Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наименований национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование в сфере рынка ценных бумаг и рынков финансовых услуг

Проект закона Украины от 26.04.2012 № 10404
Дата рассмотрения: 25.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо найменувань національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У підпункті 1.20.51 пункту 1.20 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2004 р., N 52, ст. 563) слова "Центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".

2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2011 р., N 36, ст. 362, N 47, ст. 533):

1) у пункті 3 частини другої статті 19 слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

2) у пункті 2 частини третьої статті 50 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг" замінити словами "національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг".

3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 52, ст. 591; 2012 р., N 7, ст. 53):

1) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:

"1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою, іншими членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також уповноваженими комісією посадовими особами після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.";

2) у тексті Закону слова "Уповноважений орган" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

4. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2007 р., N 2, ст. 14, N 44, ст. 511; 2010 р., N 33, ст. 471; 2011 р., N 39, ст. 393):

1) у другому реченні частини шостої статті 2 слова "спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (далі - Уповноважений орган)" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

2) у тексті Закону слова "Уповноважений орган" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю" в усіх відмінках замінити словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," у відповідному відмінку.

5. У тексті Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 47-48, ст. 372; 2012 р., N 12-13, ст. 82), крім розділу XII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

6. У тексті Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2012 р., N 12-13, ст. 82) слова "Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України" та "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг," та "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

7. У Законі України "Про міжнародні договори України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 50, ст. 540):

1) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:

"4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.";

2) у статті 4:

пункт "ґ" частини другої викласти у такій редакції:

"ґ) довідку про погодження проекту міжнародного договору заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;";

у першому реченні абзацу другого частини третьої слова "міністерства та центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

у частині п'ятій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами ", іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

3) у пункті "а" частини другої статті 5 слова "та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами ", інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

4) у статті 9:

у пункті "ґ" частини четвертої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами ", іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині п'ятій:

абзац перший після слів "центральним органом виконавчої влади" доповнити словами ", державним колегіальним органом";

абзац другий після слів "центральний орган виконавчої влади" доповнити словами "або державний колегіальний орган";

5) у статті 12:

у пункті "г" частини п'ятої слова "та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами ", іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами";

у частині шостій слова "або іншим центральним органом виконавчої влади" замінити словами ", іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом";

6) в абзаці другому частини першої статті 18 слова "міністерства та інші центральні органи виконавчої влади" замінити словами "центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи";

7) у частині третій статті 23 слова "та інших центральних органів виконавчої влади" замінити словами ", інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів";

8) у частині першій статті 24 слова "міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади" замінити словами "центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами".

8. У тексті Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2011 р., N 43, ст. 447, N 51, ст. 578), крім розділу VII "Прикінцеві положення", слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про управління об'єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 46, ст. 456; 2010 р., N 48, ст. 564; 2011 р., N 45, ст. 478, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року N 3686-VI):

1) абзац четвертий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:

"міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління);";

2) пункт 1 частини другої статті 5 після слів "органи виконавчої влади" доповнити словами "та державні колегіальні органи".

10. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11; 2012 р., N 12-13, ст. 82) слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України" замінити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,".

11. У другому реченні частини четвертої статті 62 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19-20, ст. 142) слова "Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос