) електричними мережами і щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної енергії;

8) граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, при перевищенні яких продаж електричної енергії має здійснюватися на ринку двосторонніх договорів та/або ринку електричної енергії "на добу наперед" та балансуючому ринку електричної енергії;

9) двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (далі - двосторонній договір) - договір, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між двома або більше суб'єктами господарювання, що мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на цьому ринку;

10) допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом, які системний оператор закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;

11) доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - побудована на конкурсних засадах система договірних відносин щодо розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для здійснення експорту-імпорту електричної енергії;

12) кодекси електричних мереж - зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини системного оператора, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, виробників електричної енергії, енергопостачальників та споживачів електричної енергії щодо планування, розвитку та експлуатації об'єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж;

13) кодекс комерційного обліку електричної енергії (далі - кодекс комерційного обліку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерційного обліку електричної енергії та надання послуг комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

14) кваліфікований споживач електричної енергії - будь-який споживач електричної енергії, крім побутового;

15) кліринг на ринку електричної енергії - визначена Правилами ринку система безготівкових розрахунків, що здійснюється через уповноважений банк, яка враховує взаємні фінансові вимоги та зобов'язання суб'єктів ринку за електричну енергію (продукти електроенергії) та послуги, надані на ринку електричної енергії, та завершуються платежом на різницю між сумами вимог та зобов'язань суб'єктів ринку, в тому числі за рахунок наданих фінансових гарантій;

16) комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, переданої, спожитої, розподіленої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу;

17) небаланс електричної енергії учасника ринку (далі - небаланс електричної енергії) - різниця між фактичними та акцептованими системним оператором договірними обсягами купівлі та/або продажу електричної енергії, визначеними відповідно до правил ринку;

18) незалежний енергопостачальник - енергопостачальник, який здійснює постачання електричної енергії кваліфікованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей із споживачем, або використовує її для власних потреб;

19) оператор ринку - оператор ринку "на добу наперед", який забезпечує організацію купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на відповідному ринку на підставі отриманої ліцензії органу державного регулювання діяльності в енергетиці;

20) послуги комерційного обліку електричної енергії (далі - послуги комерційного обліку) - визначені цим Законом послуги/роботи із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

21) постачальник допоміжних послуг - виробник електричної енергії та/або кваліфікований споживач електричної енергії, який відповідає встановленим системним оператором відповідно до правил ринку вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг;

22) постачальник послуг комерційного обліку - суб'єкт господарської діяльності, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії;

23) поточні рахунки із спеціальним режимом використання - рахунки енергопостачальників, системного оператора, оператора ринку, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), відкриті в уповноваженому банку і призначені для забезпечення проведення розрахунків в порядку, передбаченому правилами ринку;

24) правила ринку електричної енергії (правила ринку) - система нормативно-правових актів, яка встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку електричної енергії та регулює відносини між суб'єктами цього ринку;

25) продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед" (далі - продукт електроенергії) - уніфікований погодинний обсяг електричної енергії, який продається (купується) в ході торгів електричною енергією на ринку "на добу наперед" згідно з правилами ринку "на добу наперед";

26) ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії (далі - ринок двосторонніх договорів) - система відносин між учасниками ринку, електропередавальним підприємством, електророзподільними підприємствами щодо купівлі-продажу електричної енергії поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної енергії;

27) ринок допоміжних послуг - система відносин, що виникають у зв'язку із придбанням системним оператором допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг;

28) внутрішній ринок електричної енергії (далі - ринок електричної енергії) - система відносин, які виникають між його суб'єктами при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії, її передачі електричними мережами та постачанні споживачам;

29) ринок електричної енергії "на добу наперед" (далі - ринок "на добу наперед") - система відносин між оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед", що забезпечує купівлю-продаж продуктів електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу;

30) роздрібний ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між електророзподільним підприємством, енергопостачальником та споживачем електричної енергії у процесі постачання електричної енергії;

31) системні обмеження - обставини, обумовлені необхідністю забезпечення функціонування об'єднаної енергетичної системи України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей, відповідно до їх договірних обсягів виробництва електричної енергії та/або оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до пропозицій (заявок) на балансуючому ринку;

32) системний оператор - суб'єкт ринку електричної енергії, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України та забезпечення паралельної роботи з енергетичними системами інших держав на підставі отриманої ліцензії органу державного регулювання діяльності в енергетиці;

33) сторона, відповідальна за баланс - виробник електричної енергії, енергопостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, оператор ринку "на добу наперед", які прийняли на себе зобов'язання, а у випадку об'єднання в балансуючу групу, в тому числі за інших суб'єктів ринку електричної енергії, щодо виробництва та/або споживання електричної енергії в обсягах, що акцептовані системним оператором в погодинному добовому графіку виробництва та/або споживання електричної енергії;

34) суб'єкт ринку електричної енергії (суб'єкт ринку) - виробник електричної енергії, енергопостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство та оператор ринку, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії; системний оператор, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник послуг комерційного обліку, а також споживач електричної енергії;

35) торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (далі - торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) на розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби відповідно до правил ринку "на добу наперед";

36) угода з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (далі - угода на ринку "на добу наперед") - одночасне прийняття учасниками торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов'язань з купівлі-продажу продуктів електроенергії за результатами проведення відповідних торгів;

37) уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання;

38) учасник ринку електричної енергії (учасник ринку) - суб'єкт ринку, який отримав доступ до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії на цьому ринку;

39) учасник балансування - учасник ринку та/або споживач, кваліфікований для участі у балансуванні, який відповідає вимогам правил ринку електричної енергії щодо участі у балансуванні обсягів виробництва та споживання електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України, яке здійснюється на балансуючому ринку, та зареєстрований відповідно до правил ринку для участі у балансуванні;

40) учасник ринку "на добу наперед" - виробник, енергопостачальник, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, які отримали доступ до ринку електричної енергії і підписали договір про участь на ринку "на добу наперед".

Терміни "виробник електричної енергії (енергогенеруюча компанія)", "гарантований постачальник електричної енергії", "електропередавальне підприємство", "енергопостачальники", "електророзподільне підприємство", "магістральна електрична мережа", "міждержавна електрична мережа", "місцева (локальна) електрична мережа", "об'єднана енергетична система України", "постачання електричної енергії", "побутовий споживач", "споживач електричної енергії", "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електроенергетику". Терміни "когенераційна установка", "комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація)" вживається у значеннях, наведених у Законі України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

Стаття 2. Правові основи функціонування ринку електричної енергії

1. Основні засади функціонування ринку електричної енергії визначаються цим Законом, Законом України "Про електроенергетику", Законом України "Про природні монополії".

2. Основні умови діяльності суб'єктів ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними регулюються:

1) правилами ринку "на добу наперед";

2) кодексами електричних мереж;

3) кодексом комерційного обліку;

4) правилами ринку електричної енергії, які включають правила функціонування балансуючого ринку та правила функціонування ринку допоміжних послуг;

5) іншими нормативно-правовими актами.

Правила ринку електричної енергії, правила ринку "на добу наперед" та кодекс комерційного обліку затверджуються органом державного регулювання діяльності в енергетиці. Кодекси електричних мереж затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за погодженням із органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

3. Правилами ринку електричної енергії визначаються порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу суб'єкта ринку, порядок реєстрації суб'єктів ринку, порядок забезпечення виконання зобов'язань на ринку електричної енергії, правила функціонування балансуючого ринку, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на ринку електричної енергії, порядок виставлення рахунків; порядок внесення змін до правил ринку, положення щодо функціонування ринку у позаштатних ситуаціях.

4. Правила ринку "на добу наперед" визначають порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед", порядок забезпечення виконання зобов'язань за угодами на ринку "на добу наперед"; порядок організації та проведення торгів "на добу наперед", порядок визначення ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії), розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби, порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладені угоди на ринку "на добу наперед", порядок проведення розрахунків, порядок визначення вартості послуг оператора ринку "на добу наперед" та порядок її оплати, порядок розкриття інформації про діяльність оператора ринку "на добу наперед" та її оприлюднення, порядок врегулювання спорів між учасниками ринку "на добу наперед", порядок здійснення моніторингу функціонування ринку "на добу наперед", порядок внесення змін до правил ринку "на добу наперед".

5. Кодекси електричних мереж визначають основні технічні правила експлуатації та розвитку електричних мереж, а також вимоги до користувачів об'єднаної енергетичної системи України (учасників ринку, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств та споживачів електричної енергії) для створення передумов для надійної, безпечної і економічно ефективної роботи об'єднаної енергетичної системи України.

6. Кодекс комерційного обліку визначає основні положення щодо організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, права та обов'язки суб'єктів ринку, постачальників послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, отримання точних і достовірних даних комерційного обліку.

7. Виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне підприємство, електророзподільне підприємство, системний оператор, оператор ринку, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії мають право надавати органу державного регулювання діяльності в енергетиці пропозиції щодо внесення змін та доповнень до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, що регламентують функціонування та діяльність ринку електричної енергії України.

Стаття 3. Принципи функціонування ринку електричної енергії України

1. Ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, з обмеженнями, що встановлюються цим Законом та Законом України "Про природні монополії".

2. Доступ до ринку електричної енергії з метою здійснення на ньому відповідної господарської діяльності відбувається на підставі договору про участь в ринку електричної енергії.

Умови та порядок укладення договору про участь у ринку електричної енергії визначаються правилами ринку.

3. Функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах:

1) енергетичної безпеки України;

2) безпеки електропостачання споживачів електричної енергії, захисту їх прав та інтересів;

3) енергоефективності та захисту навколишнього природного середовища;

4) добросовісної конкуренції;

5) рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії;

6) вільного вибору енергопостачальника кваліфікованим споживачем;

7) недискримінаційного та прозорого доступу до магістральних і міждержавних та/або місцевих (локальних) електричних мереж;

8) недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії;

9) незалежного державного регулювання;

10) недискримінаційного ціноутворення;

11) запобігання діям та бездіяльності суб'єктів ринку, спрямованих на спричинення збитків іншим суб'єктам ринку;

12) відповідальності суб'єктів ринку за недотримання правил ринку та умов договорів, які укладаються на цьому ринку;

13) можливості інтеграції із зовнішніми ринками електричної енергії.

Стаття 4. Основи функціонування ринку електричної енергії України

1. В Україні функціонує єдиний ринок електричної енергії, в якому:

1) здійснюється продаж електричної енергії, виробленої на електростанціях України та імпортованої, та її купівля, у тому числі для експорту;

2) здійснюється передача та розподіл електричними мережами електричної енергії для постачання її споживачам або використання для власних потреб, а також передача міждержавними електричними мережами електричної енергії, призначеної для експорту та імпорту;

3) забезпечується стала та надійна робота об'єднаної енергетичної системи України, підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії;

4) забезпечується комерційний облік електричної енергії та проводяться розрахунки між суб'єктами ринку за електричну енергію та послуги.

2. Ринок електричної енергії України включає наступні складові:

1) ринок двосторонніх договорів;

2) єдиний ринок "на добу наперед";

3) єдиний балансуючий ринок;

4) єдиний ринок допоміжних послуг;

5) роздрібний ринок електричної енергії.

3. Купівля продаж-електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючому ринку та роздрібному ринку.

На ринку двосторонніх договорів виробники електричної енергії продають вироблену ними електричну енергію, а енергопостачальники, електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства купують її, на умовах домовленості сторін щодо ціни, обсягу, терміну поставки електричної енергії, тощо на підставі укладених двосторонніх договорів.

На ринку "на добу наперед" виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне та електророзподільні підприємства купують-продають електричну енергію в ході організованих торгів електричною енергією на наступну добу шляхом укладення за їх результатами відповідних угод із оператором ринку. Ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу визначаються у відповідності до правил ринку "на добу наперед". Ціни електричної енергії, сформовані за результатами торгів електричною енергією на наступну добу, можуть використовуватися як індикатор при визначенні цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та балансуючому ринку.

На балансуючому ринку системний оператор здійснює купівлю-продаж електричної енергії за результатами відбору поданих на балансуючий ринок пропозицій (заявок) з продажу (купівлі) електричної енергії учасників балансування. Системний оператор також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають у сторін, відповідальних за баланс, внаслідок відхилення фактичних обсягів виробництва (споживання) електричної енергії від обсягів купівлі-продажу електричної енергії, акцептованих системним оператором у погодинному добовому графіку виробництва (споживання) електричної енергії. В межах балансуючих груп сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії, що виникають у учасників такої балансуючої групи.

На роздрібному ринку електричної енергії споживачі електричної енергії купують електричну енергію у енергопостачальників (незалежних або гарантованих). Кваліфіковані споживачі електричної енергії за власним вибором можуть купувати електричну енергію у будь-якого з незалежних енергопостачальників або у гарантованих енергопостачальників. Кваліфікований споживач може набути статус незалежного енергопостачальника в порядку, передбаченому законодавством, і здійснювати закупівлю електроенергії для власних потреб.

4. Передача електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами та розподіл електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами здійснюється електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами відповідно.

Електропередавальне та електророзподільні підприємства на недискримінаційних засадах надають енергопостачальникам послуги з передачі електричної енергії електричними мережами на основі відповідних договорів за тарифами, що регулюються органом державного регулювання в енергетиці. Надання послуг з приєднання до електричних мереж здійснюється на недискримінаційних засадах згідно з кодексами електричних мереж на основі відповідних договорів. Вартість послуг з приєднання визначається в порядку, встановленому органом державного регулювання в енергетиці. Надання послуг з передачі електричної енергії електричними мережами здійснюється на недискримінаційних засадах на основі відповідних договорів за тарифами, що регулюються органом державного регулювання в енергетиці.

5. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України здійснюється системним оператором.

Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу здійснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексами електричних мереж та правилами ринку. Учасники ринку, електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства, виходячи з обсягів купівлі-продажу ними електричної енергії, самостійно складають та надають системному оператору на акцептування свої погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу. Акцептовані системним оператором погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії є обов'язковими для виконання відповідними суб'єктами ринку.

Для забезпечення надійної та сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України системний оператор придбаває допоміжні послуги у постачальників цих послуг на ринку допоміжних послуг.

Для підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії системний оператор здійснює балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії у поточній та наступній добі шляхом видачі обов'язкових для виконання команд учасникам балансування на відхилення (завантаження/розвантаження) від акцептованого для них погодинного добового графіку виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу. Ці команди системного оператора визначають взаємні зобов'язання системного оператора та відповідного учасника балансування з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку.

6. Для забезпечення проведення розрахунків між суб'єктами ринку на ринку електричної енергії здійснюється комерційний облік електричної енергії.

Суб'єкти ринку зобов'язані забезпечити комерційний облік електричної енергії відповідно до кодексу комерційного обліку та кодексу електричних мереж.

Розрахунки між суб'єктами ринку за куплену-продану електричну енергію та придбані-надані послуги на ринку електричної енергії проводяться відповідно до укладених договорів, з виконанням вимог цього Закону. Проведення розрахунків на ринку "на добу наперед" здійснюється оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед".

Розрахунок платежів на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг здійснює адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку.

Розрахунок інших платежів за куплену-продану електричну енергію та придбані-надані послуги здійснюється самостійно сторонами відповідних договорів.

Стаття 5. Договірне забезпечення функціонування ринку електричної енергії

1. Суб'єкти ринку електричної енергії здійснюють свою діяльність на ринку електричної енергії на договірних засадах. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії укладаються наступні види договорів:

1) про участь у ринку електричної енергії;

2) двосторонній про купівлю-продаж електроенергії на ринку двосторонніх договорів;

3) про участь у ринку "на добу наперед";

4) про купівлю-продаж електроенергії на ринку "на добу наперед";

5) про купівлю-продаж електричної енергії з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України (далі - договір про участь у балансуванні);

6) про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії (далі - договір про врегулювання небалансів);

7) про надання допоміжних послуг;

8) про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами;

9) про надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

10) про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

11) про приєднання електроустановок до магістральних (міждержавних) або місцевих (локальних) електричних мереж;

12) про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

13) про постачання (купівлю-продаж) електричної енергії;

14) про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;

15) про надання послуг з вирівнювання умов конкуренції.

Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії суб'єкти ринку укладають між собою відповідні цивільно-правові угоди (договори, контракти), суттєві вимоги до яких, а також вимоги до порядку укладення яких встановлюється цивільним та господарським законодавством з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

2. Для забезпечення функціонування ринку електричної енергії суб'єкти цього ринку укладають інші договори відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів.

3. Системний оператор, оператор ринку, адміністратор розрахунків та адміністратор комерційного обліку зобов'язані укласти між собою угоди (договори, контракти), які визначені як обов'язкові для укладення відповідно до вимог цього Закону, правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексів електричних мереж та кодексу комерційного обліку.

РОЗДІЛ II. СКЛАДОВІ ТА СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Стаття 6. Ринок двосторонніх договорів

1. Операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів здійснюють виробники електричної енергії, енергопостачальники, в тому числі кваліфіковані споживачі, що набули відповідно до законодавства статус енергопостачальників, електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства, які отримали доступ до ринку електричної енергії.

2. На ринку двосторонніх договорів продаж та купівля електричної енергії здійснюється на підставі двосторонніх договорів.

Двосторонні договори укладаються у довільній формі. За двосторонніми договорами довільної форми виробники електричної енергії можуть здійснювати продаж електричної енергії енергопостачальникам, електропередавальному підприємству та електророзподільним підприємствам на умовах (ціна, обсяг та термін поставки електричної енергії), що є предметом домовленості сторін цих договорів.

3. Двосторонній договір має містити такі істотні умови:

найменування сторін;

предмет договору;

ціну електричної енергії або порядок її розрахунку (формування);

обсяг електричної енергії та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

терміни та порядок поставки електричної енергії;

порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладений двосторонній договір та графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

порядок та форму розрахунків;

терміни та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;

права та обов'язки сторін;

строк дії договору.

4. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці може встановлювати максимальний строк дії двосторонніх договорів, але такий строк не може бути меншим трьох місяців.

5. Учасники ринку повідомленням інформують адміністратора розрахунків про укладання двостороннього договору та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за таким договором. Таке повідомлення є підставою для включення зазначених обсягів до погодинних добових графіків виробництва (споживання) електричної енергії відповідних суб'єктів ринку.

Стаття 7. Ринок "на добу наперед"

1. Учасниками ринку "на добу наперед" є оператор ринку, виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне підприємство і електророзподільні підприємства, які отримали доступ до ринку електричної енергії та підписали з оператором ринку договір про участь у ринку "на добу наперед".

Договір про участь у ринку "на добу наперед" є невід'ємною частиною правил ринку "на добу наперед".

Договір про участь у ринку "на добу наперед" є публічним.

2. Купівля-продаж електричної енергії та продуктів електроенергії у ринку "на добу наперед" здійснюється за правилами ринку "на добу наперед", які затверджуються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

3. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці має право встановлювати:

3.1. Граничну нижню межу обсягу обов'язкового продажу електроенергії на ринку "на добу наперед":

1) електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях (крім малих гідроелектростанцій) та гідроакумулюючих станціях;

2) електричної енергії, виробленої на інших електростанціях (за виключенням електричних станцій, що виробляють електричну енергію з відновлювальних (альтернативних) джерел, теплоелектроцентралей та когенераційних установок),

але не більше 15 (п'ятнадцяти) відсотків від середньомісячних обсягів відпуску електричної енергії за попередній (звітний) рік.

3.2. Граничну нижню межу обсягу обов'язкового продажу на ринку "на добу наперед" імпортованої електричної енергії.

3.3. Граничну нижню межу обсягу обов'язкової купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед":

1) електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу магістральними (міждержавними) електричними мережами;

2) електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу місцевими (локальними) електричними мережами;

3) електричної енергії для технологічних потреб для гідроакумулюючих станцій.

4. З метою продажу (купівлі) електричної енергії на ринку "на добу наперед" учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки) із зазначенням інформації щодо продуктів електроенергії, які вони мають намір продати (купити), пропонованої ними ціни продажу (купівлі) та періодів/термінів здійснення продажу (купівлі) електричної енергії. Форма та порядок подання пропозицій (заявок) визначається правилами ринку "на добу наперед".

5. Ціна купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу для кожного продукту електроенергії визначається оператором ринку у відповідності до правил ринку "на добу наперед", з врахуванням норм цієї статті.

6. За результатами торгів на ринку "на добу наперед", відповідно до правил ринку "на добу наперед", оприлюднюються ціни продуктів електричної енергії та інші показники продуктів електроенергії, які можуть використовуватися як орієнтир (індикатор) для проведення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

7. Купівля та продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" здійснюється на підставі угод між учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку "на добу наперед", укладених відповідно до правил ринку "на добу наперед".

8. Оператор ринку "на добу наперед" надає адміністратору розрахунків повідомлення щодо укладених угод на ринку "на добу наперед" у порядку та формі, визначеними правилами ринку електричної енергії.

Стаття 8. Балансуючий ринок

1. На балансуючому ринку системним оператором здійснюється:

1) планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу;

2) купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозицій електричної енергії у поточній добі.

2. Участь у балансуючому ринку є обов'язковою для сторін, відповідальних за баланс. Особливості участі у балансуючому ринку виробників електричної енергії, які продають на ринку "на добу наперед" електричну енергію за "зеленим" тарифом встановлюється цим законом та правилами ринку.

3. Участь у балансуванні є обов'язковою для виробників електричної енергії у випадках, визначених правилами ринку.

Приймати участь у балансуванні мають право споживачі, які відповідають вимогам правил ринку електричної енергії щодо участі у балансуванні.

4. Учасники балансування, повинні відповідати вимогам правил ринку і отримати статус учасника балансування шляхом укладення з системним оператором договору про участь у балансуванні. Договір про участь у балансуванні укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в енергетиці, та реєструється адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

5. Учасник балансування подає системному оператору свої пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу (купівлі) електричної енергії на балансуючому ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку.

6. Системний оператор з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження, здійснюючи у порядку, визначеному правилами ринку, відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування, поданих ними на балансуючий ринок.

7. Команда системного оператора учаснику балансування на збільшення (зменшення) навантаження є по відношенню до відповідного учасника балансування прийняттям (акцептом) відповідної його пропозиції (заявки) на балансуючому ринку з боку системного оператора, зміною його акцептованого погодинного добового графіку виробництва (споживання) електричної енергії, та визначає взаємні зобов'язання системного оператора та учасника балансування з купівлі (продажу) відповідного обсягу електричної енергії на балансуючому ринку.

8. У випадку, якщо темп зростання цінових пропозицій (заявок), наданих на конкурентних засадах учасниками балансування, щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою купівлі (продажу) електричної енергії на балансуючому ринку перевищує обмеження, встановленні правилами ринку, купівля (продаж) електричної енергії системним оператором на балансуючому ринку здійснюється за цінами, розрахованими відповідно до правил ринку.

9. За результатами роботи балансуючого ринку за відповідну добу на підставі даних системного оператора адміністратор розрахунків розраховує ціни небалансу, а також платежі за електричну енергію системного оператора та учасників балансування, обсяги небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс, і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.

10. Порядок набуття та позбавлення статусу учасника балансування, обсяги та порядок обміну інформацією, необхідною для забезпечення функціонування балансуючого ринку, порядок подачі та відбору пропозицій (заявок) учасників балансування, правила розрахунку цін та платежів на балансуючому ринку, а також порядок застосування механізмів регулювання цін на балансуючому ринку визначаються правилами ринку.

Стаття 9. Ринок допоміжних послуг

1. На ринку допоміжних послуг системним оператором здійснюється придбання послуг для забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та забезпечення якості електричної енергії.

2. Учасниками ринку допоміжних послуг є:

- системний оператор, який здійснює придбання та/або використання допоміжних послуг;

- постачальники допоміжних послуг, які пропонують та/або надають допоміжні послуги.

3. На ринку допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися допоміжні послуги для забезпечення:

1) регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об'єднаній енергетичні системі України, а саме:

- послуги первинного, вторинного, третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності;

- послуга із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої електричної потужності;

- послуга із зняття міжсистемних/міждержавних обмежень з передачі електричної енергії;

2) підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об'єднаній енергетичні системі України, а саме:

- послуга регулювання напруги та реактивної потужності;

- послуга із забезпечення відновлення функціонування об'єднаної енергетичної системи України після системних аварій.

4. Допоміжні послуги, передбачені цим Законом, впроваджуються рішенням органу державного регулювання діяльності в енергетиці за поданням системного оператора, виходячи з потреб системного оператора у певних допоміжних послугах.

5. Функціонування ринку допоміжних послуг здійснюється за правилами ринку, які визначають:

- види допоміжних послуг;

- вимоги до суб'єктів ринку щодо надання допоміжних послуг та порядок підтвердження відповідності суб'єктів вказаним вимогам;

- зобов'язання суб'єктів ринку щодо обов'язкової участі у ринку допоміжних послуг та обов'язки надання певних допоміжних послуг;

- порядок реєстрації постачальників допоміжних послуг;

- порядок оприлюднення інформації щодо потреби системного оператора у допоміжних послугах;

- порядок придбання/використання допоміжних послуг в тому числі порядок ціноутворення щодо кожної допоміжної послуги;

- підстави для застосування регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

- випадки безоплатного використання системним оператором допоміжних послуг та зобов'язання безоплатного надання таких послуг їх постачальниками;

- відповідальність за ненадання/неналежне надання допоміжних послуг;

- порядок врахування при визначенні обсягів небалансів електричної енергії обсягів електричної енергії, виробленої та/або спожитої постачальником допоміжних послуг;

- порядок проведення розрахунків за допоміжні послуги;

- інші умови.

6. Вимоги до постачальників допоміжних послуг (зокрема, критерії відповідності їх електроенергетичного обладнання потребам системного оператора), яким вони мають відповідати для надання допоміжних послуг, визначаються системним оператором відповідно до правил ринку та інших нормативно-технічних документів. Інформація про вимоги до постачальників допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

7. Участь у ринку допоміжних послуг є добровільною, крім випадків, визначених правилами ринку.

Суб'єкти ринку електричної енергії зобов'язані зареєструватися у системного оператора для надання відповідних допоміжних послуг як постачальники таких допоміжних послуг у випадках та порядку, визначених правилами ринку.

Перелік допоміжних послуг, що мають в обов'язковому порядку пропонуватися та надаватися системному оператору постачальником допоміжних послуг, визначається правилами ринку.

8. Залежно від виду допоміжної послуги та потреби системного оператора придбання та/або використання допоміжної послуги може здійснюватися протягом доби, тижня, місяця, кварталу та року/років.

Придбання допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються за типовою формою, що затверджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

9. Системний оператор у відповідності до кодексів електричних мереж та інших нормативно-технічних документів визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період. Інформація щодо необхідних обсягів, видів та термінів необхідних допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

10. Допоміжні послуги купуються системним оператором на конкурентних засадах, крім випадків, передбачених цим Законом.

11. У випадку, якщо обсяг запропонованої допоміжної послуги менший, ніж потреба системного оператора у цій послузі, або якщо допоміжна послуга надається постачальниками допоміжних послуг, що займають монопольне (домінуюче) положення на ринку цих послуг, продаж такої допоміжної послуги є обов'язковим для постачальника допоміжних послуг, а послуга купується системним оператором за ціною, що регулюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

Регульовані ціни на ринку допоміжних послуг в обов'язковому порядку мають забезпечувати:

- відшкодування обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг на надання відповідних допоміжних послуг;

- покриття обґрунтованих інвестицій, необхідних для забезпечення надання цих послуг;

- отримання регульованої норми прибутку.

12. У випадку, якщо темп зростання цінових пропозицій постачальників допоміжних послуг, наданих на конкурентних засадах, перевищує обмеження, встановленні правилами ринку, продаж таких допоміжних послуг їх постачальниками та придбання системним оператором здійснюється за цінами, розрахованими відповідно до правил ринку.

13. Системний оператор надає адміністратору розрахунків інформацію щодо обсягів та цін придбаних ним допоміжних послуг, а також щодо фактично наданих допоміжних послуг, для розрахунку відповідних платежів. Інформація щодо обсягів та вартості придбаних допоміжних послуг є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

14. Витрати системного оператора на оплату допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України.

Стаття 10. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

1. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж забезпечується всім енергопостачальникам та виробникам електричної енергії. Порядок визначення плати за використання міждержавних електричних мереж встановлюється на недискримінаційній, прозорій основі органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

2. Наявну пропускну спроможність міждержавних електричних мереж визначає системний оператор за участі електропередавального підприємства.

3. Розподілення наявної пропускної спроможності здійснюється системним оператором, який враховує планові торгівельні операції з експорту-імпорту електричної енергії.

4. З метою недопущення режиму перевантаження, коли планові торгівельні операції не сумісні з надійною експлуатацією мережі, наявна пропускна спроможність міждержавних електричних мереж розподіляється на умовах аукціону. Організацію проведення аукціону забезпечує системний оператор за участі електропередавального підприємства України та системного оператора і електропередавального підприємства суміжної (сусідньої) держави.

5. У випадку реалізації інвестиційних проектів щодо розширення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, власники побудованих об'єктів мають пріоритетне право на використання пропускної спроможності, що виникла внаслідок їх спорудження, у частці та на термін визначений органом, що здійснює державне регулювання діяльності в енергетиці. Частка пропускної спроможності, на яку розповсюджується пріоритетне право щодо її використання не може бути меншою 50 відсотків, а термін не може бути меншим терміну окупності інвестиційного проекту. Положення цієї статті також застосовується до істотних збільшень пропускної спроможності існуючих міждержавних електричних мереж.

6. Порядок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, в тому числі новозбудованих, встановлюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

7. Передача електричної енергії, призначеної для експорту-імпорту, здійснюється електропередавальним підприємством.

8. Учасник ринку, який у встановленому порядку отримав доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, укладає договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та договір про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами з електропередавальним підприємством, згідно з типовими формами, затвердженими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

9. Кошти, отримані в результаті реалізації прав доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, можуть використовуватись виключно на підтримання чи збільшення пропускної спроможності цих мереж.

Стаття 11. Роздрібний ринок електричної енергії

1. Роздрібний ринок електричної енергії, суб'єктами якого є споживачі, енергопостачальники та електророзподільні підприємства функціонує для забезпечення потреб споживачів в електричній енергії.

2. На роздрібному ринку електричної енергії продаж електричної енергії здійснюється незалежними та/або гарантованими енергопостачальниками.

3. Кваліфіковані споживачі електричної енергії можуть купувати електричну енергію у будь-якого незалежного енергопостачальника на договірних умовах та за цінами, визначеними за домовленістю сторін, та/або у гарантованого постачальника за тарифами, що формуються у порядку, встановленому органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

4. Споживачі, до набуття ними статусу кваліфікованого споживача, купують електричну енергію у гарантованого енергопостачальника за тарифами, що регулюються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

5. Договір постачання (купівлі-продажу) електричної енергії, за яким енергопостачальник здійснює продаж електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії, крім істотних умов, встановлених законом, має визначати:

1) параметри/показники якості електричної енергії;

2) порядок організації комерційного обліку та надання даних комерційного обліку;

3) порядок подачі звернень, претензій, скарг споживача та їх розгляду енергопостачальником;

4) умови припинення, пролонгації та розірвання договору, в тому числі в односторонньому порядку сторонами договору.

Орган державного регулювання діяльності в енергетиці затверджує примірну форму договору постачання (купівлі-продажу) електричної енергії з незалежним енергопостачальником і типову форму договору постачання (купівлі-продажу) електричної енергії з гарантованим енергопостачальником.

6. Договір, що укладається гарантованим енергопостачальником із споживачами електричної енергії є публічними.

Розподіл (передача) місцевими (локальними) електричними мережами електричної енергії споживачам здійснюється енергорозподільним підприємством на підставі договорів, укладених з енергопостачальниками, які є публічними.

Типові форми таких договорів та порядок їх укладення встановлюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

Стаття 12. Виробники електричної енергії

1. Виробники електричної енергії здійснюють купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед", а також на балансуючому ринку.

2. Виробники електричної енергії пропонують та надають допоміжні послуги на ринку допоміжних послуг.

3. Електрична енергія, вироблена на електростанціях, потужність яких більша за граничні показники, не може бути продана виробником електричної енергії поза ринком двосторонніх договорів, ринком "на добу наперед" та балансуючим ринком.

4. Виробники електричної енергії мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану ними електричну енергію відповідно до укладених договорів (угод) на ринку електричної енергії та допоміжні послуги, які надаються ними системному оператору;

3) відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів (угод) на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільними підприємствами у разі дотримання відповідних вимог кодексів електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

5. Виробники електричної енергії зобов'язані:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії відповідно до отриманої ліцензії та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами, у порядку, визначеному правилами ринку;

4) бути учасником балансування у випадках, визначених правилами ринку;

5) пропонувати та надавати допоміжні послуги системному оператору у випадках, визначених правилами ринку;

6) складати погодинні добові графіки виробництва електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і угоди на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

7) виконувати акцептовані системним оператором погодинні добові графіки виробництва електричної енергії;

8) відповідати за спричинені ними небаланси електричної енергії та оплачувати плату за небаланс електричної енергії у разі невиконання акцептованих погодинних добових графіків виробництва електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку;

9) своєчасно та у повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії,та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

10) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

11) надавати суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

6. Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та/або на гідроелектростанціях (крім малих гідроелектростанцій)/гідроакумулюючих електричних станціях, зобов'язані укласти договори з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу, відповідно до вимог цього Закону.

Стаття 13. Енергопостачальники

1. Енергопостачальники забезпечують постачання електричної енергії споживачам електричної енергії на роздрібному ринку, здійснюючи купівлю-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед" і на балансуючому ринку.

Енергопостачальники мають право здійснювати імпортні та експортні операції з купівлі-продажу електричної енергії в порядку, передбаченому цим Законом.

Енергопостачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам виключно за умови отримання ними доступу до ринку електричної енергії відповідно до цього Закону.

2. Енергопостачальники мають право на:

1) вільний вибір контрагента (виробника) за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію та послуги з електропостачання відповідно до укладених договорів (угод);

3) відшкодування прямих збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів (угод) на ринку електричної енергії;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним підприємством, електророзподільним підприємствами відповідно до вимог кодексів електричних мереж;

5) доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

3. Енергопостачальники зобов'язані:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії відповідно до отриманих ліцензій та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами, в тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

4) складати погодинні добові графіки споживання електричної енергії на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і угоди на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

5) виконувати акцептовані системним оператором погодинні добові графіки споживання електричної енергії;

6) відповідати перед системним оператором за спричинені ними небаланси електричної енергії у разі невиконання акцептованих погодинних добових графіків споживання електричної енергії та купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку;

7) сплачувати своєчасно та у повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, послуги з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) та місцевими (локальними) електричними мережами, послуги централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

8) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

9) до укладення із споживачем електричної енергії договору про постачання (купівлю-продаж) електричної енергії надавати йому інформацію про істотні умови договору, повідомляти про наявний вибір щодо порядку та форм виставлення рахунку та проведення розрахунків;

10) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та у порядку, погоджених органом державного регулювання діяльності в енергетиці, інформацію щодо:

- частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік;

- посилання на доступні джерела інформації (наприклад, веб-сторінки) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" та/або балансуючому ринку, та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані відповідно оператором ринку, системним оператором, імпортером;

- адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації щодо подання звернень, скарг та претензій стосовно якості електропостачання та надання повідомлень про загрозу електробезпеки;

11) надавати споживачу електричної енергії повідомлення про зміну будь-яких умов договору про постачання (купівлю-продаж) електричної енергії не пізніше ніж за один місяць до їх застосування;

12) надавати за запитом кваліфікованого споживача електричної енергії інформацію щодо обсягів споживання ним електричної енергії та іншу інформацію, необхідну для здійснення переходу кваліфікованого споживача електричної енергії до іншого енергопостачальника;

13) розглядати відповідно до вимог, визначених органом державного регулювання діяльності в енергетиці, звернення, скарги та претензії споживачів електричної енергії, що стосуються надання послуг з електропостачання та надавати вмотивовані відповіді;

14) надавати суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

4. Енергопостачальник зобов'язаний укласти договори з електророзподільними підприємствами та електропередавальним підприємством й врегулювати інші відносини, пов'язані з постачанням електричної енергії споживачу.

5. Гарантований енергопостачальник не має права відмовити споживачу електричної енергії, який знаходиться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

Порядок набуття енергопостачальником статусу гарантованого енергопостачальника та межі території діяльності гарантованого енергопостачальника встановлюються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

В межах території діяльності одного гарантованого енергопостачальника не допускається діяльність інших гарантованих енергопостачальників.

Перелік видів діяльності, які може суміщати енергопостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії, визначається органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

Гарантований енергопостачальник не має права здійснювати перехресне субсидіювання між діяльністю з гарантованого постачання та іншими видами діяльності та повинен вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з гарантованого постачання електричної енергії.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації незалежного енергопостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, постачання електричної енергії його споживачам на період заміни енергопостачальника здійснює гарантований енергопостачальник.

У разі анулювання ліцензії на постачання електричної енергії та/або скасування реєстрації гарантованого енергопостачальника як суб'єкта ринку електричної енергії, постачання електричної енергії його споживачам здійснює інший гарантований енергопостачальник, визначений у порядку, встановленому органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

6. Продаж споживачам електричної енергії, тарифи/ціни на яку підлягають державному регулюванню, здійснюється гарантованим енергопостачальником за цінами/тарифами, встановленими органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

Продаж електричної енергії іншим споживачам здійснюється гарантованим енергопостачальником за тарифами/цінами, розрахованими відповідно до методики, затвердженої органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Методика розрахунку тарифів/цін на електричну енергію, що постачається гарантованим енергопостачальником, яка встановлюються органом державного регулювання діяльності в енергетиці, має враховувати обґрунтовані витрати, що пов'язані з особливим режимом роботи та ризиками від здійснення діяльності з гарантованого енергопостачання, а також забезпечувати норму прибутку з врахуванням особливостей діяльності гарантованого постачальника.

Гарантований енергопостачальник оприлюднює тарифи/ціни на електричну енергію на своєму офіційному веб-сайті.

Стаття 14. Споживачі електричної енергії

1. Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії визначаються законом України "Про електроенергетику", цим Законом, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку, правилами користування електричною енергією, правилами користування електричною енергією для побутових споживачів та іншим законодавством.

2. Кваліфікований споживач електричної енергії має право:

1) вільного вибору енергопостачальника відповідно до положень цього Закону;

2) на зміну енергопостачальника за умови виконання діючого договору про постачання (купівлі-продажу) електричної енергії у термін, визначений органом державного регулювання діяльності в енергетиці, що не перевищує 30 календарних днів з моменту подачі відповідного повідомлення;

3) отримувати за запитом інформацію щодо обсягів споживання ним електричної енергії та іншу інформацію, необхідну для зміни енергопостачальника;

4) здійснювати купівлю-продаж електричної енергії (у тому числі з метою задоволення власних потреб в електричній енергії) на ринку двосторонніх договорів та/або на ринку "на добу наперед", а також на балансуючому ринку за умови набуття ним статусу енергопостачальника відповідно до цього Закону;

5) бути постачальником допоміжних послуг за умови відповідної реєстрації.

3. Споживач електричної енергії має право:

1) отримувати від енергопостачальника повідомлення щодо намірів останнього внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії не пізніше ніж за один місяць до їх застосування та розірвати договір про постачання електричної енергії з енергопостачальником у випадку незгоди із запропонованими змінами, у визначеному договором порядку;

2) на придбання у гарантованого енергопостачальника електричної енергії;

3) отримувати від енергопостачальника інформацію щодо:

- діючих цін (тарифів) на електричну енергію, обсягів свого споживання;

- частки кожного джерела енергії у загальному обсязі електричної енергії, купленої енергопостачальником за попередній рік;

- повідомлень про загрозу ураження електричним струмом від пошкодженого обладнання;

4) подавати енергопостачальнику звернення, скарги та претензії, що стосуються надання послуг з електропостачання, та отримувати від нього вмотивовані відповіді.

Стаття 15. Електророзподільні підприємства

1. Права, обов'язки та відповідальність електророзподільних підприємств визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії" та цим Законом.

2. На ринку електричної енергії електророзподільні підприємства:

1) забезпечують недискримінаційний доступ до місцевих (локальних) електричних мереж;

2) надають послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з дотриманням встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці показників якості надання послуг;

3) забезпечують дотримання показників якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами, відповідно до вимог, встановлених кодексами електричних мереж;

4) надають послуги комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) виконують інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електророзподільне підприємство надає енергопостачальнику послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на основі договору. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

4. Електророзподільне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від енергопостачальників плату за надані послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

5. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами та постачання електричної енергії. Його діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами має бути юридично та організаційно відокремленою від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

Вимога щодо юридичної та організаційної відокремленості діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами не є обов'язковою для електророзподільних підприємств, кількість приєднаних споживачів до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч) та середньомісячний обсяг передачі електричної енергії якими не перевищує 20 млн кВт/год.

6. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу місцевими (локальними) електричними мережами.

7. Електророзподільне підприємство зобов'язане:

1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

2) складати погодинні добові графіки купівлі електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу місцевими (локальними) електричними мережами на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і угоди на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

3) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

4) відповідати за спричинені ним небаланси електричної енергії перед системним оператором та купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.

8. Електророзподільне підприємство забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 16. Електропередавальне підприємство

1. Права, обов'язки та відповідальність електропередавального підприємства визначаються законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії" та цим Законом.

2. На ринку електричної енергії електропередавальне підприємство:

1) забезпечує недискримінаційний доступ до магістральних (міждержавних) електричних мереж;

2) надає послуги з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами з дотриманням встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці показників якості надання послуг;

3) забезпечує якість електричної енергії, що передається магістральними (міждержавними) електричними мережами відповідно до вимог, встановлених кодексами електричних мереж;

4) надає послуги комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

5) виконує інші функції, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електропередавальне підприємство надає енергопостачальнику послуги з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами на основі договору. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в енергетиці, у порядку, визначеному кодексами електричних мереж.

4. Електропередавальне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від енергопостачальника плату за надані послуги з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами за тарифами, що регулюються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

5. Електропередавальне підприємство не має право здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії.

6. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу магістральними (міждержавними) електричними мережами.

7. Електропередавальне підприємство зобов'язане:

1) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку;

2) складати погодинні добові графіки купівлі електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії на її передачу магістральними (міждержавними) електричними мережами на наступну добу на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і угоди на ринку "на добу наперед" та надавати їх системному оператору відповідно до правил ринку;

3) відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до вимог цього Закону;

4) відповідати за спричинені ним небаланси електричної енергії перед системним оператором та купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.

8. Електропередавальне підприємство разом із системним оператором забезпечує проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначених правилами ринку.

9. Електропередавальне підприємство у координації з системним оператором, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, щорічно готує пропозиції до плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України в частині розвитку магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні 10 (десять) років.

10. Електропередавальне підприємство забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 17. Системний оператор

1. Системний оператор здійснює свою діяльність з метою забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України, підтримання балансу між попитом та пропозицією електричної енергії.

2. На ринку електричної енергії системний оператор:

1) здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та кодексів електричних мереж;

2) забезпечує дотримання параметрів надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;

3) планує режими роботи об'єднаної енергетичної системи України відповідно до правил ринку та кодексів електричних мереж;

4) приймає та акцептує погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії відповідних суб'єктів ринку;

5) забезпечує функціонування балансуючого ринку у порядку, визначеному правилами ринку та кодексами електричних мереж, в тому числі надає учасникам балансування команди із збільшення (зменшення) їх навантаження відповідно до акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування, на підставі яких купує-продає електричну енергію на балансуючому ринку, а також здійснює купівлю-продаж небалансів електричної енергії.

Порядок врахування команд системного оператора при проведенні розрахунку платежів на балансуючому ринку та небалансів електричної енергії визначається правилами ринку;

6) проводить аналіз системних обмежень та врегульовує їх шляхом застосування недискримінаційних методів, що базуються на ринкових механізмах, відповідно до кодексів електричних мереж;

7) забезпечує роботу ринку допоміжних послуг, в тому числі шляхом визначення необхідних обсягів допоміжних послуг та їх придбання, відповідно до правил ринку, з метою забезпечення оптимального режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України;

8) забезпечує разом з електропередавальним підприємством проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначеними правилами ринку;

9) у координації з електропередавальним підприємством, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, щорічно готує план розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років в якому, зокрема, зазначаються:

- обґрунтовані прогнози попиту на електричну енергію, обсягів міждержавних перетоків електричної енергії, а також потреби у розвитку генеруючих потужностей;

- об'єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва;

- оцінка потреб у інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні 3 (три) роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років погоджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці та затверджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

Системний оператор при підготовці плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із зацікавленими суб'єктами ринку.

План розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років є публічним та підлягає оприлюдненню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці здійснює моніторинг та оцінку стану виконання плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років;

10) забезпечує управління режимами паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами суміжних держав та купує/продає на балансуючому ринку електричну енергію для компенсації її технологічного переміщення в умовах паралельної роботи;

11) надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

12) визначає потреби та пріоритети розвитку, узгоджує технічні умови приєднання нових та реконструйованих магістральних (міждержавних) електричних мереж, розподільчих електричних мереж та генеруючих потужностей для підготовки плану розвитку об'єднаної енергетичної системи України на наступні десять років з метою ліквідації системних обмежень та забезпечення сталого розвитку об'єднаної енергетичної системи України;

13) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Системний оператор має право:

1) давати відповідно до кодексів електричних мереж, правил ринку та стандартів операційної безпеки суб'єктам господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, обов'язкові для виконання оперативні команди та розпорядження;

2) отримувати від виробників електричної енергії, енергопостачальників, електропередавального підприємства та електророзподільних підприємств погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу;

3) отримувати від адміністратора розрахунків інформацію щодо договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед", у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у формі та у порядку, визначеному правилами ринку;

4) отримувати від суб'єктів ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у порядку та у формі, визначеними правилами ринку та кодексами електричних мереж;

5) своєчасно та у повному обсязі отримувати відповідно до правил ринку плату за надані послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

6) проводити необхідні перевірки та/або випробування обладнання постачальників допоміжних послуг відповідно до порядку проведення таких перевірок та/або випробувань, визначених кодексом електричних мереж.

4. Системний оператор має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику", правилами ринку, кодексами електричних мереж та кодексом комерційного обліку.

5. Системний оператор надає послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на основі договору, який є публічним та укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в енергетиці. Порядок укладення договору визначається кодексами електричних мереж.

6. Оплата послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснюється за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці. Тариф, зокрема, включає витрати системного оператора на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України.

7. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами та постачання електричної енергії.

8. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії на підставі акцептованих ним пропозицій (заявок) на балансуючому ринку та купівлі-продажу небалансів електричної енергії.

9. Системний оператор зобов'язаний відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону.

10. Системний оператор зобов'язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від інших видів діяльності.

11. Системний оператор забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 18. Оператор ринку

1. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу.

Оператор ринку створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та оприлюднення інформації стосовно попиту і пропозиції на електричну енергію, для проведення регулярних торгів електричною енергією (продуктами електричної енергії) на наступну добу за правилами ринку "на добу наперед", укладання і виконання угод на ринку "на добу наперед", у тому числі здійснення клірингу, та розрахунків за ними.

2. Оператор ринку на ринку "на добу наперед":

1) забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" всіх учасників ринку "на добу наперед";

2) реєструє учасників ринку "на добу наперед", забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;

3) забезпечує контроль за дотриманням вимог щодо надання гарантій виконання фінансових зобов'язань учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед";

4) визначає за результатами торгів фактичні обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед" та ціни на електричну енергію (продукти електроенергії), а також укладає угоди та визначає фінансові зобов'язання учасників торгів;

5) купує весь запропонований обсяг електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не проданої за двосторонніми договорами з урахуванням особливостей, визначених статтею 22 цього Закону;

6) купує електроенергію, вироблену на теплоелектроцентралях та когенераційних установках і не продану за двосторонніми договорами, в обсягах, що не перевищують розрахункові при встановлені регульованої ціни органом державного регулювання діяльності в енергетиці, з урахуванням особливостей, визначених статтею 23 цього Закону;

7) забезпечує розрахунки за куповану-продану електричну енергію (продукти електричної енергії), в тому числі шляхом проведення клірингових операцій;

8) надає адміністратору розрахунків повідомлення про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії (продуктів електроенергії) за угодами, укладеними за результатами торгів "на добу наперед";

9) оприлюднює інформацію про погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на ринку "на добу наперед" за результатами торгів.

3. Оператор ринку має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу на ринку електричної енергії з моменту отримання доступу до ринку електричної енергії у порядку, встановленому цим Законом.

4. Оператор ринку надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Оператор ринку забезпечує доступ до інформації, необхідної органу державного регулювання діяльності у сфері енергетики для здійснення останнім законодавчо встановлених функцій та повноважень, у порядку встановленому Правилами ринку "на добу наперед".

6. Оператор ринку забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

7. Фінансування діяльності оператора ринку "на добу наперед" здійснюється за рахунок учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед". Гранична вартість послуг оператора ринку "на добу наперед" з організації купівлі-продажу електричної енергії та продуктів електроенергії на ринку "на добу наперед" погоджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

8. Оператор ринку як сторона відповідальна за баланс балансуючої групи купує за "зеленим" тарифом всю електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), і не продану за двосторонніми договорами та на ринку "на добу наперед" в порядку, визначеному статтею 22 цього Закону.

9. Оператор ринку має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику", правилами ринку, кодексами електричних мереж та кодексом комерційного обліку.

10. Оператором ринку є публічне акціонерне товариство, засновником та єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Пакет акцій у розмірі 100 відсотків статутного капіталу публічного акціонерного товариства, яке є оператором ринку, та який належить державі, не підлягає приватизації, відчуженню будь-яким іншим чином, у тому числі не підлягає передачі до статутних капіталів інших юридичних осіб, або в управління будь-яким іншим особам. Стосовно цього публічного акціонерного товариства та належного державі пакету акцій не можуть здійснюватися будь-які дії, наслідком яких є зменшення кількості або номінальної вартості акцій або зменшення частки держави у статутному капіталі нижче ніж 100 відсотків, або зміна типу або класу акцій, у тому числі випуск привілейованих акцій та переведення акцій державного пакету у привілейовані.

Стаття 19. Адміністратор розрахунків

1. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії відповідно до правил ринку.

2. Адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку:

1) реєструє суб'єктів ринку, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;

2) реєструє повідомлення про укладені двосторонні договори, угоди на ринку "на добу наперед", погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за такими договорами та угодами та веде відповідний реєстр;

3) отримує від системного оператора інформацію щодо акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку, обсягів та цін придбаних допоміжних послуг;

4) реєструє сторони, відповідальні за баланс, учасників балансування та веде відповідні реєстри;

5) створює та веде бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичні обсяги виробництва та споживання електричної енергії учасників ринку, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств та системного оператора;

6) надає системному оператору інформацію про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед";

7) надає оператору ринку інформацію про фактичні обсяги електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, теплоелектроцентралями та когенераційними установками для розрахунку вартісного дисбалансу цих виробників;

8) отримує від адміністратора комерційного обліку агреговані дані комерційного обліку електричної енергії;

9) розраховує платежі за електричну енергію системного оператора та учасників балансування, а також ціни небалансів, обсяги небалансів електричної енергії і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки суб'єктам ринку;

10) надає органу державного регулювання діяльності в енергетиці інформацію щодо роботи ринку електричної енергії в обсягах та межах відповідно до порядку моніторингу ринку електричної енергії;

3. Адміністратор розрахунків не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.

4. Адміністратор розрахунків надає суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

5. Відповідальність адміністратора розрахунків визначається правилами ринку та відповідними договорами із суб'єктами ринку. Адміністратор розрахунків не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

6. Адміністратор розрахунків забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

7. Оплата послуг, які надаються адміністратором розрахунків, здійснюється у порядку, встановленому органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

8. Адміністратор розрахунків має інші повноваження, права та обов'язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику", правилами ринку, кодексами електричних мереж та кодексом комерційного обліку.

9. Функції адміністратора розрахунків виконує системний оператор.

Стаття 20. Організація комерційного обліку

1. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до кодексів комерційного обліку та правил ринку.

2. Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання суб'єктам ринку електричної енергії повної, правдивої та неупередженої інформації щодо обсягів виробленої, переданої, спожитої, розподіленої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між суб'єктами ринку електричної енергії.

3. Завданням адміністратора комерційного обліку є адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, здійснення центральної агрегації даних комерційного обліку та з подальшою їх передачею адміністратору розрахунків та надання іншим суб'єктам ринку відповідно до правил ринку.

4. Адміністратор комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку у порядку та в межах, визначених кодексом комерційного обліку:

1) здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом акредитації постачальників послуг комерційного обліку, реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку, контролю дотримання суб'єктами ринку вимог кодексу комерційного обліку, визначення регламентів та протоколів інформаційної взаємодії суб'єктів ринку щодо обміну даними комерційного обліку;

2) здійснює збір даних комерційного обліку електричної енергії від постачальників послуг комерційного обліку, визначає їх придатність та забезпечує центральну агрегацію даних комерційного обліку електричної енергії;

3) передає агреговані дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків;

4) надає дані комерційного обліку електричної енергії іншим суб'єктам ринку;

5) створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії;

6) розробляє нормативно-правові документи, які затверджуються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

5. Адміністратор комерційного обліку має право надавати органу державного регулювання діяльності в енергетиці пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кодексу комерційного обліку та правил ринку.

Функції адміністратора комерційного обліку виконує системний оператор.

Оплата послуг, які надаються адміністратором комерційного обліку, здійснюється у порядку, встановленому органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

6. Адміністратор комерційного обліку не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, передачі та постачання електричної енергії.

7. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора комерційного обліку визначаються правилами ринку, кодексом комерційного обліку, іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії. Адміністратор комерційного обліку не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

8. Адміністратор комерційного обліку забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

9. Надання послуг комерційного обліку провадиться постачальниками послуг комерційного обліку за умови отримання відповідної акредитації та реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку.

10. До послуг комерційного обліку електричної енергії відносяться:

1) установлення, налаштування, заміна, модернізація, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;

2) збір, оброблення, збереження та передача данних комерційного обліку електричної енергії.

11. Суб'єкти ринку мають право вільного вибору постачальника комерційного обліку.

12. Електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства повинні отримати акредитацію на надання послуг комерційного обліку у адміністратора комерційного обліку та не мають права відмовити суб'єктам ринку, електроустановки яких приєднані до їх мереж, у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії.

13. Суб'єкти ринку повинні забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та у межах, визначених кодексом комерційного обліку та кодексом електричних мереж.

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 21. Врегулювання небалансів електричної енергії учасників ринку

1. Врегулюванням небалансів електричної енергії є здійснення стороною, відповідальною за баланс, правочинів щодо купівлі-продажу електричної енергії із системним оператором в обсягах спричинених нею небалансів та за цінами, визначеними відповідно до правил ринку.

2. Сторони, відповідальні за баланс, реєструються у адміністратора розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

3. Вартість небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожної години доби, виходячи з цін та обсягу небалансу, спричиненого цією стороною.

Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.

4. Розрахунки за зобов'язаннями, які виникли внаслідок врегулювання небалансів електричної енергії, між стороною, відповідальною за баланс, та системним оператором здійснюються в порядку, визначеному правилами ринку.

5. Сторони, відповідальні за баланс, можуть на добровільній основі об'єднуватись у балансуючі групи за умови дотримання ними типових вимог до балансуючої групи, встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці та Антимонопольним комітетом України.

Об'єднання таких сторін у балансуючі групи не потребує отримання дозволу Антимонопольного комітету України.

Порядок створення, реєстрації та припинення балансуючих груп визначається правилами ринку.

6. Відповідальність за небаланс електричної енергії балансуючої групи несе сторона, відповідальна за баланс, яка входить до такої балансуючої групи та визначена її учасниками.

В межах балансуючої групи сторона, відповідальна за баланс балансуючої групи, здійснює купівлю та продаж електричної енергії учасників балансуючої групи в обсягах, спричинених такими учасниками небалансів електричної енергії.

Учасники балансуючої групи несуть субсидіарну відповідальність перед системним оператором за зобов'язаннями сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи, відповідно до правил ринку.

Стаття 22. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф

1. Електрична енергія вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" або на балансуючому ринку за цінами, що склались на відповідних ринках. Виробники електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф, мають право продати електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) за "зеленим" тарифом виключно на ринку "на добу наперед". Продаж електричної енергії одного розрахункового періоду здійснюється або на ринку "на добу наперед" за "зеленим" тарифом, або за договірними цінами на ринку двосторонніх договорів або ринку "на добу наперед".

Вся електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), яка запропонована її виробниками для продажу за "зеленим" тарифом на ринку "на добу наперед" обов'язково купується оператором ринку за "зеленим" тарифом. Купівля-продаж такої електричної енергії на ринку "на добу наперед" за "зеленим" тарифом здійснюється на підставі угоди (договору) між учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку на строк дії "зеленого" тарифу, встановленого для відповідного виробника. Типова форма таких угод (договорів) затверджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

2. Виробники електричної енергії, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), яким встановлено "зелений" тариф, подають оператору ринку свої пропозиції (заявки), складені відповідно до правил ринку "на добу наперед", із ознакою "зелений" тариф.

Пропозиції (заявки) з ознакою "зелений" тариф приймаються оператором ринку за найменшою допустимою ціною, визначеною правилами ринку "на добу наперед".

3. За результатами торгів на ринку "на добу наперед" оператор ринку сплачує виробникам, які подали пропозиції (заявки) із ознакою "зелений" тариф, вартість визначеної у пропозиції (заявці) електричної енергії (продуктів електроенергії) за цінами, що склалися на ринку "на добу наперед", а також визначає ціну для остаточного розрахунку з такими виробниками як різницю між встановленим для відповідного виробника "зеленим" тарифом та ціною продажу цієї електричної енергії, що склалася за результатами торгів на ринку "на добу наперед". За такою ціною сплачується додатковий платіж на фактичний обсяг виробленої електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), але не більший, ніж визначений у пропозиції (заявці) цього виробника та проданий на ринку "на добу наперед".

4. Порядок визначення фінансових зобов'язань та строків їх виконання за угодами (договорами) щодо закупівлі на ринку "на добу наперед" електричної енергії за "зеленим" тарифом встановлюється правилами ринку та правилами ринку "на добу наперед".

5. Виробники електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), несуть відповідальність за весь свій небаланс електричної енергії, крім випадків їх участі у балансуючій групі, визначеній цією статтею.

Оператором ринку створюється балансуюча група, до складу якої можуть входити виключно виробники, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (енергії вітру, сонячного випромінювання та з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями). Стороною, відповідальною за баланс такої балансуючої групи є оператор ринку. Учасники такої балансуючої групи не несуть відповідальність за зобов'язаннями сторони, відповідальної за баланс цієї балансуючої групи.

Оператор ринку не має права відмовити у включенні до балансуючої групи зазначених вище виробників, які звернулися до нього із відповідною заявою.

Всі небаланси електричної енергії учасників такої балансуючої групи купує та продає оператор ринку за правилами та цінами, визначеними правилами ринку та цим Законом.

У разі якщо фактичний обсяг виробництва електричної енергії учасника такої балансуючої групи є меншим за його погодинні заявлені та акцептовані обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", оператор ринку продає такому учаснику балансуючої групи електричну енергію в обсягах його небалансу за ціною, що склалася на ринку "на добу наперед".

У разі якщо фактичний обсяг виробництва електричної енергії учасника такої балансуючої групи є більшим його погодинних заявлених та акцептованих обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", оператор ринку купує у такого учасника балансуючої групи електричну енергію в обсягах такого перевищення за ціною встановленого такому учаснику "зеленого" тарифу.

Порядок включення до вищевказаної балансуючої групи, участі та виходу (виключення) з неї, права й обов'язки учасників балансуючої групи та оператора ринку визначаються правилами ринку та договором про участь у балансуючій групі, який є публічним та укладається за типовою формою, визначеною органом державного регулювання в енергетиці.

Стаття 23. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація)

1. Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях та когенераційних установках (обладнанні, що працює за способом комбінованого виробництва електричної і теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію), може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" або на балансуючому ринку за цінами, які складаються на відповідних ринках.

2. Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях або когенараційних установках в обсягах, що не перевищують розрахункові при встановленні регульованої ціни органом державного регулювання діяльності в енергетиці, та яка запропонована її виробниками для продажу за регульованою ціною, підлягає обов'язковій закупівлі оператором ринку за такою ціною. Купівля-продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" за регульованою ціною здійснюється на підставі угоди (договору) між виробником та оператором ринку.

Виробники, що виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, подають оператору ринку свої пропозиції (заявки) щодо продажу такої електроенергії із зазначенням обсягів, періодів/термінів здійснення такого продажу та ознаки "когенерація".

Пропозиції (заявки) з ознакою "когенерація" приймаються оператором ринку за найменшою допустимою ціною, визначеною правилами ринку "на добу наперед".

За результатами торгів на ринку "на добу наперед" оператор ринку сплачує вищевказаним виробникам вартість визначеної у пропозиції (заявці) для продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) за цінами, що склалися на ринку "на добу наперед".

Різницю між вартістю проданої електричної енергії на оператору ринку за регульованою ціною в обсягах, що не перевищують розрахункові обсяги при встановлені регульованої ціни, та вартістю продажу, що склалася за результатами торгів на ринку "на добу наперед", оператор ринку сплачує у порядку та строки, визначені правилами ринку "на добу наперед".

3. Порядок визначення фінансових зобов'язань оператора ринку та строків їх виконання за угодами (договорами) щодо закупівлі оператором ринку електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях та когенераційних установках за регульованою ціною, встановлюється правилами ринку "на добу наперед".

4. Визначений вище порядок купівлі-продажу електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, діє протягом десяти років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

Стаття 24. Проведення розрахунків на ринку електричної енергії

1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, проводяться у грошовій формі між суб'єктами цього ринку відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом та правилами ринку.

2. Споживачі електричної енергії, які купують електричну енергію у енергопостачальників, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.

3. Учасники ринку "на добу наперед", які купують електричну енергію на цьому ринку, вносять плату за куповану електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку в уповноваженому банку.

4. Учасники балансування та сторони, відповідальні за баланс, у яких виникли зобов'язання перед системним оператором в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

5. Кошти за куповану електричну енергію у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), та за надані такими виробниками послуги, перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання такого виробника в уповноваженому банку.

6. Кошти за послуги електропередавального підприємства з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами перераховуються виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання такого електропередавального підприємства в уповноваженому банку.

7. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальника перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється органом державного регулювання в електроенергетиці. Такий алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника передбачає, за звичайних умов, перерахування всіх коштів, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника, в повному обсязі на поточні рахунки енергопостачальника. Внесення змін до вказаного алгоритму здійснюється тільки у випадку прострочення енергопостачальником, у строки та порядку, визначеному правилами ринку, оплати вартості спричинених ним небалансів електричної енергії. Такі зміни до алгоритму діють до повного погашення заборгованості енергопостачальника перед системним оператором. Внесення змін до алгоритму здійснюється органом державного регулювання в електроенергетиці на підставі подання системного оператора. Такими змінами алгоритму повинно бути передбачено, що кошти із поточного рахунку із спеціальним режимом використання енергопостачальника перераховуються:

1) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора;

2) на поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), та здійснюють продаж електричної енергії такому енергопостачальнику;

3) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства за послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами;

4) на поточний рахунок електророзподільного підприємства за послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

5) на поточні рахунки виробників електричної енергії (крім тих, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), та здійснюють продаж електричної енергії такому енергопостачальнику;

6) на поточний рахунок енергопостачальника.

8. Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора ринку перераховуються на поточні рахунки учасників ринку "на добу наперед" та на поточний рахунок оператора ринку.

9. Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання системного оператора перераховуються на поточні рахунки учасників балансування, сторін, відповідальних за баланс, постачальників допоміжних послуг.

10. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), та електропередавального підприємства перераховуються згідно з алгоритмом, який встановлюється органом державного регулювання в енергетиці, в наступній черговості:

1) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу;

2) на поточні рахунки таких виробників / електропередавального підприємства.

11. Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Фонду врегулювання вартісного дисбалансу перераховуються згідно із алгоритмом, який встановлюється органом державного регулювання в енергетиці, в наступній черговості:

1) на окремий поточний рахунок із спеціальним режимом використання оператора ринку, призначений для здійснення ним розрахунків відповідно до положень статті 25 цього Закону;

2) на поточний рахунок гарантованих енергопостачальників;

3) на поточний рахунок Фонду врегулювання вартісного дисбалансу для фінансування організаційно-технічного та матеріального забезпечення діяльності Фонду в межах затвердженого кошторису.

12. Кошти з окремого поточного рахунку із спеціальним режимом використання оператора ринку, призначеного для здійснення ним розрахунків відповідно до положень статті 25 цього Закону, перераховуються згідно із алгоритмом, який встановлюється органом державного регулювання в енергетиці, в наступній черговості:

1) на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора за небаланси електричної енергії у випадках, визначених положеннями статті 22 цього Закону;

2) на поточний рахунок виробників, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями);

3) на поточний рахунок виробників, що виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях та когенераційних установках.

13. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, виробників, системного оператора, оператора ринку та Фонду врегулювання вартісного дисбалансу затверджується та доводиться до відома відповідних суб'єктів ринку та споживачів електричної енергії органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

14. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників, електропередавального підприємства, системного оператора, оператора ринку, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями цих суб'єктів ринку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання енергопостачальників, електропередавального підприємства, системного оператора, оператора ринку, Фонду врегулювання вартісного дисбалансу та виробників електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), не підлягають призупиненню.

15. У разі перерахування споживачами коштів за електричну енергію на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальника, або перерахування покупцями коштів за електричну енергію куповану у виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій) на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання таких виробників, та/або перерахування покупцями послуг електропередавального підприємства з передачі коштів за ці послуги на інші, ніж поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропередавального підприємства, отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача/покупця або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу/покупцю у цей термін коштів, сплачених на інші, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів покупцю (споживачу) електричної енергії.

Стаття 25. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу

1. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу (далі - Фонд) є державною спеціалізованою некомерційною установою, діяльність якої спрямована на забезпечення виконання, відповідно до вимог закону, гарантій держави щодо:

- проведення розрахунків в повному обсязі за весь обсяг проданої за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії;

- відшкодування в порядку, визначеному органом державного регулювання діяльності в енергетиці, збитків гарантованих постачальників від продажу електричної енергії споживачам за регульованими цінами;

- відшкодування витрат від купівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях та інших установках з комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії, за регульованими цінами та її продажу за ринковими цінами;

- відшкодування витрат сторони, відповідальної за баланс балансуючої групи, що складається виключно із виробників, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (енергії вітру, сонячного випромінювання та з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) щодо купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку за наслідками врегулювання її небалансів.

Основними функціями Фонду є:

- сприяння створенню конкурентного середовища та конкурентних умов участі виробників електроенергії, енергопостачальників у ринку електричної енергії України шляхом застосування ринкових принципів ціноутворення через надання суб'єктам ринку та отримання від суб'єктів ринку послуг, визначених цим законом;

- отримання коштів для подальшого їх спрямування визначеним цим Законом суб'єктам ринку електричної енергії, відповідно до встановлених державою гарантій.

Фонд не має права на будь-яку іншу діяльність, окрім передбаченої цим Законом.

2. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.У своїй діяльності Фонд керується цим Законом, статутом та іншими актами законодавства.

3. Функції виконавчого органу Фонду розподілу вартісного дисбалансу виконує адміністратор Фонду. Функції та повноваження адміністратора Фонду виконує оператор ринку. Адміністратор Фонду здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду та несе відповідальність за ефективність його роботи. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Фонду здійснюється адміністратором Фонду за рахунок коштів Фонду відповідно до кошторису, затвердженого органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

4. Джерелом формування коштів Фонду є плата за послуги, які надає Фонд відповідно до цього закону.

Кошти Фонду можуть бути використані виключно на цілі та напрямки, передбачені цим Законом та відповідно до алгоритму, встановленого органом державного регулювання в енергетиці з урахуванням положень цього закону.

Кошти Фонду не включаються до державного бюджету України. Кошти Фонду, які не були використані у звітному фінансовому році, не можуть бути списані чи зараховані до державного бюджету України, та використовуються Фондом у наступному фінансовому році. Доходи Фонду врегулювання вартісних дисбалансів у відповідному фінансовому році мають дорівнювати витратам Фонду в аналогічному періоді. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці має забезпечити достатність розміру встановленої плати за послуги, які надає Фонд відповідно до положень цього закону, для покриття витрат Фонду у відповідному періоді.

5. Виключно Фонд є покупцем послуг, які надаються йому суб'єктами ринку електричної енергії, а саме:

- гарантованими енергопостачальниками - послуг з вирівнювання умов конкуренції при продажу електричної енергії визначеним за рішенням органу державного регулювання в енергетиці категоріям споживачів за цінами (тарифами), встановленими органом державного регулювання діяльності в енергетиці;

- оператором ринку - послуг з вирівнювання умов конкуренції при закупівлі всього обсягу проданої за "зеленим" тарифом електричної енергії, виробленої на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії;

- оператором ринку - послуг з вирівнювання умов конкуренції при закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях та інших установках з комбінованим виробництвом електричної та теплової енергії, в обсягах та за ціною, що дорівнює встановленій органом державного регулювання в електроенергетиці відповідному виробнику регульованій ціні;

- оператором ринку - послуг з вирівнювання умов конкуренції при закупівлі ним, як стороною відповідальною за баланс балансуючої групи, що складається виключно із виробників, які виробляють електричну енергію на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (енергії вітру, сонячного випромінювання та з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) електричної енергії на балансуючому ринку за наслідками врегулювання її небалансів.

Фонд зобов'язаний укласти договори щодо надання йому вищевказаних послуг із суб'єктами ринку, визначеними цим Законом. Типові форми таких договорів затверджуються органом регулювання діяльності в енергетиці. Вартість вищезазначених послуг щомісячно затверджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці у встановленому ним порядку.

6. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу з метою реалізації визначених цим Законом функцій надає виробникам електричної енергії, яка виробляється на атомних електричних станціях, гідроелектричних (крім малих гідроелектростанцій)/ гідроакумулюючих електричних станціях, електропередавальному підприємству та постачальникам імпортованої електричної енергії послуги з вирівнювання умов конкуренції на ринку електричної енергії.

Виробники електричної енергії, яка виробляється на атомних електричних станціях, гідроелектричних (крім малих гідроелектростанцій)/ гідроакумулюючих електричних станціях, електропередавальне підприємство та постачальники імпортованої електричної енергії зобов'язані укласти договори з Фондом врегулювання вартісного дисбалансу про надання останнім послуг із вирівнювання умов конкуренції за типовими формами, затвердженими органом регулювання діяльності в енергетиці.

Послуги надаються Фондом на постійній основі.

Вартість послуг з вирівнювання умов конкуренції щомісячно затверджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці у встановленому ним порядку.

7. Сукупна вартість послуг з вирівнювання умов конкуренції, які придбані Фондом, та його кошторис має дорівнювати вартості послуг з вирівнювання умов конкуренції, наданих Фондом.

Термін діяльності Фонду врегулювання вартісного дисбалансу встановлюється до 01 січня 2030 року.

8. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу відкриває в установі уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Виробники електричної енергії, яка виробляється на атомних електричних станціях, гідроелектричних (крім малих гідроелектростанцій)/гідроакумулюючих електричних станціях, електропередавальне підприємство та енергопостачальники, що імпортують електричну енергію сплачують плату за послуги Фонду вартісного дисбалансу з вирівнювання умов конкуренції виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду.

Стаття 26. Саморегулювання діяльності учасників оптового ринку електричної енергії України

1. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України забезпечується діяльністю Ради ринку електричної енергії України.

Метою діяльності Ради ринку електричної енергії України є забезпечення ефективного функціонування і взаємозв'язку ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, роздрібного ринку електричної енергії, формування сприятливих умов для залучення інвестицій в електроенергетику і узгодженої позиції суб'єктів ринку при розробці нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в цілях забезпечення енергетичної безпеки України, стимулювання конкуренції та дотримання балансу інтересів виробників, постачальників та споживачів електричної енергії, задоволення громадських потреб в надійному і сталому постачанні електричної енергії.

2. Рада ринку електричної енергії України - це саморегулівне некомерційне неприбуткове об'єднання учасників ринку електричної енергії (юридична особа), що забезпечує саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії для досягнення балансу їх комерційних інтересів через загальні збори учасників об'єднання та Раду директорів.

Рада ринку електричної енергії України створюється учасниками ринку електричної енергії на добровільних засадах. Будь-який учасник ринку електричної енергії може у будь-який час увійти до складу об'єднання чи вийти з нього.

Збори учасників об'єднання відбуваються не рідше одного разу на рік.

Збори обирають десять голосуючих директорів шляхом кумулятивного голосування. Голосуючі директори простою більшістю голосів обирають голову Ради директорів. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів. В разі рівності голосів голос голови Ради директорів є вирішальним.

Рада директорів зобов'язана приймати до розгляду усі звернення учасників ринку електричної енергії, що приєднались до об'єднання, а також органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці, операторів ринку на добу наперед, балансуючого ринку, системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора системи комерційного обліку електричної енергії.

3. До функцій Ради ринку електричної енергії України належать:

1) участь у розробці та внесенні змін до правил ринку електричної енергії;

2) участь у розробці та внесенні змін до кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії;

3) організація системи досудового врегулювання суперечок між суб'єктами ринку у випадках, передбачених правилами ринку електроенергії;

4) організація проведення незалежного аудиту ринку електричної енергії.

4. Для виконання покладених на неї функцій Рада ринку електричної енергії України:

1) організовує взаємодію з оператором ринку, оператором балансуючого ринку, системним оператором, адміністратором розрахунків та адміністратором системи комерційного обліку електричної енергії;

2) створює робочі органи (групи, комітети) для опрацювання окремих питань в сфері компетенції;

3) залучає консультантів, експертів;

4) здійснює співробітництво з неурядовими та міжнародними організаціями з питань в сфері компетенції.

5. Суб'єкти ринку електричної енергії можуть створювати інші саморегулівні організації.

6. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці:

1) залучає Раду ринку електричної енергії України та інші саморегулівні організації суб'єктів ринку електричної енергії до участі у розробці та внесенні змін до правил ринку електричної енергії, кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії;

2) направляє в Раду ринку електричної енергії України питання, обов'язкові для розгляду;

3) розглядає в обов'язковому порядку пропозиції Ради електричної енергії України до правил ринку електричної енергії, кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії.

РОЗДІЛ IV. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 27. Державне регулювання ринку електричної енергії

1. Державне регулювання ринку електричної енергії здійснює орган державного регулювання діяльності в енергетиці, визначений Законом України "Про електроенергетику".

2. До повноважень органу державного регулювання діяльності в енергетиці щодо регулювання на ринку електричної енергії належить:

1) захист прав споживачів електричної енергії на ринку електричної енергії:

затвердження примірної форми договору на постачання незалежним енергопостачальником електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії;

визначення умов розгляду енергопостачальниками звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з електропостачання;

погодження переліку інформації, яку енергопостачальники мають надавати споживачам електричної енергії (у тому числі у рахунках), форми та порядку її надання.

2) здійснення моніторингу:

ефективності, прозорості та рівня конкуренції на ринку електричної енергії відповідно до порядку моніторингу ринку електричної енергії;

цін на електричну енергію на ринку електричної енергії;

дотримання енергопостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з електропостачання;

дій системного оператора з врегулювання системних обмежень;

виконання електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами умов щодо недискримінаційного доступу до їх електричних мереж, часу виконання приєднання;

оприлюднення системним оператором інформації щодо функціонування об'єднаної енергетичної системи України, системних обмежень та пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

надання електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами інформації щодо умов доступу до їх електричних мереж;

використання електропередавальним підприємством коштів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

виконання інвестиційних програм електропередавальним підприємством та електророзподільними підприємствами.

3) ініціювання проведення Антимонопольним комітетом України розслідування фактів порушення суб'єктами ринку законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, проявів антиконкурентної поведінки на ринку електричної енергії;

4) затвердження переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання та алгоритмів розподілу коштів з них;

5) встановлення максимального терміну дії двосторонніх договорів на ринку двосторонніх договорів;

6) у випадках, передбачених цим Законом, застосування обмеження цін на балансуючому ринку та регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

7) встановлення граничних нижніх меж продажу та купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед";

8) визначення умов купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії для окремих категорій виробників електричної енергії, у межах, передбачених цим Законом;

9) встановлення вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії;

10) затвердження правил ринку;

11) затвердження кодексу комерційного обліку;

12) погодження кодексів електричних мереж;

13) погодження правил ринку "на добу наперед";

14) затвердження типових договорів, що регулюють відносини між суб'єктами ринку;

15) встановлення типових вимог до балансуючих груп;

16) затвердження порядку припинення балансуючої групи;

17) затвердження порядку визначення енергопостачальників для виконання функцій гарантованих енергопостачальників;

18) регулювання тарифів на постачання електричної енергії гарантованих енергопостачальників;

19) регулювання тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

20) затвердження методики розрахунку роздрібних тарифів/цін на електричну енергію гарантованих енергопостачальників;

21) погодження граничної вартості послуг оператора ринку "на добу наперед", порядку оплати послуг адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

22) затвердження порядку заміни енергопостачальника та ініціювання відповідної процедури заміни у випадках, передбачених цим Законом;

23) затвердження порядку моніторингу ринку електричної енергії та порядку передачі і обміну інформацією на ринку електричної енергії;

24) визначення необхідності та вимог щодо проведення обов'язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, а також розрахунків на цих ринках;

25) виконання інших функцій відповідно до законодавства.

3. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці має право отримувати від суб'єктів ринку інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії.

Орган державного регулювання діяльності в енергетиці забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричну енергію та становить комерційну таємницю.

Стаття 28. Правопорушення на ринку електричної енергії

1. Правопорушення на ринку електричної енергії тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавством.

2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії є:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) неукладення договорів відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

3) невиконання або ухилення від виконання рішень органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Стаття 29. Порушення роботи ринку електричної енергії та надзвичайні заходи

1. У випадку тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії внаслідок виникнення аварійних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України, викликаних пошкодженням електроенергетичних установок, їхніх елементів, споруд або внаслідок надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходів із подолання наслідків такої ситуації відповідно до встановленого ним порядку.

Такий порядок, зокрема, має визначати:

1) критерії/види порушень нормальної роботи ринку електричної енергії, при виникненні яких вживаються надзвичайні заходи;

2) види надзвичайних заходів;

3) процедуру ініціювання вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;

4) повноваження центральних органів виконавчої влади та органу державного регулювання діяльності в енергетиці щодо вжиття надзвичайних заходів із подолання наслідків порушень нормальної роботи ринку електричної енергії;

5) порядок застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії і термін їх дії;

6) порядок інформування про вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

2. Надзвичайні заходи, зокрема, можуть передбачати:

1) обмеження цін на ринку електричної енергії;

2) встановлення особливих умов купівлі-продажу електричної енергії;

3) встановлення учасникам ринку обов'язкових вимог щодо виробництва, постачання, купівлі-продажу електричної енергії;

4) встановлення особливих умов експорту або імпорту електричної енергії;

3. Рішення щодо вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці або органу державного регулювання діяльності в енергетиці щодо виникнення порушення нормальної роботи ринку електричної енергії за результатами моніторингу ринку електричної енергії.

4. Надзвичайні заходи на ринку електричної енергії можуть вживатися на період, що не перевищує 1 (один) місяць. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про подовження терміну дії вжитих надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, але не більше ніж на 1 (один) місяць.

5. Рішення центральних органів виконавчої влади та органу державного регулювання діяльності в енергетиці щодо застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії та їх відміни, не є регуляторними актами.

РОЗДІЛ V. ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

Стаття 30. Функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді

1. Для запровадження ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, забезпечення його ефективного функціонування мають бути створені відповідні передумови. З цією метою запроваджується перехідний період, який починає діяти через шість місяців з дати набрання чинності цим Законом.

Порядок функціонування ринку електричної енергії у перехідний період затверджується органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

2. До запровадження перехідного періоду функціонує оптовий ринок електричної енергії України, який діє на підставі Закону України "Про електроенергетику".

Під час перехідного періоду, з урахуванням особливостей цього розділу, функціонують:

- оптовий ринок електричної енергії України, який діє на підставі Закону України "Про електроенергетику";

- ринок допоміжних послуг;

- роздрібний ринок.

На оптовому ринку електричної енергії України здійснюється купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на електростанціях, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії (крім електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності), та весь її оптовий продаж. Купівля-продаж електричної енергії з метою експорту електричної енергії здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України з обов'язковим підтвердженням виробником електричної енергії суб'єкту ринку, що планує здійснювати експорт електричної енергії, можливості фізичного виробітку достатнього для експорту обсягу електричної енергії.

3. На ринку допоміжних послуг запроваджуються придбання системним оператором допоміжних послуг з вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності.

3.1. Надання допоміжної послуги з вторинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності здійснюється на обов'язкових засадах виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім малих гідроелектростанцій).

Обсяги допоміжної послуги з вторинного регулювання затверджуються органом державного регулювання діяльності в енергетиці за поданням системного оператора.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з вторинного регулювання на підставі відповідного договору за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в енергетиці. Продаж електричної енергії, пов'язаної із наданням допоміжної послуги з вторинного регулювання, здійснюється відповідним виробником на оптовому ринку електричної енергії.

3.2. Допоміжна послуга з третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності ("холодний", "гарячий" резерв на завантаження/розвантаження) придбавається системним оператором на конкурсних засадах відповідно до порядку функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді.

Конкурси з придбання допоміжних послуг проводяться системним оператором на добовій та місячній основі.

Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електричних станціях та працюють на оптовому ринку електричної енергії за ціновими заявками, зобов'язані пропонувати допоміжну послугу з третинного регулювання та подавати на конкурс відповідні цінові пропозиції на збільшення (зменшення) свого навантаження по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

Системний оператор здійснює відбір пропозицій на збільшення (зменшення) навантаження виробників у висхідному (низхідному) порядку ціни до повного покриття (або максимального задоволення) потреби в обсягах відповідної резервної потужності на відповідний період.

З метою недопущення проявів неконкурентної поведінки або необґрунтованого завищення цінових пропозицій виробників на збільшення (зменшення) свого навантаження, що призвело до значного підвищення вартості допоміжної послуги з третинного регулювання для системного оператора, орган державного регулювання діяльності в енергетиці може застосовувати обмеження цін на цю допоміжну послугу у встановленому ним порядку.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з третинного регулювання на підставі відповідного договору з виробником. Обсяги та ціна допоміжної послуги за цим договором визначається за результатами конкурсу.

3.3. У разі необхідності, системний оператор може ініціювати перед органом державного регулювання діяльності в енергетиці питання щодо запровадження інших допоміжних послуг.

3.4. Договори про надання допоміжних послуг укладаються за типовими формами, що затверджуються органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

3.5. Витрати системного оператора на придбання допоміжних послуг включаються до тарифу за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.

4. На роздрібному ринку діють незалежні енергопостачальники та гарантовані енергопостачальники. Функції гарантованих енергопостачальників виконують енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території.

Незалежні та гарантовані енергопостачальники купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії.

Всі споживачі електричної енергії (крім побутових) є кваліфікованими і мають право вибору енергопостачальника.

Роздрібні ціни/тарифи на електричну енергію, за якими гарантований енергопостачальник продає електричну енергію споживачам електричної енергії, регулюються в порядку, встановленому органом державного регулювання діяльності в енергетиці.

5. Протягом перехідного періоду електропередавальне та електророзподільні підприємства переходять до купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі відповідно магістральними і міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами на оптовому ринку електричної енергії.

Відповідні витрати електропередавального підприємства та електророзподільних підприємств включаються до їх тарифів на передачу електричної енергії електричними мережами.

Стаття 31. Передумови запровадження ринку електричної енергії

1. Рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, приймається Кабінетом Міністрів України. Повномасштабний ринок електричної енергії запроваджується не пізніше 01 січня 2016 року.

2. До запровадження повномасштабного ринку електричної енергії (всіх сегментів ринку електричної енергії України, визначених цим Законом) мають бути виконані організаційні та нормативно-правові заходи, зокрема:

1) проведена реорганізація підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, створено підприємство для виконання функцій оператора ринку і ним отримано відповідну ліцензію;

2) затверджені (прийняті) правила ринку, правила ринку "на добу наперед", кодекси електричних мереж, кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджено типові форми договорів, внесені зміни до методик розрахунку цін/тарифів, внесено зміни до чинного законодавства з метою його приведення у відповідність до положень цього Закону;

3) між суб'єктами ринку укладені договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до норм цього Закону.

3. Запроваджено програмне та технічне (апаратне) забезпечення роботи ринку електричної енергії:

1) державним підприємством, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, здійснено закупівлю та впроваджено у промислову експлуатацію програмне та технічне забезпечення, необхідне для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора, функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку;

2) оператором ринку електричної енергії "на добу наперед" здійснено закупівлю та впроваджено у промислову експлуатацію програмне та технічне забезпечення, необхідне для організації та проведення купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед".

4. Забезпечено недискримінаційний доступ до електричних мереж:

1) здійснено юридичне та організаційне відокремлення електропередавального підприємства та електророзподільних підприємств в частині здійснення функцій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії, а також передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами та здійснення функцій з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України.

Електропередавальне/електророзподільне підприємство є юридично та організаційно відокремленим від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами/місцевими (локальними) електричними мережами, що передбачає:

- заборону суміщення посад у складі вертикально інтегрованої господарської організації;

- самостійність прийняття рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об'єктів магістральних (міждержавних) електричних мереж/місцевих (локальних) електричних мереж для провадження відповідної ліцензійної діяльності.

Умови щодо юридичного та організаційного відокремлення електропередавального/електророзподільного підприємства, передбаченого цією статтею, включено до умов та правил здійснення господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами/місцевими (локальними) електричними мережами.

До завершення процесу відокремлення, електропередавальне/ електророзподільне підприємство щороку готує план заходів, що забезпечує відокремлення та незалежність її господарської, зокрема ліцензійної, діяльності з передачі/розподілу електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами/місцевими (локальними) електричними мережами від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації. Такий план заходів та звіти про його виконання оприлюднюються та подаються органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці для проведення моніторингу відповідно до законодавства.

2) органом державного регулювання діяльності в енергетиці визначений вичерпний перелік умов, при яких суб'єкту ринку може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.

5. Здійснено заходи щодо ліквідації перехресного субсидування:

1) змінено механізм дотування окремих категорій споживачів електричної енергії шляхом створення Фонду врегулювання вартісного дисбалансу

2) Кабінетом Міністрів України визначено категорії споживачів, дотування яких здійснюється із застосуванням механізму Фонду врегулювання вартісного дисбалансу.

6. Вжито заходів щодо забезпечення повної оплати енергопостачальникам за спожиту електричну енергію певними групами споживачів:

1) Міністерством фінансів України забезпечено повноту та своєчасність фінансування розрахунків з гарантованими енергопостачальниками:

за пільгами та субсидіями, які надаються певним категоріям населення для оплати спожитої електричної енергії згідно із законодавством;

за електричну енергію, спожиту бюджетними установами та організаціями (у тому числі казенними підприємствами), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

за спожиту електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, у тому числі тими, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації.

У випадках виникнення у такого споживача поточної заборгованості за спожиту ним електричну енергію перед енергопостачальником, споживач зобов'язаний видати енергопостачальнику на суму свого грошового зобов'язання простий вексель. Енергопостачальник має право використати такий вексель при сплаті своїх зобов'язань по загальнодержавних податках та зборах. Орган державної податкової служби, в якому перебуває на обліку енергопостачальник як платник податків та зборів, за зверненням енергопостачальника, зобов'язаний прийняти такі векселі в рахунок його податкових зобов'язань. Купівля-продаж таких векселів та їх обіг, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

2) Органи місцевого самоврядування забезпечують включення до бюджетів місцевого самоврядування кошти на фінансування розрахунків за спожиту електричну енергію суб'єктів господарювання, що належать до комунального сектора економіки та утримуються за рахунок їх місцевого бюджету.

У випадках виникнення у такого споживача поточної заборгованості за спожиту ним електричну енергію перед енергопостачальником, споживач зобов'язаний видати енергопостачальнику на суму свого грошового зобов'язання простий вексель. Енергопостачальник має право використати такий вексель при сплаті своїх зобов'язань по місцевих податках та зборах. Орган державної податкової служби, в якому перебуває на обліку енергопостачальник як платник податків та зборів, за зверненням енергопостачальника, зобов'язаний прийняти такий вексель в рахунок його податкових зобов'язань. Купівля-продаж таких векселів та їх обіг, крім випадків, передбачених цим Законом, забороняється.

3) Кабінет Міністрів України встановлює особливий порядок надання державою забезпечення виконання грошових зобов'язань споживачів з оплати електричної енергії та визначає перелік (групи) споживачів електричної енергії, відносно яких діє такий особливий порядок. Особливий порядок надання забезпечення виконання споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергії повинен включати:

- виключний перелік споживачів, відносно яких він застосовується;

- способи забезпечення державою виконання споживачами грошових зобов'язань з оплати електричної енергії;

- строк, на який вказаним споживачам державою може бути надано забезпечення виконання їх грошових зобов'язань з оплати електричної енергії;

- порядок безумовного відшкодування збитків енергопостачальника, пов'язаних із невиконанням/неналежним виконанням зобов'язань з оплати електричної енергії споживачами, яким надано забезпечення виконання їх зобов'язань.

При встановлені переліку (груп) споживачів, яким Кабінетом Міністрів України може бути надано забезпечення виконання зобов'язань з оплати електричної енергії, останній повинен враховувати можливі економічні, екологічні, соціальні наслідки, до яких може призвести обмеження режиму споживання електричної енергії споживачів, які включаються до вказаного переліку. Фінансове забезпечення виконання зобов'язань таких споживачів в обов'язковому порядку передбачається у державному бюджеті України.

4) Міністерством фінансів України за поданням розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать або на території місцевої громади яких розташовані електроустановки споживачів, яким відповідно до законодавства встановлена екологічна броня та які не відносяться до споживачів, перелічених у підпунктах 1 і 2 пункту 6 цієї статті, у проектах державного бюджету передбачено фінансування розрахунків за спожиту електричну енергію такими споживачами в обсязі їх екологічної броні.

У разі виникнення поточної заборгованості за спожиту електричну енергію у споживачів, яким відповідно до законодавства встановлена екологічна броня, енергопостачальники у встановленому порядку повідомляють про це відповідних розпорядників бюджетних коштів.

По отриманню такого повідомлення розпорядники бюджетних коштів, зобов'язані своєчасно та у повному обсязі здійснити енергопостачальнику оплату електричної енергії в обсязі екологічної броні електроспоживання таких споживачів.

Сума оплати за електричну енергію таких споживачів визначається як їх заборгованість перед державним бюджетом.

При цьому розпорядники бюджетних коштів із залученням територіальних органів Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Державної інспекції техногенної безпеки України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, місцевих органів виконавчої влади, а також власників та/або посадових осіб такого споживача, впродовж двох місяців з часу виникнення заборгованості повинні забезпечити вирішення проблеми такої несплати або ініціювати повне припинення електропостачання такого споживача у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів програм безпечного припинення електропостачання об'єктів споживачів електричної енергії, для яких встановлена екологічна броня.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 (першого) числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пунктів 5 та 6 цього розділу, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. З метою забезпечення функціонування перехідного періоду та створення передумов запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, протягом перехідного періоду:

2.1. Орган державного регулювання діяльності в енергетиці:

1) забезпечує функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді відповідно до затвердженого ним порядку;

2) здійснює регулювання ринку допоміжних послуг, у тому числі:

визначає порядок закупівлі допоміжних послуг системним оператором;

затверджує типові форми договорів про надання допоміжних послуг;

регулює тариф на допоміжну послугу з вторинного регулювання відповідно до затвердженої методики;

3) розробляє і затверджує:

правила ринку;

типові форми договорів;

методики розрахунку цін/тарифів та відповідні ціни/тарифи;

умови та правила здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами;

умови та правила здійснення господарської діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України;

умови та правила здійснення господарської діяльності з організації ринку "на добу наперед";

інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, передбачені цим Законом;

вносить до умов та правил здійснення господарської діяльності з передачі/розподілу електричної енергії магістральними (міждержавними)/місцевими (локальними) електричними мережами умови щодо юридичного та організаційного розмежування електропередавальних/електророзподільних підприємств;

визначає вичерпний перелік умов, при яких суб'єкту ринку може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.

2.2. Кабінет Міністрів України:

забезпечує виконання заходів, передбачених цим Законом, щодо забезпечення повної оплати енергопостачальникам за спожиту електричну енергію певними групами споживачів;

забезпечує реорганізацію підприємства, що здійснює функції з оптового постачання електричної енергії, та створення підприємства для виконання функцій оператора ринку;

забезпечує проведення заходів щодо юридичного та організаційного розмежування електропередавального підприємства та електророзподільних підприємств;

затверджує порядок вжиття надзвичайних заходів при тривалому порушенні нормальної роботи ринку електричної енергії;

забезпечує поступове скасування пільг на електричну енергію для окремих галузей промисловості та побутових споживачів;

забезпечує поступове скасування системи єдиних тарифів на електричну енергію;

забезпечує розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону;

здійснює моніторинг виконання передумов для запровадження ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом.

3. Через 2 (два) роки з дати набрання чинності цим Законом електропередавальне/електророзподільне підприємство має бути юридично та організаційно відокремлене щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

4. З 1 січня 2015 року всі споживачі є кваліфікованими споживачами електричної енергії.

5. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) такі зміни:

1) у статті 1:

замінити у абзаці тридцятому та тридцять першому слово "населення" на слова "побутовий споживач" у відповідному відмінку та числівнику.

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами наступного змісту:

"гарантований постачальник електричної енергії (далі - гарантований енергопостачальник) - енергопостачальник, який здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, та зобов'язаний укласти договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем електричної енергії, який до нього звернувся та розташований на території здійснення його ліцензованої діяльності з постачання;

електропередавальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до отриманої ліцензії;

електророзподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами відповідно до отриманої ліцензії";

побутовий споживач електричної енергії- фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, за винятком професійної та комерційної діяльності на підставі договору про постачання електричної енергії з енергопостачальником.

споживач електричної енергії - суб'єкт господарювання або фізична особа, що використовує електричну енергію для власних потреб на підставі договору про її постачання з енергопостачальником".

доповнити частиною другою такого змісту:

"Терміни "незалежний енергопостачальник", "ринок допоміжних послуг, "системний оператор" використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

2) В абзаці другому частини першої статті 4 слова "диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління".

3) В абзаці дев'ятому частини першої статті 5 слова "диспетчерського (оперативно-технологічного) управління" замінити словами "централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління".

4) Доповнити Закон статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Моніторинг безпеки електропостачання

1. Моніторинг безпеки електропостачання та опублікування відповідного звіту здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

2. Моніторинг безпеки електропостачання включає, зокрема:

1) аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на ринку електричної енергії України;

2) аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва, або будівництво яких планується;

3) оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних мереж;

4) заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми дефіциту генеруючої потужності.

3. Звіт про результати моніторингу безпеки електропостачання опубліковується кожні два роки, до [1 червня], починаючи з 2014 року."

5) У частині другій статті 11 після слів "інших учасників оптового ринку електричної енергії" доповнити словами "ринку допоміжних послуг", та після слів "оптовому ринку електричної енергії" - словами "ринку допоміжних послуг".

6) У статті 12:

абзац другий частини першої після слів "електроенергії України" доповнити словами "та ринку допоміжних послуг";

абзац сьомий частини другої після слів "інших учасників оптового ринку електричної енергії" доповнити словами "та ринку допоміжних послуг";

7) У статті 14:

Друге речення частини першої викласти в редакції: "Функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

доповнити частину другу у кінці такими словами: "що здійснює управління в електроенергетиці";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, виконує функції системного оператора, визначені Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою - шостою.

В частинах п'ятій та шостій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління"

8) У статті 17:

Частину третю викласти в редакції: "Тариф на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи побутових споживачів.".

9) Доповнити статтю 18 новою частиною другою - четвертою такого змісту:

"Порядок та критерії видачі дозволів на будівництво нових генеруючих потужностей визначається Кабінетом Міністрів України. Такий порядок має враховувати особливості будівництва малої та/або децентралізованої генерації, у тому числі об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.

Критерії видачі дозволів на будівництво нових генеруючих потужностей мають буди прозорими та недискримінаційними і стосуватися, зокрема:

1) надійності та безпеки об'єднаної енергетичної системи України та об'єктів електроенергетики;

2) безпеки здоров'я та життя населення;

3) захисту навколишнього природного середовища;

4) використання земельних ресурсів та відбору майданчиків для будівництва;

5) використання земель загального користування;

6) енергоефективності;

7) походження первинних ресурсів, що будуть використовуватися для виробництва електричної та/або теплової енергії;

8) технічні, економічні та фінансові показники діяльності заявника;

9) внеску майбутньої генеруючої потужності у зниження викидів забруднюючих речовин.

У випадку недостатності наявних генеруючих потужностей в об'єднаній енергетичній системі України та відсутності проектів щодо будівництва нових генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію з метою забезпечення безпеки електропостачання застосовуються тендери на будівництво генеруючих потужностей. Порядок проведення таких тендерів та критерії відбору проектів щодо будівництва генеруючих потужностей затверджуються Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.

10) У частинах четвертій та шостій статті 26 слово "населення" замінити словами "побутових споживачів" у відповідному відмінку.

11) Частину другу статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії, а також щодо функціонування ринку допоміжних послуг."

6. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491; 2012 р., N 12-13, ст. 81 із змінами, внесеними законами від 8 липня 2011 року N 3681-VI та від 22 грудня 2011 року N 4220-VI) такі зміни:

1) Доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:

"2. Терміни "допоміжні послуги", "ринок допоміжних послуг", використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України.".

2) Частину четверту статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"3) допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, закупівля яких здійснюється відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

7. Оптовий постачальник електричної енергії здійснює діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

8. Кабінету Міністрів України:

1) у трьохмісячний термін з дати набрання чинності цим Законом затвердити план заходів реалізації перехідного періоду;

2) у шестимісячний термін з дати набрання чинності цим Законом:

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилась на оптовому ринку електричної енергії;

забезпечити фінансування закупівлі ДП НЕК "Укренерго" програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцій на ринку електричної енергії у відповідності до цього Закону та нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

9. Органу державного регулювання діяльності в енергетиці у шестимісячний термін з дати набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити порядок функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді;

внести зміни до умов та правил здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом в частині виконання ліцензіатом функцій гарантованого енергопостачальника;

здійснити заходи щодо запровадження допоміжних послуг з вторинного регулювання та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності на ринку допоміжних послуг;

забезпечити внесення відповідних змін до правил оптового ринку електричної енергії;

розробити та затвердити інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді.

10. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електричної енергії, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН 

Опрос