Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения налога с операций с офшорными юрисдикциями

Проект закона Украины от 18.05.2012 № 10493
Дата рассмотрения: 18.05.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження податку з операцій з офшорними юрисдикціями

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112 з наступними змінами) такі зміни:

1. пункт 9.1 статті 9 доповнити підпунктом 9.1.19 такого змісту:

"9.1.19. податок з операцій з офшорними юрисдикціями";

2. доповнити Кодекс Розділом XVIII1 такого змісту:

"Розділ XVIII1
Податок з операцій з офшорними юрисдикціями

Стаття 341. Платники податку

341.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, які здійснюють оплату товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи здійснюють розрахунки через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки (у тому числі, відкриті в банках України), незалежно від того, чи здійснюється така оплата безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів.

341.2. Для цілей оподаткування до нерезидентів, що мають офшорний статус, відносяться нерезиденти, зареєстровані на території офшорних зон, перелік яких встановлено Кабінетом Міністрів України, а також на території Республіки Кіпр.

Стаття 342. Об'єкт оподаткування податком

342.1. Об'єктом оподаткування податком є сума платежу, яка сплачується на користь нерезидента, що має офшорний статус.

342.2. Не є об'єктом оподаткування грошові кошти, що перераховуються державними органами та установами відповідно до зобов'язань перед міжнародними організаціями за міждержавними і міжурядовими угодами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 343. Ставки податку

343.1. Ставка податку становить 15 відсотків від суми платежу, яка сплачується на користь нерезидента, що має офшорний статус.

Стаття 344. Порядок обчислення і сплати податку

344.1. Сума податку обчислюється платниками самостійно. У разі якщо зобов'язання визначене в іноземній валюті, сплата податку здійснюється в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день сплати податку.

344.2. Податок сплачується при перерахуванні грошових коштів на користь нерезидентів, що мають офшорний статус.

344.3. Банки приймають платіжні документи на перерахування грошових коштів лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету.

344.4. У разі виявлення банком у розрахунковому документі на перерахування податку до бюджету недостатності заявленої суми податку, здійснення відповідних операцій припиняється до моменту, коли платник надасть розрахунковий документ із правильно обчисленою сумою податку".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім пунктів 2 та 3 цього Розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України щороку під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати спрямування податку з операцій з офшорними юрисдикціями до спеціального фонду Державного бюджету України з використанням на видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення відповідно до п. 9 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос