Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины (относительно налогообложения осуществления инвестиционной деятельности на территории Автономной Республики Крым)

Проект закона Украины от 30.03.2012 № 10291
Дата рассмотрения: 30.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо оподаткування провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підрозділ 2 доповнити пунктом 26 такого змісту:

"26. Тимчасово, строком на п'ять років з дня реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізуються відповідно до Закону України "Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території", звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції:

з постачання на митній території України устаткування та обладнання (машин (крім транспортних засобів), механізмів, приладів, пристроїв, призначених для використання у технологічному процесі) і комплектувальних виробів до них (частин, виготовлених згідно із самостійним комплектом документів і призначених для застосування у складі такого устаткування та обладнання), що використовуються під час реалізації зазначених інвестиційних проектів;

із ввезення на митну територію України зазначених товарів у разі, коли в Україні не виробляються товари, які є аналогічними за характеристиками тим, що передбачені інвестиційним проектом.

Перелік таких товарів (із зазначенням кодів згідно з УКТ ЗЕД) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Положення абзацу першого-третього цього пункту поширюються виключно на операції з постачання та ввезення товарів, які відповідають одночасно таким вимогам:

використання товарів передбачене відповідним інвестиційним проектом і їх перелік товарів є невід'ємною частиною такого проекту;

товари не є підакцизними, виготовлені не раніше ніж протягом трьох років до дня реєстрації інвестиційного проекту і не були у використанні.

У разі нецільового використання зазначених товарів суб'єкт господарювання, що реалізує інвестиційний проект, зобов'язаний збільшити розмір податкових зобов'язань за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, на суму податку на додану вартість, що передбачалося сплатити постачальникові або внести до державного бюджету під час ввезення на митну територію України товарів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до розділу II цього Кодексу.

Сума податкових пільг, наданих відповідно до абзаців першого - третього цього пункту, не може перевищувати обсяг інвестицій, фактично здійснених суб'єктом господарювання.";

2. Підрозділ 4 доповнити пунктом 27 такого змісту:

"27. Тимчасово, строком на п'ять років з дня реєстрації в установленому порядку інвестиційних проектів, що реалізуються відповідно до Закону України "Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території", звільняється від оподаткування прибуток суб'єктів господарювання, отриманий від реалізації таких інвестиційних проектів.

Суми коштів, що вивільнені від оподаткування, використовуються суб'єктом господарювання для збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій, пов'язаних з його основною діяльністю, та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, і сплату процентів за ними в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Суми зазначених коштів визнаються доходами одночасно з визнанням та у розмірі витрат, здійснених за рахунок таких коштів.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких коштів суб'єкт господарювання, що реалізує інвестиційний проект, зобов'язаний збільшити розмір податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств за результатами податкового періоду, на який припадає порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.

Сума податкових пільг, наданих відповідно до абзацу першого цього пункту не може перевищувати обсяг інвестицій, фактично здійснених суб'єктом господарювання.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України "Про основи розвитку Автономної Республіки Крим та особливості провадження інвестиційної діяльності на її території", але не раніше 1 січня 2013 року і діє протягом 10 років.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос