Идет загрузка документа (196 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины

Проект закона Украины от 06.06.2012 № 10571
Дата рассмотрения: 06.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади функціонування ринку електричної енергії України

Цей Закон регулює відносини, що виникають між суб'єктами ринку електричної енергії у процесі функціонування цього ринку та купівлі-продажу електричної енергії та послуг на ньому.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністратор комерційного обліку електричної енергії (далі - адміністратор комерційного обліку) - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку;

2) адміністратор розрахунків - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії та проведення розрахунків на балансуючому ринку електричної енергії, ринку допоміжних послуг;

3) акредитація постачальника послуг комерційного обліку (далі - акредитація) - процедура, у ході якої адміністратор комерційного обліку у встановленому кодексом комерційного обліку порядку документально засвідчує правочинність та компетентність відповідного суб'єкта господарювання надавати послуги комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

4) алгоритм розподілу коштів - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання балансуючого ринку без платіжних доручень, який встановлюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

5) балансуюча група - об'єднання сторін, відповідальних за баланс, що створюється з дотриманням критеріїв об'єднання, встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці;

6) балансуючий ринок електричної енергії (далі - балансуючий ринок) - ринок, організований системним оператором з метою балансування обсягів виробництва і споживання електричної енергії та врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України, а також фінансового урегулювання небалансів електричної енергії;

7) вертикально інтегрована господарська організація - суб'єкт господарювання, утворений відповідно до законодавства з метою провадження господарської діяльності на ринку електричної енергії, що здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і щонайменше одну із функцій з виробництва або постачання електричної енергії;

8) граничні показники - це визначені в умовах і правилах здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії величина встановленої потужності електростанцій або обсяг річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну систему України, при перевищенні яких продаж електричної енергії має здійснюватися на ринку двосторонніх договорів та/або ринку електричної енергії "на добу наперед" та/або балансуючому ринку електричної енергії;

9) двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії (далі - двосторонній договір) - договір, за яким здійснюється купівля-продаж електричної енергії на ринку двосторонніх договорів між двома суб'єктами господарювання, які мають право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на цьому ринку;

10) допоміжні послуги - послуги, визначені цим Законом, які системний оператор закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;

11) кодекси електричних мереж - зведення вимог та правил, які регулюють взаємовідносини системного оператора, електропередавальної, електророзподільних підприємств, виробників електричної енергії, енергопостачальників та споживачів електричної енергії щодо планування, розвитку та експлуатації об'єднаної енергетичної системи України та доступу до електричних мереж;

12) кодекс комерційного обліку електричної енергії (далі - кодекс комерційного обліку) - зведення вимог та правил щодо провадження комерційного обліку електричної енергії та надання послуг комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

13) кваліфікований споживач електричної енергії - споживач електричної енергії, який відповідає критеріям кваліфікованості, визначеним органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, та має право обирати енергопостачальника;

14) комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних комерційного обліку електричної енергії з метою їх подальшого використання для здійснення розрахунків між суб'єктами ринку електричної енергії;

15) небаланс електричної енергії - різниця між фактичними обсягами виробництва та/або споживання електричної енергії і договірними обсягами, затвердженими відповідно до правил ринку в погодинному добовому графіку виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу;

16) незалежний енергопостачальник - енергопостачальник, який здійснює постачання електричної енергії кваліфікованому споживачу на умовах, визначених за результатами домовленостей із споживачем, або використовує її для власних потреб;

17) оператор ринку електричної енергії "на добу наперед" (далі - оператор ринку) - суб'єкт ринку електричної енергії, який забезпечує організацію купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на відповідному ринку на підставі отриманої ліцензії органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

18) послуги комерційного обліку електричної енергії (далі - послуги комерційного обліку) - визначені цим Законом послуги/роботи із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

19) постачальник допоміжних послуг - виробник електричної енергії, який відповідає встановленим системним оператором вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг;

20) постачальник послуг комерційного обліку - суб'єкт ринку, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії на підставі отриманої акредитації;

21) поточні рахунки із спеціальним режимом використання балансуючого ринку - рахунки енергопостачальників та системного оператора, відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від споживачів, та проведення розрахунків за куповану-продану електричну енергію на балансуючому ринку і за небаланси електричної енергії;

22) правила ринку електричної енергії (правила ринку) - нормативно-правовий акт, який встановлює правові, організаційні та економічні засади функціонування ринку електричної енергії та регулює відносини між суб'єктами цього ринку;

23) продукт на ринку електричної енергії "на добу наперед" (далі - продукт електроенергії) - уніфікований погодинний обсяг електричної енергії, який продається (купується) в ході торгів електричною енергією на ринку "на добу наперед" згідно з правилами ринку "на добу наперед";

24) ринок двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії (далі - ринок двосторонніх договорів) - система відносин між учасниками ринку, електропередавальною, електророзподільними підприємствами щодо купівлі-продажу електричної енергії поза ринком "на добу наперед", балансуючим ринком та роздрібним ринком електричної енергії;

25) ринок допоміжних послуг - система відносин, що виникають у зв'язку із придбанням системним оператором допоміжних послуг у постачальників допоміжних послуг;

26) ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж - ринок, організований системним оператором з метою розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для здійснення експорту-імпорту електричної енергії;

27) ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між його суб'єктами при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії, її передачі електричними мережами та постачанні споживачам;

28) ринок електричної енергії "на добу наперед" (далі - ринок "на добу наперед") - ринок, на якому електрична енергія купується-продається у формі продуктів електроенергії на наступну за днем проведення торгів добу, функціонування якого забезпечується оператором ринку;

29) роздрібний ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між електророзподільним підприємством, енергопостачальником та споживачем електричної енергії у процесі постачання електричної енергії;

30) системні обмеження - обставини, за яких для дотримання гранично допустимих значень технологічних параметрів функціонування об'єднаної енергетичної системи України можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей, обумовленого їх договірними обсягами електричної енергії та/або пропозиціями (заявками) на балансуючому ринку;

31) системний оператор - суб'єкт ринку електричної енергії, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав на підставі отриманої ліцензії органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

32) сторона, відповідальна за баланс - учасники ринку електричної енергії, електропередавальне та електророзподільні підприємства, оператор ринку "на добу наперед", які несуть відповідальність на ринку електричної енергії відповідно до його правил за забезпечення відповідності фактичних обсягів виробництва та/або споживання електричної енергії і договірних обсягів, затвердженими відповідно до правил ринку в погодинному добовому графіку виробництва (споживання) електричної енергії;

33) суб'єкт ринку електричної енергії (суб'єкт ринку) - виробник електричної енергії, енергопостачальник, електропередавальна, електророзподільне підприємство та оператор ринку, які в установленому цим Законом порядку отримали доступ до ринку електричної енергії; системний оператор, адміністратор розрахунків, адміністратор комерційного обліку, постачальник послуг комерційного обліку; а також споживач електричної енергії;

34) торги електричною енергією на ринку "на добу наперед" (далі - торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) на розрахункові періоди наступної за днем проведення торгів доби, організований оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед";

35) угода з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" (далі - угода на ринку "на добу наперед") - зафіксоване оператором ринку одночасне прийняття учасниками торгів "на добу наперед" і оператором ринку прав та зобов'язань з купівлі-продажу продуктів електроенергії за результатами проведення відповідних торгів;

36) уповноважений банк ринку електричної енергії (уповноважений банк) - визначена Кабінетом Міністрів України разом з Національним банком України банківська установа, яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальників та системного оператора;

37) учасник ринку електричної енергії (учасник ринку) - суб'єкт ринку (виробник електричної енергії або енергопостачальник), який отримав доступ до ринку електричної енергії з метою купівлі-продажу електричної енергії на цьому ринку;

38) учасник балансування - учасник ринку, який відповідає вимогам кодексів електричних мереж та правил ринку щодо участі у балансуванні обсягів виробництва та споживання електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України на балансуючому ринку та зареєстрований відповідно до правил ринку для участі у балансуванні;

39) учасник ринку "на добу наперед" - виробник, енергопостачальник, електропередавальне, електророзподільне підприємство, що отримали доступ до ринку електричної енергії і підписали договір про участь на ринку "на добу наперед".

Терміни "виробник електричної енергії (енергогенеруюча компанія)", "гарантований постачальник електричної енергії", "доступ до електричних мереж", "електропередавальне підприємство", "енергопостачальники", "електророзподільне підприємство", "магістральна електрична мережа", "міждержавна електрична мережа", "об'єднана енергетична система України", "постачання електричної енергії", "побутовий споживач", "споживач електричної енергії", "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про електроенергетику".

Стаття 2. Правові основи функціонування ринку електричної енергії

1. Основні засади функціонування ринку електричної енергії визначаються цим Законом, Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед" кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами.

2. Правила ринку визначають основні умови діяльності суб'єктів цього ринку та взаємовідносин між ними, зокрема:

1) порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу суб'єкта ринку;

2) порядок реєстрації суб'єктів ринку;

3) порядок забезпечення виконання зобов'язань на ринку електричної енергії;

4) правила функціонування балансуючого ринку,

5) правила функціонування ринку допоміжних послуг,

6) правила функціонування ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

7) порядок проведення розрахунків на ринку електричної енергії;

8) порядок виставлення рахунків;

9) порядок внесення змін до правил ринку;

10) положення щодо функціонування ринку у позаштатних ситуаціях.

Правила ринку затверджуються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

3. Правила ринку "на добу наперед" визначають основні положення функціонування ринку "на добу наперед", діяльності оператора ринку та учасників цього ринку, зокрема:

1) порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед";

2) порядок забезпечення виконання зобов'язань по угодам на ринку "на добу наперед";

3) порядок організації та проведення торгів "на добу наперед";

4) порядок визначення ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії);

5) порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладені угоди на ринку "на добу наперед";

6) порядок проведення розрахунків;

7) порядок визначення вартості послуг оператора ринку "на добу наперед" та її порядок оплати;

8) порядок розкриття інформації про діяльність оператора ринку "на добу наперед" та її оприлюднення;

9) порядок врегулювання спорів між учасниками ринку "на добу наперед";

10) порядок здійснення моніторингу функціонування ринку "на добу наперед";

11) порядок внесення змін до правил ринку "на добу наперед";

Правила ринку "на добу наперед" розробляються оператором ринку та затверджуються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

4. Кодекси електричних мереж визначають основні технічні правила експлуатації та розвитку електричних мереж, а також вимоги до користувачів об'єднаної енергетичної системи України (учасників ринку, електророзподільних організації та споживачів електричної енергії) для створення передумов для надійної, безпечної і економічної роботи ОЕС України, зокрема:

1) правила оперативно-технологічного управління в реальному часі;

2) правила експлуатаційної підтримки електричних мереж;

3) правила приєднання електроустановок до магістральних або місцевих (локальних) електричних мереж;

4) порядок перспективного планування розвитку електричних мереж;

5) порядок оперативного планування режимів роботи ОЕС України;

6) інструкції щодо дій у позаштатних ситуаціях та у надзвичайних умовах;

7) порядок здійснення моніторингу безпеки електропостачання.

Кодекси електричних мереж затверджуються центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, за погодженням із органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

5. Кодекс комерційного обліку визначає основні положення щодо організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, права та обов'язки суб'єктів ринку, постачальників послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, отримання точних і достовірних даних комерційного обліку та встановлює вимоги до:

1) обладнання вимірювальних комплексів та систем комерційного обліку електричної енергії;

2) регламентів, процедур та методик вимірювань, реєстрації, формування та перевірки даних комерційного обліку,;

3) процедур улаштування, випробування, технічного обслуговування, експлуатації, забезпечення безпеки експлуатації вимірювальних комплексів та систем комерційного обліку електричної енергії;

4) процедур взаємодії суб'єктів ринку, постачальників послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку під час здійснення комерційного обліку електричної енергії;

5) процедур адміністрування відносин, пов'язаних з комерційним обліком електричної енергії на ринку електричної енергії.

Кодекс комерційного обліку затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Стаття 3. Принципи функціонування ринку електричної енергії України

1. Ринок електричної енергії функціонує на конкурентних засадах, з обмеженнями, що встановлюються цим Законом та Законом України "Про природні монополії".

2. Доступ до ринку електричної енергії з метою здійснення на ньому відповідної господарської діяльності відбувається на підставі договору про участь в ринку електричної енергії.

3. Функціонування ринку електричної енергії здійснюється на принципах забезпечення:

1) енергетичної безпеки України;

2) безпеки електропостачання споживачів електричної енергії;

3) енергоефективності та захисту навколишнього середовища;

4) захисту прав та інтересів споживачів електричної енергії;

5) вільного вибору енергопостачальника кваліфікованим споживачем;

6) добросовісної конкуренції в умовах рівних прав та можливостей;

7) рівності прав на продаж та купівлю електричної енергії;

8) недискримінаційного доступу до магістральних і міждержавних та/або місцевих (локальних) електричних мереж;

9) недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії;

10) незалежного державного регулювання, яке забезпечує баланс інтересів держави та суб'єктів ринку;

11) економічно ефективного ціноутворення;

12) запобігання діям та бездіяльності суб'єктів ринку, спрямованих на спричинення збитків іншим суб'єктам ринку;

13) відповідальності суб'єктів ринку за недотримання правил ринку та умов договорів, які укладаються на цьому ринку;

14) стабільності і достатності нормативно-правової бази функціонування ринку електричної енергії, що регламентує відносини між суб'єктами цього ринку;

15) можливості інтеграції з європейським ринком електричної енергії.

Стаття 4. Основи функціонування ринку електричної енергії України

1. В Україні функціонує єдиний ринок електричної енергії, в якому:

1) здійснюється продаж електричної енергії, імпортованої і виробленої на електростанціях України, та її купівля, у тому числі для експорту;

2) здійснюється передача та розподіл електричними мережами електричної енергії для постачання її споживачам або використання для власних потреб, а також передача міждержавними електричними мережами електричної енергії, призначеної для експорту;

3) забезпечується стала та надійна робота об'єднаної енергетичної системи України, підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії шляхом здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління виробництвом, передачею та розподілом електричної енергії;

4) забезпечується комерційний облік обсягів виробленої, відпущеної, переданої, поставленої та спожитої електричної енергії;

5) проводяться розрахунки між суб'єктами ринку за електричну енергію та послуги.

2. Ринок електричної енергії України включає наступні складові:

1) ринок двосторонніх договорів;

2) ринок "на добу наперед";

3) балансуючий ринок;

4) ринок допоміжних послуг;

5) ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

6) роздрібний ринок електричної енергії.

3. Купівля продаж-електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед", на балансуючому ринку та на роздрібному ринку.

На ринку двосторонніх договорів виробники електричної енергії продають вироблену ними електричну енергію, а енергопостачальники, електропередавальне та електророзподільні підприємства купують її, на умовах (зокрема, щодо ціни, обсягу та терміну поставки електричної енергії), що є предметом домовленості сторін, шляхом укладання відповідних двосторонніх договорів.

На ринку "на добу наперед" виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне та електророзподільні підприємства купують-продають електричну енергію в ході організованих торгів електричною енергією на наступну добу шляхом укладення за їх результатами відповідних угод із оператором ринку "на добу наперед". Ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу визначаються у відповідності до правил ринку "на добу вперед". Ціни електричної енергії, сформовані за результатами торгів електричною енергією на наступну добу, можуть використовуватися як індикативні при визначенні цін купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та балансуючому ринку.

На балансуючому ринку системний оператор з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії здійснює купівлю-продаж електричної енергії за результатами відбору пропозицій (заявок) з продажу (купівлі) електричної енергії учасників балансування, поданих на балансуючий ринок. Системний оператор також здійснює купівлю-продаж небалансів, що виникають у суб'єктів ринку внаслідок відхилення фактичних обсягів виробництва (споживання) електричної енергії від обсягів купівлі-продажу електричної енергії, затверджених системним оператором у погодинному добовому графіку виробництва (споживання) електричної енергії.

На роздрібному ринку електричної енергії споживачі електричної енергії купують електричну енергію у енергопостачальників (незалежних або гарантованих). Кваліфіковані споживачі електричної енергії за власним вибором можуть купувати електричну енергію у будь-якого з незалежних енергопостачальників або у гарантованих енергопостачальників, на території здійснення ліцензованої діяльності яких вони знаходяться. Споживачі, що не є кваліфікованими, купують електричну енергію у гарантованих енергопостачальників, на території здійснення ліцензованої діяльності яких вони знаходяться. Незалежні енергопостачальники здійснюють продаж електричної енергії на роздрібному ринку за договірними цінами на умовах, що визначаються договорами, укладеними із кваліфікованими споживачами електричної енергії. Гарантовані енергопостачальники діють на роздрібному ринку з метою забезпечення прав споживачів на постачання електричної енергії та не можуть відмовити в постачанні електричної енергії будь-якому споживачу електричної енергії, який знаходиться на території здійснення його ліцензованої діяльності. Гарантовані постачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам на умовах та за цінами (тарифами), що регулюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

4. Передача електричної енергії магістральними електричними мережами та передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (розподіл) здійснюється електропередавальним та електророзподільними підприємствами відповідно.

Електропередавальне та електророзподільні підприємства надають енергопостачальникам послуги з передачі електричної енергії електричними мережами на основі відповідних договорів за тарифами, що регулюються органом державного регулювання в електроенергетиці. Надання послуг з приєднання до електричних мереж та з передачі електричної енергії електричними мережами здійснюється на недискримінаційних засадах відповідно до кодексів електричних мереж.

Розподіл пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою здійснення експорту-імпорту електричної енергії здійснюється системним оператором разом з електропередавальним підприємством із застосуванням механізмів ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

5. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України здійснюється системним оператором.

Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу здійснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексами електричних мереж та правилами ринку. Учасники ринку, електропередавальне та електророзподільні підприємства, виходячи з обсягів купівлі-продажу ними електричної енергії, самостійно складають та надають системному оператору на затвердження свої погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу. Затверджені системним оператором погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії є обов'язковими для виконання відповідними суб'єктами ринку.

Для забезпечення надійної та сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України системний оператор придбаває допоміжні послуги у постачальників цих послуг на ринку допоміжних послуг.

Для підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії системний оператор здійснює балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії у поточній та наступній добі шляхом видачі обов'язкових для виконання команд учасникам балансуючого ринку на відхилення (завантаження/розвантаження) від затвердженого для них погодинного добового графіку виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу. Ці команди системного оператора визначають взаємні зобов'язання системного оператора та відповідного учасника балансування з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку.

6. Для забезпечення проведення розрахунків між суб'єктами ринку на ринку електричної енергії здійснюється комерційний облік електричної енергії.

Комерційний облік електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку, які надають свої послуги на конкурентних засадах, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії забезпечує адміністратор комерційного обліку.

Розрахунки між суб'єктами ринку за куплену-продану електричну енергію та придбані-надані послуги на ринку електричної енергії проводяться відповідно до укладених договорів, з виконанням вимог цього Закону. Проведення розрахунків на ринку "на добу наперед" здійснюється оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед".

Розрахунок платежів на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг здійснює адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку.

Розрахунок інших платежів за куплену-продану електричну енергію та придбані-надані послуги здійснюється самостійно сторонами відповідних договорів.

7. До впровадження повномасштабного ринку електричної енергії діє перехідний період, впродовж якого здійснюються заходи із створення необхідних передумов для функціонування ринку електричної енергії.

Стаття 5. Договірне забезпечення функціонування ринку електричної енергії

1. Суб'єкти ринку електричної енергії здійснюють свою діяльність на цьому ринку на договірних засадах. На ринку електричної енергії укладаються наступні види договорів:

1) про участь у ринку електричної енергії;

2) двосторонній про купівлю-продаж електроенергії на ринку двосторонніх договорів;

3) про участь у ринку "на добу наперед";

4) про купівлю-продаж електроенергії на ринку "на добу наперед";

5) про купівлю-продаж електричної енергії з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України (далі - договір про участь у балансуванні);

6) про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії (далі - договір про врегулювання небалансів);

7) про надання допоміжних послуг;

8) про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами;

9) про надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

10) про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

11) про приєднання електроустановок до магістральних і міждержавних або місцевих (локальних) електричних мереж;

13) про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

12) про користування (постачання) електричною енергією.

2. Суб'єкти ринку укладають інші договори з метою забезпечення їх діяльності відповідно до положень цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Порядок укладення, зміст та умови договорів на ринку електричної енергії встановлюються з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

РОЗДІЛ II. СКЛАДОВІ ТА СУБ'ЄКТИ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Стаття 6. Ринок двосторонніх договорів

1. Операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів здійснюють виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне та електророзподільні підприємства, які отримали доступ до ринку електричної енергії, з урахуванням вимог цієї статті.

2. На ринку двосторонніх договорів продаж та купівля електричної енергії здійснюється на підставі двосторонніх договорів.

Двосторонні договори укладаються у довільній формі. За двосторонніми договорами довільної форми виробники електричної енергії можуть здійснювати продаж електричної енергії енергопостачальникам, електропередавальному та електророзподільним підприємствам на умовах (ціна, обсяг та термін поставки електричної енергії), що є предметом домовленості сторін цих договорів.

3. Двосторонній договір має містити такі умови:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) ціну електричної енергії або порядок її розрахунку (формування);

4) обсяг електричної енергії;

5) графіки погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії;

6) терміни та порядок поставки електричної енергії;

7) порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладений двосторонній договір;

8) порядок та форму розрахунків;

9) терміни та порядок оформлення актів приймання-передачі обсягів купівлі-продажу електричної енергії;

10) права та обов'язки сторін;

11) відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

12) строк дії договору;

13) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

14) дату і місце укладення договору.

4. Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці може встановлювати максимальний термін дії двосторонніх договорів, але такий термін не може бути меншим трьох місяців.

5. З метою щодо здійснення обліку договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії сторони двостороннього договору повинні надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладений двосторонній договір у порядку та формі, визначених правилами ринку. Обсяги електричної енергії за двостороннім договором, про укладення якого не повідомлено адміністратора розрахунків, не включаються до погодинних добових графіків виробництва (споживання) електричної енергії відповідних суб'єктів ринку.

Стаття 7. Ринок "на добу наперед"

1. Ринок "на добу наперед" - сукупність правових та економічних відносин між учасниками ринку "на добу наперед" щодо організаційно оформленої купівлі-продажу електричної енергії та продуктів електроенергії на наступну добу за вільними (нерегульованими) цінами, які визначаються відповідно до правил ринку "на добу наперед".

2. Учасниками Ринку "на добу наперед" є Оператор ринку "на добу наперед", виробники електричної енергії, енергопостачальники, електропередавальне і електророзподільні підприємства, які отримали доступ до ринку електричної енергії та підписали з Оператором ринку "на добу наперед" договір про участь на ринку "на добу наперед". Договір про участь у ринку "на добу наперед" є невід'ємною частиною правил ринку "на добу наперед". Договір про участь на Ринку "на добу наперед" є договором приєднання.

3. Купівля-продаж електричної енергії та продуктів електроенергії на ринку "на добу наперед" здійснюється за правилами "на добу наперед", які затверджуються рішенням органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

4. Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці має право встановлювати:

4.1. граничну нижню межу обсягу обов'язкового продажу електроенергії на ринку "на добу наперед":

1) імпортованої електричної енергії;

2) електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих станціях;

3) електричної енергії, виробленої на інших електростанціях (з метою запобігання викривленню цін на електричну енергію на ринку електричної енергії), але не більше 15 (п'ятнадцяти) відсотків від середньомісячних обсягів відпуску електричної енергії за попередній (звітний) рік.

4.2. граничну нижню межу обсягу обов'язкової купівлі електроенергії на ринку "на добу наперед":

1) електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі магістральними і міждержавними електричними мережами;

2) електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі місцевими (локальними) електричними мережами.

5. З метою продажу (купівлі) електричної енергії на ринку "на добу наперед" учасники цього ринку подають оператору ринку свої пропозиції (заявки) із зазначенням інформації щодо продуктів електроенергії, які вони мають намір продати (купити), пропонованої ними ціни продажу (купівлі) та періодів/термінів здійснення продажу (купівлі) електричної енергії. Форма та порядок подання пропозицій (заявок) визначається правилами ринку "на добу наперед".

6. Ціна купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу для кожного продукту електроенергії визначається оператором ринку у відповідності до правил ринку "на добу наперед".

7. За результатами торгів на ринку "на добу наперед", відповідно до правил ринку "на добу наперед", розраховуються інші цінові показники, які, разом із цінами продуктів електроенергії, можуть використовуватися як орієнтовні (індикативні) для проведення операцій з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії.

8. З метою проведення розрахунків за електричну енергію, продану та/або куплену за результатами торгів на ринку "на добу наперед", між учасником ринку "на добу наперед" та оператором ринку "на добу наперед" укладається угода на ринку "на добу наперед".

9. Оператор ринку "на добу наперед" надає адміністратору розрахунків повідомлення щодо укладених угод на ринку "на добу наперед" у порядку та формі, визначених правилами ринку."

Стаття 8. Балансуючий ринок

1. На балансуючому ринку забезпечується:

1) здійснення планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу;

2) балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії у наступній та поточній добі (балансування);

3) розрахунок платежів за результатами роботи балансуючого ринку та виставлення відповідних рахунків.

2. Функції з планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу та балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії у поточній та наступній добі на балансуючому ринку виконує системний оператор. Проведення розрахунків платежів за результатами роботи балансуючого ринку та виставлення відповідних рахунків здійснює адміністратор розрахунків.

3. Участь у балансуванні є обов'язковою для виробників електричної енергії та енергопостачальників у випадках, визначених правилами ринку.

4. Для участі у балансуванні виробник електричної енергії та/або енергопостачальник повинен відповідати вимогам кодексів електричних мереж та отримати статус учасника балансування шляхом укладення з системним оператором договору про участь у балансуванні. Договір про участь у балансуванні укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, у порядку, визначеному правилами ринку.

5. Учасник балансування подає системному оператору свої пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу (купівлі) електричної енергії на балансуючому ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку.

6. Системний оператор з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження здійснюючи у порядку, визначеному правилами ринку, відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування, поданих ними на балансуючий ринок.

7. Команда системного оператора учаснику балансування на збільшення (зменшення) навантаження є по відношенню до відповідного учасника балансування прийняттям (акцептом) відповідної його пропозиції (заявки) на балансуючому ринку з боку системного оператора, зміною його затвердженого погодинного добового графіку виробництва (споживання) електричної енергії, та визначає взаємні зобов'язання системного оператора та учасника балансування з купівлі (продажу) відповідного обсягу електричної енергії на балансуючому ринку.

8. З метою недопущення проявів неконкурентної поведінки або необґрунтованого завищення/заниження цінових пропозицій (заявок) учасниками балансування, що може призвести до значного коливання цін на балансуючому ринку, орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці може застосовувати обмеження цін на балансуючому ринку відповідно до визначеного ним порядку.

9. За результатами роботи балансуючого ринку адміністратор розрахунків розраховує платежі за електричну енергію системного оператора та учасників балансування, а також ціну небалансу, обсяги небалансів електричної енергії і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки суб'єктам ринку у порядку, визначеному правилами ринку.

10. Порядок набуття та позбавлення статусу учасника балансування, обсяги та порядок обміну інформацією, необхідною для забезпечення функціонування балансуючого ринку, порядок подачі та відбору пропозицій (заявок) учасників балансування, правила розрахунку цін та платежів на балансуючому ринку, а також порядок застосування механізмів регулювання цін на балансуючому ринку визначаються правилами ринку.

Стаття 9. Ринок допоміжних послуг

1. Ринок допоміжних послуг функціонує з метою забезпечення системного оператора засобами для підтримання балансу в об'єднаній енергетичній системі України, забезпечення її сталої та надійної роботи та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів.

2. На ринку допоміжних послуг діють:

системний оператор, який здійснює придбання та/або використання допоміжних послуг;

виробники електричної енергії - постачальники допоміжних послуг, які пропонують та/або надають допоміжні послуги;

адміністратор розрахунків, який проводить розрахунки платежів на ринку допоміжних послуг.

3. На ринку допоміжних послуг можуть придбаватися/надаватися такі види допоміжних послуг:

1) для регулювання частоти та активної потужності, підтримання балансу потужності та енергії в об'єднаній енергетичні системі України:

послуги первинного, вторинного, третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності;

послуга із забезпечення резервів нової та/або реконструйованої електричної потужності;

2) для підтримання параметрів надійності та якості електричної енергії в об'єднаній енергетичні системі України:

послуга регулювання напруги та реактивної потужності;

послуга із забезпечення відновлення енергопостачання після системних аварій.

4. Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці, виходячи із потреб системного оператора у певних допоміжних послугах, за поданням системного оператора приймає рішення щодо поступового впровадження передбачених цим Законом допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг.

5. Функціонування ринку допоміжних послуг здійснюється за правилами ринку, які визначають:

види допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг;

порядок підтвердження відповідності суб'єктів ринку вимогам, встановленим для забезпечення можливості надання ними допоміжних послуг;

порядок реєстрації постачальників допоміжних послуг та порядок її припинення;

порядок оприлюднення інформації щодо придбання допоміжних послуг;

зобов'язання суб'єктів ринку щодо участі на ринку допоміжних послуг, у тому числі щодо обов'язкового надання певних допоміжних послуг, порядок їх придбання та ціноутворення (по кожній допоміжній послузі);

випадки застосування регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

випадки безоплатного надання-використання допоміжних послуг;

відповідальність за неналежне надання допоміжних послуг;

порядок проведення розрахунків за допоміжні послуги;

інші умови.

6. Для участі у ринку допоміжних послуг виробники електричної енергії повинні зареєструватися у системного оператора для надання відповідних допоміжних послуг як постачальники таких допоміжних послуг у порядку, визначеному правилами ринку.

Вимоги до постачальників допоміжних послуг (зокрема, до їх електроенергетичного обладнання), яким вони мають відповідати для надання допоміжних послуг, визначаються системним оператором відповідно до кодексів електричних мереж та інших нормативно-технічних документів. Ця інформація є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

У процесі реєстрації постачальників допоміжних послуг та під час надання допоміжних послуг системний оператор проводить необхідні перевірки та/або випробування з метою підтвердження такої відповідності. Порядок проведення таких перевірок та/або випробувань визначається кодексами електричних мереж.

7. Участь виробників електричної енергії у ринку допоміжних послуг є добровільною, крім випадків, визначених цим Законом.

Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електричних станціях, зобов'язані зареєструватися у системного оператора як постачальники допоміжних послуг з третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності, пропонувати системному оператору ці послуги на обов'язкових засадах по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

Виробники електричної енергії, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім малих гідроелектростанцій), зобов'язані зареєструватися як постачальники допоміжних послуг з вторинного регулювання із наданням відповідної регулюючої потужності і регулювання напруги та реактивної потужності, пропонувати та/або надавати системному оператору ці послуги на обов'язкових засадах.

8. Системний оператор у відповідності до кодексів електричних мереж та інших нормативно-технічних документів на періодичні основі визначає необхідні обсяги допоміжних послуг на певний період. Ця інформація є публічною та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

9. При закупівлі допоміжних послуг системним оператором перевага надається конкурентним методам закупівлі.

Якщо пропоновані постачальниками допоміжних послуг обсяги допоміжної послуги перевищують обсяги відповідної допоміжної послуги, необхідні системному оператору, придбання такої допоміжної послуги здійснюється шляхом конкурентного відбору пропозицій постачальників допоміжних послуг в обсягах та за цінами, що сформувалися в результаті такого відбору у порядку, визначеному правилами ринку.

Допоміжні послуги, обсяги яких недостатні для задоволення потреб системного оператора, або які можуть надаватися обмеженою кількістю постачальників допоміжних послуг, надаються системному оператору на обов'язкових засадах. Ціни, обсяги та терміни надання таких допоміжних послуг регулюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

При застосуванні цінового регулювання на ринку допоміжних послуг має забезпечуватися відшкодування обґрунтованих витрат постачальників допоміжних послуг (з урахуванням технологічних особливостей виробництва електричної енергії різних виробників електричної енергії), пов'язаних з наданням допоміжних послуг, покриття інвестицій, необхідних для забезпечення надання цих послуг, та отримання прибутку.

10. З метою недопущення проявів неконкурентної поведінки або необґрунтованого завищення цінових пропозицій постачальників допоміжних послуг при застосуванні конкурентних методів закупівлі допоміжних послуг, що може призвести до значного підвищення їх вартості для системного оператора, орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці може застосовувати обмеження цін на ринку допоміжних послуг у визначеному ним порядку.

11. Залежно від виду допоміжної послуги та потреби системного оператора, придбання допоміжної послуги може здійснюватися на добовій, тижневій, місячній, квартальній та річній основі.

12. Придбання допоміжних послуг здійснюється на підставі договорів про надання допоміжних послуг, які укладаються за типовими формами, що затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

13. Системний оператор надає адміністратору розрахунків інформацію щодо обсягів та цін придбаних ним допоміжних послуг, а також щодо фактично наданих допоміжних послуг, для розрахунку відповідних платежів. Інформація щодо обсягів та вартості придбаних допоміжних послуг є відкритою та підлягає оприлюдненню системним оператором у порядку, визначеному правилами ринку.

14. Врахування обсягів електричної енергії, пов'язаної із наданням допоміжних послуг, при визначенні обсягів небалансів електричної енергії здійснюється у порядку, визначеному правилами ринку.

15. Витрати системного оператора на оплату допоміжних послуг включаються до тарифу на централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергосистемою України.

Стаття 10. Ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж

1. Ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж функціонує з метою здійснення розподілу пропускної спроможності міждержавних ліній електропередач для здійснення експорту-імпорту електричної енергії.

2. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою експорту - імпорту електричної енергії здійснюється на умовах аукціону, якщо інше не встановлено Законом України "Про електроенергетику". Організацію проведення аукціону забезпечує системний оператор за участі електропередавального підприємства.

3. Порядок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж визначається правилами ринку.

4. Наявну пропускну спроможність міждержавних електричних мереж визначає системний оператор за участі електропередавального підприємства.

5. Передача електричної енергії, призначеної для експорту-імпорту, здійснюється електропередавальним підприємством.

6. Учасник ринку, який у встановленому порядку отримав доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, укладає договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, та договір про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами з електропередавальним підприємством, згідно з типовими формами, затвердженими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Стаття 11. Роздрібний ринок електричної енергії

1. Роздрібний ринок електричної енергії функціонує з метою забезпечення потреб споживачів електричної енергії в електричній енергії належної якості в умовах добросовісної конкуренції енергопостачальників з дотриманням вимог щодо якості надаваних ними послуг.

2. Суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії є енергопостачальники, електророзподільні підприємства та споживачі електричної енергії.

3. Незалежний енергопостачальник здійснює продаж електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії на умовах, що визначаються його домовленістю із кваліфікованим споживачем електричної енергії, за договірними цінами.

Договір про постачання електричної енергії, за яким незалежний енергопостачальник здійснює продаж електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії, має містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей:

1) найменування та контактні дані сторін;

2) предмет договору;

3) обсяг електричної енергії;

4) ціна (тариф) електричної енергії або порядок її визначення;

5) параметри/показники якості електричної енергії;

6) показники якості послуг з постачання електричної енергії;

7) термін дії договору;

8) порядок організації комерційного обліку та надання даних комерційного обліку;

9) порядок та форма виставлення рахунку;

10) порядок та форма розрахунків;

11) право споживача подавати звернення та/або претензії, що стосуються надання послуг з електропостачання, інформація про порядок подачі та розгляду таких скарг та звернень;

12) відповідальність сторін за невиконання умов договору,

13) умови припинення, пролонгації та розірвання договору,

14) дату і місце укладення договору.

Примірна форма договору на постачання незалежним енергопостачальником електричної енергії кваліфікованим споживачам затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

4. З метою забезпечення на певній території прав споживачів електричної енергії на постачання електричної енергії належної якості діють гарантовані енергопостачальники. Функції з гарантованого постачання електричної енергії виконують енергопостачальники, які визначаються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до затвердженого ним порядку.

5. Гарантований енергопостачальник здійснює свою діяльність з урахуванням таких умов:

1) гарантований енергопостачальник не має права відмовити споживачу електричної енергії, який знаходиться на території здійснення його ліцензованої діяльності з гарантованого постачання, в укладенні договору про постачання електричної енергії;

2) роздрібні тарифи/ціні на електричну енергію, за якими гарантований постачальник продає електричну споживачам електричної енергії, розраховуються гарантованим енергопостачальником відповідно до методики, затвердженої органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, підлягають оприлюдненню гарантованим енергопостачальником, зокрема, на його офіційному веб-сайті;

3) тарифи на постачання електричної енергії гарантованих енергопостачальників регулюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці та мають покривати адміністративні, експлуатаційні та фінансові витрати гарантованого енергопостачальника, пов'язані з особливим режимом роботи та ризиками від здійснення ним діяльності з гарантованого постачання;

4) гарантований енергопостачальник здійснює продаж електричної енергії споживачу електричної енергії (крім побутового) за договором про постачання електричної енергії, типова форма якого затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. У випадку постачання електричної енергії побутовому споживачу, продаж електричної енергії здійснюється за договором про користування (постачання) електричною енергією, типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок та умови укладення договорів про постачання та користування електричною енергією визначаються правилами користування електричною енергією та правилами користування електричною енергією для населення відповідно;

5) орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці визначає перелік видів діяльності, які може суміщати енергопостачальник при здійсненні ним діяльності з гарантованого постачання електричної енергії та/або критерії щодо здійснення таких видів діяльності;

6) гарантований енергопостачальник не має права здійснювати перехресне субсидіювання між діяльністю з гарантованого постачання та іншими видами діяльності та повинен вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з гарантованого постачання;

6. Енергопостачальники зобов'язані забезпечувати надійне постачання електричної енергії згідно з умовами ліцензій та укладених договорів.

7. У разі виникнення обставин, що є підставою для анулювання (зупинення) ліцензії на постачання електричної енергії енергопостачальника, орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці ініціює процес заміни енергопостачальника та визначає, відповідно до затвердженого ним порядку, іншого енергопостачальника для здійснення постачання електричної енергії споживачам електричної енергії такого енергопостачальника.

8. Порядок заміни енергопостачальника має враховувати, що:

1) постачання електричної енергії споживачам електричної енергії незалежного енергопостачальника у випадку його заміни здійснюється гарантованим енергопостачальником;

2) постачання електричної енергії споживачам електричної енергії гарантованого енергопостачальника здійснюється іншим гарантованим енергопостачальником, визначеним у встановленому органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці порядку.

9. Споживачі електричної енергії зобов'язані оплачувати енергопостачальнику за спожиту ними електричну енергію грошовими коштами.

10. Функціонування роздрібного ринку електричної енергії здійснюється відповідно до положень цього Закону, Закону України "Про електроенергетику", правил користування електричною енергією, правил користування електричною енергією для населення, кодексів електричних мереж та інших нормативно-правових актів.

Стаття 12. Виробники електричної енергії та енергопостачальники

1. Виробники електричної енергії можуть здійснювати продаж відпущеної ними електричної енергії безпосередньо енергопостачальникам на ринку двосторонніх договорів, продавати-купувати електричну енергію на ринку "на добу наперед" шляхом подачі відповідних пропозицій (заявок) з продажу -купівлі електричної енергії, продавати-купувати електричну енергію на балансуючому ринку шляхом подачі пропозицій (заявок) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження на балансуючий ринок, пропонувати/надавати допоміжні послуги, здійснювати діяльність на ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та роздрібному ринку електричної енергії відповідно до умов участі на цих ринках.

1.1 Електрична енергія, вироблена на електростанціях виробника, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники (крім електростанцій, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії), не може бути продана виробником електричної енергії поза ринком двосторонніх договорів, ринком "на добу наперед" та балансуючим ринком.

1.2 У випадках, передбачених цим Законом, виробники електричної енергії зобов'язані:

1) приймати участь у балансуванні на балансуючому ринку;

2) приймати участь в ринку допоміжних послуг та надавати/пропонувати відповідні допоміжні послуги.

2. Енергопостачальники здійснюють постачання електричної енергії споживачам електричної енергії на роздрібному ринку, для чого можуть її купувати безпосередньо у виробників електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" шляхом подачі відповідних пропозицій (заявок) з продажу (купівлі) електричної енергії, а також приймати участь на ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж з метою забезпечення експорту-імпорту електричної енергії.

2.1 Енергопостачальник здійснює постачання електричної енергії споживачам виключно за умови отримання ним доступу до ринку електричної енергії відповідно до цього Закону.

2.2 Енергопостачальники зобов'язані відкрити в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків на балансуючому ринку.

2.3 Енергопостачальник зобов'язаний:

1) до укладення із споживачем електричної енергії договору на постачання електричної енергії попередньо надавати йому інформацію про істотні умови договору, повідомляти про наявні порядок та форму виставлення рахунку, порядок та форму проведення розрахунків за наданні послуги з електропостачання;

2) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) та інших інформаційних матеріалах, у формі та у порядку, погодженому органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електроенергії, що закуповувалась ним протягом попереднього року;

посилання на доступні джерела інформації (наприклад, веб-сторінку) про вплив на довкілля, спричинений виробництвом електричної енергії усіма джерелами енергії у загальній структурі балансу електроенергії, що закуповувалась ним протягом попереднього року. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку "на добу наперед" електричною енергією та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електроенергії, надані оператором ринку "на добу наперед"біржею електричної енергії та/або системним оператором та/або імпортером;

наявних для споживачів електричної енергії механізмів розгляду та вирішення звернень та скарг з питань електропостачання, зокрема, перелік установ/організацій, до яких споживач електричної енергії може подати відповідну скаргу/звернення, контактну інформацію (телефони, поштову адресу тощо) та/або посилання на джерела інформації (веб-сторінку), де споживач електричної енергії може знайти відповідну інформацію.

3) надавати споживачу електричної енергії повідомлення про зміну будь-яких умов договору на постачання електричної енергії не пізніше ніж за 1 (один) місяць до їх застосування та одночасно про право споживача електричної енергії розірвати договір у випадку незгоди із запропонованими змінами;

4) за запитом кваліфікованого споживача електричної енергії надавати йому інформацію щодо його обсягів споживання електричної енергії та іншу інформацію, необхідну для здійснення переходу кваліфікованого споживача електричної енергії до іншого енергопостачальника;

5) здійснювати відповідно до умов, визначених органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, опрацювання та розгляд звернень та претензій споживачів електричної енергії, що стосуються надання послуг з електропостачання.

3. При здійсненні господарської діяльності на ринку електричної енергії виробники електричної енергії та енергопостачальники мають право на:

1) вільний вибір контрагента за двостороннім договором;

2) своєчасне та у повному обсязі отримання коштів за продану електричну енергію відповідно до укладених договорів на ринку електричної енергії та послуги, які ними надаються на ринку електричної енергії іншим суб'єктам цього ринку;

3) відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання їх контрагентами умов укладених договорів;

4) недискримінаційний доступ до електричних мереж на підставі договорів з електропередавальним, електророзподільним підприємствами у разі дотримання відповідних вимог кодексів електричних мереж;

5) отримання інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та у обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

6) інші права, передбачені нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії, та умовами укладених ними договорів на ринку електричної енергії.

4. Виробники електричної енергії та енергопостачальники зобов'язані:

1) дотримуватися умов та правил здійснення господарської діяльності в електроенергетиці відповідно до отриманих ліцензій та нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів;

3) надавати адміністратору розрахунків повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги електричної енергії за цими договорами, в тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

4) складати погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на підставі зареєстрованих у адміністратора розрахунків повідомлень про укладені двосторонні договори і угоди на ринку "на добу наперед" та надавати їх на затвердження відповідно до правил ринку та кодексів електричних мереж;

5) виконувати затверджені погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії;

6) своєчасно та у повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, за отримані послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами, централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління та інші послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

7) відповідати за спричинені ними небаланси електричної енергії та оплачувати плату за небаланс електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку;

8) надавати суб'єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їх функцій на ринку електричної енергії в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

Стаття 13. Споживачі електричної енергії

1. Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії визначаються Законом України "Про електроенергетику", цим Законом, кодексами електричних мереж, кодексом комерційного обліку, правилами користування електричною енергією та правилами користування електричною енергією для населення.

2. Кваліфікований споживач електричної енергії має право:

1) обирати енергопостачальника на ринку електричної енергії;

2) переходити, за умови виконання умов договору про користування (постачання) електричною енергією з попереднім енергопостачальником, до іншого енергопостачальника у термін, що визначається органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, але не може перевищувати одного календарного місяця з моменту подачі відповідного повідомлення;

3) здійснювати діяльність як незалежний енергопостачальник на ринку електричної енергії (у тому числі для закупівлі електричної енергії з метою задоволення власних потреб) у разі виконання ним умов доступу до ринку електричної енергії у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Споживач електричної енергії має право:

1) отримувати від енергопостачальника повідомлення щодо намірів останнього внести зміни до будь-яких умов договору про постачання електричної енергії не пізніше ніж за 1 (один) місяць до їх застосування та розірвати договір про постачання електричної енергії з енергопостачальником у випадку незгоди із запропонованими змінами, у визначеному договором порядку;

2) отримувати від енергопостачальника інформацію щодо обсягів свого споживання, діючих цін (тарифів) на електричну енергію та пов'язані з її постачанням послуги у формі та порядку, погодженими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

3) на отримання від гарантованого енергопостачальника електричної енергії належної якості на певній території та інформації про порядок отримання електропостачання від гарантованого енергопостачальника;

4) подавати енергопостачальнику звернення та/або претензії, що стосуються надання послуг з електропостачання, отримувати від нього інформацію про порядок подачі та розгляду таких звернень та/або претензій.

Стаття 14. Електропередавальне підприємство

1. Права, обов'язки та відповідальність електропередавального підприємства як суб'єкта природних монополій визначаються законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" та цим Законом.

2. До функцій електропередавального підприємства належить:

1) забезпечення недискримінаційного доступу до магістральних і міждержавних електричних мереж;

2) надання послуг з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами з дотриманням встановлених органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці показників якості надання послуг;

3) надання послуг з приєднання електроустановок до магістральних і міждержавних електричних мереж;

4) забезпечення технічного обслуговування магістральних і міждержавних електричних мереж, підтримання їх в експлуатаційній готовності та розвиток;

5) забезпечення якості електричної енергії, що передається магістральними і міждержавними електричними мережами відповідно до вимог, встановлених кодексами електричних мереж;

6) надання послуг комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

7) виконання інших функцій, передбачених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електропередавальне підприємство надає енергопостачальнику послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами на основі договору. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, у порядку, визначеному кодексами електричних мереж.

4. Електропередавальне підприємство має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від енергопостачальника плату за надані послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами за тарифами, що регулюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

5. Електропередавальне підприємство не має право здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії локальними (місцевими) електричними мережами та постачання електричної енергії.

6. Електропередавальне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі магістральними і міждержавними електричними мережами.

7. Електропередавальне підприємство разом із системним оператором забезпечує функціонування ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж в межах та у порядку, визначених правилами ринку.

8. Електропередавальне підприємство у координації з системним оператором, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці, щорічно готує план розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років, в якому, зокрема, зазначаються:

1) обґрунтовані прогнози розвитку генеруючих потужностей, змін у обсягах виробництва, споживання та міждержавних перетоків електричної енергії;

2) об'єкти магістральних і міждержавних електричних мереж, які мають бути збудовані та реконструйовані, та терміни їх будівництва;

3) оцінку потреб у інвестиціях у розвиток магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 3 (три) роки та пропозиції щодо джерел фінансування.

План розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років погоджується центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

Електропередавальне підприємство при підготовці плану розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років забезпечує проведення громадських обговорень та консультацій із зацікавленими суб'єктами ринку.

План розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років є публічним та підлягає оприлюдненню у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

Центральний орган виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці здійснює моніторинг та оцінку стану виконання плану розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років.

9. Електропередавальне підприємство зобов'язане вести окремий облік витрат та доходів з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами від інших видів діяльності.

10. Електропередавальне підприємство відповідає за спричинені нею небаланси електричної енергії та зобов'язане оплачувати плату за небаланс електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку.

11. Електропередавальне підприємство забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 15. Електророзподільні підприємства

1. Права, обов'язки та відповідальність електророзподільних підприємств як суб'єктів природних монополій визначаються законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" та цим Законом.

2. До функцій електророзподільних підприємств належить:

1) забезпечення недискримінаційного доступу до місцевих (локальних) електричних мереж;

2) надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами з дотриманням встановлених органом державного регулювання діяльності в енергетиці показників якості надання послуг;

3) надання послуг з приєднання електроустановок до місцевих (локальних) електричних мереж;

4) забезпечення технічного обслуговування місцевих (локальних) електричних мереж, підтримання їх в експлуатаційній готовності та розвиток;

5) забезпечення якості електричної енергії, що передається місцевими (локальними) електричними мережами відповідно до вимог, встановлених кодексами електричних мереж;

6) надання послуг комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку;

7) виконання інших функцій, передбачених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

3. Електророзподільне підприємство надає енергопостачальнику послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на основі договору. Договір про надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, у порядку, визначеному правилами користування електричною енергією.

4. Електророзподільне підприємство організація має право своєчасно та у повному обсязі отримувати від енергопостачальника плату за надані послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

5. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з виробництва електричної енергії, передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами та постачання електричної енергії. Його діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами має бути юридично та організаційно відокремленою від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

Вимога щодо юридичної та організаційної відокремленості діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами не є обов'язковою для електророзподільних підприємств, кількість приєднаних споживачів до електричних мереж яких не перевищує 100000 (сто тисяч) та середньомісячний обсяг передачі електричної енергії якими не перевищує 20 млн. кВт·год.

6. Електророзподільне підприємство не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі місцевими (локальними) електричними мережами.

7. Електророзподільне підприємство зобов'язане вести окремий облік витрат та доходів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від інших видів діяльності.

8. Електророзподільне підприємство відповідає за спричинені нею небаланси електричної енергії та зобов'язане оплачувати плату за небаланс електричної енергії у порядку, визначеному правилами ринку.

Стаття 16. Системний оператор

1. Системний оператор здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України з метою забезпечення її сталої та надійної роботи, підтримання балансу між виробництвом та споживанням електричної енергії на підставі отриманої ліцензії.

2. До функцій системного оператора належить:

1) здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління режимами роботи об'єднаної енергетичної системи України;

2) забезпечення дотримання параметрів надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів;

3) планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України;

4) перевірка та затвердження погодинних добових графіків виробництва (споживання) електричної енергії відповідних суб'єктів ринку;

5) забезпечення в якості оператора балансуючого ринку функціонування балансуючого ринку з метою фізичного врегулювання небалансів електричної енергії та ліквідації системних обмежень у порядку, визначеному правилами ринку та кодексами електричних мереж;

6) проведення аналізу системних обмежень та їх врегулювання шляхом застосування недискримінаційних методів, що базуються на ринкових механізмах, відповідно до кодексів електричних мереж;

7) надання учасникам балансування команд із збільшення (зменшення) їх навантаження на підставі акцептованих ним відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку;

8) купівля-продаж електричної енергії на підставі акцептованих пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку;

9) купівля-продаж небалансів електричної енергії суб'єктів ринку на балансуючому ринку;

10) забезпечення роботи ринку допоміжних послуг, в тому числі реєстрація постачальників допоміжних послуг, визначення необхідних обсягів допоміжних послуг та вимог щодо їх надання;

11) придбання допоміжних послуг;

12) визначення спільно з електропередавальним підприємством обсягів наявної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж та забезпечення функціонування ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

13) участь у підготовці плану розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж на наступні 10 (десять) років;

14) взаємодія з енергетичними системами суміжних держав щодо управління та забезпечення стійкості режимів паралельної роботи;

15) надання суб'єктам ринку інформації у обсягах та у порядку, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

16) здійснення інших функцій, передбачених цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

17) моніторинг забезпечення сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи, у тому числі організації оперативно-диспетчерського управління, перетікань реактивної електричної енергії, регулювання частоти електричного струму, напруги електричних мереж, забезпечення підтримання оптимального та резервного режимів виробництва електричної енергії;

18) оцінка організації експлуатації та технічного стану енергетичного обладнання електричних станцій та мереж суб'єктів електроенергетики.

3. Для здійснення своїх функцій системний оператор має право:

1) давати відповідно до кодексів електричних мереж та правил ринку суб'єктам господарювання, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, обов'язкові для виконання оперативні команди та розпорядження;

2) за попередньої згоди органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці погоджувати виробникам електричної енергії максимальні погодинні обсяги продажу електричної енергії, виробленої на гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях;

3) отримувати від виробників електричної енергії, енергопостачальників, електропередавального та електророзподільних підприємств погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу;

4) отримувати від адміністратора розрахунків інформацію щодо договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії, на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед", у формі та у порядку, визначеному правилами ринку;

5) отримувати від суб'єктів ринку інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, у порядку та у формі, визначених нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

6) своєчасно та у повному обсязі отримувати плату за надані послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

7) надавати органу державного регулювання в електроенергетиці пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кодексів електричних мереж та правил ринку у визначеному в них порядку;

8) отримувати від виробників електричної енергії, енергопостачальників, електропередавального та електророзподільних підприємств інформацію для проведення моніторингу безпеки електропостачання;

9) проводити необхідні перевірки та/або випробування обладнання постачальників допоміжних послуг відповідно до порядку проведення таких перевірок та/або випробувань, визначених кодексом електричних мереж;

4. Системний оператор має інші права, передбачені нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії та умовами укладених договорів.

5. Системний оператор надає послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на основі договору. Договір про надання послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління укладається за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, у порядку визначеному кодексами електричних мереж.

6. Оплата послуг з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління здійснюється за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Тарифи, зокрема, включають витрати системного оператора на закупівлю допоміжних послуг та врегулювання системних обмежень в об'єднаній енергетичній системі України.

7. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії.

8. Системний оператор не має права здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, за винятком купівлі-продажу електричної енергії на підставі акцептованих ним пропозицій (заявок) на балансуючому ринку та купівлі-продажу небалансів електричної енергії.

9. Системний оператор зобов'язаний відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за куповану-продану електричну енергію на балансуючому ринку та за небаланси електричної енергії.

10. Системний оператор зобов'язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління від інших видів діяльності

11. Системний оператор забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 17. Адміністратор розрахунків

1. Функції адміністратора розрахунків виконує оператор ринку "на добу наперед".

2. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії відповідно до правил ринку.

3. До функцій адміністратора розрахунків належить:

1) реєстрація суб'єктів ринку та ведення відповідного реєстру і його оприлюднення відповідно до правил ринку;

2) реєстрація повідомлень про укладені двосторонні договори, угоди на ринку "на добу наперед" та ведення відповідного реєстру;

3) реєстрація сторін відповідальних за баланс, учасників балансування, та ведення відповідних реєстрів;

4) створення та ведення баз даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів виробництва та споживання електричної енергії учасників ринку, електропередавального, електророзподільних підприємств та оператора балансуючого ринку ринку у порядку, визначеному правилами ринку;

5) надання системному оператору інформації про обсяги купівлі-продажу електричної енергії, у тому числі імпортованої та експортованої, на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед";

6) здійснення розрахунку цін, обсягів та вартості небалансів електричної енергії, платежів на балансуючому ринку, ринку допоміжних послуг та виставлення відповідних рахунків суб'єктам ринку;

7) проведення щоденного моніторингу роботи ринку електричної енергії та дотримання суб'єктами ринку правил ринку у порядку, визначеному органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

8) надання суб'єктам ринку інформації у обсягах та у порядку, передбачених законодавством України та нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

9) інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

4. Адміністратор розрахунків має право отримувати:

1) від учасників ринку, електропередавального та електророзподільних підприємств повідомлення про укладені двосторонні договори та про погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії купленої-проданої за цими договорами, у тому числі обсяги експортованої-імпортованої електричної енергії;

2) від оператора ринку "на добу наперед" повідомлення про укладені угоди на ринку "на добу наперед" та про погодинні обсяги електричної енергії, купленої-проданої за цими угодами;

3) від системного оператора інформацію щодо акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку, обсягів та цін придбаних допоміжних послуг;

4) від електропередавальної організації інформацію щодо результатів розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

5) від адміністратора комерційного обліку дані комерційного обліку електричної енергії для здійснення розрахунку небалансів електричної енергії у порядку, передбаченому кодексом комерційного обліку та правилами ринку;

6) іншу інформацію, передбачену правилами ринку;

5. Адміністратор розрахунків має право надавати органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці пропозиції щодо внесення змін та доповнень до правил ринку у визначеному правилами ринку порядку.

6. Діяльність адміністратора розрахунків не передбачає здійснення ним купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії; він також не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії.

7. З метою виконання покладених на нього функцій адміністратор розрахунків взаємодіє з системним оператором, електропередавальним підприємством, адміністратором комерційного обліку та оператором ринку "на добу наперед" у межах та у порядку, передбачених правилами ринку, іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

8. Відповідальність адміністратора розрахунків визначається правилами ринку та відповідними договорами із суб'єктами ринку. Адміністратор розрахунків не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

9. Адміністратор розрахунків забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 18. Адміністратор комерційного обліку

1. Функції адміністратора комерційного обліку виконує оператор ринку "на добу наперед".

2. Завданням адміністратора комерційного обліку є адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії та виконання функцій центрального агрегатора даних комерційного обліку електричної енергії для забезпечення проведення розрахунків між суб'єктами ринку в межах, передбачених цим Законом, правилами ринку та кодексом комерційного обліку.

3. До функцій адміністратора комерційного обліку належить:

1) адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії у порядку та у межах, визначених правилами ринку та кодексом комерційного обліку;

2) забезпечення акредитації постачальників послуг комерційного обліку та ведення відповідного реєстру;

3) забезпечення реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку суб'єктів ринку та ведення відповідного реєстру;

4) збір та обробка даних комерційного обліку електричної енергії від постачальників послуг комерційного обліку та передача їх адміністратору розрахунків для подальшого використання, в межах та у порядку, визначених правилами ринку та кодексом комерційного обліку;

5) визначення регламентів, процедур та протоколів інформаційного обміну даними комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії;

6) створення та управління базами даних комерційного обліку електричної енергії у межах та порядку, визначених кодексом комерційного обліку;

7) розробка нормативно-правових документів, що передбачені кодексом комерційного обліку, для подальшого їх затвердження органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці;

8) здійснення контролю виконання суб'єктами ринку вимог кодексу комерційного обліку.

4. Адміністратор комерційного обліку має право надавати органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кодексу комерційного обліку та правил ринку у встановленому ними порядку.

5. Діяльність адміністратора комерційного обліку не передбачає здійснення ним купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії; він також не має права здійснювати діяльність з виробництва,передачі та постачання електричної енергії.

6. З метою виконання покладених на нього функцій адміністратор комерційного обліку взаємодіє з постачальниками послуг комерційного обліку, системним оператором, електропередавальною організацією та адміністратором розрахунків у межах та у порядку, передбачених правилами ринку, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії.

7. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора комерційного обліку визначаються правилами ринку, кодексом комерційного обліку, іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії. Адміністратор комерційного обліку не несе відповідальності за зобов'язаннями інших суб'єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

8. Адміністратор комерційного обліку забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Стаття 19. Оператор ринку "на добу наперед"

1. Оператор ринку "на добу наперед" - публічне акціонерне товариство, яке надає послуги з організації купівлі-продажу електричної енергії та продуктами електроенергії на ринку "на добу наперед" та забезпечує здійснення фінансових розрахунків за контрактами, укладеними на ринку "на добу наперед".

2. Оператор ринку "на добу наперед" утворюється та діє в організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства й провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, законів, що регулюють питання утворення, діяльності та припинення юридичних осіб, з особливостями, визначеними цим Законом.

3. Оператор ринку "на добу наперед" створюється державою як публічне акціонерне товариство "Оператор "на добу наперед" на базі майна державного підприємства "Енергоринок".

4. Для залучення до роботи Оператора ринку "на добу наперед" суб'єктів Оптового ринку електричної енергії, створення прозорих та недискримінаційних умов його діяльності, Кабінет Міністрів України приймає рішення про здійснення додаткової емісії акцій Оператора ринку "на добу наперед" із залишенням у державній власності пакета акцій у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Оператора ринку "на добу наперед".

5. Розміщення акцій додаткової емісії здійснюється з врахуванням наступного:

1) Рішення про додаткову емісію акцій Оператора ринку "на добу наперед" приймається Кабінетом Міністрів України з урахуванням залишення у державній власності 25 відсоткового пакету акцій;

2) Розміщення акцій додаткової емісії здійснюється на фондових біржах;

3) Акції додаткової емісії розміщуються для продажу на фондових біржах з емісійним доходом, який має становити суму, достатню для закупівлі Оператором ринку "на добу наперед" необхідного технологічного та програмного забезпечення для виконання покладених на останнього функцій;

4) Будь-який суб'єкт господарювання має право придбати акції додаткової емісії Оператора ринку "на добу наперед", загальна кількість яких, з урахуванням володіння суб'єктами, які знаходяться у відносинах контролю, не перевищує 10 відсотків статутного капіталу Оператора ринку "на добу наперед".

6. Окрім володіння державою 25 відсотками статутного капіталу Оператора ринку "на добу наперед", іншим акціонерам Оператора ринку "на добу наперед" забороняється прямо або опосередковано, з врахуванням відносин контролю, володіти більш як 10 відсотками статутного капіталу Оператора ринку "на добу наперед". Набуття права власності на акції Оператора ринку "на добу наперед" здійснюється після отримання відповідного рішення Антимонопольного комітету України.

7. Фінансування діяльності оператора ринку "на добу наперед" здійснюється за рахунок учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед". Гранична вартість послуг оператора ринку "на добу наперед" з організації купівлі-продажу електричної енергії та продуктів електроенергії на ринку "на добу наперед" погоджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Прибуток Оператора ринку "на добу наперед" спрямовується на його розвиток та не підлягає розподілу між його засновниками (учасниками).

7. Оператор ринку забезпечує функціонування ринку "на добу наперед" та здійснює організацію купівлі-продажу електричної енергії (продуктів електроенергії) на наступну добу на підставі отриманої ліцензії.

8.Оператор ринку створює організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозиції, проведення регулярних торгів електричною енергією на наступну добу за встановленими правилами ринку "на добу наперед", централізованого укладання і виконання угод на ринку "на добу наперед", у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між учасниками ринку "на добу наперед".

9. До функцій оператора ринку належить:

1) здійснення організаційних заходів щодо проведення торгів електричною енергією на ринку "на добу наперед";

2) реєстрація учасників ринку "на добу наперед" та ведення відповідного реєстру і його оприлюднення відповідно до правил ринку "на добу наперед";

3) організація системи гарантій виконання фінансових зобов'язань учасників ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед";

4) визначення обсягів купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку "на добу наперед", ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії) та відповідних фінансових зобов'язань за результатами торгів "на добу наперед";

5) надання адміністратору розрахунків повідомлень про укладені за результатами торгів "на добу наперед" угоди та про погодинні обсяги проданої та купленої електричної енергії за цими угодами;

6) оприлюднення інформації про погодинні ціни та обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" за результатами відповідних торгів;

7) врегулювання спорів між учасниками ринку "на добу наперед" відповідно до правил ринку "на добу наперед";

8) виконання інших функцій, визначених статутом та правилами ринку "на добу наперед".

2. Оператор ринку забезпечує рівні умови участі на ринку "на добу наперед" всіх учасників ринку, а також електропередавальної та електророзподільних організацій;

3. Оператор ринку має право провадити діяльність з організації купівлі-продажу електричної енергії на наступну добу на ринку електричної енергії з моменту отримання доступу до ринку електричної енергії у встановленому цим Законом порядку.

4. Оператор ринку повинен підписати договір про врегулювання небалансів електричної енергії із системним оператором і нести відповідальність за фінансове врегулювання небалансів у порядку, визначеному правилами ринку.

5. Для здійснення поточного моніторингу функціонування ринку "на добу наперед" у складі оператора ринку діє окремий структурний підрозділ (далі - управління моніторингу).

6. Управління моніторингу є незалежним у прийнятті рішень, в організації своєї роботи та виконанні своїх функцій в межах, передбачених законодавством. Діяльність управління моніторингу здійснюється відповідно до правил ринку "на добу наперед".

7. До основних функцій управління моніторингу належить:

1) здійснення поточного моніторингу торгів "на добу наперед" та процесу розрахунків відповідних фінансових зобов'язань за їх результатами;

2) здійснення моніторингу дотримання оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед" правил ринку "на добу наперед";

3) взаємодія з органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці у питаннях здійснення моніторингу функціонування ринку "на добу наперед" у порядку, визначеному законодавством.

8. Управління моніторингу має право проведення відповідних перевірок діяльності оператора ринку та/або учасників ринку "на добу наперед" на ринку "на добу наперед" та зобов'язане інформувати орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці про порушення, пов'язані з роботою ринку "на добу наперед", у порядку, визначеному органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

9. Управління моніторингу має право отримувати від оператора ринку та/або учасників ринку "на добу наперед" інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку "на добу наперед".

10. Діяльність, права, обов'язки та відповідальність оператора ринку визначаються цим Законом, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед", іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії.

11. Оператор ринку забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю у відповідності до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 20. Умови доступу до ринку електричної енергії України

1. Діяльність з виробництва, постачання, передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами, передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, організації ринку "на добу наперед" та з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на ринку електричної енергії здійснюється на підставі відповідних ліцензій, виданих органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

2. Обов'язковими умовами доступу до ринку електричної енергії для виробників електричної енергії, енергопостачальників, електропередавального та електророзподільних підприємств, а також операторів ринку є отримання відповідним суб'єктом господарювання ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності в електроенергетиці та підписання ним договору про участь у ринку електричної енергії. Договір про участь у ринку електричної енергії укладається за типовою формою, яка є невід'ємним додатком до правил ринку, та визначає зобов'язання сторін договору щодо дотримання та виконання вимог правил ринку при здійсненні діяльності на ринку електричної енергії.

3. Умови та порядок укладення договору про участь у ринку електричної енергії визначаються правилами ринку.

4. Суб'єкти господарювання, що виконали умови доступу до ринку електричної енергії, набувають статусу суб'єкта ринку електричної енергії та вносяться адміністратором розрахунків до відповідного реєстру у порядку, визначеному правилами ринку.

Стаття 21. Організація комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії

1. Комерційний облік електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до кодексу комерційного обліку та правил ринку.

2. Організація та адміністрування комерційного обліку електричної енергії здійснюється адміністратором комерційного обліку у порядку та у межах, передбачених кодексом комерційного обліку.

3. Надання послуг комерційного обліку провадиться за умови отримання відповідної акредитації у адміністратора комерційного обліку у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку.

4. Послуги комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії надаються на конкурентних засадах, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

5. До послуг комерційного обліку електричної енергії відносяться:

1) установлення, налаштування, заміна, модернізація, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;

2) збір, оброблення, збереження та передача данних комерційного обліку електричної енергії.

6. Суб'єкти ринку повинні забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку, а також даних комерційного обліку електричної енергії уповноважених на це осіб у порядку та у межах, передбачених кодексом комерційного обліку.

7. Електропередавальне та електророзподільні підприємства повинні отримати акредитацію на надання послуг комерційного обліку у адміністратора комерційного обліку та не мають права відмовити суб'єктам ринку, електроустановки яких приєднані до їх мереж, у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії.

Стаття 22. Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління

1. Планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України здійснюється системним оператором у порядку, визначеному кодексами електричних мереж та правилами ринку.

2. Всі суб'єкти ринку зобов'язані надавати системному оператору інформацію, необхідну для виконання його функцій з планування режиму роботи об'єднаної енергетичної системи України в обсягах, формі та у порядку, визначених кодексами електричних мереж та правилами ринку.

3. При складанні графіка навантаження об'єднаної енергетичної системи України на наступну добу системний оператор повинен забезпечити у порядку, визначеному правилами ринку:

1) врахування погодинних добових графіків виробництва (споживання), експорту-імпорту електричної енергії на наступну добу учасниками ринку, електропередавальним та електророзподільними підприємствами;

2) наявність необхідних резервів потужності відповідно до укладених ним договорів про надання допоміжних послуг;

3) врегулювання системних обмежень.

4. Погодинні добові графіки виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу, затверджені у встановленому правилами ринку та кодексами електричних мереж порядку, є обов'язковими для виконання відповідними суб'єктами ринку.

5. Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України здійснюється відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та кодексів електричних мереж.

6. При здійсненні централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України системний оператор має право надавати оперативні команди учасникам балансування на зміну їх затверджених погодинних добових графіків виробництва (споживання) електричної енергії на наступну добу(на збільшення (зменшення) навантаження). Порядок врахування команд системного оператора при проведенні розрахунку платежів на балансуючому ринку та небалансів електричної енергії визначається правилами ринку.

Стаття 23. Врегулювання небалансів електричної енергії

1. На ринку електричної енергії сторони, відповідальні за баланс (учасники ринку, електропередавальні та електророзподільні підприємства, оператор ринку "на добу наперед"), несуть відповідальність за фінансове врегулювання своїх небалансів електричної енергії відповідно до правил ринку. При цьому вони повинні максимально забезпечувати збалансованість своїх договірних обсягів продажу та купівлі електричної енергії і фактичних обсягів виробництва та споживання електричної енергії.

2. Реєстрацію сторін, відповідальних за баланс, здійснює адміністратор розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

3. Врегулювання небалансів електричної енергії в об'єднаній енергетичній системі України здійснюється системним оператором на балансуючому ринку.

4. Вартість небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, розраховується адміністратором розрахунків для кожної години доби, виходячи з ціни небалансу та обсягів купівлі-продажу електричної енергії за усіма її двосторонніми договорами та угодами на ринку "на добу наперед", а також акцептованими заявками та/або пропозиціями на балансуючому ринку, і фактичних обсягів виробництва та/або споживання нею електричної енергії.

5. Фінансове врегулювання небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, здійснюється шляхом взаєморозрахунків за небаланс електричної енергії між нею та системним оператором за ціною небалансу, що сформувалася за результатами роботи балансуючого ринку у порядку, визначеному правилами ринку.

6. З метою оптимізації фінансових зобов'язань за небаланси електричної енергії сторони, відповідальні за баланс, можуть об'єднуватися у балансуючі групи з дотриманням критеріїв об'єднання, встановлених органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Відповідальність за сумарний небаланс електричної енергії балансуючої групи несе виключно одна сторона, відповідальна за баланс, визначена учасниками відповідної балансуючої групи.

У випадку неповних розрахунків сторони відповідальної за баланс, яка несе відповідальність за сумарний небаланс балансуючої групи, за куплену-продану електричну енергію на балансуючому ринку та за небаланси електричної енергії,, орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці, за поданням системного оператора, може прийняти рішення про припинення такої балансуючої групи. У такому випадку кожен суб'єкт ринку, що входив до цієї балансуючої групи, реєструється адміністратором розрахунків як сторона відповідальна за баланс.

7. Порядок розрахунку небалансу електричної енергії сторони, відповідальної за баланс, яка несе відповідальність за небаланс балансуючої групи, визначається правилами ринку.

8. Фінансові розрахунки за небаланси електричної енергії на ринку електричної енергії здійснюються на основі договору про врегулювання небалансів, який укладається системним оператором з кожною стороною, відповідальною за баланс, за типовою формою, затвердженою органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

9. Порядок укладення договору про врегулювання небалансів, порядок розрахунку обсягів, ціни, вартості небалансів електричної енергії та відповідних платежів визначаються правилами ринку.

Стаття 24. Проведення розрахунків на ринку електричної енергії

1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, проводяться у грошовій формі між суб'єктами цього ринку відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, Правилами ринку та відповідними договорами.

2. На ринку електричної енергії створюється Фонд розподілу вартісного дисбалансу.

Фонд розподілу вартісного дисбалансу (далі - Фонд) є юридичною особою, яка створюється відповідно до вимог цього Закону, має статус недержавної неприбуткової організації, функціонує та провадить діяльність виключно для накопичення грошових коштів з метою їх подальшого розподілу між визначеними цим Законом суб'єктами ринку електричної енергії за алгоритмом, що встановлюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Фонд є недержавною установою, засновники якої не беруть участі в її управлінні. Фонд є некомерційним підприємством, яке здійснює самостійну систематичну господарську діяльність, яка спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Діяльність Фонду розподілу вартісного дисбалансу є складовою частиною системи фінансових та економічних відносин ринку електричної енергії та ґрунтується на засадах обов'язкової участі у діяльності Фонду суб'єктів ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних/гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій) в частині накопичення Фондом грошових коштів (компенсаційних платежів) з метою подальшого перерахування компенсаційних платежів суб'єктам ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях або з використанням відновлювальних (альтернативних) джерел енергії за "зеленим тарифом", а також постачальниками електричної енергії в частині постачання електричної енергії споживачам, тарифи на електроенергію для яких підлягають державному регулюванню.

Метою створення Фонду розподілу вартісного дисбалансу є:

1) сприяння створенню конкурентного середовища на ринку електричної енергії, зміцнення ринкових принципів ціноутворення на електричну енергію шляхом забезпечення формування платежів для компенсації різниці:

а) між вартістю електричної енергії, яка закуповується постачальниками електричної енергії та вартістю електричної енергії, яка постачається споживачам, тарифи на електроенергію для яких підлягають державному регулюванню;

б) між фактичною вартістю електричної енергії, яка продається на ринку виробниками електроенергії, які виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях, й встановленими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці рівнем необхідного доходу для таких виробників;

в) між вартістю електричної енергії, яка продається виробниками електричної енергії, яка виробляється з використанням відновлювальних (альтернативних) джерел енергії за "зеленим тарифом" та гарантованою ціною купівлі такої електричної енергії за "зеленим тарифом";

2) отримання платежів від суб'єктів ринку електричної енергії, участь яких у діяльності Фонду розподілу вартісного дисбалансу є обов'язковою;

3) перерахування компенсаційних платежів суб'єктам ринку електричної енергії, які мають право на компенсацію частини видатків, пов'язаних із різницею між ціною закупівлі електричної енергії на ринку електричної енергії та ціною продажу електричної енергії споживачам, тарифи на електроенергію для яких підлягають державному регулюванню;

4) перерахування компенсаційних платежів суб'єктам ринку електричної енергії - виробникам електричної енергії з відновлювальних (альтернативних) джерел енергії, пов'язаних із різницею між ціною продажу такої електричної на ринку "на добу наперед" або на балансуючому ринку та гарантованою ціною купівлі такої електричної енергії за "зеленим тарифом";

5) перерахування компенсаційних платежів суб'єктам ринку електричної енергії - виробникам, що виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях, пов'язаних із різницею між фактичною вартістю електричної енергії, яка продається на ринку виробниками електроенергії, які виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях, й встановленими органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці рівнем необхідного доходу для таких виробників;

6) забезпечення ефективного існування системи розподілу вартісного дисбалансу в цінах на електричну енергію до моменту становлення повноцінного ринку купівлі-продажу електричної енергії.

Засновниками Фонду розподілу вартісного дисбалансу є члени Оптового ринку електричної енергії України, які виявили бажання стати його засновниками. Ініціатором створення Фонду розподілу вартісного дисбалансу може бути будь-який член Оптового ринку електричної енергії України. Фонд розподілу вартісного дисбалансу діє на підставі установчого договору та статуту, які затверджуються засновниками Фонду. Будь-який засновник (учасник) Фонду має один голос. Установчі документи Фонду розподілу вартісного дисбалансу, а також рішення засновників (учасників) Фонду розподілу вартісного дисбалансу щодо внесення змін до установчих документів Фонду, рішень щодо ліквідації, реорганізації, перетворення Фонду погоджуються з органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці та Антимонопольним комітетом України.

Функції виконавчого органу Фонду розподілу вартісного дисбалансу виконує Адміністратор, який призначається Національним банком України за погодженням з органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Адміністратором Фонду може бути тільки державний банк. Адміністратор Фонду здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду та несе відповідальність за ефективність його роботи. Адміністратор Фонду є підзвітним Раді Фонду та загальним зборам засновників (учасників) фонду. Перелік операцій, які може здійснювати Адміністратор Фонду з коштами Фонду, встановлюється Національним банком України за погодженням з органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Адміністратор діє від імені Фонду розподілу вартісного дисбалансу в інтересах його платників та реципієнтів.

Для здійснення контролю за поточною діяльністю Фонду розподілу вартісного дисбалансу і вирішення основних питань його роботи утворюється Рада Фонду. Рада Фонду утворюється у кількості не менше п'яти осіб. З числа членів Ради Фонду простою більшістю голосів обираються голова та секретар Ради Фонду. Члени Ради Фонду обираються на один рік з правом переобрання на наступний строк. Члени Ради Фонду обираються за наступним принципом: один член Ради Фонду призначається Національним банком України, один член Ради Фонду призначається органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, один член Ради Фонду призначається Антимонопольним комітетом України, один член Ради Фонду обираються засновниками (учасниками) Фонду, один член Ради Фонду обирається від платників Фонду.

Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Ради Фонду та проведення зборів засновників (учасників) здійснюється Адміністратором Фонду за рахунок коштів Фонду.

Платниками Фонду розподілу вартісного дисбалансу є учасники ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій). Перелік платників Фонду затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Обов'язкові суми платежів платників Фонду визначаються алгоритмом перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання платників Фонду, встановленим органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Реципієнтами Фонду розподілу вартісного дисбалансу є учасники ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію на теплоелектроцентралях або з використанням відновлювальних (альтернативних) джерел енергії за "зеленим тарифом", а також постачальники електричної енергії в частині постачання електричної енергії споживачам, тарифи на електроенергію для яких підлягають державному регулюванню. Перелік реципієнтів Фонду затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Суми платежів реципієнтам Фонду визначаються алгоритмом перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Фонду, встановленим органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Алгоритм перерахування коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання фонду та алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Фонду на користь реципієнтів встановлюється щомісяця.

Особливістю здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій) на ринку електричної енергії України є обов'язкова участь таких виробників електричної енергії як платників Фонду розподілу вартісного дисбалансу. Для проведення розрахунків за продану електричну енергію вказані учасники ринку електричної енергії відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштів за електричну енергію затверджується та оприлюднюються орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Будь-які покупці (споживачі) електричної енергії (продуктів електричної енергії), яка вироблена учасниками ринку електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), вносять плату за поставлену (продану) їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання такого виробника в уповноваженому банку. У разі перерахування покупцями (споживачами) коштів за електричну енергію на інші рахунки отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою споживача або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення споживачу у цей термін коштів, сплачених на інші, не на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів покупцю (споживачу) електричної енергії.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання учасників ринку електричної енергії, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), перераховуються згідно з алгоритмом виключно на:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання Фонду розподілу вартісного дисбалансу;

поточний рахунок відповідного учасника ринку електричної енергії, який виробляє електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій).

Фонд розподілу вартісного дисбалансу відкриває в установі уповноваженого банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання. Інформація про поточний рахунок із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку оприлюднюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. З поточного рахунку із спеціальним режимом використання Фонду розподілу вартісного дисбалансу кошти перераховуються згідно з алгоритмом, встановленим органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, виключно:

реципієнтам Фонду розподілу вартісного дисбалансу;

іншим особам, які мають право на отримання таких коштів (в тому числі поточний рахунок Фонду для фінансування його потреб згідно із затвердженим кошторисом) відповідно до спільного рішення Національного банку України та органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

На поточні рахунки із спеціальним режимом використання не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями Фонду, його платників та реципієнтів. Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання не підлягають призупиненню.

Платежі до Фонду формують витрати платників такого Фонду та їх податковий кредит з податку на додану вартість. Платежі Фонду реципієнтам Фонду формують доходи таких реципієнтів та їх податкові зобов'язання з податку на додану вартість. Здійсненні платниками Фонду розподілу вартісного дисбалансу платежі до Фонду розподілу вартісного дисбалансу та платежі Фонду на користь реципієнтів є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Податкові зобов'язання Фонду розподілу вартісного дисбалансу визначаються за касовим методом.

3. Проведення розрахунків на ринку "на добу наперед" здійснюється оператором ринку відповідно до правил ринку "на добу наперед", з урахуванням положень цього Закону.

4. Проведення розрахунків платежів на балансуючому ринку, ринку "на добу наперед" здійснюється адміністратором розрахунків, з урахуванням положень цього Закону. Умова про проведення розрахунків платежів адміністратором розрахунків є істотною умовою відповідних договорів, які укладаються на цих ринках.

5. Для проведення розрахунків за куповану-продану електричну енергію на балансуючому ринку та за небаланси електричної енергії системний оператор відкриває в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

6. Учасники балансування та сторони відповідальні за баланс, у яких виникли зобов'язання перед системним оператором в результаті діяльності на балансуючому ринку, вносять плату за електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора в уповноваженому банку.

7. Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання системного оператора перераховуються в наступній послідовності на:

1) поточні рахунки учасників балансування, перед якими в результаті діяльності на балансуючому ринку виникли зобов'язання у системного оператора;

2) поточні рахунки сторін, відповідальних за баланс, перед якими в результаті діяльності на балансуючому ринку виникли зобов'язання у системного оператора.

8. Системний оператор може перераховувати кошти із свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання на власний поточний рахунок відповідно до порядку, визначеного органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Напрямки використання зазначених коштів визначаються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

З метою здійснення розрахунків з учасниками балансування при врегулюванні системних обмежень системний оператор може вносити на свій поточний рахунок із спеціальним режимом використання кошти з власного поточного рахунку.

9. Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання системного оператора є обов'язковими умовами договору про участь у балансуванні та договору про врегулювання небалансів.

10. Для проведення розрахунків на ринку електричної енергії енергопостачальники, їх відокремлені підрозділи відкривають в установах уповноваженого банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання.

11. Споживачі електричної енергії, які купують електричну енергію у енергопостачальників, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.

12. Кошти з поточного рахунку із спеціальним режимом використання незалежного енергопостачальника перераховуються згідно з відповідним алгоритмом розподілу коштів виключно на:

1) поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора для проведення розрахунків за куплену-продану електричну енергію на балансуючому ринку та за небаланси електричної енергії;

2) поточний рахунок незалежного енергопостачальника.

13. Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання незалежного енергопостачальника передбачає за звичайних умов перерахування всіх коштів за спожиту електричну енергію, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання незалежного енергопостачальника, в повному обсязі на поточний рахунок незалежного енергопостачальника.

У випадку неповних розрахунків незалежного енергопостачальника із системним оператором за небаланси електричної енергії, за поданням системного оператора, органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, встановлюється алгоритм, відповідно до якого кошти за спожиту електричну енергію, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання незалежного енергопостачальника, перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора до повного погашення недоплати.

14. Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання незалежного енергопостачальника є обов'язковими умовами договору на постачання електричної енергії між незалежним енергопостачальником і споживачем електричної енергії та договору про врегулювання небалансів.

15. Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання гарантованого енергопостачальника перераховуються згідно з відповідним алгоритмом розподілу коштів виключно на:

1) поточні рахунки виробників електричної енергії (крім тих, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій), які здійснюють продаж електричної енергії гарантованому енергопостачальнику за відповідними двосторонніми договорами, з метою оплати за куплену електричну енергію;

2) поточні рахунки із спеціальним режимом використання виробників, які виробляють електричну енергію на атомних електричних станціях та гідроелектричних / гідроакумулюючих електричних станціях (крім малих гідроелектростанцій);

3) поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора для проведення розрахунків за небаланси електричної енергії;

4) поточний рахунок гарантованого енергопостачальника.

16. Алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого енергопостачальника передбачає за звичайних умов перерахування всіх коштів за спожиту електричну енергію, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого енергопостачальника, на поточний рахунок гарантованого енергопостачальника у повному обсязі.

У випадку неповних розрахунків гарантованого енергопостачальника з системним оператором за небаланси електричної енергії, за поданням системного оператора, органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці, встановлюється алгоритм, відповідно до якого кошти за спожиту електричну енергію, що надходять від споживачів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання гарантованого енергопостачальника, перераховуються на поточні рахунки та поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідних виробників та поточний рахунок із спеціальним режимом використання системного оператора до повного погашення такої недоплати.

17. Умови про оплату електричної енергії коштами та про відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання гарантованого енергопостачальника є обов'язковими умовами договору на постачання електричної енергії між гарантованим енергопостачальником та споживачем електричної енергії та договору про врегулювання небалансів.

18. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом використання в уповноваженому банку для зарахування коштів за електричну енергію затверджується та доводиться до відома відповідних суб'єктів ринку та споживачів електричної енергії органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

19. У разі перерахування відповідними суб'єктами ринку, у т.ч. споживачами, коштів за електричну енергію на інші рахунки, отримувачі повинні повернути ці кошти за заявою відповідного суб'єкта ринку або за власною ініціативою в триденний термін з моменту їх отримання. У разі неповернення відповідному суб'єкту ринку у цей термін коштів, сплачених на інші, не на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, ці суми підлягають вилученню до Державного бюджету України як санкція за вчинене правопорушення і не зараховуються як оплата електричної енергії. Зарахування коштів до Державного бюджету України не звільняє їх отримувача від повернення цих коштів відповідному суб'єкту ринку електричної енергії.

20. На поточні рахунки із спеціальним режимом використання системного оператора та енергопостачальників не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями суб'єктів ринку.

Операції на поточних рахунках із спеціальним режимом використання системного оператора та енергопостачальників не підлягають призупиненню

Стаття 25. Саморегулювання діяльності учасників оптового ринку електричної енергії України

1. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України забезпечується діяльністю Ради ринку електричної енергії України.

Метою діяльності Ради ринку електричної енергії України є забезпечення ефективного функціонування і взаємозв'язку ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, роздрібного ринку електричної енергії, формування сприятливих умов для залучення інвестицій в електроенергетику і узгодженої позиції суб'єктів ринку при розробці нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в цілях забезпечення енергетичної безпеки України, стимулювання конкуренції та дотримання балансу інтересів виробників, постачальників та споживачів електричної енергії, задоволення громадських потреб в надійному і сталому постачанні електричною енергією.

2. Рада ринку електричної енергії України - це саморегулівне некомерційне неприбуткове об'єднання учасників ринку електричної енергії (юридична особа), що забезпечує саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії для досягнення балансу їх комерційних інтересів через загальні збори учасників об'єднання та Раду директорів.

Рада ринку електричної енергії України створюється учасниками ринку електричної енергії на добровільних засадах. Будь-який учасник ринку електричної енергії можу у будь-який час увійти до складу об'єднання чи вийти з нього.

Збори учасників об'єднання відбуваються не рідше одного разу на рік.

Збори обирають десять голосуючих директорів шляхом кумулятивного голосування. Голосуючі директори простою більшістю голосів обирають голову Ради директорів. Представники оператора ринку "на добу наперед", системного оператора, органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці, Антимонопольного комітету України беруть участь у Раді директорів в якості неголосуючих директорів.

Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів. В разі рівності голосів голос голови Ради директорів є вирішальним.

Рада директорів зобов'язана приймати до розгляду усі звернення учасників ринку електричної енергії, що приєднались до об'єднання, а також органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці, операторів ринку на добу наперед, балансуючого ринку, системного оператора, адміністратора розрахунків та адміністратора системи комерційного обліку електричної енергії.

3. До функцій Ради ринку електричної енергії України належать:

1) участь у розробці та внесенні змін до правил ринку електричної енергії;

2) участь у розробці та внесенні змін до кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії;

3) організація системи досудового врегулювання суперечок між суб'єктами ринку у випадках, передбачених правилами ринку електроенергії;

4) організація проведення незалежного аудиту ринку електричної енергії.

4. Для виконання покладених на неї функцій Рада ринку електричної енергії України:

1) організовує взаємодію з оператором ринку на добу наперед, оператором балансуючого ринку, системним оператором, адміністратором розрахунків та адміністратором системи комерційного обліку електричної енергії;

2) створює робочі органи (групи, комітети) для опрацювання окремих питань в сфері компетенції;

3) залучає консультантів, експертів;

4) здійснює співробітництво з неурядовими та міжнародними організаціями з питань в сфері компетенції.

6. Суб'єкти ринку електричної енергії можуть створювати інші саморегулівні організації.

5. Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці:

1) залучає Раду ринку електричної енергії України та інші саморегулівні організації суб'єктів ринку електричної енергії до участі у розробці та внесенні змін до правил ринку електричної енергії, кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії;

2) направляє в Раду ринку електричної енергії України питання, обов'язкові для розгляду;

3) розглядає в обов'язковому порядку пропозиції Ради електричної енергії України до правил ринку електричної енергії, кодексів електричних мереж, кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії.

РОЗДІЛ IV. РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Стаття 26. Державне регулювання ринку електричної енергії

1. Державне регулювання ринку електричної енергії здійснює орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці, визначений Законом України "Про електроенергетику".

2. До повноважень органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці щодо регулювання на ринку електричної енергії належить:

1) захист прав споживачів електричної енергії на ринку електричної енергії:

затвердження примірної форми договору на постачання незалежним енергопостачальником електричної енергії кваліфікованому споживачу електричної енергії;

визначення умов розгляду енергопостачальниками звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з електропостачання;

погодження переліку інформації, яку енергопостачальники мають надавати споживачам електричної енергії (у тому числі у рахунках), форми та порядку її надання.

2) здійснення моніторингу:

ефективності, прозорості та рівня конкуренції на ринку електричної енергії відповідно до порядку моніторингу ринку електричної енергії;

цін на електричну енергію на ринку електричної енергії;

дотримання енергопостачальниками умов розгляду звернень та претензій споживачів електричної енергії з питань, що стосуються надання послуг з електропостачання;

дій системного оператора з врегулювання системних обмежень;

виконання електропередавальною та електророзподільними організаціями умов щодо недискримінаційного доступу до їх електричних мереж, часу виконання приєднання;

оприлюднення системним оператором інформації щодо функціонування ОЕС України, системних обмежень та пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

надання електропередавальною та електророзподільними організаціями інформації щодо умов доступу до їх електричних мереж;

використання електропередавальною організацією коштів, отриманих від розподілу пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

виконання інвестиційних програм електропередавальної та електророзподільних організацій.

3) ініціювання проведення Антимонопольним комітетом України розслідування фактів порушення суб'єктами ринку законодавства щодо функціонування ринку електричної енергії, проявів антиконкурентної поведінки на ринку електричної енергії;

4) затвердження переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання та алгоритмів розподілу коштів з них;

5) встановлення максимального терміну дії двосторонніх договорів на ринку двосторонніх договорів;

6) у випадках, передбачених цим Законом, застосування обмеження цін на балансуючому ринку та регулювання цін на ринку допоміжних послуг;

7) встановлення граничних нижніх меж продажу та купівлі електричної енергії на ринку "на добу наперед";

8) визначення умов купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії для окремих категорій виробників електричної енергії, у межах, передбачених цим Законом;

9) встановлення вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії;

10) визначення критеріїв кваліфікованості споживачів електричної енергії;

11) затвердження правил ринку;

12) затвердження кодексу комерційного обліку;

13) погодження кодексів електричних мереж;

14) погодження правил ринку "на добу наперед";

15) затвердження типових договорів, що регулюють відносини між суб'єктами ринку;

16) обмеження максимального строку, на який укладаються двосторонні договори;

17) встановлення критеріїв об'єднання сторін, відповідальних за баланс у балансуючі групи;

18) затвердження порядку припинення балансуючої групи;

19) затвердження порядку визначення енергопостачальників для виконання функцій гарантованих енергопостачальників;

20) регулювання тарифів на постачання електричної енергії гарантованих енергопостачальників;

21) регулювання тарифу на централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління;

22) затвердження методики розрахунку роздрібних тарифів/цін на електричну енергію гарантованих енергопостачальників,

23) погодження граничної вартості послуг оператора ринку "на добу наперед";

24) затвердження порядку заміни енергопостачальника та ініціювання відповідної процедури заміни у випадках, передбачених цим Законом;

25) затвердження порядку моніторингу ринку електричної енергії та порядку передачі і обміну інформацією на ринку електричної енергії;

26) визначення необхідності та вимог щодо проведення обов'язкового аудиту роботи ринку "на добу наперед", балансуючого ринку, ринку допоміжних послуг, ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, а також розрахунків на цих ринках;

27) виконання інших функцій відповідно до законодавства.

3. Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці має право отримувати від суб'єктів ринку інформацію, необхідну для виконання ним своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричної енергії.

Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці забезпечує конфіденційність первинної інформації, отриманої від суб'єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх повноважень щодо регулювання та моніторингу ринку електричну енергію та становить комерційну таємницю.

Стаття 27. Відповідальність суб'єктів ринку електричної енергії

1. Правопорушення на ринку електричної енергії тягнуть за собою відповідальність, встановлену законодавством.

2. Правопорушеннями на ринку електричної енергії є:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) неукладення договорів відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

3) невиконання або ухилення від виконання рішень органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

Стаття 28. Порушення роботи ринку електричної енергії та надзвичайні заходи

1. У випадку тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії внаслідок виникнення аварійних ситуацій в об'єднаній енергетичній системі України, викликаних пошкодженням електроенергетичних установок, їхніх елементів, споруд або внаслідок надзвичайних ситуацій, Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо вжиття тимчасових надзвичайних заходів із подолання наслідків такої ситуації відповідно до встановленого ним порядку.

Такий порядок зокрема має визначати:

1) критерії/види порушень нормальної роботи ринку електричної енергії, при виникненні яких вживаються надзвичайні заходи;

2) види надзвичайних заходів;

3) процедуру ініціювання вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;

4) повноваження центральних органів виконавчої влади та органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці щодо вжиття надзвичайних заходів із подолання наслідків порушень нормальної роботи ринку електричної енергії;

5) порядок застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії і термін їх дії;

6) порядок інформування про вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії.

2. Надзвичайні заходи, зокрема, можуть передбачати:

1) обмеження цін на ринку електричної енергії;

2) встановлення особливих умов купівлі-продажу електричної енергії;

3) встановлення учасникам ринку обов'язкових вимог щодо виробництва, постачання, купівлі-продажу електричної енергії;

4) встановлення особливих умов експорту або імпорту електричної енергії;

3. Рішення щодо вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці або органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці щодо виникнення порушення нормальної роботи ринку електричної енергії за результатами моніторингу ринку електричної енергії.

4. Надзвичайні заходи на ринку електричної енергії можуть вживатися на період, що не перевищує 1 (один) місяць. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про подовження терміну дії вжитих надзвичайних заходів на ринку електричної енергії, але не більше ніж на 1 (один) місяць.

5. Рішення центральних органів виконавчої влади та органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці щодо застосування надзвичайних заходів на ринку електричної енергії та їх відміни, не є регуляторними актами.

РОЗДІЛ V. ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ

1. Для запровадження ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, забезпечення його ефективного та злагодженого функціонування мають бути створені відповідні передумови. З цією метою запроваджується перехідний період, який починає діяти через 6 (шість) місяців з дати набрання чинності цим Законом.

2. Під час перехідного періоду ринок електричної енергії функціонує з урахуванням положень цього розділу.

Стаття 29. Функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді

1. Порядок функціонування ринку електричної енергії у перехідний період затверджується органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

2. Під час перехідного періоду, з урахуванням особливостей цього розділу, функціонують:

оптовий ринок електричної енергії України, який діє на підставі Закону України "Про електроенергетику;

ринок допоміжних послуг;

ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

роздрібний ринок.

На оптовому ринку електричної енергії України здійснюється купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на електростанціях, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями), незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії (крім електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності), та весь її оптовий продаж. Купівля-продаж електричної енергії з метою експорту електричної енергії здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України з обов'язковим підтвердженням виробником електричної енергії суб'єкту ринку, що планує здійснювати експорт електричної енергії, можливості фізичного виробітку достатнього для експорту обсягу електричної енергії.

3. На ринку допоміжних послуг запроваджуються придбання системним оператором допоміжних послуг з вторинного та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності.

3.1. Надання допоміжної послуги з вторинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності здійснюється на обов'язкових засадах виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім малих гідроелектростанцій).

Обсяги допоміжної послуги з вторинного регулювання затверджуються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці за поданням системного оператора.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з вторинного регулювання на підставі відповідного договору за тарифом, що регулюється органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці. Продаж електричної енергії, пов'язаної із наданням допоміжної послуги з вторинного регулювання, здійснюється відповідним виробником на оптовому ринку електричної енергії. 3.2.Допоміжна послуга з третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності ("холодний", "гарячий" резерв на завантаження/розвантаження) придбавається системним оператором на конкурсних засадах відповідно до порядку функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді.

Конкурси з придбання допоміжних послуг проводяться системним оператором на добовій та місячній основі.

Виробники, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплових електричних станціях та працюють на оптовому ринку електричної енергії за ціновими заявками, зобов'язані пропонувати допоміжну послугу з третинного регулювання та подавати на конкурс відповідні цінові пропозиції на збільшення (зменшення) свого навантаження по кожному генеруючому блоку, що ними експлуатується.

Системний оператор здійснює відбір пропозицій на збільшення (зменшення) навантаження виробників у висхідному (низхідному) порядку ціни до повного покриття (або максимального задоволення) потреби в обсягах відповідної резервної потужності на відповідний період.

З метою недопущення проявів неконкурентної поведінки або необґрунтованого завищення цінових пропозицій виробників на збільшення (зменшення) свого навантаження, що призвело до значного підвищення вартості допоміжної послуги з третинного регулювання для системного оператора, орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці може застосовувати обмеження цін на цю допоміжну послугу у встановленому ним порядку.

Системний оператор придбаває допоміжну послугу з третинного регулювання на підставі відповідного договору з виробником. Обсяги та ціна допоміжної послуги за цим договором визначається за результатами конкурсу.

3.3. У разі необхідності, системний оператор може ініціювати перед органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці питання щодо запровадження інших допоміжних послуг.

3.4. Договори про надання допоміжних послуг укладаються за типовими формами, що затверджуються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

3.5. Витрати системного оператора на оплату допоміжних послуг включаються до тарифу за централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.

4. На роздрібному ринку діють незалежні енергопостачальники та гарантовані енергопостачальники. Функції гарантованих енергопостачальників виконують енергопостачальники, що здійснюють постачання електричної енергії на закріпленій території.

Незалежні та гарантовані енергопостачальники купують електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії.

Всі споживачі електричної енергії (крім населення), які відповідають вимогам правил користування електричною енергією щодо забезпечення комерційного обліку, є кваліфікованими і мають право вибору енергопостачальника.

Роздрібні ціни/тарифи на електричну енергію, за якими гарантований енергопостачальник продає електричну енергію споживачам електричної енергії, регулюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці.

5. Протягом перехідного періоду електропередавальне та електророзподільні підприємства переходять до купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії з метою компенсації витрат електричної енергії при її передачі відповідно магістральними і міждержавними та місцевими (локальними) електричними мережами на оптовому ринку електричної енергії.

Відповідні витрати електропередавального та електророзподільних підприємств включаються до їх тарифів на передачу електричної енергії електричними мережами.

Стаття 30. Передумови запровадження ринку електричної енергії

Рішення щодо дати запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом, приймається Кабінетом Міністрів України після створення технічних, організаційних, економічних та нормативно-правових передумов, передбачених цією статтею.

1. Проведено організаційні та нормативно-правові заходи:

1) проведена реорганізація підприємства, що здійснює діяльність з оптового постачання електричної енергії, створено підприємство для виконання функцій оператора ринку "на добу наперед"і ним отримано відповідну ліцензію;

2) створено нормативно-правове забезпечення функціонування ринку електричної енергії, передбачене цим Законом, зокрема, затверджені (прийняті) правила ринку, правила ринку "на добу наперед", кодекси електричних мереж, кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджено типові форми договорів, внесені зміни до методик розрахунку цін/тарифів, внесено зміни до чинного законодавства з метою його приведення у відповідність до положень цього Закону;

3) між суб'єктами ринку укладені договори, необхідні для здійснення діяльності на ринку електричної енергії відповідно до норм цього Закону.

2. Запроваджено програмне та технічне (апаратне) забезпечення роботи ринку електричної енергії:

1) державним підприємством НЕК "Укренерго" здійснено закупівлю та впроваджено у промислову експлуатацію програмне та технічне забезпечення, необхідне для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання функцій системного оператора;

2) оператором ринку електричної енергії "на добу наперед" здійснено закупівлю та впроваджено у промислову експлуатацію програмне та технічне забезпечення, необхідне для організації та проведення купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед", а також виконання функцій адміністратора розрахунків та адміністратора комерційного обліку.

3. Забезпечено недискримінаційний доступ до електричних мереж:

1) здійснено юридичне та організаційне відокремлення електророзподільних підприємств в частині здійснення функцій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії.

Електророзподільне підприємство є юридично та організаційно щодо відокремленим від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, що передбачає:

заборону суміщення посад у складі вертикально інтегрованої господарської організації;

самостійність прийняття рішень щодо поточних фінансових операцій, експлуатації, будівництва чи модернізації об'єктів місцевих (локальних) електричних мереж для провадження відповідної ліцензійної діяльності.

Умови щодо юридичного та організаційного відокремлення електророзподільних підприємств, передбаченого цією статтею, включено до умов та правил здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

До завершення процесу відокремлення, електророзподільне підприємство щороку готує план заходів, що забезпечує відокремлення та незалежність її господарської, зокрема ліцензійної, діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами від інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації. Такий план заходів та звіти про його виконання оприлюднюються та подаються органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці для проведення моніторингу відповідно до законодавства.

2) органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці визначений вичерпний перелік умов, при яких суб'єкту ринку може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.

4. Здійснено заходи щодо ліквідації перехресного субсидування:

1) Змінено механізм дотування окремих категорій споживачів електричної енергії шляхом створення Фонду розподілу вартісного дисбалансу

2) Кабінетом Міністрів України визначено категорії споживачів, дотування яких здійснюється із застосуванням механізму Фонду розподілу вартісного дисбалансу.

5. Вжито заходів щодо забезпечення повної оплати гарантованим енергопостачальникам за спожиту електричну енергію певними групами споживачів:

1) Міністерством фінансів України забезпечено повноту та своєчасність фінансування розрахунків з гарантованими енергопостачальниками:

за пільгами та субсидіями, які надаються певним категоріям населення для оплати спожитої електричної енергії згідно із законодавством;

за електричну енергію, спожиту бюджетними установами та організаціями (у тому числі казенними підприємствами), які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

за спожиту електричну енергію державними вугледобувними підприємствами, у тому числі тими, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації.

У випадках виникнення у такого споживача поточної заборгованості за спожиту ним електричну енергію перед гарантованим енергопостачальником, споживач зобов'язаний видати гарантованому енергопостачальнику на суму свого грошового зобов'язання простий вексель. Гарантований енергопостачальник має право використати такий вексель при сплаті своїх зобов'язань по загальнодержавних податках та зборах. Орган державної податкової служби, в якому перебуває на обліку гарантований енергопостачальник як платник податків та зборів, за зверненням гарантованого енергопостачальника, зобов'язаний прийняти такі векселі в рахунок його податкових зобов'язань. Купівля-продаж таких векселів забороняється.

2) Органи місцевого самоврядування забезпечують включення до бюджетів місцевого самоврядування кошти на фінансування розрахунків за спожиту електричну енергію суб'єктів господарювання, що належать до комунального сектора економіки та утримуються за рахунок їх місцевого бюджету.

У випадках виникнення у такого споживача поточної заборгованості за спожиту ним електричну енергію перед гарантованим енергопостачальником, споживач зобов'язаний видати гарантованому енергопостачальнику на суму свого грошового зобов'язання простий вексель. Гарантований енергопостачальник має право використати такий вексель при сплаті своїх зобов'язань по місцевих податках та зборах. Орган державної податкової служби, в якому перебуває на обліку гарантований енергопостачальник як платник податків та зборів, за зверненням гарантованого енергопостачальника, зобов'язаний прийняти такий вексель в рахунок його податкових зобов'язань. Купівля-продаж таких векселів забороняється.

3) Впроваджено порядок, за яким, у разі виникнення поточної заборгованості за спожиту електричну енергію у підприємств (організацій), що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, Кабінет Міністрів України із залученням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній галузі, у двохмісячний строк забезпечує вирішення проблеми такої несплати або приймає рішення про виключення такого підприємства (організації) із переліку стратегічних.

4) Міністерством фінансів України за поданням розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать або на території місцевої громади яких розташовані електроустановки споживачів, яким відповідно до законодавства встановлена екологічна броня та які не відносяться до споживачів, перелічених у підпунктах 1) - 3) пункту 6 цієї статті, у проектах державного бюджету передбачено фінансування розрахунків за спожиту електричну енергію такими споживачами в обсязі їх екологічної броні.

У разі виникнення поточної заборгованості за спожиту електричну енергію у споживачів, яким відповідно до законодавства встановлена екологічна броня, гарантовані енергопостачальники у встановленому порядку повідомляють про це відповідних розпорядників бюджетних коштів.

По отриманню такого повідомлення розпорядники бюджетних коштів, зобов'язані своєчасно та у повному обсязі здійснити гарантованому енергопостачальнику оплату електричної енергії в обсязі екологічної броні електроспоживання таких споживачів.

Сума оплати за електричну енергію таких споживачів визначається як їх заборгованість перед Державним бюджетом.

При цьому розпорядники бюджетних коштів із залученням територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства надзвичайних ситуацій, Держнаглядохоронпраці, Держенергонагляду, місцевих органів виконавчої влади, а також власників та/або посадових осіб такого споживача, впродовж двох місяців з часу виникнення заборгованості повинні забезпечити вирішення проблеми такої несплати або ініціювати повне припинення електропостачання такого споживача у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів програм безпечного припинення електропостачання об'єктів споживачів електричної енергії, для яких встановлена екологічна броня.

РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 (першого) числа місяця, наступного за місяцем його опублікування, крім пунктів 5 та 6 цього розділу, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом..

2. З метою забезпечення функціонування перехідного періоду та створення передумов запровадження повномасштабного ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом протягом перехідного періоду:

2.1 Орган державного регулювання діяльності в електроенергетиці:

1) забезпечує функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді відповідно до затвердженого ним Порядку;

2) здійснює регулювання ринку допоміжних послуг, у тому числі:

визначає порядок закупівлі допоміжних послуг системним оператором;

затверджує типові форми договорів про надання допоміжних послуг;

регулює тариф на допоміжну послугу з вторинного регулювання відповідно до затвердженої методики;

3) розробляє і затверджує:

правила ринку;

типові форми договорів;

методики розрахунку цін/тарифів та відповідні ціни/тарифи;

умови та правила здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами;

умови та правила здійснення господарської діяльності з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України;

умови та правила здійснення господарської діяльності з організації ринку "на добу наперед";

інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії, передбачені цим Законом;

вносить до умов та правил здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами умови щодо юридичного та організаційного розмежування електророзподільних організацій;

визначає вичерпний перелік умов, при яких суб'єкту ринку може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.

2.2 Кабінет Міністрів України:

забезпечує виконання заходів, передбачених цим Законом, щодо забезпечення повної оплати гарантованим енергопостачальникам за спожиту електричну енергію певними групами споживачів;

забезпечує реорганізацію підприємства, що здійснює функції з оптового постачання електричної енергії, та створення підприємства для виконання функцій оператора ринку;

забезпечує проведення заходів щодо юридичного та організаційного розмежування електророзподільних підприємств;

затверджує порядок вжиття надзвичайних заходів при тривалому порушенні нормальної роботи ринку електричної енергії;

забезпечує поступове скасування пільг на електричну енергію для окремих галузей промисловості та побутових споживачів;

забезпечує поступове скасування системи єдиних тарифів на електричну енергію;

забезпечує розробку та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації цього Закону;

здійснює моніторинг виконання передумов для запровадження ринку електричної енергії, передбаченого цим Законом.

3. Через 2 (два) роки з дати набрання чинності цим Законом електророзподільне підприємство має бути юридично та організаційно відокремленою щодо інших видів діяльності вертикально інтегрованої господарської організації, які не пов'язані з передачею електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами.

4. З 1 січня 2016 року всі споживачі є кваліфікованими споживачами електричної енергії.

5. Внести до Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р., N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9 - 11, ст. 96, N 49, ст. 486; 2007 р., N 7 - 8, ст. 66; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78) такі зміни:

1) у Статті 1:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"виробник електричної енергії (енергогенеруюча компанія) - суб'єкт господарювання, який виробляє електричну енергію з метою її продажу на оптовому ринку електричної енергії та на ринку двосторонніх договорів на підставі отриманої ліцензії";

абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:

енергопостачальник - суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії та ринку двосторонніх договорів з метою продажу її споживачам або використання для власних потреб на підставі отриманої ліцензії;

замінити у абзаці тридцятому та тридцять першому слово "населення" на слова "побутовий споживач" у відповідному відмінку та числівнику.

доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами наступного змісту:

"гарантований постачальник електричної енергії (далі - гарантований енергопостачальник) - енергопостачальник, який здійснює постачання електричної енергії на закріпленій території, та зобов'язаний укласти договір на постачання електричної енергії з будь-яким споживачем електричної енергії, який до нього звернувся та розташований на території здійснення його ліцензованої діяльності з постачання; електропередавальне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до отриманої ліцензії;

електророзподільне підприємство - суб'єкт господарювання, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами відповідно до отриманої ліцензії";

побутовий споживач електричної енергії (населення) - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб на підставі договору про постачання електричної енергії з енергопостачальником.

споживач електричної енергії - суб'єкт господарювання або фізична особа, що використовує електричну енергію для власних потреб на підставі договору про її постачання з енергопостачальником".

доповнити частиною другою такого змісту:

"Терміни "незалежний енергопостачальник", "ринок допоміжних послуг, "системний оператор" використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

2) В абзаці другому частини першої статті 4 слова "диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління".

3) В абзаці дев'ятому частини першої статті 5 слова "диспетчерського (оперативно-технологічного) управління" замінити словами "централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління".

4) Доповнити Закон статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Моніторинг безпеки електропостачання

1. Моніторинг безпеки електропостачання та опублікування відповідного звіту здійснюється центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці.

2. Моніторинг безпеки електропостачання включає, зокрема:

1) аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на ринку електричної енергії України;

2) аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у процесі будівництва, або будівництво яких планується;

3) оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних мереж;

4) заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення проблеми дефіциту генеруючої потужності.

3. Звіт про результати моніторингу безпеки електропостачання опубліковується кожні два роки, до [1 червня], починаючи з 2014 року."

5) У частині другій статті 11 після слів "інших учасників оптового ринку електричної енергії" доповнити словами "ринку допоміжних послуг", та після слів "оптовому ринку електричної енергії" - словами "ринку допоміжних послуг".

6) У Статті 12:

абзац другий частини першої після слів "електроенергії України" доповнити словами "та ринку допоміжних послуг";

абзац сьомий частини другої після слів "інших учасників оптового ринку електричної енергії" доповнити словами " та ринку допоміжних послуг";

7) У Статті 14:

Друге речення частини першої викласти в редакції: "Функції централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об'єднаною енергетичною системою України та організацію паралельної роботи з енергетичними системами інших держав виконує державне підприємство, яке визначається центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці".

доповнити частину другу у кінці такими словами: "що здійснює управління в електроенергетиці";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"Державне підприємство, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України, виконує функції системного оператора, визначені Законом України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України"".

У зв'язку з цим частини четверту - п'яту вважати відповідно частинами п'ятою-шостою.

В частинах п'ятій та шостій слова "диспетчерське (оперативно-технологічне) управління" замінити словами "централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління"

8) У Статті 17:

Частину третю викласти в редакції: "Тариф на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи побутових споживачів."

9) Доповнити статтю 18 новою частиною другою - четвертою такого змісту:

"Порядок та критерії видачі дозволів на будівництво нових генеруючих потужностей визначається Кабінетом Міністрів України. Такий порядок має враховувати особливості будівництва малої та/або децентралізованої генерації, у тому числі об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.

Критерії видачі дозволів на будівництво нових генеруючих потужностей мають буди прозорими та недискримінаційними і стосуватися, зокрема:

1) надійності та безпеки об'єднаної енергетичної системи України та об'єктів електроенергетики;

2) безпеки здоров'я та життя населення;

3) захисту навколишнього природного середовища;

4) використання земельних ресурсів та відбору площадок для будівництва;

5) використання земель загального користування;

6) енергоефективності;

7) походження первинних ресурсів, що будуть використовуватися для виробництва електричної та/або теплової енергії;

8) технічні, економічні та фінансові показники діяльності заявника;

9) внеску майбутньої генеруючої потужності у зниження викидів забруднюючих речовин.

У випадку недостатності наявних генеруючих потужностей в об'єднаній енергетичній системі України та відсутності проектів щодо будівництва нових генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію з метою забезпечення безпеки електропостачання застосовуються тендери на будівництво генеруючих потужностей. Порядок проведення таких тендерів та критерії відбору проектів щодо будівництва генеруючих потужностей затверджуються Кабінетом Міністрів України."

У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою.

10) У частинах четвертій та шостій статті 26 слово "населення" замінити словами "побутових споживачів" у відповідному відмінку.

11) Частину другу статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють відносини щодо купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії, а також щодо функціонування ринку допоміжних послуг."

6. Внести до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491; 2012 р., N 12-13, ст. 81 із змінами, внесеними Законами від 8 липня 2011 року N 3681-VI та від 22 грудня 2011 року N 4220-VI) такі зміни:

1) Доповнити статтю 1 частиною другою такого змісту:

"2. Терміни "допоміжні послуги", "ринок допоміжних послуг",, "ринок доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж" використовуються у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України."

2) Частину четверту статті 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"3) допоміжних послуг на ринку допоміжних послуг та пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на ринку доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, закупівля яких здійснюється відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України".

7. Оптовий постачальник електричної енергії здійснює діяльність до повного погашення своєї кредиторської та дебіторської заборгованості за електричну енергію.

8. Кабінету Міністрів України:

1) у трьохмісячний термін з дати набрання чинності цим Законом затвердити план заходів реалізації перехідного періоду;

2) у шестимісячний термін з дати набрання чинності цим Законом:

забезпечити розробку та внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію, яка утворилась на оптовому ринку електричної енергії;

забезпечити фінансування закупівлі ДП НЕК "Укренерго" програмного та технічного забезпечення, необхідного для функціонування балансуючого ринку, а також для виконання системним оператором своїх функцій на ринку електричної енергії у відповідності до цього Закону та нормативно-правових документів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

9. Органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці у шестимісячний термін з дати набрання чинності цим Законом:

розробити та затвердити порядок функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді;

внести зміни до умов та правил здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом в частині виконання ліцензіатом функцій гарантованого енергопостачальника;

здійснити заходи щодо запровадження допоміжних послуг з вторинного регулювання та третинного регулювання із забезпеченням резерву відповідної регулюючої потужності на ринку допоміжних послуг;

забезпечити внесення відповідних змін до правил оптового ринку електричної енергії;

розробити та затвердити інші нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії на перехідному періоді.

10. Суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на оптовому ринку електричної енергії, зобов'язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. Литвин

Опрос