Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно компенсации разницы в тарифах предприятий водоснабжения и водоотвода)

Проект закона Украины от 10.04.2012 № 10310-1
Дата рассмотрения: 10.04.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" (щодо компенсації різниці в тарифах підприємств водопостачання та водовідведення)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" Голос України, 2011, 12, 28.12.2011 N 246) такі зміни:

1. у статті 1:

у частині першій цифри "332.821.347,3" та "44.643.867,2" замінити відповідно цифрами "333.171.480,7" та "44.994.000,6";

у частині другій цифри "358.010.376,4" та "45.236.138,5" замінити відповідно цифрами "359.155.741,8" та "46.381.503,9";

у частині четвертій цифри "12.336.439,7" та "8.359.848,3" замінити відповідно цифрами "13.131.671,8" та "9.155.080,4";

2. статтю 4 доповнити пунктом 34 такого змісту:

"34) плата енергогенеруючих компаній за надання державних гарантій та плата за користування субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проектів розвитку ринку електроенергії та реабілітації та розширення теплопостачання, у тому числі надходження внаслідок стягнення пені за невиконання умов надання кредитів, що спрямовується на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах (виробничої дотації з бюджету) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, та нараховані суми податку на прибуток підприємств електроенергетичної галузі, які виникли після проведення розрахунків згідно із статтею 23 цього Закону";

3. статтю 8 доповнити пунктами 12 - 13 такого змісту:

"12) повернення субкредитів, наданих енергогенеруючим компаніям на впровадження Проектів розвитку ринку електроенергії та реабілітації та розширення теплопостачання;

13) надходження внаслідок стягнення простроченої заборгованості енергогенеруючих компаній за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям на впровадження Проектів розвитку ринку електроенергії та реабілітації та розширення теплопостачання";

4. статтю 9 доповнити пунктом 48 такого змісту:

"48) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (виробничої дотації з бюджету) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статті 4, а також пунктами 12 та 13 статті 8 цього Закону)".

5. статтю 11 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (виробничої дотації з бюджету) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування";

6. доповнити закон статтею 23 такого змісту:

"Стаття 23. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах (виробничої дотації з бюджету) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надавалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості цих послуг тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

7. Внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 та N 4 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

В. ЛИТВИН

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"
"Доходи Державного бюджету України на 2012 рік"

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

333171480,7

288177480,1

44994000,6

10000000

Податкові надходження

286294198,8

268347162,1

17947036,7

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

60478148,2

60255713,5

222434,7

11020000

Податок на прибуток підприємств

53231134,7

53008700,0

222434,7

24000000

Інші неподаткові надходження

7016103,0

1005198,7

6010904,3

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

512449,5

383550,8

128898,7

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою та/або під державні гарантії

70886,6

 

70886,6

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

56812,0

 

56812,0

 

Народний депутат України

В. В. Лук'янов

 

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2012 рік"

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

312774237,9

276360243,8

42855832,3

3928649,7

34913994,1

46381503,9

28116266,2

2946118,0

2047750,9

17119872,3

359155741,8

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

202380,0

 

 

 

202380,0

1298163,4

15279,8

 

1145365,4

137518,2

1500543,4

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

202380,0

 

 

 

202380,0

1298163,4

15279,8

 

1145365,4

137518,2

1500543,4

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості перед підприємствами водопостачання та водовідведення різниці в тарифах на оказання послуг із централізованного водпостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

1145365,4

 

 

1145365,4

 

1145365,4

 

Народний депутат України

В. В. Лук'янов

 

Зміни до додатка N 4 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2012 рік" "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2012 році"

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

ВСЬОГО:

624684,4

11652210,3

12276894,7

-3976591,4

-9155080,4

-13131671,8

-3351907,0

2497129,9

-854777,1

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

484384,4

241161,0

725545,4

-3976591,4

-804940,3

-4781531,7

-3492207,0

-563779,3

-4055986,3

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-3949079,6

-795232,1

-4744311,7

-3949079,6

-795232,1

-4744311,7

 

Народний депутат України

В. В. Лук'янов

Опрос