Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Вооруженных Сил Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности

Проект закона Украины от 18.05.2012 № 10491
Дата рассмотрения: 18.05.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо участі Збройних Сил України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзаці другому частини другої статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2006 р., N 51, ст. 519; 2009 р., N 30, ст. 425) слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

2. У пункті "ї" частини першої статті 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2006 р., N 37, ст. 318; 2009 р., N 24, ст. 296) слова "Миротворчих Сил ООН" замінити словами " національного контингенту чи персоналу".

3. В абзаці другому пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 22, ст. 106; 2005 р., N 4, ст. 98; 2006 р., N 14, ст. 116, N 33, ст. 281; 2007 р., N 22, ст. 295) слова "виконання миротворчих місій" замінити словами "участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки ".

4. У Законі України "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 202; 2010 р., N 20, ст. 202):

1) у назві Закону слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

2) у преамбулі:

абзац перший після слова "розв'язання" доповнити словами ", дотримуючись основних напрямів державної політики щодо участі України в удосконаленні та розвитку загальноєвропейської та регіональних систем колективної безпеки, а також у рамках продовження конструктивного партнерства з Організацією Північноатлантичного договору (далі - НАТО) та іншими міжнародними організаціями у сфері безпеки";

в абзаці другому слова "для участі в діяльності по підтриманню чи відновленню міжнародного миру і безпеки" виключити;

3) у статті 1:

в абзаці другому після слів "або заходи" доповнити словами ", спрямовані на виконання бойових, миротворчих чи гуманітарних завдань", а слова "що створюються за згодою Ради Безпеки ООН, які проводяться під загальним контролем Ради Безпеки ООН" замінити словами "багатонаціональних військових формувань високої готовності";

доповнити статтю після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"врегулювання криз;

боротьби з міжнародним тероризмом і піратством;

евакуації населення із зони конфлікту;

ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - п'ятнадцятим;

абзац одинадцятий після слова "конфліктів" доповнити словами "та відбудові миру";

абзац тринадцятий після слів "у тому числі" доповнити словами "у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності ";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"багатонаціональне військове формування високої готовності - військове формування з високим ступенем готовності, що складається з сил та засобів збройних сил держав-членів та/або держав - партнерів відповідної міжнародної організації і створюється на виконання рішень Ради Безпеки ООН, Північноатлантичної Ради НАТО, Ради Європейського Союзу, інших міжнародних організацій, а також у рамках міжнародних договорів України з метою негайного залучення до виконання завдань за призначенням;

оперативне чергування - перебування визначених сил і засобів Збройних Сил України у відповідному стані готовності до виконання завдань за призначенням.";

4) у статті 2:

частину першу доповнити абзацом такого змісту:

"багатонаціональних військових формувань високої готовності, що створюються в рамках системи Резервних угод ООН, Сил реагування НАТО, бойових тактичних груп Європейського Союзу (далі - ЄС), інших міжнародних організацій, а також у рамках міжнародних договорів України.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Україна бере участь у міжнародних операціях у складі багатонаціональних військових формувань високої готовності шляхом здійснення оперативного чергування, вчасного направлення національного контингенту і національного персоналу у розпорядження органів, які визначаються рішеннями про проведення таких операцій, а також надання матеріально-технічних ресурсів та послуг. ";

5) у статті 6 слова "учбових центрах" замінити словами "учбових, спеціальних центрах або у визначених органах військового управління, військових частинах (підрозділах)";

6) абзац другий частини першої статті 9 після слова "ООН" доповнити словами ", НАТО, ЄС", а після слів "міжнародної миротворчої операції" доповнити словами ", або у рамках укладених міжнародних договорів України";

7) у назві статті 10 слова "міжнародній миротворчій діяльності" замінити словами "діяльності з підтримання міжнародного миру і безпеки";

8) у тексті Закону слова "міжнародна миротворча операція" і "регіональна" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "міжнародна операція з підтримання миру і безпеки" і "міжнародна" у відповідному відмінку і числі, слова "миротворчий контингент" і "миротворчий персонал" у всіх відмінках - відповідно словами "національний контингент" і "національний персонал" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 144; 2003 р., N 28, ст. 215; 2011 р., N 36, ст. 363):

1) в абзаці другому статті 1 слова "сил протиповітряної оборони, військово-повітряних," замінити словом "повітряних", а слова "бойових або миротворчих завдань, або гуманітарних завдань, пов'язаних із захистом цивільного населення від радіаційної, хімічної, біологічної небезпеки та ліквідацією наслідків застосування зброї масового ураження" замінити словами "бойових, миротворчих або гуманітарних завдань";

2) у частинах першій і другій статті 9 слова "міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів".

6. У Законі України "Про Збройні Сили України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 48, ст. 410; 2005 р., N 10, ст. 188; 2006 р., N 51, ст. 519; 2009 р., N 19, ст. 258, N 36-37, ст. 513; 2011 р., N 4, ст. 27, із змінами, внесеними Законом України від 15 листопада 2011 року N 4026-VI):

1) у частині четвертій статті 1 слова "миротворчих операціях" замінити словами "інших міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

2) в абзаці восьмому статті 9 слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки";

3) у частині першій статті 16 слова "Миротворчих Сил ООН під час участі" замінити словами " національного контингенту чи національного персоналу ".

7. У Законі України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420; 2003 р., N 27, ст. 209; 2004 р., N 2, ст. 8; 2009 р., N 19, ст. 258):

1) в абзаці дев'ятнадцятому частини третьої статті 11 слова "миротворчого контингенту та миротворчого персоналу" замінити словами "національного контингенту та національного персоналу";

2) у тексті Закону слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

8. Абзац сьомий частини другої статті 8 Закону України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 351; 2010 р., N 40, ст. 527) викласти у такій редакції:

"участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки, а також у рамках міжнародних договорів України;".

9. У Законі України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 46, ст. 366):

1) в абзаці дев'ятому статті 5 та абзаці чотирнадцятому статті 8 слова "миротворчих операціях і антитерористичних діях" замінити словами "операціях з підтримання миру і безпеки";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 13 слова "міжнародних миротворчих операціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

10. У частині сьомій статті 6 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36-37, ст. 512; 2010 р., N 12, ст. 117; 2011 р., N 45, ст. 487) слова "міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів або миротворчого персоналу" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу".

11. В абзаці восьмому пункту 5 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58) слова "миротворчих акціях" замінити словами "міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати в установленому порядку та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України, що випливають з цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати Президенту України привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос