Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно порядка рассмотрения обращений)

Проект закона Украины от 11.04.2012 № 10323
Дата рассмотрения: 07.06.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" (щодо порядку розгляду звернень)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256):

1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із пропозиціями (зауваженнями) заявами (клопотаннями) чи скаргами, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів, а також скаргами про їх порушення.".

2. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій, усній формі або через комунікаційні засоби заяви, скарги та пропозиції (зауваження).

Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи

недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, засобів масової інформації, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, посадових осіб.".

3. У статтю 5 внести наступні зміни:

1) Внести зміни та доповнення до частини першої статті 5 та викласти у такій редакції:

"Звернення адресуються органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобам масової інформації або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.".

2) Частину третю статті 5 викласти в наступній редакції:

"Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою, зокрема електронною або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.".

4. Частину першу статті 6 викласти у такій редакції:

"Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації або посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.".

5. Частину третю статті 7 викласти у такій редакції:

"Якщо питання, порушені в одержаному органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями.".

6. Частину першу статті 9 викласти у наступній редакції:

"Забороняється переслідування громадян і членів їх сімей за подання звернення до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб за критику у зверненні їх діяльності та рішень.".

7. Статтю 12 після слів "законами України" доповнити словами "Про доступ до публічної інформації".

8. Доповнити Закон України "Про звернення громадян" статтею 13-1 такого змісту:

"Стаття 13-1. Порядок роботи із зверненнями громадян у формі електронного документа

Порядок роботи із зверненнями громадян у формі електронного документа визначається Кабінетом Міністрів України.".

9. Змінити назву статті 14 та викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень)"

10. Статтю 14 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Пропозиції (зауваження) Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.".

11. Частину першу та другу статті 15 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про результати розгляду заяв (клопотань).

Заяви (клопотання) Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій особисто.".

12. Змінити назву статті 16 та викласти у такій редакції:

"Стаття 16. Розгляд скарг"

13. Частини першу та другу статті 16 викласти у такій редакції:

"Скарга на дії чи рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Скарги Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни розглядаються керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій особисто.".

14. Змінити назву статті 18 та викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Права особи про розгляді заяви чи скарги".

15. Статтю 18 викласти в наступній редакції:

"Особа, яка звернулася із заявою чи скаргою до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, посадових осіб, має право:

особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;

знайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу;

бути присутнім при розгляді по суті порушених у заяві чи скарзі питань;

користуватися послугами адвоката чи представника, якщо його повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.".

16. Змінити назву статті 19 та викласти у такій редакції:

"Обов'язки органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг".

17. Частину першу статті 19 викласти в наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов'язані".

18. Статтю 21 викласти у наступній редакції:

"Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, засоби масової інформації посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.".

19. Статтю 22 викласти у наступній редакції:

"Керівники та інші посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації зобов'язані проводити особистий прийом громадян.".

20. Статтю 26 викласти у наступній редакції:

"Подання громадянином звернення, що містить наклеп і образи, дискредитацію органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та їхніх посадових осіб, керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.".

21. Статтю 27 викласти у наступній редакції:

"Витрати, зроблені органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією незалежно від форм власності, об'єднанням громадян, засобами масової інформації у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадянина за рішенням суду.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос