Идет загрузка документа (3 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно обложения налогом на доходы физических лиц)

Проект закона Украины от 15.03.2012 № 10199
Дата рассмотрения: 05.03.2012 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. В абзаці другому пункту 167.1 статті 167 перед словом "доходів" додати слово "оподатковуваних".

2. У пункті 169.4 статті 169:

2.1. в абзаці першому пункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слова "з урахуванням положень абзацу третього пункту 167.1 статті 167 цього Кодексу" виключити;

2.2. в підпункті "а" підпункту 169.4.2 пункту 169.4 статті 169 слова "під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року" замінити словами "до 1 лютого наступного за звітним року";

2.3. підпункт 169.4.4 пункту 169.4 статті 169 доповнити абзацом третім такого змісту:

"Зайво утримані суми податку повертаються платникові або зараховуються до сплати майбутніх платежів".

3. У статті 170:

3.1. В підпункті третьому абзацу четвертого підпункту 170.2.2 пункту 170.2 статті 170 після слів "у разі виходу" додати слово і знаки "(виключення)";

3.2. в абзаці четвертому підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 слова "в межах граничного розміру таких витрат, передбаченого у розділі III цього Кодексу, що здійснені таким платником та/або іншими особами з рекламними цілями" виключити.

4. Абзац перший пункту 174.5 статті 174 виключити.

5. В підпункті "є" пункту 176.1 статті 176 слова "загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць" замінити словами "середньомісячний річний оподатковуваний дохід".

II. Внести до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (Голос України, 24.11.2011, N 221) такі зміни:

1. В підпункті "г" пункту 5 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" слова та цифри "25 січня" замінити словами "31 березня".

III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос