Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно свободы мирных собраний

Проект закона Украины от 06.06.2012 № 10569
Дата рассмотрения: 06.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо свободи мирних зібрань

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

а) статтю 1851 викласти в такій редакції:

"Стаття 1851. Порушення вимог законодавства про свободу мирних зібрань

Неповідомлення або порушення умов, визначених у повідомленні про проведення мирного зібрання, що призвело до вчинення учасниками мирного зібрання дій, які спричинили суттєві перебої в роботі транспорту, підприємства, установи чи організації, - тягне за собою попередження або накладання на організатора мирного зібрання штрафу від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку";

б) у пункті 1 частини другої статті 262 слова "порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій" виключити;

в) статтю 1852 виключити.

2) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 36, N 37, ст. 446):

пункт 4 частини четвертої статті 50 викласти в такій редакції:

"4) про обмеження свободи мирних зібрань;";

статті 182, 183 викласти в такій редакції:

"Стаття 182. Особливості провадження у справах про обмеження свободи мирних зібрань

1. У випадках, встановлених законом, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування може звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про обмеження свободи мирних зібрань на території, на яку поширюються його повноваження.

Позовну заяву має бути подано протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення про проведення мирного зібрання, але не пізніше, ніж за один робочий день до його проведення.

Якщо обставини, які зумовлюють необхідність звернення до суду виникли після закінчення цього строку, то позовну заяву може бути подано не пізніше одного дня з дня виникнення таких обставин незалежно від того, чи почалося мирне зібрання.

2. Позовну заяву, яка надійшла після закінчення строку, визначеного частиною першою цієї статті, або після закінчення мирного зібрання суд залишає без розгляду у судовому засіданні.

3. При зверненні до адміністративного суду із позовною заявою позивач зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу - організатору (організаторам) мирного зібрання - копії позовної заяви та доданих до неї документів або доказ особистого їх вручення, а також доказ розміщення копії позовної заяви та доданих документів на своєму офіційному веб-сайті у разі його наявності (з вилученням адрес і номерів засобів зв'язку фізичних осіб).

Копію позовної заяви і доданих до неї документів позивач надсилає відповідачу електронною поштою, якщо її адреса зазначена у повідомленні про проведення мирного зібрання. Якщо адресу електронної пошти не зазначено, і відповідач проживає (перебуває, знаходиться) в межах населеного пункту за місцезнаходженням позивача, то копія позовної заяви та доданих до неї документів вручається особисто.

4. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду справи суд негайно повідомляє сторони та відповідний апеляційний суд. Ухвала суду про відкриття провадження негайно розміщується на офіційному веб-сайті суду.

5. Якщо відповідач не отримав копію позовної заяви, йому надається час, достатній для ознайомлення з нею в суді та підготовки заперечень.

6. Адміністративна справа про обмеження свободи мирних зібрань вирішується судом протягом трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до проведення відповідного зібрання - невідкладно. Участь позивача або його представника у судовому розгляді є обов'язковою. Неприбуття у судове засідання відповідача, який був належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду справи.

7. Обов'язок доказування обставин, що є підставами для обмеження свободи мирних зібрань, лежить на позивачеві. Позивач повинен довести, що він вжив заходів щодо проведення переговорів з організатором мирного зібрання для запобігання обмеженню свободи мирних зібрань, але вони не дали результату, а також обґрунтувати пропорційність запропонованого у позові способу обмеження мирних зібрань.

8. У разі можливості досягнення згоди між сторонами щодо зміни умов проведення мирного зібрання з метою усунення підстав для його обмеження, суд надає сторонам час для примирення.

9. У разі задоволення позову суд повинен обґрунтувати у постанові необхідність обмеження свободи мирних зібрань у демократичному суспільстві, а також пропорційність способу такого обмеження. Суд може застосувати менш обтяжливий для відповідача спосіб обмеження свободи мирних зібрань, ніж запропонував позивач.

10. Судове рішення проголошується негайно в повному обсязі.

Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

11. Апеляційну скаргу на судове рішення може бути подано протягом одного дня після його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом одного дня після отримання копії цього рішення.

У разі апеляційного оскарження постанови або ухвали, що перешкоджає провадженню у справі, суд першої інстанції невідкладно направляє апеляційну скаргу разом зі справою до суду апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції розглядає апеляційну скаргу у триденний строк з дня її надходження до суду апеляційної інстанції, а в разі надходження апеляційної скарги менш як за три дні до проведення мирного зібрання - невідкладно.

12. Судові рішення першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, ухвалені за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

Стаття 183. Особливості провадження у справах про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань

1. Організатор (організатори) або учасники мирних зібрань мають право звернутися до адміністративного суду за місцем проведення цих зібрань із позовною заявою про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових чи службових осіб.

2. Про відкриття провадження у справі, дату, час та місце розгляду справи суд негайно повідомляє сторони та відповідний апеляційний адміністративний суд.

3. Суд вирішує адміністративну справу про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань протягом трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш як за три дні до проведення відповідних заходів - невідкладно.

4. Судове рішення проголошується негайно в повному обсязі.

Копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

5. Апеляційну скаргу на судове рішення може бути подано протягом одного дня після його проголошення.

У разі апеляційного оскарження постанови або ухвали, що перешкоджає провадженню у справі, суд першої інстанції невідкладно направляє апеляційну скаргу разом зі справою до суду апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції розглядає апеляційну скаргу у триденний строк з дня її надходження до суду апеляційної інстанції, а в разі надходження апеляційної скарги менш як за три дні до проведення мирного зібрання - невідкладно.

6. Судові рішення першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, ухвалені за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку.

пункти 6 та 7 частини першої статті 256 викласти в такій редакції:

"6) обмеження свободи мирних зібрань;

7) усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань".

3) частину першу статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4 (22.01.91), ст. 20) доповнити пунктом такого змісту:

"34) відповідно до закону про свободу мирних зібрань забезпечує безпеку організатора (організаторів), учасників мирного зібрання, журналістів, які перебувають на мирному зібранні у зв'язку із виконанням своїх професійних обов'язків, та охорону громадського порядку під час проведення мирних зібрань, а також надає допомогу організаторам та учасникам мирного зібрання і журналістам, які перебувають на мирному зібранні у зв'язку із виконанням своїх професійних обов'язків".

4) частину п'яту статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 25, ст. 283) викласти в такій редакції:

"В інших випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії, процесії та інші мирні зібрання релігійних організацій проводяться в загальному порядку, визначеному законодавством про свободу мирних зібрань".

5) підпункт 3 пункту б) частини першої статті 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:

"3) вирішення відповідно до закону про свободу мирних зібрань питань, пов'язаних із забезпеченням проведення мирних зібрань; вирішення питань про проведення спортивних, видовищних та інших масових заходів; здійснення контролю за забезпеченням при їх проведенні громадського порядку".

6) частину дев'яту статті 19 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 34, ст. 227) викласти в такій редакції:

"Здійснення права на свободу мирних зібрань органом (особою), який очолює страйк, відбувається на основі Закону про свободу мирних зібрань".

7) частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87) доповнити пунктом такого змісту:

"22) сторони - у справах про обмеження свободи мирних зібрань, про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення свободи мирних зібрань".

II. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

III. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування і вводиться в дію з 1 січня 2013 року.

 

Голова Верховної Ради України

 

Опрос